Kommer USA att backa från Israel?

Enligt opinionsundersökningar ger Barak Obama mer stöd åt araberna. Eric Cantor som är ledamot i representanthuset är mycket oroad över att stödet för Israel har försämrats. Han har sett många tecken på det i kongressen den senaste tiden, säger han till Jerusalem Post.

Israels vänner blir allt färre men Gud har sista ordet när det gäller det judiska folket och Israels land. Gud står fast vid sina löften och sitt ord till dem om frälsning och upprättelse när de omvänder sig till honom.

Turkiet i kursändring

Turkiets Erdogan-regering tycks vända sig alltmer till öst. Relationen till Syrien med tidigare konflikter är förändrad både militärt och politiskt. Uttalanden av Erdogan tyder även på en vänligare attityd mot Iran. Om det är en kursändring eller en taktik för att få mer inflytande i mellanösterns politik återstår att se. I vilket fall är Turkiet nämnt i Hes 38 som delaktig i Gogs härnadståg, bl a tillsammans med Iran. Hes 38:5-6

FN:s klimattoppmöte i Köpenhamn – en förevändning för världsregering

Klimatexperter och forskare som visar att jordens uppvärmning är överdriven, har ignorerats och tystats. Vad händer när man har drivit igenom sin globalisering och världsregering? Kanske vinden vänder för dessa forskare(?). Hur viktigt klimatet är då, ska bli intressant att se. Köpenhamnsmötet kan till och med leda till att öka fattigdomen enligt insändare i Dagen.

Har någon läst Köpenhamnsavtalet? frågar Janet Albrechtsen i The Wallstreet Journal. ”FN:s plan för en ny regering är skrämmande”. Vi det här laget har väl ingen missat Christopher Moncktons, f d rådgivare till Margeret Thatcher, varningar för vad det egentligen handlar om – en ny världsordning, en världsregering >>

Att rädda klimatet – en förevändning för att få världsreligion

Har kyrkan missat det? Tidningen Dagen och SKR uppmanar alla kyrkor att ringa i klockorna.

Profetiskt (tidningen Dagen)?!” Ja visst, men det är knappast värt att fira för den som läser Bibelns profetior och förstår var detta leder! Istället borde varningar gå ut för den antikristliga världsreligion, som är målet när klimatet används som en förevändning.

Citat från Svenska kyrkans hemsida angående Köpenhamnsmötet:
Vi, religiösa ledare och lärare från hela världen, samlade i Uppsala i november 2008, kräver effektiva åtgärder och framsynt ledarskap inför de globala hoten mot Jordens klimat.
Räddningen för Jorden handlar inte bara om ny teknik och grön ekonomi. Den har också att göra med människans inre liv…Religionerna kan på ett avgörande sätt bidra till detta.
Som företrädare för världsreligionerna uppmanar vi regeringar och internationella organisationer att förbereda och komma överens om en omfattande klimatstrategi inom ramen för Köpenhamnsavtalet.

…Mer än någonsin tidigare behöver världen nu ett mycket starkt och långsiktigt politiskt ledarskap (en Världsregering?).
…När vi mediterar på havsstranden, i öknen eller skogen kan vi, trots vår litenhet, uppleva att vi är ett med universum. (New Age –term!) Trostraditioner med olika kultur och bakgrund uttrycker samma slags förundran och vördnad inför livets gåva (Religionssynkretism!). (Jes 42:19)

SE även >>

Kraft att stå emot den ockulta vågen

Vi måste vara beredda på att interreligiösa gudstjänster med ockulta inslag kommer att välla fram som en flod >> (läs profetisk varning) när kyrkorna engagerar sig alltmer i klimatfrågorna. De kyrkor och ledare som öppnar för ockultism och New Age (Onenessblessing, TM, yoga, mysticism, djupmeditation, levitation, mässor, seanser, astralresor mm), har ingen kraft att stå emot denna antikristliga smutsflod. Det är den breda vägen som leder i fördärvet.

All strävan och fokusering på det yttre, på skapelsen, strukturer eller gärningar gör att den andliga synen försämras och går förlorad. För en kristen leder det till att Jesus kommer i skymundan och annat tar över.

