September 2017 News (Eng) – Fler Dagliga nyheter  (Sv) Profetiskt ”Just nu” ARKIV 

pm-1
Organisationsnr: 802473-0841
Bankgiro: 192-7946

Parousia Mission/Göteborg 8/10 – 17 – Mp3 – Filer
Elvor: Att stå i gapet  (Mp3) Text >>
Janne : Kallad och Formad (Mp3) (Mot Gnosticism del 2) Text >>

Parousia Mission/Kungsbacka 25/10 – 17 –  Mp3 – Filer
Elvor: Rättfärdighetens klädnad (Mp3)
Janne: Sanningens väg (Mp3)

KOMMANDE MÖTEN – PAROUSIA MISSION
Parousia Mission/Göteborg – 5/11 Kl 14:00  i  Wartagården
Parousia Mission/Kungsbacka – 8/11 Kl 18:00 i Emanuelskyrkan

___________________________________________

Reformationen sprids i Europa
”Vi börjar resan i Wittenberg, där den unge munken spikade upp sina 95 teser mot avlatshandeln på Slottskyrkans port. Ekot från hammarslagen spred sig över Europa och ända till Sverige. Välkommen med på en spännande resa genom 1500-talets Europa. Docent Torbjörn Aronson är vår reseledare.”

Reformationens fem solar – lika aktuella i dag
”Stora delar av den protestantiska reformationen kan sägas vila på fem pelare, som tillsammans ger en god bild av vad som är en reformatorisk syn på kristen tro. Det är slagord som från början har formulerats i polemik med 1500-talets romersk-katolska kyrka, men som äger giltighet även i dag. Deras funktion är inte bara dogmatisk, utan även själavårdande. Alla inleds med ett ”sola” på latin, ett ”allena”. Olof Edsinger går igenom reformationens fem ”solar” 1. Skriften allena – Sola Scriptura2. Nåden allena – Sola gratia3. Tron allena – Sola fide4. Kristus allena – Solus Christus5. Ära till Gud allena – Soli Deo Gloria…”.

”En befriad människa – ställd inför Gud”
En befrielse för människan. Det blev följden av reformationen och dess lära om rättfärdigheten som en fri gåva. Den gåvan kan inte kompletteras med gärningar. Det säger den evangeliske teologen Stefan Gustavsson, som även menar att reformationen bland annat har bidragit till den låga graden av korruption i protestantiska länder som Sverige. …En del av reformationens frukter går nu långsamt förlorade, som exempelvis ärlighet och frånvaron av korruption, konstaterar Stefan Gustavsson. – Vi är inte en protestantisk kultur längre, vi är en sekulär kultur och vi ser hur allt det som varit det bästa med svensk kultur håller på att brytas sönder. – När de absoluta principerna försvinner så försvagas vår inre rättskänsla. Den försvagas när vårt samvete inte blir uppmuntrat och upplyst av Guds ord och perspektivet att Gud finns, att man själv är ställd inför Gud. Det var detta Martin Luther och de andra reformatorerna ville visa oss. (Jonas Adolfsson)

Reformationen påverkade vårt samhälle i grunden
Det som är unikt med reformationens teologi brukar i många fall beskrivas med ordet ”allena” – eller sola på latin. Än i dag kan protestanter från jordens alla hörn förenas genom sina betoningar på Skriften allena, nåden allena, tron allena, Kristus allena och ära till Gud allena. Viktigast av dem alla är ”Skriften allena”, för det är ur denna övertygelse som de övriga har vuxit fram. Fortfarande är det också här som vi kan konstatera den största kontrasten i relation till romersk-katolsk tro. Protestanterna skiljer sig helt enkelt från sina katolska syskon genom sin vägran att sätta traditionen och bibelordet på samma nivå. Orsaken till att man väljer att ta avstånd från de katolska dogmerna om påvedömet och Maria, avlaten och skärselden är alltså att de ur ett protestantiskt perspektiv saknar stöd i Guds Ord. Men även bortom de teologiska frågorna har reformationen fått konsekvenser..” (Olof Edsinger)

katekes
”Katekesen grunden till svenska mentaliteten”
”Förr kunde varenda svensk citera Luthers lilla katekes. I dag är den en bortglömd skrift i samhället så väl som i våra kyrkor. – Katekesen lärde människor: Det jag gör i min vardag, det gör jag för Gud, säger teologen Ulrik Josefsson. ..Att utbilda folket var, enligt Luther, inte bara prästens roll. Katekesen lärde att alla som är döpta är präster – bonde såväl som dräng.
– Hela samhället byggdes utifrån en luthersk utgångspunkt, men även varje enskild person påverkades av katekesen. Till exempel när det gällde arbetet. ”En bonde ska inte bara vara en bonde för att få stora skördar, utan för att Gud har kallat honom till det. En dräng ska inte bara vara dräng för att få lön, utan för att det är hans kallelse” stod det. Katekesen lärde människor: Det jag gör i min vardag, det gör jag för Gud. Även om Ulrik Josefsson menar att Luthers katekes kanske präglat det svenska samhället mer än själva Bibeln, så påpekar han att katekesen aldrig stod över Bibeln. – Katekesen fastslår att Bibeln är viktigast. ”Sola scriptura” – ”Bara Bibeln..” (Sara Andersson)
OHLINS: Det här är information. Vi reserverar oss med att inte ha läst denna katekes.

88

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS

Öppet brev till församlingsledningen i Sionförsamlingen Linköping, angående Ekumeniska Kommunitetens undervisning och verksamhet i Bjärka-Säby
En mycket intressant läsning från 2014 om vad som har pågått på Slottet Bjärka Säby under Peter Halldorfs inflytande.

Riksbanken vill kartlägga din ekonomi
Riksbanken vill samla in finansiella personuppgifter till ett nytt jätteregister. Tanken är att kräva bankerna på alla detaljer om lån, tillgångar, inkomster och konton, skriver Dagens industri som tagit del av bankens förslag.

Another Terror Tunnel Found Under UN School in Hamas-Ruled Gaza
(Ännu en terror-tunnel hittades under FN-skolan i Hamas-Ruled Gaza)

An Escape From Bethel and the False Prophetic
Just received this as a comment. Please, if you are involved with Bethel, Crowder, any part of the charismatic/word of faith movement, the healing rooms or the prophetic, check these methods with the word of God. They may seem right, but they are occult at the core. I know this is so because I used to be a part of it all. Praise God for His saving grace!

Nya och för USA obekväma bekräftelser på vad vi vetat sedan Syrienkrigets inledning. Hillary Clinton, CIA och USA var under flera år djupt involverade i att stötta Nusra/al-Qaeda och ISIS.

