Undervisning: Elvor Ohlin

Innehåll:
1. Fiskdöd, virvelstormar och vulkanisk aktivitet – Bibelns profetior om naturkatastrofer uppfylls
2. Vad pågår egentligen i arabvärlden? – vågor av upplopp och demonstrationer, Muslimska Brödraskapets roll, ”kampen mot terrorism” ett vapen för NWO-planen och delning av Israel?
3. Falska under och tecken – påvens blod blev relik och påstådda under i samband med detta
4. `Märket`och den katolska Maria – sambandet är inte alls långsökt, jämför mariauppenbarelser, falska tecken och vad Bibeln säger om märket [Grundtext: eikon  G1504]
5. Den gröna hästen – jämförelse mellan ”allas Moder (Maria), Modergudinnan”, ”Moder jord” och Global Green Revolution, Gaia-tillbedjan, FN: Världs-healing-dag en mänsklig medvetandetillstånds-dag för personligt och globalt helande [Grundtext: chloros G5515, ge G1093]
6. Hästarna – en tolkning av de fyra hästarna eller andekrafterna – vit, röd, svart, grön – som Bibeln talar om
7. Agape – Guds fullkomliga kärlek /att lyda en konungs vilja och bud – Gud tillåter falska profeter för att pröva våra hjärtan [Grundtext: agape  G26]
8. Guldgruva i container utanför pingstkyrka – slängda Biblar och gamla (erkänt) bra böcker – var det ”profetiskt”?
9. Varför be för det som är förutsagt?
10. David Wilkerson – ett gott föredöme – Dödsbudet spreds snabbt över världen, Bibeln uppmanar att följa goda föredömen inte dåliga

1. Fiskdöd, virvelstormar och vulkanisk aktivitet

Det är mycket som händer i världen som man bara får kännedom om via internet. Dessa nyheter kanske inte är så sensationella var för sig men om man lägger samman några av de rapporter som kommer, är bilden lite annorlunda.

23 mars – 30 april 2011 har det rapporterats om fiskdöd vid Erie, tusentals fiskar döda i en sjö i Florida, hundratals döda fiskar Alabamas stränder, en mängd fiskar har hittats döda i australisk sjö, 100-tals fiskar har dött i en sjö i Minnesota, många döda fiskar i en hamn i Los Angeles, tusentals döda fiskar i en damm i Australien, döda hajar har spolats upp på Floridas kust, döda sjölejon har spolats upp på stranden i södra Kalifornien, tusentals döda fiskar längs New Yorks kust, tusentals döda sardiner i Indien, och döda pingviner har spolats upp i Nya Zeeland.

Södra USA har drabbats av det största tornadoutbrottet i USA:s historia. På fyra dygn räknades till 362 tornado – 226 på ett dygn, vilket är rekord. Auckland i Nya Zeeland har också drabbats av tornado. Vi blir påminda om att allt i detta livet kan ödeläggas på bara några minuter eller sekunder. Enligt meteorologer kan det hända var som helst, om vissa förutsättningar och väderleksförhållanden finns.

Om vi gör en liten sammanfattning av den vulkaniska aktiviteten sedan början av april 2011, har vi kunnat läsa om Tungurahua i Ecuador, 2 aktiva vulkaner på Kamchatka i Ryssland, Planchón-Peteroa i Chile, Java i Indonesien, Taal på Filippinerna, Merapi i Indonesien, Etna i Sicilien, Sakurajima i Japan, landet som också drabbades av 1071 jordskalv på 43 dagar och man undrar nu om Japan någonsin kommer att sluta skaka.

Det pågår seismisk aktivitet runt hela jordklotet. ”Eldsringen” kallas det område som utgör 75% av världens största aktiva vulkaner, vilka har skakats av jordbävningar den senaste tiden. ”De s k hotspots >> är djupa hål i jordens mantel, där det är lättast att mäta planetens temperatur och puls. När jordbävningar börjar öka här, vet vi att tiden håller på att rinna ut. Allt talar för det och att det eskalerar”.

