Undervisning: Elvor Ohlin

Innehåll:
1. Påskens (Pesach) budskap
2. Det ”gamla” enkla evangeliet – GUDS KRAFT
3. PELAGIANISM –
påstår att människan i botten är god, jämförelse med fariseerna och de skriftlärda
4. Pelagianismens påverkan
– Joel Osteens budskap, Rick Warrens PEACE-plan
5. Saddlebakc Church och New World Order
– samma plan och syfte
6. Avslöjande dokument –
försöker förena islam och kristendom
7. Jesus är Guds Son –
Koranens gud är inte Bibelns Gud
8. Dominion
– Rick Warrens PEACE-plan och De 7 bergen/7 kullarna är ett falskt Gudsrike med självrättfärdighet
9. Chrislam –
Rick Warrens gärningslära, islam och kristendom helt oförenliga
10. MÄNNISKAN ÄR INTE GOD – ENDAST GUD ÄR GOD
11. Syndanaturen
12. ”Du måste bli född på nytt”
13. AGAPE – kärlek –
fullkomlig kärlek kommer endast från Gud [Grundtext: agape G26]
14. FIKONLÖV –
egenrättfärdigheten vissnar
15. GUDS ORD ÄR GOTT
16. Guds bud i grundlagen
– budens betydelse i Sverige
17. ETT ”KRISTET” LAND

1. Påskens (Pesach) budskap

Rom 1:16 Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken.

Låt mig börja med att länka till ett starkt vittnesbörd om Guds kraft i evangeliet.

2. Det ”gamla” enkla evangeliet – GUDS KRAFT

Vi såg ett vittnesbörd Ny glädje (Öppna kanalen i Gbg) för ett tag sedan, som är helt fantastiskt! Det var Kjell Gustavssons program med Micael Tulin som berättar om många år som ockult medium i New age, utan att finna det han sökte – tills han fann JESUS och blev frälst.

Han berättar om känslan av att något var fel. Trots all kunskap i nyandlighet, saknade han den frid och glädje som han talade om. Trots alla andliga upplevelser och träffsäkra spådomar var livet meningslöst och fyllt av ångest. Micaels rop till Gud om hjälp, besvarades med att Gud sände en kristen man i hans väg som berättade ”korsets budskap”. Micael berättar att han tyckte att han själv hade otroligt mycket ”kunskap” men den kristne mannen höll ”envetet” fast vid sin enkla tro på vad Jesu död på korset betyder. Micael tyckte att det var irriterande att hans ”stora kunskap” inte imponerade på mannen. Som många andra inom nyandligheten, trodde Micael att han tjänade Gud. Han förstod inte att han var i mörker och i stället tjänade Satan.

När Jesus fick ta över i Micaels liv försvann 30 års ångest på ett ögonblick och Micael bubblar fortfarande av den kärlek och glädje som Jesus fyllde honom med. Hans fru Solveig fick göra samma upplevelse och förvandling senare. Det enkla evangeliet om Jesus Kristus, hade än en gång bevisats i kraft.
Micael och hans fru Solveigs vittnesbörd.

3. PELAGIANISM

Ordet PELAGIANISM är nytt för mig och jag kommer kanske att säga om ett tag… ”vad hette det nu igen?” Det som är nytt är egentligen bara att det finns ett ord för det som pågår och som är en del av det, som vi har försökt att belysa och varna för sedan länge. Det är ett lärosystem som har påverkat kristenheten i negativ bemärkelse, därför att det inte stämmer med Bibelns budskap. (Jag skriver med en förhoppning att den som inte är särskilt beläst i Bibeln eller insatt i kristen tro ska kunna förstå).

Problemet med detta lärosystem är att det förnekar att vi har en syndanatur, en fallen natur som vi har ärvt efter Adam. Pelagianismen säger att människans natur i botten är god. Följden blir att människan genom att välja rätt kan göra gott – utan Guds nåd (Guds kraft) och pånyttfödelsen. Vad jag kan förstå var det den inställningen som många fariséer och skriftlärda hade på Jesu tid och därför förnekade sin egen synd. De trodde att det räcker med att välja rätt och göra goda gärningar, dvs. en rättfärdighet av laggärningar. Men det är inte vad Bibeln lär om människan.

Rom 3:10 Det står skrivet: Ingen rättfärdig finns, inte en enda 11 ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud.

Rom 3:23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud,

Om man tror att människan egentligen är god, måste det innebära att man förnekar att människans synd bestod i att hon åt av Kunskapens träd. Istället tror man i så fall att synden först kom av att människan väljer det onda istället för det goda av det trädet. Då tror hon att hon är eller kan bli god utan Gud. Det är bland annat vad new age-religionen lär. Men Gud förbjöd människan att äta av Kunskapens träd, däri bestod själva SYNDEN.