66

WATCHMAN NEWS

watch_jerusalemWATCH JERUSALEM

Kalifornien inför tredje kön
”Man, kvinna – eller ”ickebinär”. Kalifornien inför snart, som första delstat i USA, möjlighet att välja ett ”tredje kön” på födelseattesten. Även i Sverige finns de som vill att ett ”tredje alternativ” ska vara en valmöjlighet. ..Problemet är att det finns de som har en agenda av att relativisera tvåkönsnormen. Det tycker jag är djupt olyckligt. Jag tror att det skapar betydligt större problem än det löser, säger Olof Edsinger från Svenska evangeliska alliansen.”

Trump flyttar bistånd för att hjälpa Mellanösterns kristna

Clinton betalade rapport om påstådd rysk valpåverkan
Hillary Clintons kampanj finansierade delar av den så kallade Steele-rapporten. Den rapport som innehöll anklagelser om Donald Trumps kopplingar till Ryssland och om hans kampanjs påstådda samarbete med Ryssland.
OHLINS: Vilket mörker och hyckleri !!!

Islamists in Nigeria slaughter non-Muslims who reject Islam and Sharia law – Christians are under attack
Boko Haram, the terrorist organization, is declaring a jihad war in Nigeria in an attempt to impose Sharia law on Islam. ISIS = Hamas = Al Qaeda = Boko Haram = Sharia Law.

Jews and Arabs Gather Together to Pray in the Name of Yeshua
Hundreds of Jewish and Arab believers from the north of Israel gathered in a forest in the Galilee region on Shabbat to worship God together.

Vill muslimer i Sverige införa sharia?
”Vetenskapssamhället måste få möjlighet att ställa frågor­ till svenska muslimer om vilka värderingar de står för, skriver tre fellows vid Claphaminstitutet. ..Men i ljuset av de ovan nämnda siffrorna inställer sig frågan om hur svaren skulle se ut om man frågade muslimer i Sverige om hur många som skulle vilja ersätta delar av Sveriges lagstiftning med sharialagar? Hur många skulle och hur många skulle inte gå till polisen om de fick kunskap om bekantas kopplingar till muslimska terrororganisationer? Hur ställer man sig till frågan om självmordsattacker kan rättfärdigas? Eller till skuldfrågan gällande terrorattacken i New York i september 2001?
För att undvika missförstånd är det angeläget att vetenskapssamhället får möjlighet att ställa dessa och liknande frågor, för att förtydliga vilka olika typer av värderingar som råder inom den stora och växande gruppen muslimer i vårt samhälle och för att vi som samhälle bättre ska kunna förstå den värderingssituation som faktiskt råder – och hantera denna på ett sätt som bäst befrämjar vårt samhälle.” (Tord Israelsson)

Psykolog om MeToo: ”Sexualisering orsak till övergrepp”
”Sexualiseringen av vårt samhälle är den främsta orsaken till sexuella övergrepp och trakasserier. Det menar psykologen Alf B Svensson. Även pengar spelar in, påpekar han. – Så länge man tjänar pengar på något är det tillåtet, säger han.”

Korset inte längre det centrala
”Jag vill älska det urgamla kors …” Så sjöng vi sången om korset för länge sedan. Vi sjöng om korset och dess budskap om ljus, förlåtelse och försoning. I nästan varje kapell, kyrka och samlingssal var korset det centrala i utsmyckningen. Men över tid har korset tonats ner och i många fall avlägsnats från sin framträdande plats. Vid en rundtur, fysiskt, och på nätet, i landets frikyrkor möter man nu ofta det svarta och en publik i mörker, som ersätter det milda korset. Världens scener därute tycks vara förebilden där trenden är svart och dimmigt.”

Nu får det vara slut på svordomarna i tv!

Genetically-modified superhuman soldiers of the future will feel no pain or fear and be more ’destructive than nuclear bombs’, warns Vladimir Putin

Randy Clark and Heidi Baker Predict a ’Second Wave’ of Revival to Hit the World

Fåglar och träd dör av mobilstrålningen
Jag har aldrig sett så många döende träd som i år. De tappar först bladen i kronan och efter en tid dör hela trädet. Och i närheten står det en mobilmast. Träden börjar nu bli tysta bevis för det som många forskare allt intensivare varnat för: att mobilstrålningen är skadlig för allt levande. Inte bara för träden, utan också för fåglarna, djuren och naturligtvis oss människor. Men vi i Sverige har invaggats i tron att det inte skulle vara någon fara med att sätta upp mobilmaster och antenner i varje kvarter..
..Att människor blir sjuka, att träden dör och att fåglarna försvinner och får förändrat beteende i närhet av mobilmaster tystas ner. Vi lever som påtvingade försökskaniner mitt i ett farligt teknik­experiment.Mobilindustrin har fått miljarder i utvecklingsbidrag, men de forskare som varnat för denna galna och okontrollerade mobilutbyggnad får inget. Inte en krona investeras eller går till forskning om strålningen från mobilmaster är skadligt på de nivåer som vi exponeras för.
OHLINS: Artikeln är från 2009 då 4G skulle komma. Snart är 5G här…

”Inget stöd i Bibeln för utlevd homosexualitet”
”Det finns ingenting i Bibeln som ger stöd för utlevd homosexualitet. Det säger teologen Stefan Gustavsson apropå Libris utgivning av två böcker som bejakar samkönade relationer. Han tror att frågan kommer leda till splittring inom kristenheten. …Gustavsson påpekar att ”om man tar det steget”, och börjar bejaka homosexuella relationer, då får man ”väldigt svårt att driva någon sexualetik utifrån Bibeln”. – Då måste man frikoppla sig från det mesta inom detta område. Det finns också en risk att man börjar kompromissa med Guds ord inom andra områden, menar han. Stefan Gustavsson betonar att han inte läst någon av böckerna som Libris ger ut, och att han har stor förståelse för att man inom kyrkan behöver prata om de här frågorna, men han menar att det viktigt att ha ett bibliskt perspektiv..”

”Israels slut är målet för vår kamp”
”Även om andemeningen i Mahmoud Alouls retoriska fråga är identisk med den i Yasser Arafats tal i Stockholm 1996 finns det en viktig skillnad mellan dessa båda uttalanden. Arafat höll sitt tal inför stängda dörrar, medan Aloul lät sig citeras av en palestinsk nyhetsbyrå. Det som bara kunde sägas i hemlighet 1996 (och sedan ihärdigt förnekas när det blev känt) uttrycks idag mer eller mindre öppet av palestinska företrädare.” (Paul Widen)

Därför kan Trump använda kärnvapen mot Nordkorea
LONDON. President Donald Trump har fler gånger antytt att en amerikansk militär attack mot Nordkorea är möjlig. Om Trump tänker sig ett överraskningsanfall så finns det ett vapen som har klara militära fördelar, påpekar pensionerade generalen David Barno. Amerikanska kärnvapen. Det vore också en vansinnig idé.