De enda sättet att stå emot allt detta är att förtrösta på Jesu blod och kraften i försoningen på Golgata. Jesus Kristus, Guds Son skall bevara och beskydda var och en som tror på honom. Den smala vägen leder till livet. Vår kallelse är att predika evangelium och rädda människor för evigheten. Det är bara JESUS KRISTUS, för vilken allt är skapat genom och för (Kol 1:16), som kan rädda och förvandla planeten när han kommer tillbaka.

Luk 9:25 Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller själv går förlorad?

Vad hjälper det om människan räddar hela planeten men ändå går förlorad?!
Vår kallelse är att predika evangelium för att rädda människor! Bibeln gör helt klart att människans synd är orsaken till all förstörelse av planeten. Räddningen kommer vid JESU ÅTERKOMST.

Denna religionsblandning är människans väg till självförgudning, humanism. Det är ett enda stort uppror och svek emot Skaparen, i vägran att ödmjuka sig för honom, JESUS KRISTUS, som gav sitt liv för att frälsa oss från våra synder. Upproret som började med en falsk enhet vid Babels torn (1 Mos 11) kulminerar i det sista avfallet/upproret med den falske profeten och antikrist överst på maktstrukturen (2 Tess 2; Upp 13).

Den som istället omvänder sig, bekänner sin synd och tar emot världens Frälsare Jesus Kristus/Messias och hans förlåtelse kommer att få vara med i den nya skapelsen.

Människan har i alla tider blivit förhäxad av det stora, globala och människoupphöjda. Interreligiösa klimatmöten kommer att öka och det kommer att leda till att de som inte vill jämställa sin tro på Jesus Kristus med andra religioner, blir förföljda och kommer att anklagas för att vara kärlekslösa, intoleranta, bakåtsträvare och rent av farliga.

”Skökan” = religionssynkretism (religionsblandning)

Det budskap som Bill Stenberg frambar i slutet av sitt liv gäller alla, inte bara pastorer >>. Även om det kanske är större risk att ledare håller varandra om ryggen och har hållhakar på varandra. Fariséerna på Jesu tid visste innerst inne sanningen men gav inte ”kärleken till sanningen rum”. Det framgår av Nikodemus som smög för att samtala med Jesus på natten. (Joh 3). ”Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit…” De religiösa ledarna ville ha ära av människor (Joh 5:44). Styrda av människofruktan och bundna av varandra, förföljde de och utlämnade Jesus att dödas.

Ords 29:25 Människofruktan har med sig snaror, men den som förtröstar på HERREN blir beskyddad.

Guds tjänare/tjänarinnor får inte styras av människofruktan eller av fruktan att förlora en position. Det enda målet måste vara att lyda Gud och tala Guds ord. Falska profeter har däremot alltid talat det människor vill höra. Framgångsteologer har därför massornas öron. Urskiljning, prövning och varningar är mindre populärt. Det kostar på. Tänk vad lätt och bekvämt om alla är tillsammans (ekumenik)…?

Detta interreligiösa system, världskyrkan, kommer att få sin dom. Antikrist armé (10 hornen) kommer att förgöra och döda skökan och därmed utföra Guds dom när tiden inne. Det kommer att ske när den inte längre är ”användbar” för världsregeringen. Upp 17:16-17

Pastor Irvin Baxter citerar i undervisningen om Berlinmurens fall, den ene påven efter den andre som har förespråkat och arbetat för en ny världsordning politiskt, ekonomiskt och religiöst. Religiöst innebär det att Vatikanen i Rom (staden på sju kullar, Upp 17:9) blir centrum för en ny världsreligion.

Upp 19:2 Ty rätta och rättfärdiga är hans domar; han har dömt den stora skökan, som fördärvade [phtheiro] jorden [ge] genom sin otukt [porneia], och han har utkrävt sina tjänares blod av hennes hand.”

