Undervisning: Elvor Ohlin

Innehåll:
1. Fristående hemsida –
om vår hemsida/hemsidor
2. Gud sände en profet till Nyhemsveckan
– Isik Ablas budskap till svensk kristenhet
3. ”Är Ulf Ekman jesuit?”
– frågan är befogad, profetisk varning för Ulf Ekman
4. ”Petrusämbetet”
– RKK:s falska grund, grundtexten avslöjar och förklarar
5. Många –
ett ord som återkommer [Grundtext: polos/polus G4143]
6. Mose stol –
intagen av skriftlärda och fariseer, lagens oförmåga att förändra [Grundtext: arrhabon G728]
7. Fortsättningen i nåden –
hur Guds nåd fungerar, den äkta trons konsekvenser
8. Förblindelse –
video med samtal: Bibelns Maria eller den romerska Maria?
9. Enda ”hotet” mot en världsreligion är JESUS! –
Jesus är svaret
10. Världsekonomin –
”den stora blåsningen”
11. Politik – EU en superstat
– avslöjanden i dagspressen
12. New Vines sommarkonferens – New Vine, Heidi Baker och Torontogänget

1. Fristående hemsida

Vi startade hemsidan därför att vi upplevde att Gud kallade oss att väcka och varna hans folk först och främst, för det profetiska skeendet vi lever i. Det hade vi gjort under många år innan dess i predikanttjänsten, men vi upplevde att vi också skulle ut på nätet. Herren bekräftade genom profetiska budskap. Vi har inget samarbete och har aldrig haft något samarbete med någon annan hemsida eller blogg och vi kommer att fortsätta så. Vi har dålig koll på diskussionerna på de bloggar som vi länkar till och tar självklart inte ansvar för dem (bloggar är i allmänhet öppna för vem som helst att uttala sig).

Vår uppgift är att sprida det budskap som ligger på våra hjärtan och det kommer vi att fortsätta med så länge Gud vill. Vi vill varna för det som leder fel och som vi ser kommer att sluta i katastrof, därför att Guds ord säger det. Ibland måste man vara tydlig och nämna namn om det är offentliga personer som påverkar många. Då är det helt bibliskt att namnge och det borde nog varje bibelläsare känna till.

Vår bön är också att uppmuntra och vara bland rösterna som Jesaja profeterade om: ”Här är vägen, vandra på den”, Jes 30:21. Vi vill peka på Jesus och den han är, tron och överlåtelse till honom som är den enda vägen till Gud och påminna om Jesu återkomst.

2. Gud sände en profet till Nyhemsveckan

Profeten är en kvinna som heter Isik Abla och hennes vittnesbörd är både fantastiskt och gripande. Jesus förvandlade hennes liv och den f d islamistiska fundamentalisten är idag Guds redskap för att nå miljoner med evangeliet. Hennes vittnesbörd går att höra från onsdag kvällsmötet kl 19.00 på Nyhemsveckan eller att läsa på Ljus i Öster >> & >> .

Det måste sägas att styrelsen för konferensen säkert var ledda av Gud när de kallade Isik Abla. Torsdag fm kl 10.00 var annonserat som bibelstudie men det var framför allt ett profetiskt budskap till svensk kristenhet. Mötena läggs ut under veckan allt eftersom om man inte kan lyssna direkt.

Gud har varnat många för ett mörker som hotar Sverige. Det hände senast i den här veckan till en av våra vänner, när vi bad tillsammans. Budskapet som Isik Abla förmedlade var en kallelse till omvändelse och överlåtelse för svensk kristenhet – att sluta med kompromiss, ytlighet och människoverk. Varför skriver inte de kristna tidningarna ett enda ord om budskapet? Vem bryr sig om ”gamla stulna krucifix och madonnabilder” när Gud har talat?! (Världen idag skrev senare en kort artikel men för övrigt har inget märkts och det talar ju för sig själv).

3. ”Är Ulf Ekman jesuit?”