JUST NU: Synagoga utsatt för hatbrott
Flera rutor har krossats på synagogan i Malmö. Polisen bedömer det som ett hatbrott.
– Synagogan har blivit specifikt utsatt på den gatan, säger Stephan Söderholm vid polisens presstjänst.

Hur är det med kunskapen om vad marxism-leninismen har ersatts av?
”..Genom att själv möta och intervjua Vladimir Zjirinovskij på plats i Ryssland fick jag klart för mig att han inte enbart var den tv-clown som många reducerade honom till. Han har ju också visat sig vara ovanligt politiskt långlivad, även om han numera sällan nämns i Sverige. Det tål att påminnas att Zjirinovskij har fått bli vicetalman för det ryska parlamentet, personligen dekorerats av Putin och fått sin grad i ryska armén höjd flera gånger, så att han numera är överste.
Länge har Vladimir Zjirinovskij och andra ryska politiker utgjort stora tankeställare för människorna i Finland och baltstaterna, och därmed även för oss. Men för nutiden och framtiden är det, snarare än en viss person, en nygammal rysk ”konservativ” ideologi/rörelse som vi borde titta på, nämligen eurasianismen, som extremt kort kan beskrivas som en vision om ett Eurasien som ”råkar” ledas av Moskva. Varför vi bör studera denna? Tja, en av rörelsens mest lästa böcker, Geopolitikens grunder, har även blivit en av de mest populära böckerna inom den ryska säkerhetspolitiska eliten. Boken är både författad med hjälp av en rysk general och pekar ut som en nödvändighet för Moskva att militärt kontrollera bland annat Finlands gränser..” (Lars Gyllenhaal)

Det stora problemet i Sverige är sekulariseringen innanför kyrkportarna
”..Min känsla är att bibelkunskapen sjunkit oerhört i kristenheten de senaste trettio åren. Vad gör de andliga ledarna åt detta? Många kyrkor arbetar hårt för att skapa ”sökarvänliga gudstjänster”, och det måste anses som lovvärt. Det konstiga är bara att i dessa koncept tonas ofta förkunnelsen ner. Det blir några korta, allmänna reflektioner över livet i stället för genomtänkt bibelutläggning. Problemet är också att kyrkans medlemmar numera bara samlas till en gudstjänst i veckan. Om då detta enda tillfälle består av en timmas välregisserat program utan tid för bön och djupgående förkunnelse, uppstår en bristsituation. Församlingslivet blir ytligt. Jag känner till kyrkor som växer kraftigt därför att de går en annan väg. De satsar på undervisning..” (Ingemar Helmner)

Mogert har inte förstått
”För de unga män som kommit till Sverige utan sina föräldrar och är bortkopplade från den naturliga sociala reglering de är vana vid är behovet av tydliga regler naturligtvis större än någonsin. Varje människa som kommer hit och som inte får klara och tydliga direktiv för vad som gäller i Sverige utsätts naturligtvis för helt orimlig stress. Framför allt ges ungdomar som är vana vid att omgärdas av strama sociala närverk och tydlig hierarkier ingen möjlighet till att slappna av och finna sin plats när de som bör vägleda dem i stället sviker dem genom att blunda för deras behov. Det om något är laddat med ”en god portion främlingsfientlighet eller en väl tilltagen dos klassförakt”. (Eli Göndör)

Flera länder övar inför potentiell robotattack från Nordkorea
”Sydkorea, USA och Japan har dragit igång en två dagar lång övning inför kommande befarade robotuppskjutningar från Nordkorea. Bland annat ska militären tränas i att upptäcka robotarna.”

North Korean believers: Desperate to study the Bible, they met in a hole in the ground

Riksenheten för säkerhetsmål utreder krogattacken
Mannen ska ha kastat in två molotovcocktails i lokalen och sedan viftat med en kniv. I samband med att mannen brottas ned syntes vad vittnen har beskrivit som ett bombbälte. I en väska hittades också religiöst material.
OHLINS: Hur många fler bränder sker i ”allahs namn” ??

JERUSALEM NEWS

WEEKLY WATCHMAN

Extrem minskning av insekter – ”alarmerande upptäckt”
”Vår jord kan vara på väg mot ett ekologiskt Armageddon. Nya rön visar att minskningen av insekter på jorden är större än man tidigare trott, rapporterar The Guardian. Enligt studien som chockar forskarna har tre fjärdedelar av de flygande insekterna försvunnit under 25 år. – Förlorar vi insekterna så kommer allt att kollapsa, säger en av forskarna bakom studien. …Den totala vikten på insekterna i varje insamling har minskat markant – årsgenomsnittet har fallit över 76 procent på en 27-årsperiod och under sommaren, insekternas toppsäsong, har minskningen legat på 82 procent. Det är oroande att nedgången är så stor trots att man mätt i skyddade områden menar forskarna.” (Aftonbladet)

Krav inom KD på förbud mot burka och niqab

Moscow seeks support for Russia-Chinese roadmap on North Korea

NWO ELite George Bush In Speech Today Demanded Globalism And Bashed Trump For Stopping It
EDITOR’S NOTE: For 8 long years, as Barack Obama imposed his pro-Islamic, pro-Socialist, pro-LGBT vision on America, George Bush had nothing to say. Ever. He uttered not one word of criticism against the rogue president. But Bush is clearly not extending that same courtesy to President Trump as we see here in today’s speech on why America should endorse globalism. If you’re still not clear which side of the fence George Bush is on, now you know.

Is Hillsong a Part of the NAR? A Pirate Gang Conversation
Intressant program (ENG) ställer frågan om Hillsong är en del av NAR, den falska apostlarörelsen.

Russia agrees to keep Iran, Hezbollah forces away from Israeli border

Appearances of “Mary”: Is It the “Blessed Mother” or a Demonic Spirit?
A woman named Maryann once commented on my own personal testimony and she testified of how she also left the Catholic church as a teen, after she questioned the teachings of the church. Maryann’s mom told her that she was an atheist when she heard her daughter say that she believed the apparitions (appearances) of Mary were Satanic. I was not surprised at all by the reaction that Maryann received from her mom. Why? Because I know that we are involved in some serious spiritual warfare, and I know because I was once on the other side of the fence. I was also a staunch defender of the Marian apparitions at Medugorje, Yugoslavia, previous to my becoming born again of the Spirit. After my conversion, it was the Spirit of truth (Holy Spirit) who opened my eyes to the gross deception of the “Marian apparitions” as well as the entire Roman Catholic system.”
(Citat: ”…Jag var också en stark försvarare av mariauppenbarelser i Medugorje, Jugoslavien, innan jag blev född på nytt av Anden. Efter min omvändelse var det Sanningens Ande (Helige Ande) som öppnade mina ögon över det grova bedrägeriet av ”mariauppenbarelser” liksom hela det romersk-katolska systemet..”)