Pelagianismen leder till att människan tror på sig själv och sin egen förmåga. Vem vill sen höra Evangelium om omvändelse och syndabekännelse, pånyttfödelse och fullständigt beroende av GUDS NÅD? Då är man inte mottaglig för sanningen. På grund av pelagianismens inflytande lockar man på alla möjliga sätt människor till kyrkan, men med stor risk att de inte alls blir pånyttfödda och får en levande tro. Man invaggas i tron att man är god och älskad av Gud – med följden att man fortsätter att tro på sig själv och man tror att ”frälsning” är i princip bara att inse att Gud tycker att jag är ok som jag är och att Gud ska göra livet lättare för mig… Jag kan fortsätta leva som förut men lägga till Jesus…

Kanske nämns ”synd” ibland, för ingen är ju perfekt… men bekännelsen blir mest som en formel. Man kanske fyller i ett formulär och vips är man ”frälst”. Ja, om man är ärlig inför Gud och menar det man säger, kan man bli frälst så enkelt. Men alltför ofta används detta utan att människor ens förstår vad det handlar om och frukten blir noll.

Vi ÄR älskade av Gud. Det har han visat genom att Jesus dog i vårt ställe. Utan Jesu frälsning är vi förlorade.

Rom 10:8 Vad säger den då? (rättfärdigheten som kommer av tron, v 6) Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar. 9 Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. 10 Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.

Vi ser här att ”tron kommer av PREDIKAN”, alltså att man får kännedom om evangeliet, som Paulus också skriver i kapitel 10. Trons ord är naturligtvis vad Bibeln säger om människans synd och Guds frälsning i Jesus Kristus. Det är alltså viktigt att vi är tydliga med vad Bibeln säger. Munnens bekännelse går tillsammans med HJÄRTATS TRO. Munnen kan bekänna utan att hjärtat är med men HJÄRTATS TRO gör att bekännelsen också är äkta.

Frågan var: Vem vill höra ett Evangelium om omvändelse och syndabekännelse, pånyttfödelse och beroende av GUDS NÅD? Jo, den människan som har gensvarat när Guds Ande har börjat beröra och påverka och dra. Den människan kanske har börjat bli medveten om att det måste finnas en Gud, något mer, en verklig mening med livet… eller har en medvetenhet om behovet av Guds förlåtelse… eller har en ärlig längtan att finna SANNINGEN… en förhoppning om att Guds kärlek och frälsning gäller mig… eller för någon annan har längtan tillbaka till barndomens (Bibelns) Gud, blivit allt starkare… Fadern drar människor TILL JESUS.

1Kor 1:18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade (annan övers. går förlorade), men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.

Joh 6:44 Ingen kan komma till mig, om inte Fadern som har sänt mig drar honom, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen.

Jämförelse med fariséerna och de skriftlärda

…Med tanke på fariséerna på Jesu tid infinner sig en fråga. Hur kom det sig att många andra bland folket trodde på Jesus och följde honom? Hur kunde Hanna och Simeon i templet känna igen och välkomna Messias? De hade också GT, samma skrifter och samma lagar och bud.

Skillnaden måste ha bestått i att de levde i förbundet med Abraham, som vilade på LÖFTET och en TRO som Abraham. Därför stod deras hopp till Messias som skulle komma och till Guds nåd. Det var hoppet om det Nya förbundet som enbart kunde gälla om arvingen, Messias, bar alla synder och dog. Det gamla förbundets djuroffer kunde bara ge tillfällig förlåtelse men det kunde inte befria från synd så att man kunde få det utlovade eviga arvet. Genom Jesu död på korset och hans uppståndelse, trädde det Nya förbundet i kraft. Nu finns det eviga arvet (himlen/det himmelska) tillgängligt i Kristus (Messias).

Hebr 9:15 Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund, för att de kallade skulle få det utlovade eviga arvet, sedan han genom sin död hade friköpt oss från överträdelserna under det första förbundet. 16 Där det finns ett testamente, måste det tillkännages att den som har upprättat det är död. 17 Först när han dör blir testamentet giltigt. Det träder inte i kraft så länge han lever.

Fariséerna och de skriftlärde som inte erkände Jesus som Messias, litade på sin egen ”godhet”. Så gör också många svenskar, som anser sig vara ”goda” utan Gud. Det är bara den som ser och bekänner sin synd, som också förstår sitt totala beroende av Guds nåd och frälsningen i Jesus, till det eviga arvet. Det gäller inte bara vid pånyttfödelsen, utan hela livet och det är befriande eftersom Jesus älskar oss.

Joh 15:5 (Jesus) Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra.

4. Pelagianismens påverkan

Pelagianismens tankar sprids bland annat från flera kända amerikanska pastorer som påverkar stora delar av kristenheten. Joel Osteens budskap är i princip att ”allt blir bra om du bara gör bättre val”. Rick Warren likaså. De ska påverka dig att ”tänka på rätt sätt”. Om du följer Warrens PEACE-plan (Fredsplan) och ”gör goda gärningar, så blir världen bättre”. Det är Steve Lumbley, en f d trospredikant, som här förklarar hur Pelagianismen har påverkat.

Citat av Lumbley: Rick Warren säger att orsaken bakom varje synd är att du tror en speciell lögn som leder dig att göra den synden. Det händer att han nämner ”syndanatur” men allt han predikar och praktiserar är rotat i idén att ”människan gör dåliga saker för att hon tror dåliga saker”. Om du kan få människan att ändra på det han tror på, kan du ändra hans handlande och därför kan han bli förenad med Gud.

