Profetia från 1991 – Exodus från Finland

Profetia nummer 2 är från 21 Augusti 1991 och här följer ett sammandrag av denna profetia.

Mitt egendomsfolk kommer att strömma genom detta land säger Herren. Ja snart kommer tiden då den stora förlossningen skall ske för mitt folk från Nordlandet. Ja de gör sig redo och de kommer snart och det dröjer inte länge. Ja var redo och var starka då och frimodiga ty den tiden bådar inte bara gott. Det här tiden kommer att ställa stora krav på dem som ställer upp för mig och mitt folk.

Ni behöver bedja om att få kraft för den här tiden och klara av det här ja ni måste be om kraften och välsignelsen över era liv. Glöm inte bort era bönestunder ja glöm inte era bönestunder. Ni behöver dessa för att kunna få kraft att göra det som läggs på era skuldror.

Jag skall visa min makt säger Herren och jag skall föra mitt folk tillbaka igen till sitt land. Ja dom skall få se Israel. Nu är ett hot undanröjt men se det kommer att komma flera. Men mitt öga vakar över världen och min skapelse så ingenting sker utanför min vilja. Se på mig jag har allting under kontroll.

Jag kommer att se till att fylla varje hus och lada med välsignelser för de som kommer att stå upp för att ta emot mitt folk för att ombesörja dem. Ja det kommer att behövas både livsmedel och kläder i stora mängder. Många av dessa i mitt folk kommer att komma fattiga och en del hinner inte få med sig någonting alls. En del kommer utan ens ha skor på sina fötter.

Se mitt folk kommer inte att föra med sig några rikedomar till er utan de kommer att komma i fattigdom. Det är er hjälp som kommer att behövas då så styrk er och bliv allt starkare och bygg upp er i min kraft genom bönen.

Ja jag kallar er nu till detta verk och ni kommer även att få hjälparbetare till detta verk. Jag kommer att frälsa ännu fler som kommer att stå med er och hjälpa till. Fyll nu era hjärtan med beredvillighet för både nåd och välsignelser skall vila över var och en som öppnar sin dörr och sitt hjärta för mitt folk säger Herren.

Mitt folks ryggar är böjda och deras axlar är böjda när de kommer. Det är inte med upplyfta huvuden de kommer till er. Nej de kommer att komma till er böjda ut ifrån sitt gamla land säger Herren.

Men jag kommer att resa upp ett folk som kommer att dansa och jubla till och i min glädje. Ja jag skall resa upp dessa mitt egendomsfolk och deras hakor och näsor skall sträcka sig uppåt. För detta nedböjande under bördan skall inte pågå till evig tid för att jag Herren skall välsigna dem.

Ja jag Herren skall välsigna dem och då skall jag ta bort deras missgärning och då kommer de att jubla och dansa inför mig till min ära för att jag är deras frälsare säger Herren.

Ja jag kommer att förlossa mitt egendomsfolk säger Herren. Ja jag säger er att mitt egendomsfolk de kommer att jubla ja de kommer att fröjdas inför mig. Nu söker jag förebedjare bland er för detta verk ja förebedjare för mitt folk Israel.

Ställ upp och bli en förebedjare för mitt folk säger Herren. Gå in i förbön för detta mitt folk och öppna nu ert hjärta för detta mitt folk. Ja jag kommer att mana många att stå med mig och för mitt egendomsfolk. Läs i ordet om er roll det står där och vilket förhållande ni har till dem.

Ja de är roten och ni skall inympas i denna rot med dem.

Håll er friska och gröna och var färska skott inför mitt ansikte och helga er så att ni blir kvar i trädet inför mig tillsammans med dem. Ja er roll i detta är mycket värdefullt där ni står. Och jag vet mycket väl vilka jag nu kallar till att stå inför mig och vara starka. Jag vill nu lyfta upp ännu fler att stå med mig. En stark kärna som jag kan lita på som är villiga att gå vidare med mig.

Låt inte nu världens problem betunga er och ta över nej låt mig vara den som fyller er och alla edra behov. Ja låt mig bli det för er säger Herren. Skrota ner era egna planer och edra egna gärningar låt världen fortsätta hålla på med det som tillhör dem men ni mitt folk som är kallade till mig skall göra min vilja säger Herren.

Nu vill jag omsluta er på alla sidor så frukta ej att gå fram på min väg. Ja frukta inte för det är ni som kommer att stå när trycket kommer säger Herren.

Jag skall själv vandra med er säger Herren så frukta inte för världens betryck. Men nu är det dags att ni ställer er på den fasta grunden allt starkare. Ja styrk er i ert inre så att när den svåra tiden kommer med sitt betryck kommer att kunna stå och inte pressas tillbaka och faller.

Ni får inte bli som tomma skal utan att ni skall ha en kärna i ert inre säger Herren. Ja det skall finnas en stark kärna i ert inre och den kärnan kommer igenom mitt eget ord säger Herren. Den inre kärnan kommer inte genom världens ord eller världens glans nej det är krimskrams och värdelöst alltihopa. Det världen har att erbjuda kommer att brinna upp när jag kommer tillbaka igen då förtära alltihopa sådant.

Men det är den som bär mitt ord och min vision i sitt innersta som kommer att bestå och han blir bestående när alla andra faller. Ja jag säger er att börja begrunda mitt ord (3 ggr) Ja jag kallar er nu in i någonting nytt och ni får ta nya steg.

Hangö 21 Aug 1991
Av en anonym finsk broder.