En av våra läsare översatte Pastor Brians nyhetsbrev åt oss lagom till den här funderingen:

Det som varit

Det här nyhetsbrevet ser tillbaka på 2009, och trenderna för 2010. Året 2009 kan kallas året då ’globalisering’ nådde framgång, efter att ha byggts upp under 50 år. Nästa år kanske innebär implementeringen av globaliseringen. Liksom profeterna sa, för länge sedan, det ska komma en tid då Babylons anda sprider sig i världen och i församlingarna, och hur vi som troende ställer oss till det kommer att påverka vårt eget slutliga öde.

Obamas administration har realiserat den europeiska synen på globalisering genom klimatkonferensen i Köpenhamn, G-20 mötena, fredsprocessen i Mellanöstern, sjukvårdsdebatten, och den antagonistiska attityden gentemot globaliseringens huvudsakliga fiende den jude-kristna etiken. Det är som om odjurets bild, genom EU, kommer till liv inför våra ögon. Det är troende av den judiska och kristna traditionen som är det största motståndet mot Satans globalisering. Satan är den store efteraparen, och han vill imitera Kristus rike på jorden, som Uppenbarelseboken 20 talar om, i sitt tusenårsrike.

Sanningen är att Satans stora experiment kommer att lyckas, men att det bara kommer att vara i 3 1/2 år, det vill säga de sista tre och ett halvt åren av Daniels 70:e årsvecka. Israel befinner sig plötsligt vara emot världsopinionen så till den grad, att deras blotta överlevnad står på spel. Vi vet att Israel aldrig mer kommer att förskingras från sitt land, men de kommer att bli förföljda så mycket under de sista 3 ½ åren av den 70:e årsveckan, att många judar kommer att fly för sina liv, och Gud kommer på ett övernaturligt sätt att beskydda dem.

Året som gått visar att judehatet lever vidare. Slutligen, så är villfarelsen, som går genom kristenheten nedslående. Men vi vet att den måste komma. Det är villfarelsen som kommer att leda många till en falsk övertygelse om att de gör Guds vilja, när de i själva verket gör sin egen vilja, och denna själv-tro kommer att beröva dem frälsningen i Kristus, för de vägrar att förneka sig själva, och komma till honom som barn. Året 2009 visar hur allt det ovanstående har eskalerat under de senaste 12 månaderna.

Framtiden

Trenderna för 2010 kommer att se en eskalering i biblisk profetia. Jag tror att en händelse kommer att påskynda profetiorna avsevärt, och det är Israel/ Iran situationen. Hamas, Hizbollah, och den syriska faktorn är också en utrikespolitisk faktor att beakta. Jag tror att någonting måste hända snart, för den infekterade ordväxlingen mellan Israel och Iran har korsat flera viktiga, röda gränsmarkeringar. Mellanösterns framtid ser dyster ut, som den har varit genom en stor del av historien, men skillnaden nu, är att Iran inom några månader kommer att besitta kärnvapen, om de inte redan är där, och det geopolitiska klimatet är olikt allt vi tidigare sett.

Dessutom kommer inte den finansiella omvälvningen i världen att bli bättre på sikt. Vi får kanske se kortvariga uppgångar, men i det långa loppet förutspår jag en väldigt lång uppförsbacke mot återhämtning. Om krig bryter ut i Mellanöstern, som kommer den ekonomiska situationen att bli väldigt svår. Jag är inte någon som firar världsproblemen, för det finns så många ofrälsta. Jag vill heller inte vara sensationslysten över det som händer, även om jag tror att svåra tider stundar.

Enligt Uppenbarelseboken kap. 6, så kommer en världsvid hyperinflation att inträffa efter ett fruktansvärt världskrig. Vi ser händelser idag, som kan uppfylla det ordet mer än någonsin. Slutligen, så har EU utsett sin först president och chef för utrikespolitiken: emedan det viktiga, roterande ordförandeskapet fortfarande väger tungt, så EU har tre individer som företräder EU utomlands. Jag räds inte för att säga att EU har en demonisk, inre kärna. Inte människorna, men själva EU, och världens demoniska krafter är verksamma, inte bara i EU, men i alla värdens huvudstäder, för att uppfylla Satans mål, att föra samman hela välden under hans ledarskap. Det är svårt att förutsäga vad som kommer att hända i EU, men bli inte förvånade om det spanska, roterande ordförandeskapet kommer att försöka förbigå EU-presidenten och chefen för utrikespolitik.