Det enda detta leder till är en GÄRNINGSLÄRA och en GÄRNINGSHELGELSE-LÄRA. Warren lär: ”du måste göra detta, du måste göra det där!” Warren tror att om han kan ändra ditt tänkesätt och ändra det du tror, kan han ändra ditt agerande (!).

Om detta är vad som predikas börjar man i helt fel ände, alltså med människans initiativ och gärningar. Det förklarar främjandet av Chrislam (förening mellan kristendom och islam), som bygger på tron på människans ”godhet”.

Om orsaken till varje synd endast hade berott på ett felaktigt tänkesätt och ett fel val – då skulle inte pånyttfödelsen behövas. Då är människan egentligen god och behöver bara hjälp att välja rätt, att tänka rätt och göra goda gärningar… Men det är inte sant! Det är ett bedrägligt ”humanistiskt evangelium” som bygger på en lögn. Det paradoxala i detta att påstå att människan är god, är att det leder till tyranni, slaveri och gärningslära, istället för befrielse! Detta är motsatsen till de goda nyheterna, evangelium. Men det förstås, de goda nyheterna i Evangeliet, uppfattas inte som goda om man inte får veta SANNINGEN om människans synd och tillstånd inför Gud.

Kanske är det pelagianismens påverkan som ligger till grund för det SKRYT som hörs idag, om allt som kyrkan har åstadkommit förr och hur bra VI är? Det talas mindre om vad GUD HAR GJORT genom enkla människor, därför att de var lyhörda för GUDS RÖST och kallelse. Vem som helst kan starta sociala projekt, oavsett trosuppfattning. Men att föra människor till Jesus Kristus och visa på Guds väg, det kan bara den som själv går den smala vägen – Livets väg.

2

5. Saddleback Church och New World Order

Det blev känt för ett tag sedan att en av pastorerna i Rick Warrens kyrka Saddleback Church, hade medförfattat och skrivit under ett dokument som påstår att kristna och muslimer tror på samma Gud. De förnekar att det är Interfaith men vi ska se närmare på vad de säger och gör. Man vill ”bygga broar (ett populärt uttryck) för att hela motsättningarna mellan kristna och muslimer”. Alla som vet något om Bibeln och Koranen, vet också att de är oförenliga. Koranen förnekar Bibelns Gud, Jesus som Guds Son och världens Frälsare.

Journalisten Jim Hinch:  ”Den Rev. Rick Warren, pastor i Saddleback Church i Lake Forest och en av USA:s mest inflytelserika kristna ledare har inlett ett försök att läka motsättningarna mellan evangeliska kristna och muslimer och samarbetar med södra Kaliforniens moskéer och föreslår ett antal teologiska principer som ingår och erkänner att kristna och muslimer tillber samma Gud.

..Männen har tagit fram ett dokument som de medförfattat som beskriver avtalspunkter mellan islam och kristendom. Dokumentet bekräftar att kristna och muslimer tror på ”en Gud” och delar två centrala bud: ”Guds kärlek” och ”Kärleken till nästan”. Dokumentet förpliktar också båda trosinriktningarnas tre mål: att bli vän med varandra, bygga fred och arbetar med gemensamma sociala serviceprojekt. Dokumentet citerar sida vid sida verser från Bibeln och Koranen för att illustrera sina fordringar.

..”Saddlebacks representanter avböjde att göra Warren tillgängliga för kommentarer. Tom Holladay, biträdande pastor vid Saddleback, sa att kontakter med muslimer är en del av Saddlebacks fredsplan, en omfattande satsning för att lösa världens stora problem genom att mobilisera regeringar, företag och trossamfund.”

Politik – Religion – Ekonomi (NWO)

LÄGG MÄRKE TILL ORDEN som jag har markerat med fetstil. Det är helt enligt FN:s fredsplan och den Nya världsordningen (NWO): ”mobilisera regeringar [POLITIK], företag [EKONOMI] och trossamfund [RELIGION]!”Här har vi ”den trebenta stolen” som leder till en världsregering, världsekonomi [kontantlöst samhälle] och en världsreligion [Bibeln: Skökan Babylon]. Warren riskerar genom detta att påverka miljoner kristna att gå rakt i famnen på det antikristliga systemet. Det sker genom det paradigmskifte [förändrat tänkesätt] som har pågått länge.

Rick Warren har kritiserats för att främja Chrislam (Interfaith, sammanslagning mellan kristendom och islam, med grund att man ber till samma Gud), vilket han dementerar. Men det vore väl högst märkligt om inte Rick Warren är väl insatt i det här dokumentet som en av pastorerna i hans egen församling har skrivit under och varit med att utforma. Problemet med Warren är att han redan tidigare har uttalat sig så, att man inte kan säga annat än att han ger dubbla budskap.

