UPPROP TILL BÖN!

Vi fick ett mail med S-E Skölds profetiska budskap till Pelle Hörnmark i Luleå Pingstkyrka i helgen (22 januari 2011). Det var innan vi visste att det finns utlagt på Aletheia. Budskapet är personligt men avslöjar också att hela Pingst FFS är på fel väg. Budskapet är allvarligt men också fyllt av Guds nåd och kärlek och det är en vädjan att återvända till Guds väg. S-E Sköld skriver:

S-E Sköld
januari 26th, 2011 at 10:17 f m

Jag fick ett budskap från Gud, att bära fram i Pingstkyrkan i Luleå, i samband med att Pelle Hörnmark var där och predikade, lördagen den 22 januari kl 19.00.
Uppdraget var, som jag uppfattade det, att bära fram det offentligt, med tanke på att Pelle Hörnmark är en offentlig person som leder Jesu får vilse,
men min broderskänsla för Pelle tog överhanden, så jag nöjde mig med att personligt tala budskapet till honom, efter mötet, i samband med eftermötet, och skrev sedan ett brev/mail till honom, som jag publicerar här nedan; och då först budskapet till Pelle Hörnmark:

”Min son och min tjänare, säger Herren, Jag har talat till dig många gånger och på olika sätt och under flera år, men du har inte velat lyssna och gensvara på Mina tilltal, utan du har i stället vänt dig till sådana som själva är avvikna från Mig och Mina vägar, och lyssnat på dem och deras råd. Du har också kunnat lägga märke till dina företrädare, hur det gick dem, av utebliven framgång.
Men eftersom jag känner ditt hjärtas ärlighet och vilja att tjäna mig, ger jag dig ännu ett tillfälle att vända om, och nu på detta sätt (avser det profetiska tilltalet).
Den väg du nu går är inte min väg, och det verk du nu leder är inte mitt verk. Utan du leder mitt folk vilse. Och Jag gör nu själv anspråk på Mitt folk, för Jag vill använda det för Min räkning: Min tid i Sverige är nu. Och jag vill att du återvänder till Mig och Mina vägar, och blir det Andens redskap som du av Mig är utsedd att vara, alltifrån moderlivet”.

Sedan skriver jag till Pelle:
”Så här var innehållet, så långt jag kände till det. Om jag burit fram det på annat sätt, offentligt, kan ju ytterligare delar kommit; men eftersom det är så utpekande, det hade inte varit svårt för någon förstå vem det var riktat till, så drog jag mig för att bära fram det, ville inte chikanera Dig och ville samtidigt inte vara olydig Gud:
ville inte bära fram det före Din predikan och därigenom göra det svårt för Dig, och efter den hade det ju varit som om Du predikat till andra, utan att inse Din egen situation.
Därför valde jag att tala med Dig: brödraskapets ande tog över helt enkelt, och jag tror att Gud accepterade det..
Den Jona-brottning jag hade hela dagen och dagen dessförinnan innan jag åkte till Luleå, berodde på, att jag inte ville bära fram det offentligt, vilket jag trodde var ofrånkomligt (och egentligen det sätt på vilket jag fått det); detta därför att Du är en offentlig person och ledare, som vilseleder andra.
Vad gäller bibeltexten Du bl.a. hänvisade till, var det en av de första jag fick skriva ang Pingst-ffs, att man ville räkna samman den egna samlade styrkan, inte minst ekonomiskt.
Men som David fick göra storverk för Gud, när han insåg misstaget, så tänkte jag, att också Du kommer att få utföra sådana, när Du vågar återvända till Guds väg. Och det var ju f.ö. mitt budskaps kärna, innehåll!
En annan, åtminstone för mig, speciell sak, var att Guds Ande ”tryckte på”, att jag skulle börja med Dig, som Guds ”son” och Hans tjänare. Gud ville ha det så. Jag brukar annars alltid få börja med, ”så säger Herren”. Men Gud ville på något sätt poängtera Sitt Faderskapsförhållande till Dig, och Ditt son förhållande till Honom; som barn i Hans hus och tillhörande Hans familj. Det var egentligen lite gripande.. även för mig.
Med varma brodershälsningar!
S-E
—————————
Eftersom Pelle har valt att ännu en gång inte gensvara på Guds tilltal, har jag – ledd av Guds Ande – valt att äntligen offentliggöra budskapet, som det egentligen var menat från början, men jag förmådde inte p.g.a. skäl som jag redogjort för i mitt mail till Pelle.
Men alla skall nu veta,
att Gud har varnat och kallat!
(slut citat)

Allt profetiskt tal ska prövas och det är med tungt hjärta man läser, trots de starka orden att Gud ”gör anspråk på sitt folk”. Den gode (över)Herden samlar sina får och räddar dem när herdarna väljer andra vägar än Guds. Men det är tungt att se när pastorer vägrar att lyssna och fortsätter på sin egen väg, uppslukade av egna planer när de själva ”följer avfallna ledare” och har dem som föredömen.