2Petr 3:13 Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte.

2. Vad pågår egentligen i arabvärlden?

Uppror och demonstrationer går som vågor i Mellanöstern och Nordafrika. Hur många länder är egentligen berörda? Algeriet, Bahrain, Egypten, Iran, Jemen, Libyen, Tunisien, Jordanien, Marocko, Saudiarabien, Oman, Djibouti, (Syrien) – minst 13 länder.

I ett mail kom ett par urklipp från Nerikes Allehanda 27 april 2011, sidan 4-5. Syrier berättar om att det är betalda upprorsmakare som ligger bakom tumultet. Det finns inget folkligt missnöje mot presidenten, enligt dem. Alla syrier som man har talat med i Örebro ger samma bild och de får sin information genom släkt och vänner i Syrien. ”Det är Muslimska Brödraskapet som med hjälp av ekonomiskt stöd framför allt från Saudiarabien som försöker undergräva president Bashirs ställning”, säger en syrier. En man blev erbjuden 3000 kronor för att delta i en timmes demonstration. ”De betalda upprorsmännen låg på taken och sköt skarpt mot folk i staden som demonstrerade för presidenten”, säger en annan. ”Folk begärde militärens hjälp för sin säkerhet. Tyvärr var det ett nödvändigt våld”.
Muslimska Brödraskapet uppmanar till uppror i Syrien.

Man kan inte undgå att bli skeptisk till dagens mycket vinklade och inte sällan ensidiga nyhetssändningar. Det gäller inte bara i Mellanöstern utan blir allt vanligare. En del förnekar konspirationsteorier men nog är det märkligt, det som händer runt president Obama och FN. Det är lite väl utstuderat att ena världen med hjälp av en gemensam fiende – terrorism. På det sättet legitimeras Natos militära operationer för ”världsfreden” och stegen till en världsregering skyndas snabbt på. Är det så man ska ”beskydda” Jerusalem?

Fatah och Hamas har nått en fredsöverenskommelse. Hur ska USA och EU reagera nu, eftersom Hamas är stämplat som en terroristorganisation? Israels premiärminister Netanyahu har sagt: ”Den Palestinska myndigheten måste välja om man vill ha fred med Israel eller fred med Hamas. Fred med båda är omöjligt eftersom Hamas strävar efter att förstöra staten Israel och förkunnar detta öppet. De avfyrar raketer mot våra städer. De avfyrar pansarbrytande missiler mot våra barn.” Man frågar sig om Hamas kommer att tillämpa samma makt i Judéen och Samarien som de gjorde i Gaza.

Vi vet att människorna i Judéen kommer att tvingas att fly (Matt 24:16-22). Vi vet också att Gud inte kommer att tillåta att det sker förrän tiden är inne. Annars kommer han att bromsa eller stoppa delningen, som planeras till september 2011. Guds plan är att Israel ska bli frälst och han skall bygga upp ”Davids förfallna hydda”. Det ska bli ett tecken för hela världen.

Hos 3:4 Ty under lång tid skall Israels barn bli utan kung och furste, utan offer och stoder och utan efod och husgudar. 5 Sedan skall Israels barn vända om och söka HERREN , sin Gud, och David, sin kung (förebild på Messias). Med fruktan skall de söka HERREN och hans godhet i kommande dagar.

Apg 15:13 När de hade slutat tala, sade Jakob: ”Bröder, hör på mig. 14 Simeon har berättat om hur Gud först såg till att han vann ett folk åt sitt namn bland hedningarna (evangelium till alla folk). 15 Det stämmer överens med profeternas ord, där det heter: 16 Därefter skall jag vända tillbaka och åter bygga upp Davids fallna boning (Israels omvändelse till Messias Jesus). Dess ruiner skall jag bygga upp och jag skall upprätta den igen, 17 för att alla andra människor skall söka Herren, alla hedningar, över vilka mitt namn har nämnts (ett sista tecken för hela världen och kallelse till omvändelse). Så säger Herren, som gör detta, 18 det som är känt från evighet.