När Ulf Ekmans föredrag på Bjärka Säby ”Ett synligt Petrusämbete räddar mänskligheten” lades ut på nätet av bloggen Aletheia, sa jag till någon att en av rubrikerna i nästa Fundering blir ”Är Ulf Ekman jesuit?” men jag blev bestämt avrådd att skriva så. Gissa om jag blev full i skratt när Lennart Jareteg strax därpå la ut en ny artikel med rubriken: Är Ulf Ekman jesuit?

Ryktet har nämligen surrat länge och vad ska man tro? Det verkar bara återstå ett steg för Ulf Ekman: att konvertera till katolicismen och bejaka RKK fullt ut. Är han köpt? Är han jesuit? För några år sedan möttes man ibland av skepticism när man sa att Ulf Ekman går mot Rom. Idag behöver ingen tvivla. Dessvärre är många som vägrade ta varning då, så vilseförda idag så att de följer Ekman till Rom, trots att de borde veta bättre.

Kommer Ekman att spela en central roll i tåget mot Rom? Det verkar så. Min övertygelse är att den synen som Gud gav mig, med en varning för Ulf Ekman i början på 90-talet, kommer att gå i uppfyllelse. Jag kallar den: Inga andra namn . Jannes profetiska drömmar om tåget och de romerska pelarna är lika aktuell och många har fått liknande profetiska tilltal. För stunden kan det verka otroligt när Gud uppenbarar något om framtiden men likväl blir det alltid som Gud har sagt.

Jes 14:24 HERREN Sebaot har svurit och sagt: Sannerligen, som jag har tänkt, så skall det ske, det jag har beslutat skall bli verklighet.

Matt 23:12 Var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig skall bli upphöjd.

4. ”Petrusämbetet”

Som jag tidigare skrev på snabbnytt, bygger RKK:s lära om ”petrusämbetet” på en villolära som måste avslöjas och uppmärksammas gång på gång. Jesus är Klippan [grek. petra] och ingen annan! Petrus uppmanade alla att komma till Jesus – den levande stenen , 1 Petr 2:4. Själv var Petrus en liten sten [grek. petros] – precis som alla frälsta blir ”levande stenar” i tron på Jesus Kristus, Matt 16:18. Endast människor som själva åtrår makt kan väl tala positivt om Rom-kyrkans maktstruktur och s k ”petrusämbete”..?! Det har ingen som helst grund i Bibeln.

Mose, Aron och David står som förebilder i GT för oss troende på olika sätt men de var också förebilder för den kommande Messias i funktionerna profet [Profeten], präst [Översteprästen] och kung [Kungarnas kung], enligt Guds löften till Israel och hela världen i GT. Om en kyrkans ledare tror sig ha rätt att ta en position, som enbart tillhör Jesus Kristus/Messias, blir man ”istället för Kristus” och det är att vara en antikrist. Påveämbetet eller ”petrusämbetet” är en sådan position. Påven är varken ofelbar, ”Fader” eller ”Kristi ställföreträdare”, som RKK påstår och de har dessutom traditioner som de sätter över Bibeln, precis som fariseerna hade… Tyvärr överlåter och leder påven och de katolska prästerna människor till den katolska Maria istället för till Jesus.
Jesu ord till fariseerna:

Matt 23:6 De älskar hedersplatsen vid festmåltiderna och de främsta platserna i synagogorna, 7 och de vill gärna att folk hälsar på dem på torgen och kallar dem rabbi. 8 Men låt ingen kalla er rabbi, ty en är er Mästare, och ni är alla bröder. 9 Ni skall inte heller kalla någon på jorden er fader, ty en är er Fader, han som är i himlen. 10 Ni skall inte låta någon kalla er lärare, ty en är er lärare, Kristus. 11 Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare.

Hur kan sådana ledare ha framgång? Jo därför att det finns många som följer och upphöjer dem. Hur många gånger har inte ropen hörts efter ”en stark ledare” också i våra led?! Det kan vara ett rop efter ”någon som kan tala om vad jag ska göra”, för det är så mycket bekvämare än att själv söka Gud för att mogna och växa i tron och slippa lära sig urskiljning. Det är så mycket bekvämare att följa mängden och ”en stark ledare”.