Javier Solana, den före utrikespolitiske chefen, har blivit ombedd att hantera den spanska, och europeiska säkerheten vid tiden för det spanska ordförandeskapet av EU och Västeuropeiska Unionen (WEU), som är EU’s militära kärna. Håll koll på januari, då några väldigt viktiga EU-möten inträffar.

Brians – tankar

Jag vill dela med mig några sammanfattande tankar. Världen har förändrats en hel del sedan september 2008. De Förenta Staterna har en president som motsätter sig den judeo-kristna värdegrunden, och EU har mer och mer intagit rollen som storspelare i världsaffärerna.

Solana är fortfarande med i bilden en man som många profetians väktare har följt genom åren, och Israels relationer med världens nationer är rent fientliga. Om ändetiden är nära, så kan vi förvänta oss att detta händer under det nya året: För det första, kommer Solana tillbaka från pensioneringens rand, till Mellanöstern på grund av säkerhetsfrågor. För det andra, håll er vakna för ett annalkande krig som involverar Hamas, Hizbollah och Syrien, och möjligen Iran, gentemot Israel.

För det tredje, var uppmärksamma på framgång för en stark vilja att återuppbygga det judiska templet, i form av själva templet, eller som en synagoga på tempelberget. För det fjärde, att kyrkans moraliska kompass fortsätter att som bäst visa på ljummen, och röra sig mot sämre. Tills nästa gång. Kom ihåg, Gud har allt under kontroll.

Brother Brian

________________________________________________________________________________

Ohlins Funderingar

Vi tror att 2010 kommer att innebära ett vägval för många av oss. Hela världen drivs mot den slutliga uppgörelsen och frågan är vilken sida vi väljer. Det är vad vi har i hjärtat som kommer att avgöra det.

2 Mos 32:26 Mose ställde sig i porten till lägret och ropade: ”Var och en som tillhör HERREN skall komma hit till mig.” Då samlades alla leviterna kring honom,

Enligt Hitchkocks Hebreiska lexicon betyder Leviter Associated with him – alltså de som håller fast vid den sanna läran och lever i gemenskap med honom i förbundet. (Gal 5:24 – De som är korsfästa med honom)

Ni som följt våra funderingar vet att vi har berättat en del syner och drömmar om ett avfall som kommer att leda till att man lämnar den fasta grunden (Klippan).

2Tess 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet (Apostasia) komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram,

Det Grekiska ordet för avfallet = apo + stasia och man skulle kunna översätta det: Att dra sig bort från en grund.

Jesus beskriver vad som sker när Herrens förkunnare borde dela ut mat i sitt hus och istället ägnar sig åt att ”äta och dricka” tillsammans med de som är druckna. (Matt 24:42-51)

Herren visar i sitt ord att ”äta och dricka” och ”köpa och sälja” är två profetiska bilder på att överge Andens ledning. Istället låter man mänsklig visdom ta över och leda församlingen >> (Se studiet)

Varför sådan tystnad om Jesu tillkommelse?

Många mailar oss och är oroliga över att det nästan aldrig talas om Jesu tillkommelse bland ledare idag. Varför är det så? I en tid då man borde blåsa i basunen möter man istället en total avsaknad av sådan förkunnelse.

Kan det hänga ihop med satans taktik att försöka bedra oss att gå ifrån Andens inspiration till att börja gå in på själens område?

Satan vet att kan han få oss att lämna Andens inspiration (Oljan) för att bli ”säliska” (grek. psuche) för då kan vi inte längre ta emot inspiration ifrån Anden.

Den som börjar dra sin kraft och styrka från ”själen” istället för Anden kallas för ovis (Stängd) eller en själisk människa. Bibeln säger att en människa i det tillståndet kan inte ta emot informationen från Anden.

1Kor 2:14 Men en själisk människa tar inte emot vad som hör Guds Ande till. Det är henne en dårskap, och hon kan inte förstå det, ty det måste utgrundas på ett andligt sätt. (1917 års övers)

1Kor 2:13 Which things also we speak, not in the words which man’s wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth; comparing spiritual things with spiritual. 14 But the natural man (Psuchikos) receiveth not the things of the Spirit of God: for they are foolishness unto him: neither can he know (1067 Ginosko) them, because they are spiritually discerned. (King James övers)

Satans plan är att sätta ”ett täckelse” för hjärtats ögon så att vi inte längre kan ta emot information och inspiration från Anden. Lyckas han med detta så har vi gått ifrån vishet (Anden) till att bli dårar (själiska).