3. Falska under och tecken

Ingen har väl undgått att läsa om när förre påvens blod blev relik i en polsk kyrka och att påvens saligförklaring skedde 1 maj. Inne i Peterskyrkan stod kistan uppställd. Nära 90 delegationer från världens alla hörn har anlänt för saligförklaringen... Det var förbönen för en fransk nunna som enligt uppgift ska ha tillfrisknat från Parkinson utan vetenskaplig förklaring som utgör det underverk som tillät den här saligförklaringen att ske. Nunnan som påstår sig ha blivit helad, säger att hon ”lade sitt liv i den avlidne påven Johannes Paulus händer” (står i samma artikel) . Abedissan uppmanade henne att skriva påvens namn men skriften blev otydlig. Senare tyckte hon sig höra orden ”tag upp pennan och skriv”. Nästa dag säger hon sig vara botad.

Vad säger Bibeln – Guds ord – om detta hokus pokus som Katolska kyrkan håller på med?

  • Bibeln förbjuder inte bara tillbedjan av, utan även alla försök till kontakt med de döda – sådant är ockult (spiritism) och demoniskt.
  • Vem får äran av det påstådda undret? Svaret är en människa (påven) som tillbeds/vördas – inte Gud.
  • Bibeln säger att alla människor är syndare – endast Jesus, Guds son var syndfri människa. Trots det påstår Romerska Katolska kyrkan att Jesu mor Maria var syndfri och att påven är ofelbar.

DET ÄR DETTA SOM PINGSTLEDNINGEN SÖKER ANDLIG GEMENSKAP MED!?
Läs Femtekolonnare inom svensk kristenhet >> (Artikel av Stig Andreasson)

Den tid som Bibeln kallar avslutningen på denna tidsålder, skall bland annat kännetecknas av falska under och tecken.

2Tess 2:9 Den laglöses (antikrist, världsledaren) ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen (de vägrar att tro på sanningen, Jesus Kristus och Guds evangelium) 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten (ett val man gör, mot bättre vetande). 13 Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att Anden helgar er och ni tror sanningen (Guds gåva, frälsningen i Jesus Kristus erbjuds alla människor). 14 Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni skall vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet.

Ords 6:27 Kan någon hämta eld i sitt mantelveck utan att kläderna brinner upp? (Som att leka med elden)

4. ´Märket´ och den katolska Maria

Sedan länge har vi citerat f d katolska präster som tror att det antikristliga märket i Upp-boken har med eukaristin att göra. Det kanske kan verka långsökt till en början men vid närmare studier ser man att det inte alls är otänkbart. Mariauppenbarelser förekommer över hela världen och Maria kallas bland annat ”himlens drottning”. Dessa ockulta uppenbarelser sker samtidigt som Mariastatyer gråter, blöder, rör sig, stänger ögonen mm. Denna katolska Maria säger att hon ”accepterar alla religioner” och att det är ”fel att kritisera andra religioner”. Hon uppmanar alla att ”tillbe hennes son i Eukaristin (dvs. tillbe brödbiten och vinet), en annan (falsk) Jesus: Antikrist.

Upp 13:15 Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild [eikon G1504], så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild [eikon G1504].

Eikon [Strongs G1504] kan översättas bild eller staty.

Upp 18:23 och ingen lampas sken skall längre lysa i dig (Guds folk har dragit ut ur världskyrkan, de som stannar har slocknat). Och ljudet från brud och brudgum skall aldrig mer höras i dig (ingen där som tillhör Jesus Kristus, brudgummen). Dina köpmän var jordens stormän (frimurare?), ty genom din svartkonst (ockultism) blev alla folk vilseledda. 24 I den staden fanns blod av profeter och heliga och av alla som hade blivit slaktade på jorden (antikristligt system som förföljer Guds folk).”