5. Många

Det räcker att slå upp ordet ”många” i NT, för att inse att det är dags att höja vaksamheten när nutida lyckoprofeter samlar stora skaror där de far omkring och lovar otrolig framgång och väckelse där just ”denna församling ska omtalas i hela landet och stå i centrum…” Detta sker ibland oavsett hur man behandlar sina trossyskon i alltmer världs-lika församlingar, med maktstrukturer som kan förvåna vem som helst. Även de som profeterar in församlingar i ekumeniken som slutar under påven i Rom, borde omgående avslöjas som falska. Men människofruktan (feghet?) har nog redan skördat sina offer, tyvärr.

Matt 24:5 Ty många polos/polus [Strongs G4143] skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många [Strongs G4143] vilse.
Matt 24:11 Många [Strongs G4143] falska profeter skall träda fram och bedra många [Strongs G4143].
Fil 3:18 Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många [Strongs G4143] lever som fiender till Kristi kors.
2Petr 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. 2 Många [Strongs G4143] skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas.
1Joh 2:18 Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många [Strongs G4143] antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit.
1Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många [Strongs G4143] falska profeter har gått ut i världen.
2Joh 1:7 Ty många [Strongs G4143] bedragare har gått ut i världen, och de bekänner inte att Jesus är Kristus, som har kommit i köttet. En sådan är Bedragaren, Antikrist.

När Israels folk inte ville lyssna på Guds röst eller följa de gudfruktiga föredömen som han ställde framför dem, ropade de: ”Ge oss en kung!” De ville inte gå Guds väg för de ville vara som hednafolken, som ”världen”, som mängden. Gud svarade på deras ”bön” eftersom han kände deras hjärtan. De fick Saul, som kanske är urtypen för den sorts ledare som utvecklas till en maktmänniska [en förebild på antikrist]. Det fanns ett hemligt begär efter position och popularitet, som han inte ville bekänna och göra upp inför Gud. Själviska ambitioner styrde hans liv.

Falsk ödmjukhet kan kännas trygg att gömma sig bakom för att slippa pröva, ”strida” och ”avslöja det som är i mörker” – men det håller inte i längden, om man vill gå Guds väg.

Ef 5:10 Och pröva vad som är Herren kärt. 11 Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället.

Det är inte ”starka ledare” kristenheten behöver. Vi behöver Jesus Kristus som Herre och Kung mitt ibland oss och föredömen som är andligt vakna och präglade av Jesus och inte av världens former och tänkesätt. Guds löften står fast och ingen kan stoppa eller göra om intet Guds ord, för det finns också ett positivt ”många” om vi håller oss till Herren.

1 Mos 17:5 Därför skall du inte mer heta Abram, utan ditt namn skall vara Abraham, ty jag har gjort dig till fader för många folk (förebild som trons fader).

Ps 40:4 Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Många skall se det och frukta, och de skall förtrösta på HERREN.

Apg 4:4 Men många [Strongs G4143] av dem som hade hört ordet kom till tro, och antalet män var nu omkring fem tusen.

Det grekiska grundtextordet för många är polos/polus [Strongs G4143] och betyder de flesta eller mer än hälften.
Läs mer om vad Gud (Bibelns Gud!) gör i muslimvärlden.

6. Mose stol

Fariseerna och de skriftlärda trodde liksom påven att de var ofelbara och även de, satte egna traditioner över Guds ord. Deras uppgift var att sitta och föreläsa och förklara Mose lag för folket och därför sa Jesus att de sitter på Mose stol”. Så länge de föreläste ur Mose lag sa Jesus att folket skulle lyssna men deras gärningar skulle de inte följa. De religiösa ledarna borde ha varit de första att visa folket på Jesus men de hade själva tagit hans plats. De trodde att de kunde få arvet genom att döda Sonen, arvingen, som Jesu liknelse handlar om i Matt 21:33-46, för Jesus visste vad som skulle ske.

Profetiorna i Skrifterna och löftena tog de religiösa direkt till sig själva men löftenas fullbordan gällde Messias och i tron på honom och i gemenskapen med honom [i Kristus], får vi del i löftena. Attityden att ”ta ut” eller att godtyckligt ”proklamera” ger samma resultat. Man nonchalerar Jesus själv men ”arvet” vill man ha. ”I Kristus” är det istället vi som ber och han som ger, för relationen och gemenskapen med Jesus är det viktigaste.