Men en andlig människa hon tar emot Andens information (Oljan) – det är Guds visdom.

En vis människa kommer att veta vad klockan är slagen men inte genom sin egen visdom utan med det ljuset som kommer från Anden in i hennes ande. Därifrån genom kanalen den öppna dörren (samvetet) och ut i själen, där ljuset upplyser allt.

2 Kor 4:4 Ty den här tidsålderns gud (”den gamle Ormen”) har förblindat de otroendes sinnen (de själiska) så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

Om inte Herren kommit till oss och verkligen visat vilken väg en stor del av kristenheten har slagit in på, så hade vi aldrig kunnat varna för det här. Vi är i oss själva totalt blinda. Det är bara nåd att han visar det.

Ju mer ”företagsmetoder” från världen som kommer in, ju mer predikningar kommer vi att höra om oss själva. Fokuset kommer att skifta från Jesus till församlingen. Ju mer av ”företagsmetoderna” som har anammats, ju mer har fokuset skiftat från Jesus och ödmjukhet till att vi behöver ett ”starkt ledarskap” och olika ”strukturer”.

Och som sagt, en ”själisk” människa kan inte ta emot den inspiration eller den information som kommer ifrån Anden. Men det kan den som lever i ljuset och kommer att veta vad som sker.

1Tess 5:4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret.

Mörkret är ”bakom täckelset” i ett själiskt tillstånd. En sådan människa tillhör ”natten” – mörkret (Ef 6:12) Hur är då en människa som tillhör Herren?

Gal 6:14 För min del vill jag aldrig berömma mig (att Skina) av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen (kosmos) är korsfäst för mig och jag för världen. (kosmos)

Om du vill studera vad världen (Kosmos) verkligen är så läs detta >> (Alazoneia – Egen själisk kraft)

Gal 5:24 De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär.

Är det detta Uppenbarelsebokens budskap handlar om? Bara de som genom korsets kraft har gjort Jesus som Herren i sina liv kommer att få livets krona.

________________________________________________________________________________

Israel

Precis till ändetidens slutlliga scenario så har det lilla landet Israel genom Guds försyn funnit både gas >> och olja >>. Gasfyndigheten kan vara den största i världen.

Man måste ju bara förundras över Guds storhet och varför just nu? När man går till Hesekiel 38-39 så finner man en intressant utveckling. Utvecklingen kommer att leda fram till att Gog uppe i Ryssland kommer till landet för att stjäla någonting. Och frågan är om vi nu börjar skymta konturerna av den pakt som kommer att anfalla Israel? Iran och Ryssland är tydligt. Men också andra intressanta pakter har bildats, nämligen Turkiet – Syrien >> & >> & >>

Och det han vill stjäla är nog kopplat till de ”krokar” som Gud skall dra honom dit med. När detta sker så skall Israel uppleva en slags falsk fred säger bibeln. Denna falska fred är ju tydligt en konstruktion av västmakterna eftersom Tarsis (Spanien) nämns i profetian. Vägkartan för fred är ju en Solana konstruktion (Spanien) från början. Och från den 1:a Januari är det just Spanien som har EU:s presidentskap. Och på Constance Cumbeys blogg >> kunde vi läsa följande.

Citat: Som om inte Acciona >> Esade >> mm inte vore nog. Nu ser det ut som om en gammal bekant (J Solana) dyker upp igen denna gång som ledare för Spaniens säkerhets strategi. Detta liknar EU:s så listigt konstruerade Europeiska säkerhets strategi >> Det som är intressant och viktigt är att detta sker precis när EU – WEU har sitt gemensamma presidentskap och Christina Gallach >> har nämnts som representant för detta Spanska forum.

Följande 6 månader kommer att vara oroväckande men också mycket intressanta ur ett profetiskt perspektiv. Kan du Spanska så står det här >>

Tittar man på Spaniens (Tarsis) utrikespolitik så skall man satsa på fred i Mellanöstern. Vi skrev så här i en nyhet 20/12 – 09:

Spanien: Vi skall pressa fram en Palestinsk stat 2010 >> 20/12- 09

Spanien väljer nu Javier Solana som säkerhetschef och tydligen även som en medlare i konflikter >> Ja ni läsare när många har räknat bort denne Solana, så dyker han plötsligt upp igen. Vi har sagt det förut: Något är på gång bakom kulisserna.