Det kommer hända med IS-svenskarna i Raqqa
”..Beredskapen är extremt dålig” – Magnus Ranstorp har tidigare uttalat sig kritiskt om hur återvändande IS-krigare tas emot när de kommer till Sverige. Och han skräder fortfarande inte orden. – Jag har ofta pratat med samordnare i Stockholm, Göteborg och även på andra orter och det är ju ingen hemlighet att beredskapen är extremt dålig eller helt enkelt obefintlig på vissa platser. Man skyller på att man inte kan dela information mellan polis och socialtjänst. Det pågår en utredning som är klar nästa sommar, och det är ju bra,men det löser ju inte problemet här och nu, säger han..”
OHLINS: Med andra ord kan vi vara beredda på att det kommer finnas gott om mördare och terrorister i våra städer? Med den svenska politikens tröghet i dessa frågor, är nog Sverige ett fortsatt paradis för dessa kriminella islamiska våldsmännen..

Stor Ekumenisk konferens NAR  = Raka vägen mot Rom

George Soros Transfers $18 Billion To His Alt-Left Globalist Anti-Trump Group Open Society Foundations
EDITOR’S NOTE: The New World Order’s resident villain-in-chief just took his evil scheming to a whole new level with what some are calling the largest cash transfer to a philanthropic organization in US history. And not just any group, but a group whose whole purpose is to sow disharmony and discord throughout our country. The Open Society Foundation is pro-abortion, anti-Israel, and uses race baiting tactics to stir up trouble. Soros spent $33 million to fuel the St. Louis race riots by busing in agitators from out of town. One can only imagine the kind of anarchy that can be created with an $18 billion dollar checking account. And the new civil war just got kicked up a notch.

The New Apostolic Reformation and the making of cult leader Brian Tamaki and the Destiny cult.
In this article, we take a look at cult leader ‘Apostle’ Brian Tamaki (aka ‘Lord of the Rings’ because he has men in his church swear their allegiance to him by wearing rings inscribed with his name), and his Destiny ‘cult’. We examine both his connection to the New Apostolic Reformation (NAR) and his ‘apostolic’ creation by the NAR.
OHLINS: NAR uppfyller Bibelns profetior om många falska apostlar och profeter.

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS

Nordkoreas varning: Ett kärnvapenkrig kan bryta ut när som helst

Disgraced evangelist Jim Bakker warns critics they will face God’s wrath for making fun of him
In video captured by Right Wing Watch, disgraced evangelist Jim Bakker raged at his critics saying, they will face the wrath of God for mocking his End Time warnings and making fun of him throughout his checkered career.

nwo
NY RUNES HÖRNA! NYA PARADIGM I DET MONETÄRA SYSTEMET (Pdf)

Bibelstudie: Helande när tiden är inne
Vill Gud alltid hela alla? Varför uteblir helandeunder? När sker under?

Ny Bibelkommentar – Markus 4:11 – Vägen som ser lika ut men är det inte !

I den senaste Hörnan framgick att Kina officiellt förbjudit fortsatt handel med alla oberoende kryptovalutor, samt att man så snart som möjligt skall introducera en egen statskontrollerad digital valuta.

Åtgärder för att stoppa de oberoende digitala valutorna kommer nu slag i slag. Under söndagen meddelade Ryssland att man kommer att lansera sin egen ”Crypto-Rubel”. Offentliggörandet kom efter att Putin under den gångna veckan fördömt Bitcoin och krävt ett totalt ryskt förbud för all handel med oberoende kryptovalutor. Den nya ”Crypto-Rubeln” kommer att utfärdas, kontrolleras och underhållas endast av ryska myndigheter. Kampen om kontrollen över de digitala valutorna ser nu ut att hårdna allt mer. Länk >> Länk >>
Mvh Rune

jan-markellJAN MARKELL NEWS

Fatima
En påminnelse om den falska enhetens väg, skriven november 2011
(Ohlins fundering 25/11-2011):

”…När gränserna suddas ut finns risk för att religionsbyte sker, när man rör sig på områden som är utanför Guds ords gränser och in i mysticism. DÄR förs alla religioner samman i det sista globala antikristliga upproret, som Bibeln har förutsagt – ett religiöst system. Ikoner och mariatillbedjan, radband och andra ”hjälpmedel”, djupmeditation och (kundalini)yoga leder till samma andliga mörker och ett förmörkat sinne och paradigm. Det sanna GUDS-folket måste dra bort från Rom-ekumeniken och österländska influenser. Här gäller det att bevara tron på JESUS Kristus/Messias och Guds evangelium. Den enhet som Jesus bad om är en enhet i SANNINGEN, i Guds ord.. (Elvor Ohlin)

Mörker över Stockholm – meteorologerna utreder
Solen gick upp 07.30 – men det är fortfarande mycket mörkt i Stockholm. Domedagskänslan över huvudstaden är den stora snackisen under tisdagsmorgonen. Fenomenet med mörkret förbryllar och fascinerar många i sociala medier. Meteorologerna har inga säkra svar på varför det är så mörkt utan utreder saken för fullt, säger Ian Engblom, meteorolog på Foreca.”
Ovanligt mörker över stora delar av Sverige: ”Vi forskar i det”

NARpostle David Cartledge talks about Latter Rain; rewrites Pentecostalism.

Orkanen Ophelia närmar sig Storbritannien och Irland
”Med vindar på omkring 40 meter per sekund närmar sig orkanen Ophelia Irland och de brittiska öarna. Ovädret beräknas nå land med full kraft vid lunchtid under måndagen. ..Ophelia är den kraftigaste orkanen som når ett europeiskt land sedan orkanen Katja slog till mot Skottland 2011.”

Tre döda i spanska skogsbränder
”Tre personer har dött i de skogsbränder som hundratals brandmän försöker begränsa i olika delar av den spanska regionen Galicien. Bränderna har fått extra styrka av orkanen Ophelias vindar på upp till 25 meter per sekund och situationen beskrivs som ”kritisk”.

Strider mellan irakiska och kurdiska styrkor

Läget i Kirkuk blir allvarligare för varje timme
De irakiska trupperna ska ha avancerat framåt in i det omtvistade området nära Kirkuk, enligt kurdisk media och peshmergasoldater. På kort sikt är målet att återta en militärbas och flygplatsen, medan det i ett längre perspektiv handlar om kampen om oljan.

Klockan tickar ner för Katalonien
”Spänningen stiger medan klockan obönhörligt räknar ner till slutet på den tidsfrist i dag som regeringen i Madrid givit de regionala katalanska ledarna.”