2 Kor 1:20 Ty alla Guds löften har i honom [Jesus] fått sitt ja. Därför får de också genom honom [Jesus]sitt amen, för att Gud skall bli ärad genom oss.

Matt 23:1 Sedan sade Jesus till folket och till sina lärjungar: 2 ”På Moses stol sitter de skriftlärda och fariseerna. 3 Allt vad de lär er skall ni därför göra och hålla, men efter deras gärningar skall ni inte handla. Ty de talar men handlar inte. 4 De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva vill de inte ens med sitt finger flytta på dem.

Här ser vi frukten när människan upphöjer sig och försöker ta Guds plats och vägrar att erkänna sin synd. När fariséen Saulus blev överbevisad om sin synd och skuld inför Gud, ödmjukade han sig och flyttade sig från ”Mose stol” (bildligt talat). Jesus fick inta sin rättmätiga plats i hans liv. Saulus blev Paulus [som betyder ”den lille”] när han kom in i Guds kallelse och Paulus predikan var inte längre lagens krav – hans predikan var nu Jesus Kristus/Messias!

Gal 1:13 Ni har ju hört hur jag tidigare uppträdde som jude, hur jag ytterst våldsamt förföljde Guds församling och försökte utrota den, 14 och hur jag gick längre i judendom än många jämnåriga i mitt folk. Mer fanatiskt än de ivrade jag för mina fäders stadgar. 15 Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd, 16 beslöt att uppenbara sin Son i mig, för att jag skulle predika evangelium om honom [KJ – that I might preach him] bland hedningarna. Jag brydde mig då inte om att genast fråga människor till råds.

1Kor 1:24 Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet.

2Kor 4:5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull.

Kol 1:28 Honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet, för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus.

Man skulle kanske kunna säga att Jesus för evigt har ersatt ”Mose stol”, därför att han har fullbordat, slutfört och uppfyllt lagens krav genom ett allt igenom syndfritt liv. Jesus segrade över synden, världen och satan genom att utge sig själv och ödmjuka sig intill döden på korset. Han tog vår synd och skuld på sig själv och dog istället för oss, för att sätta oss fria. Han UPPSTOD och vi får tillräkna oss Jesu rättfärdighet, oförtjänt av nåd. ”Så älskade Gud världen…” Motivet var KÄRLEK, Guds fullkomliga kärlek [agape].

Rom 13:10 Kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse.

Även när NT:s författare undervisar, tillrättavisar och förklarar Skrifterna, är det uppbyggelse därför att det pekar på, leder till och uppenbarar JESUS. Paulus visste nu att det inte hjälper om man så kan rabbla de tio budorden både framlänges och baklänges för att förändras i sitt inre. Ett förändrat hjärta och sinne kan bara Gud åstadkomma genom reningen i Jesu blod och den helige Andes kraft som ges som en pant eller handpenning [grek. arrhabon Strong G728] beskrivs även som en förlovningsring på det eviga arvet.

Ett ändlöst diskuterande om budorden, är meningslöst om vi inte har förmåga att visa vägen till ett förändrat hjärta och ett förändrat liv i Jesu efterföljelse! Vi är inte kallade att predika lagar och bud. Vi är kallade att predika Kristus och allt Guds rådslut, hela Bibeln, med den helige Andes ljus och hjälp.

2Tim 2:14 Påminn om detta och uppmana dem allvarligt inför Gud att inte strida om ord. Det är inte till någon nytta utan bryter bara ner åhörarna. 15 Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord.

7. Fortsättningen i nåden

Kol 2:6 Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom 7 och låt er rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått, och överflöda i tacksägelse. 8 Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus.

”Liksom ni tog emotlev i…” – vi uppmanas att fortsätta att vara mottagare av Guds nåd i Jesus Kristus så att han kan förändra våra hjärtan. Det förutsätter att vi verkligen vill leva för Gud. Alltför ofta är problemet fortsättningen och hur den är möjlig, utan att på nytt hamna i laggärningar eller självrättfärdighet. Vem har inte ramlat dit..?! Vi märker det snart när glädjen och inspirationen försvinner och oket känns tungt på våra axlar.