5

6. Avslöjande dokument

Pastor Joe Schimmel visar på den här videon (Eng – You Tube) de två dokument mellan kristna och muslimska ledare som främjar Chrislam. Dokumentet som heter ”Att älska Gud och din nästa tillsammans”, har skrivits under av Robert Schuller, Brian McLaren [Emerging Church], Rick Warren [Purpose driven], Bill Hybels [Willow Qreek – sökarvänliga rörelsen] tillsammans med många andra kristna ledare. Det är svaret på ett dokument som undertecknats av 138 muslimska ledare. Båda dokumenten är överens om att vi aldrig kan bli eniga om vi inte är överens om att vi tillber samma Gud, säger Schimmel.

Citat ur dokumentet: ”Grunden för denna fred och förståelse finns redan. Den är del av de fundamentala principerna i bådas trosuppfattning: kärlek till den ende Guden, och kärlek till sin nästa. Dessa principer finner man gång på gång i Islams och Kristendomens heliga skrifter. Guds enhet, nödvändigheten av kärlek till Honom, och nödvändigheten av kärlek till nästan är denna gemensamma grund mellan Kristendom och Islam…”

7

Båda dokumenten påstår att Muhammed var en profet. Men Bibeln säger att den som inte talar i enlighet med Guds ord (Bibeln), är en falsk profet. Vi ska respektera muslimer men vi kan aldrig ”gå i ok” med dem eftersom de förnekar JESUS KRISTUS, vår Herre och Frälsare. Att acceptera Islam som en likvärdig religion, är detsamma som att förneka Jesus Kristus. Det är omöjligt för den som har mött Jesus och som är född på nytt.

2 Petr 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. 2 Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas.

7. Jesus är Guds Son

  • Jesus Kristus är enda VÄGEN (!) till Fadern och han är världens Frälsare.
  • Ingen kan älska Gud utan att först ha tagit emot Guds kärlek i Jesus Kristus/Messias och hans förlåtelse för synd.
  • Jesus är SANNINGEN och äkta enhet finns bara i honom.
  • Jesus är LIVET och att känna och tillhöra honom är evigt liv.

Joh 17:3 Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.

4

Islam erkänner enbart Jesus som en av ”Allahs profeter” men inte som Guds Son. Bibeln säger att det är antikrists ande. Koranen förnekar att Jesus är Guds Son nio gånger. Hur kan man sedan påstå att vi ber till samma Gud? Koranen uppmanar till att be till ”Allah, som inte har någon son”. Det är alltså inte Bibelns Gud.

1Joh 4:3 och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen.

Schimmel fortsätter på videon att visa Rick Warrens bön för president Obama. Warren ber: ”…du är den medkännande och barmhärtige…” [the compassionate and merciful one] och Schimmel, som är apologet, förklarar att det är det typiska uttrycket för muslimernas Allah och används i 113 av Koranens 114 kapitel.

Rick Warren tycks stå med en fot i båda lägren, både i ord och handling, i världsfredens namn. Många kristna sveps med i denna antikristliga flodvåg, när man kompromissar med evangeliet om Jesus, för att ära människor mer än Gud. Om vi håller fast vid Guds evangelium och tron på JESUS, har vi Guds kraft att stå emot detta. Om vi väljer att kompromissa har vi inte en chans att stå emot – därför att vi förlorar Guds kraft och utan den är vi hjälplösa.

2Tess 2:15 Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev. 16 Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, 17 uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning.

8. Dominion

Rick Warrens PEACE-plan [Fredsplan] leder till samma tänkesätt som Dominion-läran, att utbreda ett synligt ”Gudsrike” genom att inta positioner i politik, ekonomi och religion. Det är samma tänkesätt som i ”De 7 kullarna”  & >> . Det är ett falskt Guds rike som bygger på makt och människans styrka ”i Guds namn”. De 7 kullarna [inom den ”karismatiska” rörelsen] och Rick Warrens fredsplan, Påven med RKK och Tony Blairs Interfaith-program och FN:s fredsplan som är New age-planen och Frimurarplanen, kommer alla att passa in i det sista, stora system – världspyramiden – som utgör den nya världsordningen (NWO). Hebreiska rötter-killarna [Two House] som tror sig tillhöra Efraim och därmed ha rätt till det fysiska landet Israel och som skall ”tränas för att regera med Kristus” som någon uttryckte det, kommer säkert att hitta sin plats i systemet (eller berget). Romerska katolska kyrkans jesuiter har gjort sig kända för sin listiga infiltration och det har även New agarna. Påven (påvarna) har både uttalat sig och tydligt visat sitt befrämjande av ”den nya världsordningen”.

Sak 4:6 Då sade han till mig: ”Detta är HERRENS ord till Serubbabel: Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot. 7 Vem är du, du stora berg? Inför Serubbabel (förebild på Jesus Messias) skall du förvandlas till jämn mark. Ty han skall föra fram slutstenen medan man ropar: Nåd, nåd över den!”

2Tess 2:8 Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst.

Warren vänder sig mot kritikerna och anklagar dem indirekt för att sakna kärlek och respekt för muslimer, när han försvarar sina egna projekt. Men den som har lite förmåga att tänka själv, vet ju att en kristen kan vara fylld av Guds kärlek till muslimer – men skulle ändå aldrig påstå att vi ber till ”samme Gud” eller ”gå i ok” på det här sättet i en religiös enhet. Enligt Rick Warren ska hans projekt leda till världsfred. Bibeln gör klart att en världsfred inte är möjlig förrän JESUS [Fridsfursten] KOMMER TILLBAKA!

