Vem glömmer Rosh Hashana 2008? Den 29 september 2008 brakade aktiemarknaden ned 777 steg och startade den största ekonomiska krisen i mannaminne. Eftersom just denna dag inledde en ny sabbatscykel på 7 år och som avslutas med ett Jubileumsår 2015 så är det här värt att notera.

Kan det rent av ha med Daniels 70:e årsvecka att göra?

Det är värt att lägga märke till eftersom det borde vara dags för diverse horn och vildjur och falska profeter att börja stiga upp nu. Det är liksom timing för det. Många tror att FN till slut kommer att bli ett ”vilddjur” som kommer att hota Guds folk. I år kommer Rosh Hashanah att inträffa på kvällen den 18 September.

FN samlas i New York under Rosh Hashana 2009 för att tala om Israels framtid. Solana och Obama har lagt förslag om en tidsgräns för implementeringen av ett tvåstatsförbund. Lance Lambert profeterade om den här utvecklingen redan 1992 >>

Kommer FN att säga sitt JA till en sådan lösning så ser det väldigt bra ut i världens ögon men inte i Guds ögon.
Hela världen (FN) skall vända sig mot Israel och emot Jerusalem.

Kommer ett beslut om en tidsgräns göra så att FN tvingar judiska bosättare bort från sina hem? Hes 36 tycks peka på en sådan utveckling.

Hes 36:1 Du människobarn, profetera för Israels berg och säg: Ni Israels berg, hör HERRENS ord. 2 Så säger Herren, HERREN: Eftersom fienden säger om er: Ha, ha, de urgamla offerhöjderna har nu blivit vår egendom 3 därför måste du profetera och säga: Så säger Herren, HERREN: Eftersom man har ödelagt er och från alla sidor längtar efter att få sluka er för att ni skall tillfalla de övriga folken som deras egendom, och eftersom ni hånas och förtalas av onda människor 4 därför, ni Israels berg, lyssna nu till Herrens, HERRENS ord! Så säger Herren HERREN till bergen och höjderna, till bäckarna och dalarna, till de öde ruinerna och de övergivna städerna, som har lämnats till rov och hån åt de övriga folken runt omkring. 5 Ja, så säger Herren, HERREN: Sannerligen i brinnande nitälskan har jag talat mot de övriga folken och mot hela Edom. De har med glädje i hjärtat och med förakt i själen tagit mitt land i besittning för att tömma det och göra det till sitt byte.

Herren talar här om Judeen som är Israels berg. Han talar om städer på västbanken som tömts på folk. Han talar om hur hela världen hatar dessa bosättare som FN nu menar står i vägen för deras nya världsordning. Världen har här rensat västbanken på folk och tömt städerna och gjort det till sitt byte. Vi behöver väl inte fundera så mycket på hur murarna runt västbanken skall komma ner? Världen kommer nog att hjälpa till. Ett ja till en implementering kommer att kunna förändra världshistorien. Vi är rädda för att just Solanas och Obamas uttalanden inte var någonting som var taget ur luften utan väl genomtänkt och planerat bakom stängda dörrar.

Joel 3:1 Ty se i de dagarna och på den tiden när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap (Israels frälsning Rom 11) 2 skall jag samla alla hednafolk och föra dem ner till Josafats dal. Där skall jag hålla dom över dem för mitt folks min arvedel Israels skull som de har förskingrat bland hednafolken. De har delat mitt land.

Upp 16:12 Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från Östern.

Rapporterna om Eufrats uttorkning kommer samtidigt som Solana presenterar sin FN -modell om en tidsgräns för genomförande. Solanas uttalande skedde den 12 juli – 09 >> och Barack Obamas uttalande kom den 16/7 – 09 >> Rapporterna om Eufrat kom nästan samtidigt och den 14 juli kunde man läsa detta i New York Times. >>

Om Constance Cumbey >> har rätt om vilka Obama och Solana är så skall deras ”Vision” nu planteras i FN:s hjärta (Vilddjurets – New World Order) Lägg märke till att Upp 13 säger att draken vilddjuret och hornet och den falske profeten skall ha ett och samma sinne (hjärta) och ur hjärtat kommer ORD.

