Tekniska problem gjorde att min undervisning mot Gnosticismen som jag hade i Parousia Mission 10/9 – 2017 inte kom med. Men det kanske var lika bra det? Mycket svårt att kunna få med hela paketet på 40 minuter.

Jakob Prash förutsade för över 20 år sen det som skulle föra med sig en delning av den synliga evangeliska kyrkan i världen.

1/ Hur vi ser på de Sexuella avvikelserna
2/ Hur vi ser på den Ekumeniska utvecklingen
3/ Hur vi ser på Israel och på Judarna
4/ Hur vi ser på den Katolska Kyrkan

Men inget av det här borde förvåna oss egentligen för allt handlar ju om hur vi ser på Guds ord. Världens tankesätt liksom förändras genom tiderna. Det som var moral och standard för bara några år sedan har också förändrats i ett rasande tempo.

christtheking

Guds ord och det sanna evangeliet är exakt detsamma år efter år. Det är samma smala port och samma smala väg idag som då. Om vi säger oss älska Jesus är vi även skyldiga att försvara den vägen. En väg är alltid i bibeln hur du och jag tänker och hur du och jag sedan handlar. När Anden börjar skänka det sanna ljuset och lysa upp vårt sinne genom ordet kommer vi automatiskt att drivas att även handla rätt.

> Jag får se vem Gud verkligen är,
> Jag får se vem jag är i hans ljus.

Det är när Satan kommer med sitt falska ljus som de här gränserna suddas ut. New Age tankesättet suddar ut gränsen mellan Gud och Skapelsen. Därav uttrycket Oneness !

Hur vi ser på Evangeliet är alltså av högsta betydelse för vår frälsning. När evangeliet förvrids så får vi automatiskt en “annan Jesus”. När vi öppnar vi upp oss för en “annan Jesus” öppnar vi automatiskt upp oss för en “annan ande.”

sudd

Den antikristliga anden som nu verkar försöker attackera våra sinnes ögon så att vi ”suddar ut” gränsen mellan Människan och Gud

opeth

Det är just ett sådant Gnostiskt evangelium Bill Johnson predikar. Vad sker? Är det äkta? ”Guldstoft och Fjädrar” en del i rörelsen upplever även ”Diamantpulver” Vi finner det inte i bibeln och Bills kommentar i en video: PS 91:4 Med sina fjädrar skall han övertäcka dig, under hans vingar skall du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm.

Vad sa jag? När evangeliet förvrids så får vi automatiskt en “annan Jesus”. När vi öppnar vi upp oss för en “annan Jesus” öppnar vi automatiskt upp oss för en “annan ande.”
(Bibeln säger att denna ande skall göra under och tecken för att bedra)

Ett “mantra” man hör i den här Gnostiska rörelsen är att vi skall bryta barriärer och tränga in i det övernaturliga flödet. Detta flöde kan bara ha två stycken källor: Antingen är det Gud eller också är det antikrists ande.! Ju mer man studerar det här och prövar anden bakom finner jag att det är New Age. Ju mer man försöker tränga in i detta övernaturliga flöde ju mer påverkas man av dessa Gnostiska New Age tankar.

VARNING FÖR GNOSTICISM

2 Joh 1:7 Ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner (HOMOLOGOS) inte att Jesus är Kristus (MESSIAS) som har kommit i köttet. En sådan är Bedragaren, Antikrist.

Kristus eller Messias är en titel som Guds enfödde Son bär.
Luk 2:11 Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, (KRISTUS) Herren. Herren här är JHWH på Hebreiska.

Bill Johnson teologi håller inte provet. Han påstår att Guds Son upphörde att vara Gud och var tvungen att bli född på nytt. Men bibeln säger att Gud sände sin “Enfödde Son” (JHWH) och var och en som tror på honom.. (JOH 3:16)

Vi ser att det har en väldig betydelse vilken Jesus du och jag tror på. Gnostikerna och dit räknar jag Bill Johnson. Bill Johnsons – Kenosis – Lära är exakt likamycket antikristlig som Kenneth Hagins JDS lära. De går i grunden ut på samma sak. Klä av ”den enfödde Sonen” hans härlighet och sätta oss på samma nivå som Kristus. (SUDDA UT GRÄNSEN)

Dessa läror behöver Gnostikerna lägga som en grund för att kunna bedra dig fullständigt med sin lära om “Smörjelsen”eller “Anointing” den kommer i olika skepnader men den Gnostiska “smörjelsen” (anden) upphöjer alltid människan och gör Jesus mindre.

Lyssna på Paula White som förnekar att Jesus är “Guds enfödde Son”
Här får du veta att han bara är en förstfödd son av många…..