Hes 34:9 därför, ni herdar: Hör HERRENS ord: 10 Så säger Herren, HERREN: Se, jag är emot herdarna och skall utkräva mina får ur deras hand och göra slut på deras herdetjänst. Herdarna skall då inte mer kunna föda sig själva på detta sätt, ty jag skall rädda mina får ur deras gap, så att de inte blir föda åt dem. 11 Ty så säger Herren, HERREN: Jag skall själv söka upp mina får och ta mig an dem.

Det är tungt och sorgligt, när det är män och kvinnor som Gud har kallat till herdeskap. Många är duktiga talare och predikanter… Men det är inte det avgörande inför Gud. Det avgörande är att vi går på Guds väg. Då kan den enklaste talare vara till stor välsignelse och orden har liv och kraft av Guds Ande.

1Sam 15:22 Då sade Samuel: ”Har HERREN samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör HERRENS röst? Se, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av baggar. 23 Ty upproriskhet är trolldomssynd och trots är synd och avguderi. Eftersom du har förkastat HERRENS ord, har han också förkastat dig, så att du inte längre får vara kung.”

Vi förstår kampen som S-E Sköld hade, som gjorde att han inte vågade säga budskapet offentligt från början. Flera av de varningar som vi har fått genom åren gäller kristenheten i allmänhet men pingströrelsen i synnerhet. Det är inte alltid man har mod att säga det rakt på sak men det har nog framkommit allt tydligare i det vi skriver. Så var det med drömmen 25/9-2009 >> . Översvämningen beskrev det antikristliga inflytandet och övertagandet och det gällde framför allt i pingströrelsen. Jag (Elvor) visste det när jag vaknade men försökte nog att förtränga till en början och vågade inte skriva det, helt enkelt. Bekräftelsen kom senare från pingstledarna själva, på den pingst-karismatiska konferensen Empowered21. ”Världsvida strömmar kommer samman till en flod, som översvämmar allt”. Det kunde inte sägas tydligare.

Jannes dröm för många år sedan med tåget och vagnarna >> fick ännu en bekräftelse när Pelle Hörnmark sa: ”De stora församlingarna är loket och de mindre är vagnarna”. Men tåget är inte på väg till den rätta destinationen. De mänskliga programmen, strukturer och tankesätt man för in, leder till andlig död i församlingarna. Det bygger på mänsklig klyftighet och gör församlingen o-beroende av den helige Ande och det leder in i lagiskhet och slaveri.

Gud varnar än en gång och kallar tillbaka till sig själv. Vem vill lyssna? Istället tystas alltför ofta profetior eller hindras, genom nya ordningar. Den som har ett budskap måste först tala om budskapets innehåll för pastorerna och pastorerna avgör vad som får sägas till församlingen. På det sättet omyndigförklaras församlingen och pastorerna kan förhindra att något sägs emot den nya inriktningen som de själva har valt. Enligt Bibeln har hela församlingen rätt att pröva, även om ledningen har ett särskilt ansvar. Den ordningen kom till i en annan (stor) pingstkyrka när ett profetiskt budskap kallade församlingsledningen tillbaka till Guds väg och påminde om tidstecken och Jesu återkomst. Buskapet togs inte emot.

På (senaste) Ohlins fundering 8 januari 2011, fanns ett program från en pingstkyrka som skulle ut och göra ”goda gärningar” på stan. Det gällde just den pingstkyrkan och den helgen, då S-E Sköld fick frambära profetian till Pelle Hörnmark. Sådana sociala program kan leda in människor i lagiskhet, vilket är gärningar som inte är fullkomliga inför Gud (Upp 3:1-2). Det blir ”brännoffer och slaktoffer” (uppoffringar), istället för lydnad till den helige Ande.

Överdriver vi inte nu? Är verkligen Rick Warren, TONY BLAIR, Brian McLaren, Bill Hybels, (Robert Schuller) och de andra förelöparna med sina program så fel ute? Jag (Elvor) frågade själv Herren vid ett tillfälle om det var jag som överdrev, när ännu en kyrka förde in sådana program med struktur, vinstintresse och mätningar (NFU) som i ett företag. Svaret kom i en dröm samma natt. Gud visade att en svart orm var på väg att krypa in genom taket, högt upp i den kyrkan (”höga tankar” Jak 4). Flera mindre ormar hade redan smygit sig in. Ormar står bildligt för lögnläror, satans (ormen) planer. Det omfattar allt det som leder bort från Guds väg, bort från hans nåd och kärlek.

Tiden närmar sig för en Guds besökelsetid i Sverige. Det är dags att vända om för den som Gud kallar tillbaka. Det är dags att vässa ”skörderedskapen”, genom överlåtelse och tro på Guds suveränitet. Tidstecken och profetior uppfylls. Det är inte tid för att hålla fast i position eller lönekuvert, om det är till hinder. Vi har en högre kallelse och ett oändligt mycket högre mål. Vi är kallade att följa Jesus och gå hans ärenden till människor. Intensiteten på de profetiska varningarna den senaste tiden tyder på att det är bråttom att vända om. Låt oss uppmuntra och be för de pastorer som går på Guds väg. Låt oss också be för dem som Gud kallar tillbaka till sin väg!

Mvh
Ohlins