Tänk vad som kan ske framför våra ögon vid det judiska Rosh Hashana om bara någon vecka.

Upp 16:13 Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap (Antikrist eller FN) och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. 14 De är ondskefulla andar som gör tecken och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds den Allsmäktiges stora dag. 15 Se jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön.16 Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

Hela den onda andevärlden tvingas tjäna Gud. Bland annat Joelsboken, säger att det är Herren som samlar dem. Det hela verkar börja med Hes 36 och västmakternas samlande i Mellanöstern för att ”hjälpa” Israel till en (falsk) fred.

Gog blir Guds vredesredskap

Sedan kommer en ond ande (”padda”) till ledaren av landet Ros längst uppe i norr vid namn Gog.

Hes 38:7 Rusta dig och gör dig redo med alla de skaror som har samlats hos dig och tag befäl över dem.

Vi har sett den senaste tidens nyhetsrapporteringar om hur Gog rustar upp sina allierade, för att vara en motpol till västdominansen.

8 Efter lång tid skall du kallas till tjänst.I kommande år skall du tåga in i ett land som har fått ro från svärdet. De som bor där har samlats från många folk upp till Israels berg som länge legat öde. De har förts ut från folken, så att alla nu bor där i trygghet. 9 Dit skall du dra upp. Du skall komma som ett oväder och vara som ett moln som täcker landet, du med alla dina härar och med de många folk som följer dig. 10 Så säger Herren, HERREN: På den dagen skall tankar stiga upp i ditt hjärta, och du skall tänka ut onda planer. 11 Du skall säga: Jag skall dra upp mot det obefästa landet, jag skall angripa dem som bor där i trygghet, alla som bor där utan murar och varken har bommar eller portar.

Hes 36 beskriver att man har rensat västbanken och rivit ner muren och Israel upplever en påtvingad fred.

De onda tankar som stiger upp i Gogs hjärta är en ond ande (padda) som tvingar honom till attack för att utföra Guds plan.

Hes 39:1 Du människobarn, profetera mot Gog och säg: Så säger Herren, HERREN: Se, jag är emot dig, Gog, du storfurste över Rosh, Mesek och Tubal. 2 Jag skall föra dig omkring, driva dig framåt, hämta dig från landet längst uppe i norr och låta dig komma till Israels berg.

Hes 39:6 Jag skall sända eld över Magog och över dem som bor i trygghet i kustländerna, och de skall inse att jag är HERREN.

Både USA och Sverige är exempel på ett sådant land.

Hes 39:7 Jag skall göra mitt heliga namn känt bland mitt folk Israel och jag skall inte mer låta mitt heliga namn bli vanhelgat. Folken skall inse att jag är HERREN den Helige i Israel. 8 Se, det kommer ja, det skall ske! säger Herren HERREN. Detta är den dag som jag har talat om.

Den dagen är ofta benämnd Herrens dag för det är den tidsperiod där Gud själv griper in i världshändelserna. Det var till det de onda andarna samlade alla jordens konungar i Upp 16 – striden på Herrens dag.

Joel beskriver den dagen som en tid då månen och stjärnorna förmörkas.

Joel 3:9 Ropa ut detta bland hednafolken, kalla till helig strid. Väck upp hjältarna, låt alla krigsmän komma och rycka fram. 10 Smid era plogbillar till svärd och era vingårdsknivar till spjut. Låt den svage säga: Jag är stark. 11 Skynda er att komma, alla ni hednafolk häromkring, och församla er. Sänd, HERRE, dina hjältar dit ner. 12 Låt hednafolken resa sig och dra ut till Josafats dal ty där skall jag sitta till doms över alla hednafolk häromkring. 13 Låt lien gå, ty skörden är mogen. Kom och trampa, ty pressen är full presskaren flödar över, ty deras ondska är stor.14 Det är skaror på skaror i Domens dal ty HERRENS dag är nära i Domens dal. 15 Solen och månen förmörkas, och stjärnorna mister sitt sken. 16 HERREN ryter från Sion från Jerusalem låter han sin röst höras så att himlen och jorden bävar. Men HERREN är en tillflykt för sitt folk, ett skydd för Israels barn. 17 Och ni skall förstå att jag är HERREN, er Gud som bor på Sion mitt heliga berg. Jerusalem skall vara heligt, och främlingar skall inte mer ta vägen genom henne.