9. Chrislam

Warren säger sig inte eftersträva dialog, utan gemensamt socialt arbete, vilket han kallar ”kärlek”. Men hans strävan har inget stöd i Bibeln, om inte målet är att hjälpa muslimerna att finna Jesus Kristus. Tvärtom uppmanar Bibeln att inte ”gå i ok med den som inte tror”. Det är en uppmaning som nog borde gälla här.

2Kor 6:14 Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? 15 Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror?

Utan Guds nåd som ges i tron på JESUS, Guds Son, är människan i mörker. Det finns ingen annan som ger nåd eller förlåtelse för synd. Guds befallning till Israels folk i GT angående hednafolken:

2 Mos 23:32 Du skall inte sluta förbund med dem eller deras gudar. 33 De skall inte bo kvar i ditt land, för att de inte skall få dig att synda mot mig. Du kunde då tjäna deras gudar och detta skulle bli en snara för dig.

De nätverk, broar och dialoger som man knyter i sina projekt, kommer att bli till en snara för dem själva.

Nu kanske någon hävdar att Rick Warrens mål är naturligtvis att nå muslimerna med evangeliet? NEJ, tyvärr! Jihad Turk, chef för religiösa frågor i en moské i Los Angeles, säger följande om samarbetet:

”Vi kom överens om att vi inte skulle försöka evangelisera varandra”, säger Turk. ”Vi kommer att vittna för varandra, men det skulle vara utifrån ” Älska din nästa, inte fokuserat på konvertering.”

Om målet och syftet vore att berätta för muslimer om Jesu frälsning och hjälpa dem att finna Jesus, skulle man nog agera annorlunda. Men det är inte syftet med Warrens ”Fredsplan” [PEACE-plan]. Vi ser väl var dialog och kompromiss leder i Sverige? Avfall sker inte på en dag. Det sker steg för steg, den ena kompromissen efter den andra. Men farten verkar öka och utförsbacken blir allt brantare. Då blir det också allt svårare att bryta sig loss.


10. MÄNNISKAN ÄR INTE GOD – ENDAST GUD ÄR GOD

Rick Warrens Fredsplan bygger på medmänsklighet. Människor lär sig ATT TRO PÅ SIG SJÄLVA istället för på GUDS NÅD och det slutar alltid i katastrof. Bibeln säger SANNINGEN och SANNINGEN skall göra oss fria, sa Jesus. Vi människor kan göra bra saker men vi är inte ”goda”, som vi gärna vill tro. Bibeln säger att människan är ond [syndare] och förlorad utan Guds frälsning. Utan Jesus, Guds Son, är ateisten, muslimen, hinduisten, buddhisten, juden och en opånyttfödd ”kristen”, ja varje människa… förlorad. Bibeln:

Matt 15:19 (Jesus) Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser.

Matt 7:11 (Jesus) Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom.

Jer 17:9 Bedrägligare än allt annat är hjärtat, det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det?

Luk 18:18 En man i hög ställning frågade Jesus: ”Gode Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv?” 19 Jesus sade till honom: ”Varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, och det är Gud.

(Kanske hade den här mannen förstått att Jesus var Guds Son, sänd från himlen).

Joh 10:9 (Jesus) Jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst, och han skall gå in och gå ut och finna bete. 10 Tjuven (satan) kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd. 11 Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren.

Vi når inte fullkomlighet förrän Jesus kommer tillbaka och vi får ”ikläda oss” uppståndelsekroppen. Till dess får vi leva med den fallna naturen. Den frälsta människan är rättfärdigförklarad och en ny skapelse i Kristus. Syndanaturen ”är korsfäst med Kristus”. Syndens (tvingande) makt är bruten och hon är fri att leva för Gud. Men helgelsen är en befrielseprocess som pågår hela livet.

Paulus skrev om kampen med det köttsliga, syndanaturen, som hindrade honom att göra det han ville. Då insåg han att det finns hjälp. Inte genom att försöka skärpa sig och göra gärningar, men genom överlåtelse till Jesus och förtröstan på honom. När han gav upp sin egen strävan att försöka hålla buden (lagen) – då tog Jesus över och gav Paulus kraft att leva för Gud. Jesus levde nu i och genom Paulus med sin kärlek [agape].

Rom 7:18 Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. 19 Ja, det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. 20 Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig.

Rom 7:24 Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp? 25 Gud vare tack, Jesus Kristus, vår Herre!…

11. Syndanaturen

Bibeln säger att alla människor är syndare. Alla domineras av syndens makt och står i skuld inför Gud och är under Guds rättvisa dom. Vi har en fallen natur [kallas också syndanatur, den onda naturen, en försvagad natur eller köttslig natur], som gör att vi syndar. Den kan kallas arvsynd. Därför är alla människor underlagda döden, från det att vi föds.

Rom 5:12 Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat.

