Att läsa boken synen av David Wilkerson är otroligt idag när till och med länderna han nämner i denna profetia slår in med kuslig exakthet. (Ohlins)

Hungersnöd kommer att drabba världen i vår generation, då millioner kommer att dö av svält. katastrofala år ligger framför osss med torka, översvämninga, och andra naturkatastrofer som kommer att fördärva stora delar av världens livsmedelsproduktion.

Vintrar utan snö ger dystra skördeutsikter och hungersnöd drabbar centrala och västra Ryssland. Indien och Pakistan och hela sydöstra Asien kommer att drabbas hårt. Den långvariga torkan i Afrika och Brasilien kommer att lätta tillfälligt, men snart förvärras läget igen. I Afrika kommer millioner att svälta.

Amerikanska livsmedelsreserver kommer att minska på grund av torka och översvämningar. Reserverna av ris och vete och sojabönor uttöms fullständigt. Efterfrågan på Majs, Ris o Vete blir större än tillgången. Vi står idag inför skrämmande framtidsutsikter, då befolkningen i världen växer snabbare än livsmedelsproduktionen. Det har redan nu gått så långt att problemen inte kan lösas.

Världen har konfronterats med torka och hunger förut, men det är en skillnad den här gången. Förr hämtade vi oss när skördarna blev stora igen men nu går inte det. Vi har haft alltför många dåliga år och värre blir det. Situationen kommer att förvärras ytterligare och befolkningsexplosionen omöjliggör en lösning på problemet. Detta är otvetydligt den hungersnöd som Guds Heliga Ord förutsagt i Profeten Joel.

Joe 1:15 Ve oss, vilken dag! Ty HERRENS dag är nära, som förödelse från den Allsmäktige kommer den. 16 Har inte vårt levebröd tagits bort inför våra ögon, glädje och fröjd från vår Guds hus? 17 Utsädet ligger förtorkat under klumpar av jord, förrådshusen står öde och ladorna förfaller, ty säden har torkat bort. 18 Hur stönar inte boskapen! Kreaturshjordarna irrar omkring, de finner inget bete. Även fårhjordarna går under. 19 Till dig, HERRE, ropar jag, ty en eld har förtärt betet i öknen och en eldslåga har förbränt träden på marken. 20 Också de vilda djuren längtar efter dig, ty vattenbäckarna har torkat ut och en eld har förtärt betet i öknen.