Över 270 döda efter bombdåd i Mogadishu
”Antalet döda efter gårdagens bombdåd i Somalias huvudstad Mogadishu har stigit till 276, rapporterar AP. Det är den värsta attacken av sitt slag i Somalias historia. Presidenten har utlyst landssorg efter attackerna, som hör till de dödligaste på många år.”

Tusentals kristna tågade genom Jerusalem
”Tio tusen människor uppges ha deltagit i den årliga ”Jerusalem March” på tisdagen. – Ett fantastiskt sätt att stödja Israel på, menar Kåge Johansson från Alunda som deltog i marschen för sjätte året.”

40 döda i skogsbränderna i Kalifornien
”Dödstalet fortsätter att stiga efter skogsbränderna i norra Kalifornien, de värsta i den amerikanska delstatens historia. 40 personer har nu bekräftats omkomna.”

Militanta postmodernister gräver demokratins grav
”..En gång i tiden var det bara högerextrema uppviglare som utestängdes från plattformen, men nu har alltifrån sionister till feminister med fel åsikter om transgenderfrågor till ’våldtäktsförnekare’ (alla som ifrågasätter tanken att det moderna England är i ’våldtäktskulturens’ grepp) funnit sig själva utestängda från universitets-sfären.” Hur hamnade vi egentligen här? Jag tror att det till stor del handlar om de postmoderna filosofernas tal om rätt och fel, godhet och sanning som något relativt. När sanningen inte längre är absolut, förlorar argumenten sitt egentliga värde. Kvar blir bara frågan om makt – och vem som ska få stå på plattformen (eller över huvud taget komma till tals i det offentliga rummet) är just en maktfråga. Även värderingar som i sig är att betrakta som vidsynta och toleranta, visar sig på så sätt kunna förenas med en både hårdför och antidemokratisk hållning..” (Olof Edsinger)

YOU CAN’T MAKE THIS STUFF UP: Barack Obama To Launch Clinton-Style ‘Foundation’ On Halloween Night
EDITOR’S NOTE: After being exposed as nothing more than a shell corporation for Hillary to sell State Department influence and favors, the Clinton Foundation was forced to close its door amidst heavy scrutiny during the 2016 Presidential campaign. Not be be outdone, Michelle and Barack Obama now have their own foundation and are launching their first-ever “summit” on the high holy day of Satanism, Halloween night. I know it sounds like a story from The Onion, but guess what? It’s not.

In a video, former President Barack Obama said the programming, along with the creation of a fellowship program and the incorporation of his My Brother’s Keeper Alliance into the foundation, is his way of grooming the next generation to “change the world.”

OHLINS: Läs länken under om ”Rock Church” – Den avfallna Kyrkan kommer att jobba i hop med Staten (FN – NWO) för att göra ”goda gärningar”. Man kommer luras att tro att det är Guds Rike man utbreder.

WATCHMAN NEWS

’Rock Church’ San Diego Models One World Government System
OHLINS: Lägg märke till denna utveckling bland våra församlingar när ”Kingdom Now” Dominionismen tar över.
Se även denna länk

Meet The ”Young Saints” Of Bethel Who Go To College To Perform Miracles

‘Da Vinci Code’ Author Dan Brown Says Collective Consciousness Will Replace The Need For God
EDITOR’S NOTE: Best-selling author Dan Brown is a rabid evolutionary atheist who wants you to believe like he does. In his elitist worldview, Brown believes that the dawn of AI will be so powerful and overwhelming that little old Almighty God, who created everything, will dry and and blow away like dust on a car bumper. What he is not aware of is that his thinking is exactly the type of delusional nonsense that will make him a prime candidate for worshipping Antichrist in the time of Jacob’s trouble. Oh, the irony of it all. You better get saved, Dan, Hell is filled with best-selling authors. Don’t be one of them.

Sebastian Stakset gör konferens i Norrland
”Ett tilltal från Gud. Så beskriver Sebastian Stakset och ledningen för Svedjeholmskyrkan i Örnsköldsvik upprinnelsen till den ledarkonferens de planerar i staden under Kristi Himmelsfärdshelgen 2018.”

OHLINS:
Det finns all anledning att glädjas över Sebastian Staksets omvändelse och starka, Jesus-centrerade vittnesbörd. Det är uppenbart att Stakset är Guds redskap för att vinna andra och inte minst att nå ungdomar. Just därför är det också oerhört viktigt att det finns biblisk vägledning. Han är fortfarande ”nyfrälst” och ska inte ha en ledande roll, enligt 1 Tim 3:6. Ett orosmoln är att han är positiv till boken ”The Shack” (Ödeshuset), skriven av Paul Young. Den boken är förklädd New age och bör istället kraftigt varnas för. Tar pastorerna runt Stakset sitt ansvar i detta?
Bibelfokus:
En granskning av budskapet i boken Ödehuset

USA lämnar Unesco
”Grundorsaken denna gång är Israel, och de senare årens resolutioner till skydd för världsarven i Jerusalem och på Västbanken. USA och Israel anser att resolutionerna varit formulerade på ett sådant sätt att man förnekat de judiska banden till platserna.”
OHLINS: Ett bra beslut av USA.

Vuxenvärlden abdikerar inför könsförvirringen
”..Tänk om psykologen hade anpassat biologin efter individens självuppfattning. En sådan psykolog hade vi kraftfullt fördömt. Vuxenvärldens uppgift är nämligen inte att abdikera inför unga, förvirrade och kämpande människors självuppfattning. Psykologens uppgift är i stället att avslöja patientens felaktiga självbild, gå emot den och ge stöd åt biologiska fakta, som gör gällande att patienten är kraftigt underviktig.
”Det behövs fler vuxna i rummet”, sade den nye moderatledaren Ulf Kristersson när han tillträdde. Det är sant, på flera områden. I hyper-individualismens tidevarv har vi avskaffat alla auktoriteter. Ingenting är givet, allt är flytande, och det mesta blir upp till individen. Biologiska realiteter får böja sig för personliga uppfattningar och upplevelser. I en sådan värld handlar livet inte om att upptäcka vilka vi är skapade till att vara, utan om att skapa – eller förverkliga, som det ofta heter – oss själva. Vuxenvärlden har abdikerat och lämnat en ung generation ensamma på ett gungfly, utan vägledning. Det är ett svek av gigantiska mått. Det är hög tid att vuxenvärlden tar ett kliv framåt och bejakar sitt ansvar. En ung generation lever i stor förvirring och är i desperat behov av kärleksfull vägledning. Det behövs helt enkelt fler vuxna i rummet.” (Lukas Berggren)

Ex-imam: Svårt att kombinera islam och demokrati
”..Tomas Samuel avslutar med en varning. – Ibland använder fundamentalister icke-fundamentalister för sina egna syften. Det gör de för att alla ska känna sig bekväma med islam. Det kan innebära att det till en början är en moderat form av islam som lyfts fram i ett parti, menar han. – Sedan blir det en annan form av islam. Det kan vi se i historien och på många platser i dag.”