Det grekiska phtheiro översätts fördärva men betyder också: korrumpera, förbränna, förtorka, göra vissen/vissna, skrumpna, bli rynkig, orenas, gå under, ruinera. Jämför detta med bruden: utan fläck och skrynka/rynka!
Hjärtats jord förtorkar, blir hård och kompromissen gör att livet och det som växer vissnar. För en kristen som går in det religiösa systemet kommer ”livet att vissna och dö”.

Skökan bedriver otuktporneia det beskriver någon som är otrogen. Hon har en man men är otrogen med många andra – dvs. religionssynkretism. En blandning av religioner, traditioner och filosofier där Jesus finns med bland alla andra.

Dessa som förtröstar på människor och viker av från Herren blir som en torr buske på förbrända platser (fruktlöst) utan liv och kommer inte att kunna se när det goda kommer (Guds verk). Jer 17:5-7.

Bruden däremot, är trogen Jesus Kristus och bara honom! Därför kommer de som säger att Jesus är enda vägen att bli förföljda. Den som förtröstar på Herren skall vara som ett träd planterat vid vatten. Det grönskar och bär frukt även när hetta och torka (prövningar) kommer utan att förskräckas. Frukta inte för det som kommer, säger Herren. Du skall få se Guds godhet!

Vår bön ska vara att bli fria från människofruktan och att inte vara bunden av något som kan hindra oss att följa Jesus.

Vatikanen och New World Order

Katolska kyrkan och Vatikanen är egentligen en stat, en nation med 1,2 miljarder invånare. De har ambassadörer och ambassader i 180 länder och påven är huvudet. De har egna lagar och de hade dödsstraff inte långt tillbaka. De har egna pengar i Vatikanen med en bild på påven på ena sidan myntet. Katolska kyrkan är det största samfundet i USA. 53% av dem röstade för Obama och arbetar med honom i internationella frågor. Majoriteten av USA:s Högsta domstol är katoliker. Samtidigt pågår en strid inom KK för alla katoliker stöder inte en ny världsordning och världsregering. Malaki Martin f d högt uppsatt präst i Vatikanen avslöjar att kampen handlar om vem som ska ha kontroll i den nya världsordningen.

Den nuvarande påven har uttryckt det: ”vi behöver en politisk världsauktoritet med tänder”. Läs profeten Daniels ord om vilddjuret (världsregeringen) som lägger hela jorden under sig.

Dan 7:7 Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, mycket förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och det som blev kvar trampade det under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade tio horn.

Lyssna på en intervju med Cliff Kincaid program 5 nov >> (eng)

På smygvägar

2 Kor 4:2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete.

Paulus talade öppet och hade ingen hemlig eller dold plan eller agenda. När Gud talar är det enligt sitt ord och det finns inga smygvägar.

2 Petr 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror [1917 års övers. smygvägar]. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig.

När människor inför sina planer sker det ofta på SMYGVÄGAR

Javier Solana talar alltmer öppet om EU:s planer när det gäller Israel. Han säger öppet att planen med EU var att få en världsregering. Hur vågar man säga det öppet? Svaret är att man har arbetat länge i smyg genom att påverka och övertala, förankra och manipulera tillräckligt många för att kunna få igenom sin plan. De vet helt enkelt att det går att genomföra!

Man har ett bestämt mål men talar bara om ett steg i taget för att vänja människor med förändringen.

Det pågår liknande tillvägagångssätt i kyrkor där man tar in världens agenda och strukturer. Församlingsmötet (om de finns kvar) blir då ”ett spel för galleriet” medan besluten redan är fattade av ledningen. Det är aldrig Guds verk eller väg att gå!

Det är mycket hemlighetsmakeri om utväljandet av EU:s president. Reinfeldt har annonserat ett möte den 19 november för valet av de två toppjobben i EU.

Det är viktigt att vi förstår tiden vi lever i och är förberedda på det som kommer, när Gud varnar. Annars kommer vi att stå handfallna och förvirrade och inte förstå något av det som händer. Vi som har vår trygghet i Jesus Kristus skall istället visa vara den verkliga tryggheten är och förstå tidens tecken. Lyssna på våra inspelningar om ”Berlinmurens fall” som förklarar det profetiska skeendet. Del 1Del 2Del 3Del 4

 Mvh
Elvor Ohlin