Profetia från 1986 Exodus från Finland

Profetian kom 1986 genom en man som varit frälst i 4 år och inte alls kände till någon utvandring av judar från (dåvarande) Sovjetunionen. Den här profetian handlar enligt uppgift om en hamnstad i södra Finland. Men eftersom vi vet att detta med Exodus även kommer att gälla Sveriges land så är det här väldigt intressant.

Profetian från 1986 lyder så här i en sammanfattning:

Allt vad jag tidigare har uppenbarat har gått i uppfyllelse. Och jag Herren har lovat att uppenbara för er nya saker som skall ske. Ja ni får reda på mina gärningar redan innan de går i uppfyllelse. Ni har undrat varför er skara har ökat i dessa trakter, och jag varför jag Herren förökar mina egnas antal på denna plats.? Jag säger er att jag kommer att fortsätta föröka antalet på denna plats (Platsen i Finland). Jag kommer att behöva varenda en av er som tillhör mig och vill tjäna mig. Det är jag Herren som vakar över mitt eget ord och uppfyller alla löften. Jag har lovat att föra mitt egendomsfolk ut ur Nordlandet och jag gör det därför att jag har dem så kära. Och det jag bestämt mig göra kan inte återkallas. Ja jag samlar nu mitt egendomsfolk från alla vädersträck och hämtar dem hem. Genom ert område kommer jag att föra lika många som motsvarar antalet av de män som inmönstrades i öknen (enl 4 Mos 2:9 är det 603550 st) Ni kommer att vara precis i det området där jag Herren tänker lyfta de mina över havet för att föra dem hem. Från den plats där jag har uppenbarat mitt ord.

En dagsled söderut och två dagsleder österut skall jag lyfta de mina över havet och föra dem hem. Se på fikonträdet och se på alla andra träd och då skall ni förstå. Ge mig fullt tionde till mina förrådshus och undanhåll mig ingenting. Ty det är min vilja att de mina med kärlek skall kunna sköta om mitt egendomsfolk när jag sänder dem mitt bland er. På denna tid skall denna trakt få uppleva välsignelse när folk ser hur de som är mina sköter om mitt folk mitt ibland er. Då skall jag rikligen välsigna ert arbete och då kommer det stora under och tecken och min kraft skall verka och vila över denna plats säger Herren.