Rom 6:23 Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Utan en fallen natur, hade ingen kunnat dö i spädbarnsålder. Det betyder NATURLIGTVIS INTE att ett spädbarn har syndat, alltså utfört något ont. Jesus sa att barnen tillhör Guds rike. Men barnet kommer att synda när det växer upp, på grund av den fallna naturen (och redan som barn kan vi vara ganska elaka och själviska). Därför ser världen ut som den gör.

Rom 3:23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud,

Rom 5:15 Dock är det inte med nåden som med syndafallet. Ty om de många har dött genom en endas fall (Adam, som skapades först), så har ännu mycket mer Guds nåd och gåva överflödat till de många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd.

På grund av Adams synd, den första människan, är alla underlagda döden. Vi måste bli födda på nytt, för att återfå gemenskapen med Gud. Jesus har gjort det möjligt genom sitt offer på Golgata, där han bar alla våra synder. De som väljer att tillhöra Jesus och tar emot hans frälsning, förklaras rättfärdiga [förlåten och frikänd i domen] genom TRO, blir nya skapelser i Kristus och skall uppstå till evigt liv. Det erbjudandet gäller alla människor.

1Kor 15:22 Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. 23 Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och sedan, vid hans ankomst, de som tillhör honom.

Människan är INTE god ”innerst inne”. Det finns ingen oförstörd kärna eller ”gudagnista” i människan, som mystikerna påstår. Det Gud skapade var gott – men syndafallet ställde till det ordentligt. Människans val att leva utan Guds kärlek [agape], påverkade hela skapelsen. Enda orsaken att vi söker Gud är därför att Gud först har sökt oss. Vi har inget att berömma oss av.

Ef 2:1 Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. 2 Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner [barn]. 3 Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi (judarna) vredens barn, vi liksom de andra (hedningarna).

Rom 3:10 Det står skrivet: Ingen rättfärdig finns, inte en enda 11 ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud. 12 Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda.

Jes 53:6 Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade HERREN på honom (Jesus).

Detta skrev en man (Paulus) som hade varit farisé och gjort allt för att lyda lagen och Guds bud i förlitan på sin egen godhet – men som då saknade Guds kärlek [agape]. Han hade hållit sabbater och högtider och gjort många gärningar och social verksamhet. Ändå hatade han och förföljde Jesu efterföljare bland sitt eget folk, judarna. Det pågick tills Gud själv ingrep och Paulus fick ett möte med den uppståndne, JESUS, på vägen till Damaskus (Apg 9). Paulus omvändelse visar att Jesu kärlek kan krossa ett mycket hårt hjärta.

Apg 22:6 Men då jag (Paulus) var på väg och närmade mig Damaskus, omgavs jag vid middagstiden plötsligt av ett starkt sken från himlen. 7 Jag föll till marken och hörde en röst säga till mig: Saul, Saul, varför förföljer du mig? 8 Jag frågade: Vem är du, Herre? Han svarade: Jag är Jesus från Nasaret, den som du förföljer. 9 De som var med mig såg visserligen ljuset, men rösten som talade till mig uppfattade de inte. 10 Jag frågade: Vad skall jag göra, Herre? Herren sade till mig: Stig upp och gå in i Damaskus! Där skall du få veta allt som du är utsedd att göra.

12. ”Du måste bli född på nytt”

Joh 3:1 Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. 2 Han kom till Jesus om natten och sade: ”Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare, ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om inte Gud är med honom.” 3 Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.”

Vi är eller var alla på väg åt fel håll. Det räcker INTE med att försöka tänka annorlunda. Det räcker INTE med att bestämma sig för att att göra ”goda” gärning istället för onda. Medmänsklighet är bra men det frälser oss inte. Det räcker INTE att ändra sin livsstil. Vi måste bli födda på nytt av Guds Ande – frälsta av Jesus Kristus – för att komma in i Guds rike och göra gärningar i Kristus, som behagar Gud. Ett Guds under måste ske i oss.

Joh 3:5 Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. 6 Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande.

Om vi inte förstår att människan har en syndanatur och att alla är syndare, är vi öppna för villoläror. Det är BARA GUD som kan åtgärda synden – tack vare Jesu offerdöd på Golgata och hans uppståndelse och genom att Jesus får bli vår personlige Frälsare. Vi kan INTE frälsa oss själva!

Rom 5:1 Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.
2 Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet.

Vi kan inte göra något som förtjänar Guds nåd. Inga goda gärningar kan ge oss tillträde till Guds nåd. INGEN blir frälst av gärningar, hur många vi än försöker göra. Endast GUD är GOD och han gör alltihop själv.

Ef 2:8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig.

Vi är alla skapade att vara ”i Kristus” och utanför honom går vi förlorade. I Kristus finns det förberedda goda gärningar för oss. När vi kommer till tro och får det nya livet får vi vår rätta och sanna identitet, det vi är skapade för. Vi får också lära oss att ledas av Anden som inspirerar oss in i de gärningar som Gud har förberett för oss. Vi väljer att ledas av Anden, inte av köttet.