Kom åter ihåg vad jag sa i början: När evangeliet förvrids så får vi automatiskt en “annan Jesus”. När vi öppnar vi upp oss för en “annan Jesus” öppnar vi automatiskt upp oss för en “annan ande.” (Smörjelse)

aa

DEN FALSKA SMÖRJELSEN

I den här Gnostiska rörelsen är verkligen ordet smörjelse (ande) förvrängt. För det är en antikristlig ande kom ihåg det! Den skall alltså börja ta Kristi plats i församlingen och den gör under och tecken.

Den smorde är Messias på hebreiska och Kristus på grekiska, han är alltså den enfödde Sonen. Bara Han har Andens hela fullhet vi får bara del av den smörjelsen men vi äger den aldrig. Människan har sedan Eden alltid velat äga Guds härlighet i sig själv. Därför är det inte så konstigt att det Gnostiska evangeliet påstår att du kan äga både smörjelsen och Guds härlighet. Om du skulle kunna det vore ju Jesus inte längre ”Den Enfödde Sonen” Men inte bara det du kan även föra över smörjelsen genom handpåläggning eller att svinga med kavajen eller till och med blåsa på någon.

Det verkar som om ju mer av denna smörjelse och ande ju längre bort från vägen kommer man. Som jag sa i början: “När evangeliet förvrids så får vi automatiskt en annan Jesus. Öppnar vi upp oss för en annan Jesus öppnar vi automatiskt upp oss för en annan ande.”

2 Mos 30 31-32 Får Mose tydliga order av Gud att inte låta denna heliga smörjelse komma på något köttsligt. Denna heliga smörjelse som nämns här är en bild av Andens verk som kommer via Jesus och inspirerar våra liv.

Där den sanna smörjelsen verkar avtäcks och uppenbaras “Den Enfödde Sonens” härlighet. Där den Gnostiska smörjelsen verkar där täcks “Den Enfödde Sonens” härlighet över. Du kan se många videos på nätet där man säger att vi också blir “Söner som Jesus” och vi kan göra allting som han gjorde. Nej och åter nej! Vi kan inte alls bli Söner som Jesus för han är “Den Enfödde Sonen” – Han blev inte “Den Enfödde Sonen” och behövde “födas på nytt” Han var och är och kommer för alltid att vara “Den Enfödde Sonen”

Detta vi ser idag och kämpar emot är exakt vad som hotade församlingarna på Apostlarnas tid. Redan då var Laglösheten verksam, Redan då var Antikrists ande verksam…..Kunde de bedras på Apostlarnas tid så hur mycket mer nu?

2 Kor 4:2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete.3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade.4 Ty den här tidsålderns gud (ORMEN) har förblindat de otroendes sinnen (ÖGON) så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, (GNOSTICISM) utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull.

Jesus Kristus som Messias (V4 = Den Enfödde Sonen)
Jesus Kristus som Herren (V 5 – JHWH)
Vi är bara tjänare (V 5 Doulos – Underordnade slavar av Herrens vilja)

Kommer ni ihåg när Trosrörelsen först kom till Sverige? Det är exakt samma grund i den läran som nu sprider sig som en präriebrand över hela jorden som Paulus nu går till rätta med. (GNOSTICISMEN)

Men många förstår inte att det är samma Gnosticism som presenteras där men kanske med lite finare omslagspapper.! Johannesbreven är skrivna just för att bemöta Gnosticismen på den tiden. Dessa brev är till hjälp för oss att bemöta Gnosticismen idag också. Apostel Johannes skriver om Smörjelsen.

1 Joh 2:26 Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse.(BEDRA ER) 27 Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er. 28 Ja, kära barn, förbli i honom, så att vi kan vara frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter.

sotc1

För att kunna byta sida liksom och tro ett gnostiskt evangelium (Kunskap) krävs att man tror lögnen som ormen serverade Eva i lustgården. Paulus själv säger ju det till Korinterna.

2 Kor 11:3 Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. 4 Ty om någon kommer till er och predikar (en annan Jesus) än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl. 5 Jag menar inte att jag på något sätt är underlägsen dessa väldiga apostlar.

1/ Skulle då Gud ha sagt (Evangeliet)
2/ Ingalunda skall ni dö (Ej någon Dom = Universalism)
3/ Ni skall bli som Gud (Kristus)

Herren visade mig att Satan när han förför vill få oss att byta ut Sanningen mot Lögnen. (PSEUDO) – En skickligt konstruerad Kopia. Den som ser han hänförs av Andens uppenbarade bild av Jesu Härlighet. Den som är förblindad hänföras av Pseudo istället för Kristus. Det står redan i profetiorna om honom att hans framträdande som skall förvridas

Jes 52:14 Liksom många häpnade över dig, så skall hans framträdande förvrängas mer än andra mäns och hans gestalt mer än andra människors.