Bibeln är också ett rättesnöre. Om någon exempelvis sprider förtal som skadar församlingen, är tillrättavisning nödvändig och uppmaning till omvändelse. Om någon i församlingen är på väg att skiljas av helt själviska motiv, då är Bibeln vårt rättesnöre för att visa att det här är inte Guds vilja. Men det är den helige Ande som överbevisar om synd och människans eget val att ta emot eller förkasta, med de konsekvenser som det för med sig.

Guds nåd fostrar oss att leva ett gudfruktigt och rättfärdigt liv och ger oss kraft att säga nej till ogudaktighet, Tit 2:11-12. Guds nåd ska tas emot så att den blir till nytta och utgivande, 2 Kor 6:1. Guds nåd i Kristus Jesus gjorde Paulus verksam för Guds rike, 1 Kor 15:10. Vi uppmanas att tjäna varandra som trossyskon i de gåvor som Gud har gett var och en, som förvaltare av Guds nåd, 1 Petr 4:10. Vi uppmanas att stå fasta i Guds nåd så att vi inte hamnar i laggärningar, 1 Petr 5:12, inte heller förvanskar Guds nåd så att vi hamnar i laglöshet, Jud 1:4. Gud har kallat oss till ett liv i helgelse, 1 Tess 4:7. Vi uppmanas att ”sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot skjuter skott och vållar skada och många smittas”, Hebr 12:14-15. Helgelsen är frukten av det nya livet i Jesus Kristus och nådens fostran och inte något som vi själva presterar eller bygger upp, Rom 6:22. Vi ska stärkas i våra hjärtan av Guds nåd, inte av matregler för de är inte till någon nytta, Hebr 13:9. Detta är självklart för en del men inte alla.

2 Petr 3:1 Detta är redan det andra brevet som jag skriver till er, mina älskade. I båda har jag genom mina påminnelser velat väcka ert rena sinne, 2 så att ni tänker på vad som har blivit förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och Frälsaren som ni hört era apostlar förkunna.

Petrus ville väcka deras ”rena sinne”. Han talade inte smicker och inte heller laglydnad till människans självgoda, köttsliga natur. Lagivrare uppmuntrar ”det köttsliga sinnet”. Petrus försökte inte heller marknadsföra ett antal punkter till ”framgång” eller peppa upp dem med motivations-psykologi. Det Petrus ville beröra var det som Gud hade påbörjat i de troendes liv. Om det fanns en vilja och en längtan att följa Jesus och att leva för honom, skulle det uppmuntras, stärkas och bekräftas, så att det kunde föra till mognad och fasthet i tron! Genom att predika Kristus fick församlingen nytt mod. Allt det som Petrus själv hade gått igenom, kunde han nu undervisa om, precis som Jesus hade sagt att han skulle göra.

Luk 22:31 Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. 32 Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder.”

Sållningen var det sista momentet i rensningen av säden och det fanns fortfarande en självsäkerhet i Petrus liv som hindrade honom från att tjäna Herren på det sätt som han brann för i sitt hjärta och som han var kallad till. Det fanns bara ett sätt att få Petrus att inse läget och den vägen var genom prövning och ett totalt misslyckande: förnekelsen. Men Jesu förbön bar Petrus genom mörker och förtvivlan och nåden flödade till Petrus när han omvände sig. ”Den som ödmjukar sig skall bli upphöjd…” På pingstdagen predikade Petrus frimodigt om Jesus Kristus utifrån Skrifterna (GT). Han visste vad och vem han talade om, Apg 2.

Petrus egna illusioner om en säker framgång och hög position kraschade, men det som Gud hade gjort i hans hjärta kunde ingen ta ifrån honom. Jesus var klippan i Petrus liv (!) och på den grunden kunde Gud fortsätta sitt verk.

Personligt: När jag var nyomvänd väckte den helige Ande en längtan och vilja att berätta för andra om Jesus. Men efter ett tag skulle jag ”bättra på det hela” med att vittna så ofta som möjligt och det ledde snart in i ett mindre slaveri. Om jag inte vittnade kom skuldkänslor… glädjen försvann och alltihop blev bara krav. Jag hade hamnat i lagiskhet. Det var dags att söka Guds förlåtelse och nåd igen och komma nära Jesus – inte att meditera befallningar, lagar och budord, grubbla över vilka bud som gäller eller att ”ta sig i kragen” (men inte alltid lätt att inse just då).