Ef 2:10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

Allt handlar om JESUS KRISTUS (MESSIAS)! Allt handlar om vem JESUS är och vad hand har gjort. Vad gör du och jag med JESUS? Det är den stora och avgörande frågan! I mötet med JESUS, som är allt igenom ren och GOD, avslöjas vi. Fariséerna och de skriftlärde som ville undanröja och döda Jesus, visade hur det egentligen var ställt i deras hjärtan. Om de hade bekänt sin SYND hade de fått förlåtelse. Men de förnekade synden och därför stod den kvar och ”blommade ut” i förakt, mordlust och våld.

13. AGAPE – kärlek

De som försöker ena olika religioner i sociala projekt, blandar samman medmänsklighet och Guds kärlek [agape Strongs G26]. Därför är sådana projekt ”ett jagande efter vind”. Alla människor kan göra bra saker, oavsett religion och trosuppfattning. Alla kan hjälpa fattiga till ett bättre liv, om man vill. Men att älska Gud och sin nästa som sig själv, det kan ingen människa göra i sig själv! Den kärleken handlar om GUDS FULLKOMLIGA KÄRLEK [agape G26] till oss. JESUS ÄR Guds kärlek [agape G26] uppenbarad.

Den mänskliga kärleken eller medmänskligheten är som rester av det som var före syndafallet. Men människan kan aldrig bli god utan Gud, det som Kunskapens träd i Edens lustgård handlade om. Vi kan aldrig accepteras av Gud som vi är, eftersom JAGET är på ”tronen” p g a synden. Vår egen ”rättfärdighet”, våra goda gärningar, är som en ”smutsig klädsel” inför Gud, han som är helig och fullkomlig. Läs om agape >>

Jes 64:6 Vi är alla orena, alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel. Vi kommer alla att vissna som löv. Som löv förs bort av vinden kommer vi att föras bort av våra missgärningar.

14. FIKONLÖV

Löven som vissnar kan jämföras med fikonlöven som Adam och Eva klädde sig med för att dölja sin nakenhet. De hade genom sin SYND [olydnad mot Gud och förkastandet av sin Skapare] förlorat ”härligheten från Gud” [gemenskapen, den innerliga relationen] och försökte klä sig i egna ”kläder” – dvs. en symbol för sina egna försök till ”rättfärdighet”.

Vi människor vill tro att vi är goda men sanningen är att vi kan lika snabbt bli fiender och förtrycka varandra, söka egen vinst på andras bekostnad och upphöja oss själva över andra, förakta, förtala, svika och hata varandra… Orsaken är synden (singular), syndanaturen och syndens makt över människan.

Matt 22:36 ”Mästare, vilket är det största budet i lagen?” 37 Han svarade: ”Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. 38 Detta är det största och främsta budet. 39 Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. 40 På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.”

När Bibeln talar om att älska Gud och att älska sin nästa, så är det GUDS KÄRLEK [agape], som är förutsättningen. Den som inte tror på Jesus Kristus och är född på nytt, har inte Guds kärlek [agape]. Ingen människa har denna fullkomliga kärlek i sig själv. Den är bara i GUD. Jesus Kristus, Guds Son som blev människa, är den ende som har uppfyllt kärleksbuden. När Jesus får bli Herre i våra liv, utgjuter han sin kärlek [agape] i oss. Vi kan då vara redskap i Guds hand utan att vi har förtjänat Guds kärlek [agape].

Rom 5:5 Och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek [agape G26] är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som han har gett oss.

DÄRFÖR är vårt budskap ALLTID Jesus Kristus och att peka på honom! Även när vi inte har möjlighet att säga ett enda ord om Jesus, är vår bön ändå att ge ut något från honom. Att gå i ok med den som inte tror för att hjälpa de fattiga, utan tanke på evangelisation – är detsamma som att svika både Gud och sina medmänniskor. Vilka är då motiven för det man gör?!

Om vi är likgiltiga för de fattiga och nödlidande behöver vi läsa och undervisas i Jakobsbrevet. MEN om inte summan av undervisningen är JESUS och leder till honom, läggs skuld och ok på oss och risken finns att vi börjar med vår hopplösa egenrättfärdighet igen. Vi kan göra hur många gärningar som helst – om inte drivkraften är GUDS KÄRLEK [agape] som vi får del av när vi blir frälsta [pånyttfödda] – då är det värdelöst inför Gud. Det imponerar inte på Gud, för han känner våra hjärtan! Paulus skrev:

1Kor 13:3 Och om jag delade ut allt vad jag ägde och om jag offrade min kropp till att brännas, men inte hade kärlek [agape G26 – Guds fullkomliga kärlek], så skulle jag ingenting vinna.

Pastorer som följer Rick Warrens ”medmänskliga” projekt istället för Andens ledning in i Guds ”agape-gärningar”, leder människor vilse. Om Rick Warren går i ok med muslimer och new age-sympatisörer (hans tre gurus i Danielplanen) är risken stor att hans väg leder till den antikristliga världsreligionen som upphöjer och ärar MÄNNISKAN och där man förnekar JESUS. Faran ligger i att själva SYFTET är att förena olika religioner i sociala projekt. (Samarbeten mellan t ex kyrka och kommun behöver inte vara fel. Det beror på syftet).