Laglöshet på Hebreiska kommer från  Avon – “Att förvrida skriften”

Lyssna nu för detta är viktigt att vi förstår.
En som blir bedragen har alltså frivilligt bytt bort sanningen mot lögnen. Prövningen
Eden: Vi väljer själva om vi tycker att lögnen är mer värd än sanningen. Om vi tycker att sanningen är mer värd kallas vi för visa. Om vi tycker lögnen är mer värd kallas vi för ovisa.

David Wilkerson sa en gång att nyckeln till att förstå många liknelser är att det är byteshandel som gäller.

Ord 23:22 Lyssna till din far som har fött dig (GENOM ORDET OCH ANDEN) och förakta inte din mor när hon blir gammal. 23 Förvärva (KÖP) sanning och sälj den inte, (BYT EJ BORT DEN) förvärva vishet, fostran och insikt.

Med andra ord Sanningen är något som är Värt så mycket att den som är vis byter aldrig bort den. Men som sagt var det är ju frivilligt eller hur? Då är frågan? Den Jesus som du fått lära känna en gång vill du behålla honom eller vill du byta bort honom? Det är exakt vad Paulus menar om någon kommer till er och predikar ”En annan Jesus” (2 KOR 11:4)

Apostel Paulus presenterar en sann Jesus. De Gnostiska Apostlarna som kom till Korint 2 Kor 11:3-5 Presenterade alltså exakt samma evangelium som Kenneth Hagin och Bill Johnson lär ut. Bådas evangelium är Gnostiskt och täcker över Herrens Härlighet och uppenbarar en annan Jesus.

Bill_Johnson

Bill Johnson har alltså en mycket farlig lära som kallas för KENOSIS och den har exakt samma syfte som JDS i trosrörelsen. Det är en förvriden tolkning av:
Fil 2:5 Var så till sinnes som Kristus Jesus var. 6 Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte 7 utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa.

Vi har väl alla hört om alla de här nya företeelserna som kommer ut ifrån Betel – Church
> Profetskola.
> Helandeskola.
> Dra kraft ifrån gravar (LIKSTRÖM)

Vi måste väl ändå säga att något “nytt” har kommit över Kristenheten men är det bibelns Jesus? Kan det här till och med vara den rörelse som beskrivs i MT 7 som Jesus säger att han aldrig har berört med sin Ande.
> Profetia
> Andeutdrivning
> Helande och Kraftgärningar i hans namn

Jesus profeterade om ändens tid:
Mat 24:5 Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias (SMORD) och de skall leda många vilse. (BYTA UT SANNINGEN MOT LÖGNEN)

Kommer ni ihåg vad jag sa? Den som blir bedragen byter frivilligt ut Sanningen mot Lögnen. (2 Tess 2) Se även detta i ett Kalvinistiskt tänkande som är livsfarligt där kan du ju inte byta ut sanningen mot lögnen eftersom den fria viljan försvinner i deras teologi. Där lär man att man är utvald och kan inte förlora sin frälsning. Man menar en gång frälst alltid frälst….Hur många om inte alla som hör detta kommer ju att tro att de är utvalda…

Sanningen handlar om vem Jesus Kristus är och vem du är. Vi har redan tittat på bibelversen Aposteln Johannes skrev i 1 Joh 2:26-28 (OVAN – GNOSTICISM)

Vi gör det igen med det ljus vi nu fått!
1 Joh 2:26 Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse. (BEDRA ER) 27 Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanningoch inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er. 28 Ja, kära barn, förbli i honom, så att vi kan vara frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter.

En annan smörjelse eller an annan ande kommer för att attackera Guds folk med Lögn. Det hela kommer alltså att handla om: Vem Herren ärVem du är! När vi frivilligt väljer den falska bilden av vem Herren är och vem du är så är du bedragen. Det är just bedragna de är som Jesus talar om i Mt 24:5 som kommer i hans namn.

1/ Många skall alltså komma med en förvriden bild av Herren
2/ De skall ha en förvriden bild av sig själva: Jag är smord!
3/ Dessa skall presentera detta gnostiska evangelium med under och tecken på ett sådant sätt att många skall frivilligt byta ut sin bild av Gud och bilden av sig själva mot en annan bild. (SANNINGEN mot LÖGNEN)

Det finns alltså en Gnostisk rörelse idag som attackerar alla församlingar idag. De har exakt samma lära i stort sett som de som försökte infiltrera Korintierna. 2 Kor 11: 3-5 Exakt på samma sätt som ormen bedrog Eva på…. Jag fick ett nytt ljus över min dröm om trädgården med Jätteormen som födde småormar som försökte attackera våra ögon.