Jag kan inte minnas att jag en enda gång har suttit och läst de tio budorden med tanke att ”detta ska jag lyda”, sedan den dagen jag gav Jesus hela mitt liv 1989. Bibelläsningen blev som en vandring med Jesus för att lära känna honom och en önskan och vilja att leva för honom, att förstå hans vilja. Den inspirationen kan bara Anden ge, för så verkar nåden i våra liv. Och när vi hamnar fel är det till Jesus vi ska återvända, så att Guds kärlek på nytt blir drivkraften.

Äkta tro får alltid konsekvenser. Den som säger sig älska Jesus, kan inte fortsätta att tillbe avgudar. Den som säger sig följa Jesus kan inte leva i otrohet eller lögner, därför att Anden överbevisar oss om synd enligt Guds ord. Det sker både direkt och genom undervisning eller bibelläsning. Om våra liv är överlåtna åt Gud är det också han som bestämmer takten och som fostrar och prövar oss, för att Jesus ska bli större och vi bli mindre. Synden har gjort oss själviska men Jesus förändrar inifrån.

Evangelium om Jesus är ”glädjens budskap till de ödmjuka, frihet för de fångna och befrielse för de bundna”, Jes 61:1. Lagen i GT skulle vara ett skydd för den fattige, för änkan och de svaga och utsatta i samhället – inte för att klättra upp över andra och få makt eller egen vinst. Jesus visade Guds hjärta när han mötte människor som var slagna och levde i hopplöshet. Det lagen inte kunde göra, det har Jesus gjort.

8. Förblindelse

Jag måste säga att det väcker nöd och sorg att se videon Bibelns Maria eller den romerska Maria? (tyvärr endast på engelska) Cecil Andrews från Take Heed Ministries i norra Irland försvarar evangeliet och Bibeln på ett suveränt sätt, i en debatt med den katolske prästen Keith McMillian. Doug Harris från ReachOut Trust i Storbritannien leder programmet.

McMillian beskriver sin tro på den katolska Maria, som han vördar och ber till, som han säger var syndfri och upphöjd som medåterlöserska och himlens drottning. För en frälst och bibeltroende Jesu lärjunge är det här spiritism och avgudadyrkan.

Problemet med alla förklaringar från den katolske prästen är att han inte har något stöd i Bibeln och vad man förstår inte heller har eftersträvat det. Godtyckligt rycker han enstaka bibelverser ur sitt sammanhang för att finna stöd men utöver det förlitar han sig helt på mänskliga dogmer och traditioner som är främmande för Bibelns budskap och strider mot Ordet. Det är ganska märkligt att höra bristen på bibelkunskap från en som kallas präst.

Problemet när människan väljer att tro lögnen, är att hon då också blir bunden och blind för sanningen. Den katolske prästen blir överbevisad av Cecil Andrews på varje punkt men katoliken verkar ändå oförmögen att ta emot sanningen.

Men vem vet, kanske kan programmet vara till hjälp, för Gud är mäktig att öppna hans sinne och bryta den döda religionens slavok så att han blir FRÄLST. Videon är i vilket fall lärorik.

9. Enda ”hotet” mot en världsreligion är JESUS!

Det globala arbetet för en världsreligion går snabbt framåt tack vare ekumenik med RKK, kompromisser och avfall. Tro inte att kontakt med de döda (helgon, ”Maria” eller annan spiritism), religiösa prylar som ”rökelsesväng”, radband, ikoner eller mystiska övningar i buddhistinspirerade kyrkofäders fotspår, är något hot mot en enad antikristlig världsreligion!