En annan benämning på Maria är den eukaristiska ”Nattvardsdrottningen”. Maria förenar katoliker, hinduer och muslimer >> . Påven Johannes Paulus II sa att ”vi tror på samma Gud” och ”denna interreligiösa dialog måste fortsätta”. Det är vad Vatikanen arbetar för. Det kanske är sant att dessa katoliker och muslimer tror på samma gud, för muslimer förnekar som bekant både att Jesus är Guds son och treenigheten. Katolska kyrkan jämställer Maria med Jesus och somliga säger att Anden är Maria. Då tror man inte på Bibelns Gud.

5. Den gröna hästen

Maria kallas även ”allas moder” (den som ger liv) och är lätt att jämföra med Modergudinnan eller Moder jord.

I serien Ändens tid, tar vi upp de fyra hästarna i Upp-boken och Sakarja bok. Pastor Irving Baxter har sedan många år sagt att den gröna hästen står för Islam. Jag behåller den tolkningen men tar också upp min personliga tolkning, nämligen Global Green revolution (den Globala Gröna revolutionen). Eftersom ordet för grön (ofta översatt blekgul i svenska) är chloros [Strongs G5515] – samma som klorofyll – anser jag att det snarare leder tankarna till skapelsen, klimatet och en ny världsordning – dvs. Globalism som framför allt kan sammanfatta FN och New World Order.

Global Green revolution stöds av FN, är interreligiöst och arbetar för världsfred, att bekämpa fattigdom och att rädda miljön. (Här finns både Al Gore och Romklubben med). Låt oss ta del av deras strävan och mål. De talar om Gaias tidsålder: Att alla religioner utvecklas i ett tillstånd av upplysning (medvetandetillstånd) som erkänner Gaia (Maia, Moder jord – Gaia är jordens gudinna i grek mytologi) som den sanna källan till allt liv och andlighet, och är det enda relevanta föremålet för tillbedjan (panteism).

Upp 19:1 Sedan hörde jag liksom en mäktig röst från en stor skara i himlen säga: ”Halleluja! Frälsningen och äran och makten tillhör vår Gud, 2 ty sanna och rättfärdiga är hans domar. Han har dömt den stora skökan (Världskyrka, världsreligion) som fördärvade jorden [ge G1093- samma rot som Gaia – hjärtats jord + skapelsen) med sin otukt (förnekar Jesus Kristus), och han har utkrävt hämnd på henne för sina tjänares blod (förföljer Guds folk).”

Ordet för jord, är ge [Strongs G1093] som också är roten till gaia.

Bolivias officiella religion är panteism. President Morales har tagit sin religiösa agenda till FN. Förslaget är att göra 22 april till Moder jords dag, då gudinnan Pachamama (Gaja) ska tillbedjas. Samma intentioner finns i Bolivia.
”Normalt skulle man reagera på en FN-resolution som ger gudinnan Moder Jord samma rättigheter som människor, med en gäspning. Men Morales, med sina Gröna supportrar, och globalisternas tro på liberalteologi och marxistisk dialektik, tar resolutionen på fullt allvar. Marxismens koncept av ett internationellt, enat brödraskap med en ny världsordning (NWO) förenas nu med en panteistisk religion som passar perfekt för grunderna i den panteistiska föreställningen”.

I själva verket är FN sedan länge, mycket intresserad av en Världsregering och en Världsreligion.