Is Torben Sondergaard and ‘The Last Reformation’ a Cult?
In this Bible Study we will consider the teachings of Torben Sondergaard and ‘The Last Reformation’. They say they’re returning to the book of Acts and true Christianity, but is this so?

The history of the Carpenter’s Home Church.
The New Apostolic Reformation exploded across the globe through carefully constructed revival events. Such revivals as the Lakeland Outpouring (April, 2008), the Brownsville Revival (June, 1995) and the Toronto Blessing (January, 1994). Yet all these were the result of what started prior the Toronto Blessing. It started in March, 1993 in Lakeland, Florida at a church call the Carpenter’s Home Church (CHC for short).

The Purpose Driven Industrial Complex — Creating a Generation of Hirelings
The transformation of the church over the past few decades has set the stage of the end times events the Bible speaks of, including the embracing of the one world religion and the acceptance by the church of the mark of the beast.

560 saknas efter dödliga bränder i Kalifornien
”Minst 21 människor har dött och 3 500 hem har förstörts i de kraftiga skogsbränderna som härjar i Kalifornien. Dödssiffran befaras fortfarande stiga. President Trump har utlyst katastroftillstånd.”

Månggifte i Sverige – ni måste se förtrycket
I den efterföljande debatten är det flera saker som har upprört mig. Inte minst att det blev så tydligt att de som försvarade företeelserna inte tycks ha en aning om vad polygami egentligen innebär. Innan jag berättar detta vill jag att du ska tänka på vad du själv har för värderingar om mänskliga rättigheter och barns rättigheter samt din syn på kvinnor.” (Faisa Maxamed)

Även Belgien stoppar palestinskt bistånd
”Den belgiska regeringen har tills vidare stoppat bistånd till bygge eller utrustning av palestinska skolor. Beslutet togs efter att en skola som byggts med belgiska biståndsmedel uppkallats efter Dalal Mughrabi, som utförde ett omfattande terrordåd mot Israel 1978.”

Liberalerna – tvångströjepartiet?
”Om kommunen är rask skulle de redan till årsskiftet kunna lansera de mycket bättre satsningarna Krossa äktenskapet, Icke-respekt, samt Ja till döden. Nej, det är tyvärr så att kommunalrådet Ekelund i räddhågad naivitet har gått till strids mot just de krafter som kan värna ett tryggt och varmt samhälle. På så sätt har han också blivit representant för en totalitär ideologi som kräver att alla accepterar att individens autonomi är det största av alla bud. Det är tragiskt – både för honom som politiker, men också för alla medborgare som förtjänar ett i verklig mening öppet samhälle.” (Per Ewert)

Samvetsfrihet – viktigt för demokratins överlevnad
”Abortlagens 5 § anger dessutom att endast läkare är behöriga att utföra abort. Att barnmorskor som åberopar sin samvetsfrihet inte längre ska få vara verksamma inom sitt yrke, eller inom förlossningsvården där krisen är enorm, är förstås helt absurt med tanke på hur lagtext och förarbeten är utformade. Ändå sviks politiska löften och utfästelser, och barnmorskor som önskar den frihet som lagen och dess förarbeten garanterar dem nekas att få tjänst vid svenska sjukhus. Det är nonsens att det i barnmorskebristens tid skulle vara praktiskt omöjligt att finna lämpliga tjänster för barnmorskor som vill fokusera på exempelvis förlossningsvård.
Vi efterlyser en helt annan respekt för både vårdpersonal och präster som åberopar samvetsfrihet. Samvetsfrihet är demokratins förutsättning, där enskildas samveten kan fungera som ett nödvändigt korrektiv.” (Jovanna Dahlgren)

Sverige påstår sig vara Israels vän
Judar i Sverige ska vi vara rädda om, säger regeringen. Men judar i Israel kan man örfila gång efter gång. Det är en kombination av oförståelse för Israel, ett skuldbeläggande av Israel, ett romantiserande och ursäktande av allt palestinier gör som möjligen går tillbaka till en gammal revolutionsromantik. Men vi judar är ett folk, inte två. Det är mina judiska systrar och bröder som bor i Israel. Och om man försöker skriva om områdets historia, felaktigt anklagar Israel för hur man försvarar sig, eller urskuldar Israels grannar deras hat och hot, då berör det mig lika mycket som mitt judiska folk i Israel. Jag inser att det inte finns något som tyder på det, men jag hoppas att Sveriges regering, journalister och andra opinionsbildare får upp ögonen för detta och börjar agera på ett hederligt och ärligt sätt gentemot Israel.” (Ulf Cahn)

Så vände han United från party till Luther
”MALMÖ. Det har tisslats och talats mycket om pingstförsamlingen Uniteds stora förvandling. Åtminstone i frikyrkokretsar. Vi pratar med Magnus Persson om resan från kulturanpassad och pragmatisk till reformatorisk och luthersk. …Magnus Persson berättar att de hade börjat jaga framgång och tillväxt mer än att tjäna Gud. – Framgång är oerhört mycket farligare än motgång. Motgång driver oss till Gud i bön medan framgång i kyrkliga sammanhang kan ge dig en falsk känsla av att ”vi har det”. Den sätter också makter i rörelse som fångar något i vår syndiga natur. – När vinden börjar blåsa, vare sig det är i motvind eller medvind, så kommer det att bli problem om du är rotlös. I vårt fall var det inte motvinden som kom emot oss, det var medvinden. Medan vi ville vinna världen var det tyvärr världen som steg för steg vann oss.”

UPDATE AWAKEN THE DAWN- HERETICAL SPEAKERS (Aktuell video måste ses)

Tio döda och tusentals på flykt i brandhärjat Kalifornien
”Tio personer har dött och minst 1 500 byggnader förstörts efter att över ett dussin stora bränder brutit ut i norra Kalifornien, uppger den lokala räddningstjänsten på Twitter. Undantagstillstånd är utlyst men räddningsarbetet försvåras av hårda vindar. – Under de här omständigheterna kan vi inte göra något åt spridningen, säger brandchefen Barry Biermann.”

Svenskstartade samfund växer i USA
”Paul Johnson berättar att det finns en stor tacksamhet till Sverige i kyrkorna. – En sak som ledarna för de här samfunden har sagt är: Vi står i skuld till Sverige för den typ av människor som kom hit som immigranter och den inverkan de har haft på USA. Paul Johnsons egen församling vill välsigna Sverige tillbaka. Detta sker genom att de ber för Sverige och har en systerförsamling i Sverige som samarbetar med. – Vi är pionjärer på det här området. Jag hoppas att fler kyrkor ska upptäcka vilken fantastisk möjlighet det är, säger han.”

