Denna profetia fick vi via mail från vänner i Israel. All profetia skall prövas utifrån Bibeln och vi kan se att det stämmer (var och en får pröva själv, naturligtvis). Vi har förtroende för Lance Lamberts profetiska gåva och vi får ta det här budskapet till våra hjärtan. Vi som tror, uppmanas att bedja och gå in i förbön, speciellt för Israel. Men också för arabländerna och vår egen del av världen, Västvärlden.

/Ohlins

Söndag 17 april 2011 i Jerusalem genom pastor Lance Lambert

Det är gott, att ni ber för Israel att hon räddas, för det är min avsikt att rädda henne. Jag kommer att fullborda cirkeln av Återlösning, som började med Abraham och mitt löfte om att en stor nation skulle komma ut ur honom, och att i honom skulle alla släkter på jorden bli välsignade. Och så har det hänt! För Israel blev hjulet, genom vilket Mitt Ord har kommit till alla nationer, och även min frälsning, och kunskap om mitt syfte. Framför allt, kom Messias från denna nation. Snart kommer fullheten av hedningarna att ha blivit frälsta, och jag kommer att vända mig igen till Israel, till mitt judiska folk. De skall återinympas i sitt eget olivträd, och mitt löfte till Abraham kommer att uppfyllas på ett härligt sätt. Då deras hjärtans hårdhet smälter, kommer deras blindhet att förvandlas till syn, och deras lidande till strålglans. Detta är Mitt bestämda syfte, och jag ska inte vända mig ifrån det. Det kommer inom kort att börja uppfyllas. Jag kommer att vända all deras svaghet i otrolig styrka, och jag kommer att använda den här nationen som det sista vittnet för världen, om vem jag är.

Ta mycket allvarligt på det som sker i arabvärlden. Det är inte bra för Israel! Det är inte ett steg mot frihet och sann demokrati, men en enorm vinst för det militanta islam. De kommer att försöka förinta och likvidera Israel, men de kommer inte bara att misslyckas, deras styrka och kraft kommer att brytas, och en enorm skörd av själar kommer att frälsas bland dem.

Hör Mig, jag kallar er till förbön! Det kommer inte att bli lätt. Min fiendes all kraft är koncentrerad och fokuserad på att stoppa detta folk från att komma in i Min återlösning och frälsning. Men han kommer att misslyckas! Jag söker därför efter dem som vill stå i gapet, att bygga upp muren, och de som kommer att stå i gapet i förbön.

Inom kort kommer jag att tillåta ännu mer seriösa domar över de västerländska länderna. Jag kommer att göra dem till intet, jag kommer att vända dem upp och ner, jag kommer att mala dem till pulver. De kommer inte att veta vad som drabbade dem. Det kommer att verka som om det inte finns någonting kvar av det som jag en gång verkade i de nationerna, särskilt i Supermakten. Jag kommer att ta ned den till svaghet, hon kommer inte längre att vara stark, utan ynklig bland nationerna.

Höra detta Mitt ord, jag kallar dig att be för dem som tillhör mig i de nationerna, att de kommer att räddas! Hör detta rop. Mitt hjärta längtar efter dem som tillhör mig, att de skulle vara klara i sin förståelse, klara över hur de ska vandra, mitt i allt detta. Hör Mig! För jag talar till er som älskar mig, och som denna morgon har kommit ihåg mig. Jag önskar inte dom, men dom av de allvarligaste och förödande slag kommer att falla på dessa nationer. Hör detta ord ifrån Mig och lyd Min uppmaning till förbön!

Tillägg:

Apg 15:14  Simeon har berättat om hur Gud först såg till att han vann ett folk åt sitt namn bland hedningarna. 15  Det stämmer överens med profeternas ord, där det heter: 16  Därefter skall jag vända tillbaka och åter bygga upp Davids fallna boning. Dess ruiner skall jag bygga upp och jag skall upprätta den igen,  17  för att alla andra människor skall söka Herren, alla hedningar, över vilka mitt namn har nämnts. Så säger Herren, som gör detta,  18  det som är känt från evighet.  

(Davids förfallna hydda är Israel och det judiska folket)

Hes 28:24  Sedan skall det för Israels hus inte mer finnas någon stickande tagg eller något sårande törne bland alla de grannfolk som nu föraktar dem. Och man skall inse att jag är Herren, HERREN.

Ps 87:3  Härliga ting har talats om dig, du Guds stad. Sela. 4  ”Rahab (Egypten) och Babel (Irak) skall jag räkna bland mina bekännare, likaså Filisteen (palestinierna) och Tyrus (Jordanien) tillsammans med Kush (Etiopien), dessa är födda där.” 5  Om Sion skall det sägas: ”Var och en är född där.” Och han, den Högste, håller det vid makt.

(Här beskrivs väckelser bland dessa folk)

Mvh
Elvor & Janne