Herren är tydligen så profetiskt exakt att han säger Tarsis i Hesekiel för att beskriva varifrån den kommande freden kommer att komma ifrån?

Hes 38:13 Saba och Dedan och Tarsis köpmän och alla furstarna skall då fråga dig: Har du kommit för att röva, har du kallat på dina skaror för att plundra, för att föra bort silver och guld, för att ta boskap och gods, för att ta stort byte?

Tarsis = Spanien >> En hemsida i EU för ett Spanskt företag som till och med heter Tarsis.eu. Vi finner också en svensk sida som beskriver Spanien som Tarsis >>

Vi vet att Solana är från just Tarsis och har startat ett handelsförbund med Israel som har talet 666 (ENP) Se pastor Brians webb >> 26/12- 09  (på Engelska). Där målas ett intressant profetiskt scenario upp.

Konung Salomo hade också ett stort handelsförbund med Tarsis som är förknippat med talet 666. Kan det vara så att Herren ger oss lite ledtrådar?

2 Krön 9:21 Ty kungen hade skepp som gick till Tarsis med Hurams folk och en gång vart tredje år kom Tarsisskeppen hem och förde med sig guld och silver, elfenben, apor och påfåglar.

1Kon 10:14 Det guld som årligen kom in till Salomo vägde sexhundrasextiosex talenter,

En profetisk varning

Vi tror att bilden av det som sker i det naturliga med en kommande världsledare och ett kommande uppbyggt tempel kommer att komma. Men antagligen så ligger det i talet 666 en andlig bild också, för det är det religiösa vilddjuret som kommer att förespråka 666.

Upp 13:12 Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt. 13 Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. 14 Genom de tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret, som har ett sår av ett svärd men levde. 15 Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild. 16 Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här gäller det att vara vis (sofia). Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.

Visdom på grekiska kommer av det hebreiska ordet för väktare sophim – som betyder att stå på ett högt berg och skåda runt omkring för att kunna lägga samman slutsumman. (Pusslet) Och ordet för räkna ut betyder att lägga ihop stenar till en slutsumma (samma som visdom).

Vilddjurets märke är alltså både ett bokstavligt märke och en andlig princip. Det handlar om ett ägandeskap.

Vi ser här en tydlig bild på hur domen över Guds hus redan har börjat. De visa som ser och förstår kommer inte att ta märket för de ”Köper och Säljer inte” men de 5 ovisa jungfrurna de förstår inte detta utan de ”Köper och Säljer”.

Kommer soppköken tillbaka igen?

En vän vi känner hade för ett år sedan en dröm om att det utanför en kyrka i Göteborg ringlade långa köer till soppköket därinne. Det påminde om detta idag när vi läste rubrikerna där det stod: Soppköken snart tillbaka i Stockholm >>

Vi vill skicka med er ett profetiskt tilltal som vi fick för flera år sedan och som vi tror handlar om just den här tiden som kommer. Den profetian gäller alla som vandrar med Herren i dessa stormiga tider.

Ungefär så här löd profetian:

Jag skall låta er få gå på de djupaste vattnen och där skall ni få vara mina utsträckta armar. Människor kommer att sjunka ner i vattnet men då skall ni få sträcka ut era händer och få rädda människor från att drunkna. Men kom ihåg att ni får inte dra innan jag säger till.

Människor skall alltså bli frälsta under den här tiden. En skördetid kommer men bara de som nu ödmjukar sig in under Herren och lyder kommer att få uppleva Herrens seger i dessa dagar.

Upp 3:7 Skriv till församlingens ängel i Filadelfia: Så säger den Helige och Sanne, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga, och stänger så att ingen kan öppna: 8 Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. 9 Se, jag överlämnar åt dig några från Satans synagoga, några som säger att de är judar men inte är det utan ljuger. Jag skall få dem att komma och falla ner inför dina fötter, och de skall förstå att jag har dig kär. 10 Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur (EX) prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. 11 Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona.

Är det en tid som denna som David Wilkersons profetia gäller? >> Till sist så har vi en mycket intressant artikel av Bill Saulus >> (Eng) som handlar om Hesekiel 38.

Vi önskar er ett riktigt
Gott Nytt År!

Mvh Ohlins