Det enda som kan hota och stoppa mörkret är JESUS. Det enda som står i vägen är Guds evangelium om Jesus Kristus och sann kristendom och det vill man därför uppblanda så att det blir verkningslöst och sedan helt utplåna. Det är väldigt positivt att Helena Nilsson fick komma till Nyhemsveckan och tala. Tidningen Dagen skriver (fetstil av mig):

Underrubriken för hennes seminarium är ”Alla vägar bär inte till Gud, men Jesus gör det!”, och det är hennes starkaste budskap till kristna efter resan inom nyandligheten.
– Det är helt okej att prata om Gud och änglar inom New age, men inte om Jesus. Kyrkor går också åt det hållet, i dag kan man gå på en gudstjänst utan att höra om Jesus. Men vi får aldrig glömma bort kraften i namnet Jesus.

Helena Nilsson ser med oro på hur nyandligheten på många ställen har tagit sig in inte bara i samhället, utan också i församlingar. Alltifrån dagar där man får prova på nyandlighet i kyrkan, till kristen yoga.

– Ett av målen för New age är att det ska finnas en enda världsreligion, och för att det ska uppfyllas måste kristendomen först utplånas. Därför kan jag tycka att det är märkligt att nyandligheten får allt mer plats i våra församlingar och i kristnas liv utan att vi reflekterar över det och vilka konsekvenser det får.

Ganska nyligen satt jag i samtal med några frälsningssoldater. De var besvikna över ett ekumeniskt möte där prästen efteråt hade klagat över att de hade ”talat för mycket om Jesus”. Vi var helt överens om detta: ”om vi inte får tala om Jesus, kan det kvitta”. Vi ska vittna om Jesus och tala om honom! Inte som en slags lyckoformel men utifrån det han har gjort i våra liv och den han är!

Apg 1:8 Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”

Låt aldrig vittnesbördet i ditt liv tystna! Tro inte på dem som påstår att vi bara ska visa med våra liv utan ord, så att vittnesbördet tystnar. Vi är kallade att VITTNA [tala, berätta] om Jesus för vi är hans VITTNEN. Sen får vi be att Guds Ande leder oss också i det.

10. Världsekonomin

I SvD Näringsliv kunde man läsa ett par intressanta artiklar i början på juni. Oavsett politisk åsikt (som jag inte känner till här), förklarar artiklarna på ett lättbegripligt sätt den ekonomiska situationen i världspolitiken och den verkligheten är ganska skrämmande. Den första heter träffande: Den stora blåsningen

Citat: Vad har då hänt sedan denna gigantiska bubbla börjat spricka? Jo, alla de åtgärder som statsmakterna har satt in har syftat till att rädda det system som blåst upp den. Banker hålls under armarna och centralbanker trycker nya pengar i en takt som världen aldrig tidigare skådat. Börserna rusar igen. För att inte det kreditimpregnerade bygget ska rasa samman har allt mer av skulderna samtidigt flyttats över från det privata till det offentliga. Pressade regeringar tvingas till drastiska nedskärningar som drabbar… Ja, ni gissade rätt. Inte precis den översta procenten.
Det är kanske ingen tillfällighet att allt fler miljardärer, bankirer och politiker oroas över ökande orättvisor. De inser att medborgarnas frustration kommer att öka för varje år som går.

Lögnen hela vårt samhälle bygger på
Citat: De första bankirerna var guldsmeder som började förvara guld åt sina kunder. Dessa fick ett kvitto som kunde användas för att hämta ut guldet när det behövdes. Någon kom snart på att det var lättare att börja använda kvittona som betalningsmedel än att springa fram och tillbaka till smeden så fort det skulle shoppas. Smederna i sin tur insåg att de kunde skriva betydligt fler kvitton än vad som faktiskt täcktes av den mängd guld de hade i sin besittning. De hade nämligen observerat ett intressant fenomen: bara en bråkdel av alla kvittoinnehavare dök upp samtidigt för att få ut sitt guld.
Denna bedrägeridoftande modell är än idag grunden för all bankverksamhet. Så länge ingen ifrågasätter det fungerar systemet är det fantastiskt. Banker kan låna ut pengar i stor skala medan spararna slipper släpa runt på kontanter och (i bästa fall) få lite ränta.
Problemet är att allt i grunden bygger på ett tomt löfte. Det räcker med att tillräckligt många kunder samtidigt ställer den förbjudna frågan: ”Kan jag få mina pengar?” för att sänka vilken bank som helst. Ett till synes betryggande saldobesked är plötsligt lika mycket värt som sin vikt i sladdrigt papper.