Vem kommer tillbaka när Solen och Månen förmörkas?

Mat 24:29 Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen och himlens krafter skall skakas. 30 Då skall Människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. 31 Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken från himlens ena ända till den andra.

Handlar det om kosmiska katastrofer eller om solförmörkelser och månförmörkelser? När lärjungarna uppmanades att sträcka på sina huvuden för att deras förlossning nalkades kan det ha varit jubelåret Jesus tänkte på.

Jubelåret

Lägg märke till att det kommer ett jubelår 2015 då det också kommer många intressanta tecken i himlen >> Sedan har vi Mark Biltz otroliga upptäckt Del 1 >> och Del 2 >>

Observera att detta bara är funderingar. Vi kan inte veta den exakta tidpunkten och för Jesu återkomst – bara tiden när det närmar sig.

Ett jubelår innebär att allting återställs igen till utgångspunkten. Alla skulder ställs på noll. Allt arvegods skall återställas mm (3 Mos 25) Man skulle blåsa i basun över hela landet för att proklamera att jubelåret nu var inne och alla med skuld blev fria.

Detta får nu sin uppfyllelse i Jesus Kristus genom att vi redan nu andligt kan uppleva jubelår och befrielse andligen så att säga. Men det här kommer att proklameras över hela jorden vid Jesu tillkommelse.

Apg 3:18 Men Gud har på detta sätt låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina profeter, att hans Messias skulle lida. 19 Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade 20 och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. 21 Honom (Jesus) måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det blir återupprättat, som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid.

Vederkvickelse och återupprättelse – Talar om vila och ett återställande till ett ursprunhligt skick. Och det skall ske när Jesus kommer tillbaka. Alltså bara Gud vet när den exakta tiden är inne för basunens ljud.

Vi får en ledtråd i uppenbarelseboken.

Upp 10:5 Och ängeln som jag hade sett stå på havet och på jorden lyfte sin högra hand mot himlen 6 och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter och som har skapat himlen och vad som finns i den och jorden och vad som finns på den och havet och vad som finns i det: ”Tiden är ute. 7 Men i de dagarna när den sjunde ängelns röst hörs och han blåser i sin basun, då är Guds hemlighet fullbordad, så som han har förkunnat i det glädjebudskap han gett sina tjänare profeterna.

Det är inte bara vi som skall tillbaka till ursprungsligt skick utan hela skapelsen. Jubelbasunen skall ljuda och döden besegras då skall alla troende förvandlas i ett ögonblick vid den sista basunens ljud.

Gud bestämmer möte med Israel

Jubelåret 1967 tog judarna tillbaka Jerusalem som Bibeln sagt. Staden intogs den 7 juni 1967. Just det året 1967 – 1968 kom det 4 röda månar i rad på Israels helgdagar, vilket tyder på att Gud hade bestämt möte med det judiska folket i Jerusalem.

Det hela började med att 4 röda månar i rad kom på Israels helgdagar 1492 när Judarna drevs ut ur Spanien. Det hände sedan igen när judarna fick landet 1948.

Varje gång det sker för Gud folket närmare och närmare det stora mötet med stort M.
De flesta av oss har väl trott att det var föroreningar eller katastrofer som menas i bibeln. Istället gäller det troligen månförmörkelser och solförmörkelser.

I 1:a Mosebok står det att Herren har satt månen och solen för att ge oss bestämda tider. Gen 1:14 Gud sa: ”Varde på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten!” De skall vara tecken (hebr. oht) som utmärker särskilda (bestämda) tider, dagar och år.

Nasa har en hemsida där man kan visa alla mån och solförmörkelser många år framåt och bakåt och Gud har varit exakt i sin beskrivning av tider och stunder. Det finns en exakt rytm i solsystemet. Det hebreiska ordet för Tecken är oht – och det betyder egentligen ett tecken som en signal.