Deep inside, what are we living for? (Eng. text)
ONE FOR ISRAEL: Vittnesbörd av en judisk israel som mötte Yeshua (Jesus)

Why the Brownsville Revival was a demonic revival, run by Satan’s servants.
This article’s title may seem extreme, but Christians MUST scrutinize the spiritual nature of the so-called Brownsville Revival, (also known as the Pensacola Outpouring or Father’s Day Outpouring). This event was heralded as a crowning achievement by many Apostles and Prophets of the New Apostolic Reformation (NAR) cult. They claim this revival came from God Himself.

Guest Commentary: The Unholy “Holy Ghost Fire” of Todd White and the NAR
The Bible is clear that in the last days, just before Jesus returns, there will be false prophets, deceiving through false signs and lying wonders. There is no greater present-day evidence of this than the NAR (New Apostolic Reformation).

Beväpnade begravningsgäster – nu ska kyrkans anställda utbildas
”Samtliga anställda vid kyrkogårdsförvaltningen i Malmö ska nu lära sig att hantera begravningar med beväpnade gäster – på förekommen anledning.”

Tio möjliga nya europeiska stater

Massdemonstrationer i Ryssland – på Putins födelsedag
Idag fyller den ryske presidenten Vladimir Putin 65 år. Samtidigt har oppositionsledaren Aleksej Navalnyj kallat till massdemonstrationer över hela Ryssland. Aktionen har ironiskt kallats för ”en födelsedagspresent” till presidenten. Och polisen har på förhand gått ut och sagt att man ska bekämpa de otillåtna demonstrationerna med stränghet.

Bil har kört in i människor i London

WEEKLY WATCHMAN

Nate har vuxit till orkan – väntas snart slå mot New Orleans

572A2993
Skapelsekonferens med kristen uppfinnare
”Hur kan evolutionister förklara att människan behöver kunna sjunga vackert för att kunna överleva? Det finns ingen logik i detta. Vår förmåga att tala är fantastisk. De flesta språk har ungefär en miljon ord medan apor inte har några. Detta visar att människan är helt annorlunda apor. Den mänskliga förmågan är ett exempel på att vara designad för något mycket mer än att bara kunna överleva.
– Fågelsång. Vissa fåglar som koltrasten, rödhaken och näktergalen sjunger med en sådan musikalisk skönhet. De sjunger melodier i bestämda tonarter och fraser. Sådan förmåga, sådan musikalisk kunskap får man bara när man studerat musik. Men fåglar har aldrig haft någon lärare! Fågelsång förundrar mig verkligen eftersom det inte har någon fysisk funktion. Det är en skönhet för skönhetens skull.
– Trollsländor. Jag har noga studerat trollsländor och försökt att kopiera dem. De är fantastiska flygare och bättre konstruerade än något flygande föremål som människan konstruerat. En trollslända börjar som en nymf och tar sig sedan upp ur vattnet som en trollslända. Det är som om en ubåt skulle förvandlas till en amfibiebil som sedan blir en helikopter!..”

Omvälvande fynd: Tidiga människor samma art
Olika människoskallar funna på samma plats, tyder på att våra tidigaste människosläktingar var en och samma art. De banbrytande fossilfynden kan få historieböckerna att skrivas om.
OHLINS: Än en gång kan vi konstatera att Bibeln hade rätt..

Ny teknik: Från alger till olja inom en timme
Den olja vi pumpar upp ur marken och använder som bränsle sägs ha bildats för många miljoner år sedan genom långsamma processer som i sig har pågått i miljoner år. Så långsamma processer går givetvis inte att studera. Det har inte bevisats att olja överhuvudtaget kan framställas så långsamt. Det är bara ett antagande, på samma vis som det är ett antagande att den bildades för så länge sedan.

JUST NU: Jordskalv utanför Japans kust
Enligt amerikanska Geological Survey (USGS) har jordskalvet inträffat i havet öster om Japans kust. Magnituden har uppmätts till 6,3 på Richterskalan.

Stormen Xavier skördar liv i Europa
”Stormen Xavier härjar i norra Europa. Orkanvindar slår till mot flera länder – bara i Tyskland har sju personer dött under torsdagen, enligt TT. Stormen känns också av i delar av Sverige.”

Awaken the Dawn 2017 – Korah’s Rebellion 2.0

Awaken the Dawn! What’s Behind the ’Holy Spirit Woodstock’ Coming to DC

Biblical Time Travel
OHLINS: Som sagt var, det blir bara värre och värre.
Crazy Charismatics Worship a Bucket of ‘Transubstantiated’ Olive Oil

”Hamas-son” utmanade palestinskt styre i FN
”Jag frågar: Varifrån kommer er legitimitet? Det palestinska folket valde er inte, och de utsåg inte er att representera dem. Ni har utsett er själva”, säger han i talet, som fick flera delegater i rummet att vända på huvudena. ”Ni kidnappar palestinska studenter från deras campus och torterar dem i era fängelser. Ni torterar era politiska rivaler. Det palestinska folkets lidande är resultatet av era själviska politiska intressen. Ni är det palestinska folkets främsta fiende”, sa Yousef, och anklagade den palestinska myndigheten för att ”elda på konflikten för att kunna fortsätta ert maktmissbruk”.
Video: ”SON OF HAMAS”…
OHLINS: Detta har uppmärksammats på nätet en tid. Bra att det nu också uppmärksammas i media.

Pär-Ola Malm blev frisk från ALS
”45 år gammal fick Pär-Ola Malm ett dystert besked av sin läkare – han led av förlamningssjukdomen ALS och hade högst tre-fyra år kvar att leva. – Jag var fullständigt uppgiven och trodde att jag var förlorad, men efter förbön hände undret. Fyra månader senare var Pär-Ola fullt frisk och kunde åka slalom med familjen.”

Clark County Sheriff Now Says Las Vegas Shooter ‘May Have Been Radicalized’ As Search Begins For Girlfriend
EDITOR’S NOTE: ISIS has been claiming that Mandalay Bay shooter Stephen Paddock had converted to Islam months before his horrific shooting rampage. While they have yet to produce actual evidence connecting Paddock with Islam, Clark County Sheriff Joseph Lombardo now says that the shooter and his girlfriend ‘may have been radicalized’. Hmm…sounds like what we said yesterday.

Raseri hotar övergå i våld
”Stubinerna är korta, nerverna spända och nävarna knutna.” (J Lee Grady)

Dags att be Israel om ursäkt!
”Sverige måste sluta att ensidigt skuldbelägga den israeliska sidan, vi måste respektera Israels självklara rätt till självförsvar och erkänna att det judiska folkets utsatthet är en faktor som aldrig får förminskas, skriver Lars Adaktusson och Stefan Dozzi.”