15. GUDS ORD ÄR GOTT

Guds ord är levande och det ger oss tröst och uthållighet så att vi bevarar vårt hopp. Ordet uppenbarar JESUS, det mättar, talar till oss och är vårt rättesnöre. Ordet hjälper oss att hålla oss till Jesus och följa honom. Vi lär känna Gud och oss själva. Vi förstår att vi är älskade och beroende av Guds kärlek och nåd och ledning. Vi är hjälplösa men Gud har ordnat allt – och det bästa ligger framför, när Jesus kommer tillbaka!

Rom 15:3 Kristus tjänade inte sig själv utan bar våra svagheter, så som det står skrivet: Dina smädares smädelser föll över mig. 4 Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger skall bevara vårt hopp. 5 Och må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja, 6 så att ni endräktigt med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader.

Ords 30:5 Allt Guds ord är rent från slagg, han är en sköld för dem som tar sin tillflykt till honom. 6 Lägg ingenting till hans ord, så att han beslår dig med lögn.

De tio budorden på två stentavlor
(bild borttagen)

16. Guds bud i grundlagen

Där evangeliet om Jesus har haft framgång och där Gud har sänt väckelse, har samhällen och till och med hela länder påverkats. Sveriges grundlag har haft De tio budorden som grund och har det delvis fortfarande. Det har varit ett beskydd för människor och välsignelse för Sverige och många har haft en respekt för Gud.

Buden har varit en påminnelse om Gud och de eviga värdena. Budorden har varit ”en uppfostrare” som har satt gränser och gett riktlinjer och en medvetenhet om att det är synd att ljuga, begå äktenskapsbrott, stjäla, mörda… att det skadar oss själva och varandra.

Det är inte alls självklart att man ska vara ärlig, att det är brottsligt att mörda eller vittna falskt, i alla länder. Det finns religioner som till och med uppmanar till våld, hat och förtryck. Att ”dö för sin tro” genom att döda och lemlästa andra är en HATETS religion. De tror att ett sådant ”martyrskap” är den enda säkra vägen till ”frälsning”. Tvärtom är det en säker väg till helvetet.

Förr i tiden kände alla i Sverige till evangeliet och de tio budorden. Det har säkert räddat människor till tro på Jesus, inte minst när nöden drabbat. Hjälplösheten gjorde kanske att man var mottaglig för Guds nåd och kärlek [agape]. För frälsningen får vi enbart genom TRO och det är frivilligt och kan aldrig påtvingas någon.

Det mångkulturella samhället där man förkastar Guds bud (Bibeln) och förnekar Guds välsignelse som kommit genom väckelserörelser, leder inte till något gott. När man aktivt arbetar för att rensa ut bibliska värderingar och Guds bud, får det konsekvenser i samhället. Om man ”kör ut” Gud, kör man ut Kärleken och klimatet hårdnar mellan människor. Oavsett vilken politik man förespråkar, ökar orättvisor och ojämn fördelning. Den politik som säger sig stå för rättvisa och lika fördelning men som förnekar Bibelns Gud, blir tveklöst en förtryckarregim och ett skrämmande exempel på människans egoism och kärlekslöshet.

17. ETT ”KRISTET” LAND

Ett ”kristet land” kan på ett sätt jämföras med Israel när Jesus föddes. Alla får del i den välsignelse som Guds bud för med sig i ett land. Orsaken är att människor har likt Israels fäder (och mödrar), tagit emot Guds nåd och trott på Guds löften. Men varje medborgare måste själv ta ett personligt beslut hur man ställer sig till JESUS, GUDS SON.

Ett avfall brukar börja med att människan tar över det som Gud har påbörjat och i sin tur kan påverka hela nationen. Då ersätter humanistiska tankar tacksamheten till den Gud som man innerst inne vet om men inte vill ha något med att göra. Människan vill gärna tro att hon är god och sig själv nog.

Men vi måste ha klart för oss att det måste börja i rätt ände. Ingen blir frälst av gärningar. Att som Dominion-rörelsen arbeta för att först införa Guds bud och tro att det skall ”kristna” ett land eller utbreda ”Guds rike” genom makt, är självbedrägeri. Detsamma gäller Rick Warrens fredsplan. De gör samma misstag som fariséer och skriftlärda på Jesu tid. Ingen blir frälst av att göra gärningar och hålla budord, för buden i sig kan inte förändra hjärtat. Vår stora kallelse är därför att sprida evangelium om JESUS om Guds kärlek [agape].

1Petr 2:22 Han hade inte begått någon synd, och svek fanns inte i hans mun. 23 När han blev smädad, smädade han inte igen, och när han led, hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. 24 Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. 25 Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare.

Bibelns Gud är kärlekens Gud, den ende Guden. Bibelns Gud är Israels Gud som håller sina löften och är trofast och sann, helig och rättfärdig, barmhärtig och nådefull. All världens kunskap, filosofier och religioner väger lätt mot de glada nyheterna, evangelium om Jesus Kristus, den korsfäste Kristus som uppstod och lever i all evighet! Vilken kärlek! Vilken kraft! Jesus kan frälsa och befria vem som helst som vänder sig till honom!
Glad Påsk! Glad Pesach!

Mvh
Elvor Ohlin