11. Politik – EU en superstat

”Tio starka EU-länder vill stärka unionen med en gemensam armé och en EU-president”
(bild borttagen)

En artikel i Aftonbladet 21 juni 2012 fick kanske dem som skrattar åt att EU skulle vara vilddjuret i Upp-boken, att tystna(?). Rubriken löd ”Tio tunga EU-länder vill stärka unionen med en gemensam armé och en EU-president.” . Citat: Den så kallade Framtidsgruppen, där Sverige inte finns med, har nu presenterat sin Halvtidsrapport om hur de tycker att EU, där många länder befinner sig i djup kris, ska utvecklas. Rapporten ska vara färdig i höst. President ska väljas”Europas förenta stater”… Förslagen har fått Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt att gå i taket. – Man försöker driva igenom någon typ av super-EU. Det är de stora länderna i EU som står bakom det här och de brukar få sin vilja igenom. De vill ha en gemensam armé, en gemensam president och en en mer överstatlig ekonomisk politik. De är inne på att bygga Europas förenta stater, säger han.

Bibelns profetior beskriver ett återuppstått (heligt) Romarrike med tio länder som har en armé och en stark ledare som kallas antikrist. Samtidigt pågår arbetet mot en världsreligion [”sköka”] med ledaren som kommer att sitta i staden på de sju kullarna: Rom.

Upp 17:3 I anden förde han mig då bort till en öken. Och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur [kvinnan är skökan som står för blandreligion/världskyrka och vilddjuret är en världsmakt], som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och tio horn [tio ledare/tio länder får makt].

Upp 17:8 Vilddjuret som du såg, det var och är inte mer. Det skall stiga upp ur avgrunden och går sedan i fördärvet. De invånare på jorden som inte har sina namn skrivna i livets bok från världens grundläggning, de skall förundras när de ser vilddjuret, eftersom det var och inte är men skall komma. 9  Detta är det sinne som ger vishet: de sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på [staden är Rom och troligen påven som sammanför alla religioner]. De är också sju kungar.

Upp 17:12 Och de tio hornen du såg är tio kungar [ledare], som ännu inte har fått något rike. Men tillsammans med vilddjuret får de makt att regera som kungar under en enda timme [en kort och bestämd tid].

Ett råd: Fly från alla som är på väg mot Rom och påven NU!

Dan 7:20 Likaså ville jag ha förklaring till de tio hornen på dess huvud och till det nya hornet som sköt upp senare [antikrist] och för vilket tre andra horn föll av och som hade ögon och en mun som talade skrytsamt och såg större ut än de övriga. 21 Det hornet hade jag också sett föra krig mot de heliga och besegra dem, 22 till dess att den Gamle kom och domen föll till förmån för den Högstes heliga och tiden var inne då de heliga fick ta riket i besittning [detta rike och antikrist har makten när Jesus kommer tillbaka]. 23 Då svarade han: ”Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike skall uppstå på jorden, ett som är olikt alla de andra rikena. Det skall uppsluka hela jorden och trampa ner och krossa den [tillsammans med Johannes syn i Upp 13, med centrum i Europa och globalt inflytande].

12. New Vines sommarkonferens

New Vine har sommarkonferens i Vargön med bl a Heidi Baker som talare. Att någon arbetar bland fattiga är inget klartecken för att personen i övrigt är sund och biblisk. Vi kan läsa om att 1994 blev Heidi utbränd och var på väg att sluta sin tjänst. Men hon åkte till Toronto och den förnyelse som pågick i Vineyardförsamlingen där. Baker tillhör tyvärr den s k ”profetrörelsen” där också Todd Bentley och Bill Johnson m fl ingår.

Jag vill avsluta med ett citat av Isik Alba: ”Det blir inte väckelse av att vi predikar väckelse. Väckelse kommer efter omvändelse.”

2 Krön 7:14 men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.

Hos 6:3 Låt oss lära känna HERREN , ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens, och han skall komma till oss lik ett regn, lik ett vårregn som vattnar jorden.”

Mvh
Elvor Ohlin