Det här är tecken för Jesu tillkommelse och Guds Rikes kommande – det centrala i hela Guds plan. När det står särskilda tider tänker vi på årstider men det hebreiska ordet pekar på de bibliska högtiderna. Ordet betyder en av Gud bestämd tidpunkt (bestämd tid), ett gudomligt möte.

Apg 1:6 När de nu var samlade frågade de honom: Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? 7 Han svarade dem: Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt.

Och vi har ju nyss visat att när han handlar med det Judiska folket så ger han tecken i himlen. Det kommer en Gudomlig tidpunkt för ett Gudomligt församlande till ett Gudomligt möte.

2 Tess 2:1 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, 2 att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit.

1Tess 4:15 Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade. 16 Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. 17 Därefter (Grek: DÅ) skall vi som lever och är kvar (Gk: Överlevt katastrofen) ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren.

Guds basun är det som bestämmer Guds bestämda tidpunkt för det Gudomliga mötet. Bibeln säger att detta kommer att ske efter tecknen i solen och månen.

Mat 24:29 Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. Mat 24:30 Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. 31 Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.

Vad vill Gud säga?

1 Judarna kastades ut ur Spanien 1492

2 Gud förde judarna in i landet 1948

3 Gud ger judarna Jerusalem 1967 (Jubelåret)

Paulus säger att alla som tror och är inympade i Israel har samma löften. Detta Jerusalem lever i slaveri men att det finns ett annat Jerusalem i himlen som är fritt som är vår moder. (Gal 4)

I Joels bok har vi en profetia om en befrielse av Jerusalem som kan kopplas ihop med en förmörkelse av solen och månen.

Joe 2:30 Och jag skall låta tecken (Oht) synas på himlen och på jorden: blod, eld och rökpelare. 31 Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan HERRENS dag kommer den stora och fruktansvärda. 32 Och det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn skall bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall det finnas en räddad skara så som HERREN har sagt bland kvarlevan som HERREN kallar.

Vi går till föregående verser.

Joe 3:1 Ty se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap, (Andlig) 2 skall jag samla alla hednafolk (FN) och föra dem ner till Josafats dal. (Harmagedon) Där skall jag hålla dom över dem för mitt folks min arvedel Israels skull, som de har förskingrat bland hednafolken. De har delat mitt land

Vi lever idag år 2009 och FN kan redan på Roch Hashana nu i september klubba igenom ett avtal som samlar hela världen bakom en paragraf i FN som handlar om att DELA LANDET med våld, om så skulle behövas.

Det kommer att leda till Harmagedon, den stora vedermödan och Jesu tillkommelse efter en tid av nöd och efter en tid då månen och solen förmörkas.

Jubelåret är år 2015 och följande kommer att ske i samband med det.

SOLFÖRMÖRKELSER

Apr 29, 2014 Total: (Nisan 30, 5774) Oct 23, 2014 Partial: (Tishri 30, 5775) Mar 20, 2015 Total: (Nisan 1, 5775) Sept 13, 2015 Partial: (Tishri 1, 5776)

MÅNFÖRMÖRKELSER – 4 RÖDA MÅNAR

2014 Apr 15 Total (Nisan 16, 5774) (Feast of Firstfruits) 2014 Oct 08 Total (Tishri 15, 5775) (Feast of Tabernacles) 2015 Apr 04 Total (Nisan 16, 5775) (Feast of Firstfruits) 2015 Sep 28 Total (Tishri 16, 5776) (2nd day of Tabernacles)

Det hela kulminerar alltså på Roch Hashana 2015, som även kallas: ”Festen där ingen vet tiden eller stunden”. Den festen avslutas med de 100 basunstötarna och de kallas för Den sista basunens ljud.

Roch Hashana kallas också för Yom Terua och ordet Terua betyder ”trumpetsignal som väcker” men Terua är också översatt med ”ett starkt skrik eller rop” och är därför knutet till Jesu tillkommelse då både rop och basun skall ljuda, De döda i Kristus skall uppstå.

Jesus kommer tillbaka efter en stor nöd och efter att de har delat hans land. Det ska ske efter stora mån -och solförmörkelser på ett Jubelår. 2015 är ett jubelår. Nästa kommer först år 2065.

Baruch Haba BeShem Adonai! (Välsignad vare han som kommer i Herrens namn)

Mvh Ohlins