IPPF: Över en miljon aborter under 2016
”Mer än en miljon aborter. Det genomförde International Planned Parenthood Federation (IPPF) enligt sin årsrapport, under 2016 Det är fler än någonsin under ett år. Den omdebatterade organisationen IPPF, som i USA bland annat anklagats för att sälja delar från aborterade foster, satte nytt rekord i antal aborter förra året.” (ViD)
OHLINS: Skrämmande.

Aggressiv pestepidemi kräver flera liv på Madagaskar
Luk 21:11 Det skall bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Fasansfulla ting och stora tecken skall visa sig från himlen.

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS

Schools Across England Removing All Calendar References To Jesus Christ By Switching To CE And BCE

The origins of Hillsong (Part 7): Wagner acknowledges Hillsong & AOG are NAR.
Many people assume that the origins of Hillsong originated from Charismaticism, Pentecostalism or the Salvation Army – however this is not true.
This series of articles looks at the history of the New Order of the Latter Rain (NOLR) and how it overtook the AOG in NZ, the AOG in Australia and how Frank Houston, the founder of Hillsong/Christian Life Center, was instrumental in spreading Latter Rain influences throughout New Zealand and Australian churches. In this article we will report on what Wagner had to say about the NAR taking over the Australian AOG.
OHLINS: Mycket tyder på att exakt samma lära nu sprider sig som ogräs även här. Kingdom Now – Latter Rain – Dominionism.

ISIS Now Claims Responsibility For Mass Shooting Says That Las Vegas Shooter Was Recent Convert To Islam
EDITOR’S NOTE: This is no surprise, and I am also guessing that not only was the shooter a convert to Islam, that he was also associated with ANTIFA. ISIS has no history of making completely false claims about associations to global terror attacks, so there is no reason to doubt this breaking development. NTEB will keep you updated as story develops. “The Las Vegas attack was carried out by a soldier of the Islamic State and he carried it out in response to calls to target states of the coalition,” the terror group’s news agency Amaq said in reference to the US-led coalition fighting the group in the Middle East.

What Does ”Touch NOT My Anointed” Really Mean?
Again it is well to clearly define what God means when He says “Do not touch….”. Does touch mean physical injury or verbal opposition?

Palestiniernas premiärminister besökte Gaza
Palestiniernas premiärminister Rami Hamdallah har för första gången på två år besökt Gaza.

Skjutningen i Las Vegas – detta har hänt
”58 personer har avlidit i skjutningen som ägde rum på söndagskvällen lokal tid i Las Vegas. Attacken inträffade under en konsert på den sista dagen av countryfestivalen Route 91 Harvest. Över 500 personer har förts till sjukhus, varav läget rapporteras som kritiskt för några av dem. I det antalet ingår de som har avlidit. Massmordet i Las Vegas är det värsta i sitt slag som USA har upplevt.”

UKIP Leader Warns The Overwhelming Rise Of Islam In The UK Is ‘Burying British Culture’ At Alarming Rate
EDITOR’S NOTE: Shortly after I first got saved, back in the early 90’s, someone handed me a Chick tract called ‘Allah Had No Son‘ where it predicted the rise of Islam in the UK and the United States. People I showed it to mocked what they called “fundamentalist Christian hate speech” but guess what? Here in 2017, those predictions have come true with disturbing accuracy. You can take over a country by military jihad, but you can also take a country by biological jihad. That is precisely what’s now happening in England.
OHLINS: Det är alltså dessa som nu hugger knivar i oskyldiga människor och utropar seger i deras guds namn. Men de får hållas. Man kommer att tänka på Jesus och Barabbas! Jesus vill man fängsla och göra sig av med medan mördare får passera = Lägg noga märke till hur media rapporterar saker!

Judarna slapp se nazisterna
”Judiska församlingen i Göteborg kunde fira Jom Kippur ostört – Nordiska motståndsrörelsen (NMR) kom aldrig i närheten av synagogan.”

Experten: Oron i Katalonien är ett större hot än brexit
Frågan är ett större hot mot EU-projektet än brexit, anser han och andra. Men SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist ser större utmaningar för Europa.
OHLINS: Vi är övertygade om att det kaos vi ser är profetiskt förutsagt och öppnar upp för ändetidens
aktörer där Europa troligen är en av de stora.

Islamic Terrorist In Marseille Shouting ‘Allahu Akbar’ Kills Two In France Before Being Shot Dead By French Police
EDITOR’S NOTE: A Muslim man slaughters two people in France while shouting ‘Allahu Akbar’ and not a single news outlet in all of Europe will call it Islamic terrorism. This is why Islamic terrorists love to target countries that are welcoming of Islam, like the other Muslim terror attack in Canada today. Until these nations become proactive instead of reactive, and until they can utter the words ‘Islamic terrorism’ without using the modifiers of ‘radical’ and ‘extremist’ , attacks like these today will only continue. (Svenska >>)

Västbanken – vems land är det egentligen?
”Guds tankar om Västbanken finns uppenbarade i Bibeln. Låt oss läsa den och finna svaren. Det skriver bibelläraren Bertil Swärd.”

Kundalini Yoga vs Being Filled with the Holy Spirit (for our English speaking friends)
OHLINS: Det här är exakt vad vi tror händer i de kyrkor som predikar ett annat evangelium. Det är exakt samma andemakter som rör sig i New Age som nu infiltrerar kyrkan.

Enorm polisinsats under nazistdemonstration
”Totalt har 35 personer gripits efter våldsamma sammandrabbningar under lördagens demonstrationer i Göteborg. Då flera nazister avvek från sin angivna färdrutt slog polisen en järnring runt dem och många greps för våldsamt upplopp. Demonstrationen kunde senare motas bort och avbrytas. – Totalt sett är jag väldigt stolt över svensk polis, säger Thomas Fuxborg vid polisen. ”
OHLINS: Vi kan tillägga att Gud hör bön!

Judar redo fira högtid i ett oroligt Göteborg

Tomas Samuel var jihadist – nu berättar han om Jesus
”- För första gången i mitt liv frågade jag mig själv ”Tänk om jag har fel?”. För muslimer är Koranen felfri. Det innebär att en liten rispa är som en miljon rispor. Det var precis vad som hände mig, säger Tomas Samuel som för första gången under vårt samtal blir märkbart rörd.
Samma dröm tre nätter i rad – Med darr på rösten beskriver han de följande månaderna. - En kväll ropade jag i förtvivlan till Gud: ”Om du existerar, varför är du så svår att lära känna? Jag kan inte hitta dig, du måste hitta mig för jag är svag!”. Den natten, och de följande två nätterna, mötte jag Jesus i drömmen. Det innebar inte att jag blev kristen, men jag blev hundra procent säker på att kristendomen hade något och att Jesus var verklig. Kristen blev han tre år senare.”