Dröm: ”Harmagedon”

Dröm och undervisning av Elvor Ohlin
Jag fick en märklig dröm natten till 1 oktober 2009 som jag berättar här i stora drag. Innebörden förstod jag redan innan jag vaknade.

DRÖMMEN: Vi var kallade till ett styrelsemöte i en ganska stor sal och det hela handlade både om kristenheten i stort och olika sammanhang inom kristenheten. Ordföranden var en man i 40-årsåldern som hade en självsäker och mycket hård attityd och utstrålning. Vi representerade predikanter i kristenheten som vill följa Jesus och gå Guds väg utan kompromiss. Ordförande gjorde nu klart att han varken gillade det vi sa eller det vi gjorde och vi skulle därför inte få vara kvar, utan ”sägas upp med omedelbar verkan”.

Kylan och hårdheten från den här ledaren hade fått inflytande och börjat påverka människorna runt omkring. Intill mig satt en ledare som jag upplevde var vänlig och helt annorlunda mot den som var ordförande. Han representerade en grupp (äldre) ledare och pastorer i församlingarna som är Guds tjänare och tjänarinnor. Jag vände mig till honom och frågade hur det kunde vara möjligt att denne ordförande kunde ta ett sådant beslut? Mannen svarade vänligt att ”det var möjligt, eftersom de har tagit över här nu och ordförande har rätt att göra så, med omedelbar verkan”.

Förvånad frågade jag: ”Men vad heter det här företaget (!) egentligen?”. Han såg lite förvånat på mig som om han tänkte ”vet du inte det?” – och svarade: ”Det heter Harmagedon.” Det märkliga var att jag direkt i drömmen förstod vad det innebar. Jag kunde knappt tro vad jag hörde och upprepade viskande: ”Harmagedon?! Harmagedon!!”

Ett POLITISKT Harmagedon – ett RELIGIÖST Harmagedon

Det var tydligt att det handlar om influenser som inte är från Gud och som leder till att kärleken kallnar och till avfall från korsets väg, Guds väg. Det grekiska ordet för avfall (apostasia) betyder också uppror. Det är det upproret som beskrivs som en (falsk) världskyrka eller ”skökan/Babylon” i Uppenbarelseboken, vilket kan kallas ”ett religiöst Harmagedon. Detta var en uppenbarelse direkt ifrån Gud. Jag hade aldrig tänkt på den termen förut och aldrig hört det från någon annan.

Detta ”Harmagedon” dras ihop i en religionssynkretism, till en världsreligion. Villovägarna är många och villfarelsens makt är stark (2 Tess 2). Den lockar med tillbedjan av yttre ting, alltifrån ikoner till världsliga strukturer – företagstänk – och leder till laggärningar. Den lockar med ockulta upplevelser, manifestationer och mysticism. Den förnekar/kommer att förneka att Jesus är Gud. Den förnekar/kommer att förneka att Jesus är Kristus. Den förnekar/kommer att förneka att Jesus är enda vägen till Fadern och världens Frälsare (1 Joh 4).

Det religiösa Harmagedons mål är människocentrering, människoupphöjelse och människans självförgudning i sin egen inbillade förträfflighet och godhet – och bereder väg för världsledaren antikrist. Det religiösa Harmagedon infiltrerar idag med hjälp av framgångsteologi, ortodoxi, nyjudaism, nyandlighet, liberalteologi…allt som lockar den fallna människonaturen att själv nå andlighet och ”bevara sitt liv” istället för att ödmjuka sig inför Gud, bekänna sin synd och be om nåd. Denna falska globala enhet kommer att vända sig emot alla som ”följer Lammet” (Guds folk) och (till sist) emot Israel, Guds egendomsfolk, därför att Gud har en plan med det judiska folket.

Upp 16:12 Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från Östern. 13 Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. 14 De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. – 15 ”Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön.” – 16 Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

Det politiska Harmagedon är en slutlig uppgörelse där allt kulminerar till en ”slutstrid” vid Harmagedon i Israel. Arméer kommer att dra mot Israel – ”Israels berg” – och Jerusalem och redan nu ställer sig länderna och FN fientliga mot Israel (Hes 38-39, Sak 12-14, Joel 3).