New age arbetar som bekant för att ena västerländsk och österländsk religion – genom mysticismför att få en världsreligion. Man vill att en Global medvetandedag förenas med en Världs-healing-dag, en mänsklig medvetandetillstånds-dag för personligt och globalt helande. Man menar att genom att ett stort antal människor ”harmonierar sitt medvetande” påverkas samhället runt omkring. Om det sker globalt under 24 h påverkas hela världen…
Andra ingredienser denna dag: Världs-Yoga-dag, Världs-konst-dag, Världs-Reiki-dag, Världs-musik-helande-dag, Världs-böne-dag, Världs-healing-meditations-dag, Världs-Tai Chi & Chigong-dag >> . Att få ”ett nytt medvetandetillstånd” betyder att göra Upplevelsen att allt är ett och att gud är i allt i skapelsen (panteism) – samma som tillbedjan av Gaia (kosmisk kraft). (Rom 1:25)

6. Hästarna

Jag/vi tror att det handlar om den sista tidens hästar: DEN VITA HÄSTEN (Katolicism/världskyrka) – DEN RÖDA HÄSTEN (Marxism) – DEN SVARTA HÄSTEN (Kapitalism) – DEN GRÖNA HÄSTEN (Globalism). Hästar i GT symboliserar ofta människans egen kraft och strävan (makter, andemakter), utan Gud eller i uppror och fiendskap mot Gud. Det kan bara sluta på ett sätt!

Jes 31:1 Ve dem som drar i väg ner till Egypten för att få hjälp. De förlitar sig på hästar och förtröstar på vagnar, därför att de är många, och på ryttare, därför att mängden är stor. De vänder inte sin blick till Israels Helige och frågar inte efter HERREN. 2 Men också han är vis, och låter olyckan komma. Han tar inte tillbaka sina ord. Han reser sig upp mot de ondas hus och mot hjälp från ogärningsmän. 3 Ty egyptierna är människor och inte Gud, deras hästar är kött och inte ande. HERREN skall räcka ut sin hand, och hjälparen skall vackla och den hjälpte falla, båda skall tillsammans förgås.

  • VIT HÄST – religion (6) = Katolicism/Världsreligion – tyngdpunkt i EU
  • RÖD HÄST – politik (6) = Marxism/Världsregering – utgångspunkt Ryssland (röd kommunism/marxism)
  • SVART HÄST – ekonomi (6) = Kapitalism/Världsekonomi – tyngdpunkt USA (än så länge)
  • GRÖN HÄST – NWO (666) = Globalism/Ny världsordning – tyngdpunkt FN

Kan det stämma? Se och hör serien Ändens tid, där vi tar upp ännu mer som styrker den tolkningen. Är alla dessa människor ondskefulla som kämpar för klimatet, miljön och mot fattigdom? Naturligtvis finns det människor som har goda intentioner både i FN och andra globala organisationer. Men den stora och avgörande frågan för varje människa är till sist: Vad gör man med Jesus Kristus, världens Frälsare (Bibelns Jesus!)? Det pågår ett medvetet arbete med att få bort det enkla evangeliet om Jesus, för att ge plats åt någon annan, nämligen antikrist.

1Joh 5:10 Den som tror på Guds Son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin Son. 11 Och detta är vittnesbördet: Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans Son. 12 Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet. 13 Detta skriver jag till er för att ni skall veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn.

7. Agape – Guds fullkomliga kärlek

Gud säger själv att han kan tillåta falska profeter för att pröva våra hjärtan (5 Mos 13:1-4). Om vi älskar Gud, lyder vi honom och prövar allt utifrån hans ord. Den fullkomliga, osjälviska kärlekenagape [Strongs G26] (grek) – finns bara hos Gud. Vi älskar därför att han har älskat oss först (1Joh 4:19). Det är alltså inte något som vi presterar. Guds kärlek är utgivande och ger sig uttryck när vi lyder Guds röst, den helige Ande. ´Agape´ har också betydelsen att lyda en konungs vilja och bud, enligt experter i grekiska. Det är en glädje och den djupaste och största tillfredsställelsen för oss att gå Guds ärenden!