Den gamle ormen – Lögnens Fader
1/ Skulle då Gud ha sagt – Öppnar ju för nya uppenbarelser – hela Latter Rain och Trosrörelsen bygger helt och hållet på falska uppenbarelser. Hela 7 bergen teologin grundar sig på att personer har hört röster som sagt…… Här ligger också hela uppenbarelsen om vem Gud är och vad Gud vill.

Heb 1:1 Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna 2 har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen.

Joh 1:17 Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. 18 Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd.

Den enfödde betyder: Den ende unike i sitt slag!

Här ligger alltså första delen av den falska bilden vi tog upp som Ormen bedrar oss med
Vem Herren är! Nu följer två punkter som innehåller den andra delen av den falska bilden Vem du är!

2/ NI skall inte dö!
3/ Ni skall bli som Gud (KRISTUS)(SMORDA)

Nu skall jag ta upp något som sänder ljus över de här moderna villolärorna. Jag har tagit upp det här förut men vi behöver påminnas gång efter gång. Nu är det så här att Adam och Eva bara var vanliga själiska människor. Redan innan de ens var till var Messias Guds Son insatt.

De var på jorden liksom vi att finna Livet och underordna oss Kungen i lydnad. Livets träd symboliserar givetvis Guds vilja.

Joh 20:30 Många andra tecken, som inte är nerskrivna i denna bok, gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. 31 Men dessa har blivit nerskrivna, för att ni skall tro att Jesus är Messias (DEN SMORDE) Guds Son, och för att ni genom tron skall ha liv i hans namn.

Alltså den enfödde Sonen – Den ende unike i sitt slag! När vi nu läser EF Kap 1 tänk då på den villfarelsen och lögnen jag nyss tog upp. Nu säger Paulus sanningen om:
Vem Han Är!
Vilka Vi Är!

Guds Plan var till redan innan världens grund var lagd V 3
Gud vill ha ett folk som älskar honom och underordnar sig honom som Kung. Han vill vid tidens fullbordan samla allt som är i himlen och på jorden till ett under ett huvud. (AGAPE) V 9-10

Vi som tror och älskar honom har fått Anden (SMÖRJELSEN) V 13
Men det står att det är en Pant (FÖRLOVNINGSRING) V 14

Johannes skrev skall smörjelsen ge oss sann kunskap om både Gud och Oss.
EF 1:17 Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande (SMÖRJELSEN) så att ni får en rätt kunskap om honom.

Lägg märke till nu vad den sanna smörjelsen gör den sätter en tydlig gräns mellan den enfödde Sonen och vad som är hans och oss ofullkomliga som är så beroende av hans nåd.

EF 1:18 Jag ber att era hjärtan skall upplysas (LJUS) så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, 19 och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam.20 Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, 21över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. 22 Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen 23 som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla.

Ser ni att alla ormens försök handlar om att sudda ut gränsen mellan vem Kristus är och vilka vi Är. Han är den enfödde Sonen själv Gud och insatt från evighet. Det är Hans namn det är hans härlighet! Vi är Syndare frälsta men helt beroende av hans nåd även i fortsättningen för att nå målet.

Hur är det då med undervisningen som utgår från Bethel? Av Frukten skall vi lära känna trädet. Är Frukten Agape? Är det Ljus eller Mörker? Vi lärde ju oss vad Ormen och Trädet står för!

1/ Skulle då Gud ha sagt (Attack på Vem Kristus är)
Vid punkt 2-3 Flyttas fokus över på vilka Vi är

Det är så tydligt att efter Mose möte med: Jag är!
2 Mos 3:11 Men Mose sade till Gud: “Vem är jag, att jag skulle gå till farao och föra Israels barn ut ur Egypten.

Eller när Johannes får sanningen på ön Patmos. Ser du att när ljuset kommer sätts gränserna upp mellan Gud och Människa. Synen han ser är så våldsam att han bara sjunker ner..

Upp 1:17 När jag såg honom, föll jag ner som död för hans fötter, och han lade sin högra hand på mig och sade: “Var inte förskräckt. Jag är den förste och den siste 18 och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet.

Vilken skillnad mot Gnostikerna som far till himlen titt som tätt. Där möter de en Jesus som absolut inte ger någon som helst Gudsfruktan.

Janne Ohlin – Parousia Mission – Göteborg