Det mest sorgliga var den äldre ledaren som såg vad som höll på att hända men som likt prästen Eli (1Sam 1-3) ändå bara accepterade, apatisk och tyst. Tankarna går till David Wilkersons profetiska budskap till svensk kristenhet om apati. Vi är inte bara kallade att evangelisera. Vi är kallade att urskilja vad som är heligt och oheligt, sant eller falskt. Och att förkasta det som inte är från Gud.

Vi är inte kallade att ha vår tillit i varandra, mängd och antal, i en förfalskad ekumenik. Vi är kallade till ödmjuk förtröstan på Gud och villighet att följa Guds väg. All kompromiss gör att skärpa och urskiljning går förlorad. Men inte bara det. Den mänskliga styrkan ersätter Guds kraft och leder bort från Guds väg och det slutar alltid i katastrof.

För den som beslutar att följa Jesus ”Lammet”, ges den helige Andes kraft i varje situation och varje dag intill tidens slut. Gud är trofast och sviker aldrig. Jesus segrade på Golgata och han ska tillintetgöra både militärarmé och antikrists härsmakt och upprätta sitt rike av ljus och härlighet för alltid.

2Petr 3:17 Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. 18 Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen.

Trädfällning

I namnet Harmagedon [G717] och dess rötter finns betydelsen berg, hugga ned/av, trädfällning, folksamling, samla sig i trupper, förstörelse och även hugga ned, relaterat till skörd. Orden kan sammanfattas:
”Platsen/berget där trädfällning sker
(av det) som orsakar total förstörelse” eller ”platsen där folken huggs ned”.

Uppenbarelseboken 16 beskriver att det är tre orena andar som samlar folkens arméer till Harmagedon. I samma kapitel hörs den sista kallelsen att vara redo, för Jesus ”kommer som en tjuv”, dvs. överraskande och snabbt! Gud skall döma alla hednafolk som kommer mot Jerusalem i ”Josafats dal” eller ”Domens dal”.
Josafat
betyder Herren är domaren/Herren dömer. Profeterna beskriver samma händelse på olika sätt.

Sak 12:9 På den dagen skall jag bestämma mig för att utrota alla hednafolk som kommer mot Jerusalem.

Joel 3:14 Det är skaror på skaror i Domens dal, ty HERRENS dag är nära i Domens dal.

Jes 10:32 …Han svingar sin hand mot dottern Sions berg, mot Jerusalems höjd. 33 Se, Herren, HERREN Sebaot skall hugga av den lummiga kronan med våldsam kraft. De resliga stammarna skall fällas, de höga träden störta ner.

Gud kommer att döma hedna-nationernas arméer som kommer för att strida emot Israel och Jerusalem, Guds egendomsfolk, hans ögonsten. Detsamma sker mot den avfallna världskyrkan och det religiösa system (”skökan Babylon”) som har förföljt Jesu efterföljare. Det blir en stor ”trädfällning”. Vi varnas för att förhäva oss över judarna och vi varnas här för att tro på ersättningsteologi.

Rom 11:19 Nu invänder du kanske att grenarna [judarna] bröts bort för att du skulle ympas in [evangeliet gick ut till hedningarna]. 20 Du har rätt, för sin otros skull bröts de bort, men du står kvar genom tron. Var inte högmodig utan lev i fruktan. 21 Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna [judarna] skall han inte heller skona dig [hednakristen]. 22  Se här Guds godhet och stränghet: hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig, om du blir kvar i hans godhet, annars blir också du borthuggen. 23  Men även de andra kommer att bli inympade, om de inte blir kvar i sin otro. Gud har ju makt att ympa in dem igen. 24  Ty om du har blivit borthuggen från det vilda olivträd [du hednakristne, icke-jude] som du av naturen tillhörde, och mot naturen har inympats på ett äkta olivträd [judarnas träd i Jesus Kristus], hur mycket lättare kommer då inte dessa naturliga grenar [judarna]att ympas in på sitt eget olivträd [messianska judar som tror på Jesus (Yeshua) Messias]

Mer om ”Harmagedon”:
Ohlins fundering 18/1-2010 (Joels armé, ”skorpioner”)
Ohlins fundering 25/1-2010

MVH
Elvor Ohlin