I ljuset av Guds ord är det därför ofattbart att man kan söka gemenskap med det som är så uppenbart emot Guds bud och avskyvärt inför Gud. Följande händelse kanske beskriver tillståndet i somliga kyrkor idag(?).

8. Guldgruva i container utanför Pingstkyrka

Visst är det så att man måste röja upp ibland, i brist på utrymme. Men den följande händelsen ger ändå en obehaglig känsla. Är detta profetiskt över läget i en del församlingar idag? Har man förkastat Guds ord, hans vägar och ledning för att följa sina egna planer och ambitioner? En vän berättar här om när han upptäckte att det låg en mängd böcker i en container, utanför en av Sveriges största pingstkyrkor. Vid närmare koll på vad det var för böcker som låg bland soporna, beskriver han det som en guldgruva.

”Det var predikningar från Torrey, fantastiska vittnesbörd från väckelsen i Småland i början på 1900-talet, bibelkommentarer, en profetisk bok av C.G Hjelm och annat uppbyggligt material. Dock hade jag blandade känslor av upplevelsen när jag såg dessa böcker med starka vittnesbörd, flera med starka profetior om Sveriges framtid, gamla biblar och bibelkommentarer ligga slängda i soporna!! Det kändes som om man slängt Guds profetiska tilltal i soporna. Tydligen var det helt ointressant för församlingen, som inte kunde finna annat bruk för denna skatt, än att slänga den i containern!! …Fotot jag tog i containern är så oerhört beskrivande: En bibel som ”försöker stråla ut sin närvaro” på omslaget av en kristen bok…. bland soporna i en container…utanför en av Sveriges största Pingstkyrkor – vilken (tragiskt) profetisk bild….!! 

9. Varför be för det som är förutsagt?

Om vi redan vet vad som kommer, enligt det profetiska ordet i Bibeln, varför ska vi då be, frågade någon? Svaret han fick var: Du ska inte be för att försöka påverka Gud eller tala om för honom vad han ska göra. Du ska be för att du själv behöver veta, vad du ska göra!

10. David Wilkerson – ett gott föredöme

3Joh 1:11 Älskade bröder (systrar/syskon), följ inte dåliga exempel utan goda. Den som gör det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud.

Visst kändes det ofattbart och tungt när dödsbudet om David Wilkerson blev känt, precis som om en nära vän eller släkting var borta. Så är det i Guds familj – vi är syskon i tron. Låt oss tacka Gud, för att vi fick ha ett sådant föredöme och en sann Guds profet i vår tid >> & >> . Han levde som han lärde och var lyhörd för Guds ledning. ”Han avböjde inbjudningar till kända världsledare men gav allt till fattiga, änkor och föräldralösa barn”. Han blev känd för boken Korset och stiletten och det var hans passion för Jesus och att nå de förlorade som drev honom. Han var själv gripen av Jesus Kristus och fick vara (och är) till välsignelse för miljoner människor.

David Wilkerson är ett strålande exempel på en människa som fullbordar sitt lopp i lydnad till Gud och bevarar tron in i det sista! Han varnade oförfärat för falska profeter och predikanter. Hans hjärta brann för att rädda fåren från ulvarna och varna Guds folk för djävulens snaror. Carter Conlon berättar i en profetisk predikan 1 maj >> – en minnesgudstjänst för församlingen Times Square Church – att David Wilkerson hade känt på sig att det snart var tid för uppbrott. Han sa det vid flera tillfällen den senaste tiden. Precis så visste Paulus när hans tid snart skulle sluta på jorden (2Tim 4:6-)

På begravningen den 2 maj, visades en video A Tribute to David Wilkerson. När man ser gripenheten och Guds kärlek genom David Wilkerson (videon), är det bara en bön som gäller: Herre grip våra hjärtan!

Fil 1:21 (Paulus) Ty för mig är livet Kristus och döden en vinst (att få vara hos Jesus för alltid, efter fullbordat uppdrag!).

Mvh
Elvor Ohlin