Ohlins Funderingar

Undervisning: Elvor Ohlin
2020-08-24

Innehåll:
1. Libanon
2. Fredsavtal
– Grundtext: gabar [Strong H1396]
3. Våga stå för sanningen

1. LIBANON

Mellanöstern är återigen i fokus. Om vi börjar med Libanon och den fruktansvärda explosionen i Beirut den 4 augusti, skickar jag med ett citat från en av våra vänner som har släkt i Libanon. Han är på inget sätt ensam i det konstaterandet.

”Att detta lager som exploderade tillhör Hizbollah för att tillverka vapen mot Israel, råder ingen tvekan om”

What Really Happened at the Port of Beirut?

Hizbollah är en Israelfientlig terrororganisation som har infiltrerat hela Libanon och är de som är mest ansvariga till landets kaos. Understödda av Iran som står bakom den mesta terrorismen i världen, tillverkar Hizbollah vapen och har vapenförråd mitt ibland civilbefolkningen och har dem som ”sköldar”, gärna barnen. Samma djävulska agerande har pågått i Gaza sedan många år. I Libanon gick nog dårskapen till slut för långt. Befolkningen vaknar över vilka som är deras verkliga fiender. Samtidigt kan det ses som en varning från Gud (4Mos 22:12). Målet för Hizbollah var och är att utplåna Israel.

På frågan om Israel var inblandade i sprängningen, är svaret nej. Förvaringen av sprängmedel var helt galen. Israel skulle aldrig utföra en sådan sak mot lokalbefolkningen i något land. När Israel slår till mot ett vapenförråd eller liknande, siktar de in sig exakt där. Israel har aldrig haft som mål att döda civila någonstans. Kom ihåg att vi har kunnat läsa många gånger om att Israel har varnat lokalbefolkningen på Gaza innan de attackerat ett vapenförråd, för att inga civila ska komma till skada. Den policyn har gällt i alla år. Det som hände i Libanon är Hizbollah och andra ansvariga för och den skulden vilar tungt på dem.

Hur ska Libanon göra sig fri från denna terrororganisation? Arma folk. Befolkningen i Libanon är trötta på Hizbollah och vill kasta ut dem ur landet. De vill ha demokrati och fred. Både på nyheter i Libanon och från folket hörs reaktioner emot Hizbollah:

Vad har ni (Hizbollah) tillfört vårt land? Jo, bara elände!

Hela Libanons regering avgår, meddelade premiärminister Hassan Diab i ett tal som bekräftar uppgifterna tidigare under måndagen från landets hälsominister. …Landet var redan tidigare hårt drabbat av politisk och ekonomisk kris, vilken förvärrats under coronapandemin. För många var tisdagens katastrofala explosion i Beiruts hamn droppen som fick bägaren att rinna över.

2. FREDSAVTAL

Vi har kunnat läsa om ”ett historiskt fredsavtal” som har undertecknats mellan Israel och Förenade Arabemiraten (UAE) med hjälp av medling från Donald Trump, USA.

Roar Sörensen skriver i en Israelkrönika i Världen idag: Det är en legitim fråga om inte fred väger tyngre än territorium. Men århundraden av historia har visat att judarna är otroligt sårbara utan territorium. Israel upprättades bland annat som en tillflyktsort för förföljda judar. Judéen och Samarien behövs för att garantera Israels säkerhet och för att stärka dess legitimitet. Men varför ska Israel behöva välja mellan diplomatiska förbindelser och Judéen och Samarien?

Bara några dagar senare sökte Sudan fredsavtal med Israel. After UAE Agreement, Sudan Also Seeks Peace With Israel. De länder som kan stå på tur är Bahrain och Oman, spekulerar man. Många tror att planen är att ena arabländerna emot Iran, som är Israels och Mellanösterns största hot. Även det sunnimuslimska Saudiarabien skulle gilla det. Stora händelser är på gång, alltså. Det shiamuslimska Irans fördömande lät inte vänta på sig och Irans UD kallade avtalet ”en kniv i ryggen på den muslimska världen” tillsammans med hotelser riktat till Förenade Arabemiraten och övriga länder som stöder avtalet.

”Fred” är kanske en märklig benämning när de inte har varit i krig med Israel men det är ändå ett stort steg mot diplomatiskt utbyte och ”normalisering mellan länderna”. Detta har Netanyahu kämpat för i många år. I och med fredsavtalet får Israel inte ”annektera” land i Judeen och Samarien – det land som ursprungligen tillhör judarna och Israel. Premiärminister Netanyahu försvarar sig med att annekteringen inte avbryts, utan bara skjuts fram. Alla vill naturligtvis ha fred här men frågan är: till vilket pris?

Att bli vän med Israel leder helt klart till välsignelse för ett land. Många arabländer är trötta på palestinierna och deras krav som alltid ska prioriteras. (Det kan bli riktigt pinsamt för vissa svenska politiker framöver). Kanske kommer palestinierna att tvingas erkänna Israels rätt att existera och judarnas rätt till sitt land, när pressen ökar från arabländerna. Judarnas rätt till Israel är både historisk och laglig och biblisk. Men en fred med delning av landet kommer inte att vara hållbar, säger Bibelns profetior. Att byta land för fred har inte heller varit positivt. Gaza och Sinai som exempel. Världen kanske applåderar men här gäller det ”Guds land” och då gör man inte hur som helst.

Joel 3:2 …skall jag samla alla hednafolk och föra dem ner till Josafats dal. Där skall jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels, skull, som de har förskingrat bland hednafolken. De har delat mitt land..

Bland kristna hörs frågor om det här är uppfyllelsen av Daniel 7? Jag vill påminna om att profetiorna talar om att 10 horn, dvs. ledare och nationer ska uppträda först. Men det som sker nu kan helt klart vara förberedelsen för det fredsförbund som Daniel fick profetera om.

Dan 7:23 Då svarade han: ”Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike skall uppstå på jorden, ett som är olikt alla de andra rikena. (troligen det återuppståndna Romarriket (EU) eller The Holy Roman Empire, som får globalt inflytande genom FN) Det skall uppsluka hela jorden och trampa ner och krossa den. 24 De tio hornen betyder att tio kungar (ledare) skall uppstå i det riket (syftar troligen på Europa), och efter dem skall en annan uppstå som skall vara olik de förra och som skall slå ner tre kungar. 25 Denne (antikrist) skall tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga (förföljer Guds folk). Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar (förändra och förvrida bibelord och Guds bud?), och de skall ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid (3,5 år). 26 Men dom skall hållas, och hans välde skall tas ifrån honom och han skall fördärvas och förgöras i grund (”fördärvets son” skall förgöras vid Jesu återkomst, 2Tess 2). 27 Men riket, makten och väldet över alla riken under himlen skall ges åt det folk som är den Högstes heliga. Hans rike är ett evigt rike (Guds rike), och alla välden skall tjäna och lyda det (den tid som brukar kallas fridsriket eller ”tusenårsriket”).”

Upp 13:5 Och åt vilddjuret (antikrist och hans regering eller styre) gavs en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra så i fyrtiotvå månader (3,5 år).

Dan 9:27 Han skall stadfästa [hebr gabar – Strong H1396] förbundet med de många under en vecka (många är med i förbundet, en profetisk årsvecka är 7 år), och mitt i veckan (efter 3,5 år) skall han avskaffa slaktoffer och matoffer (i Nya förbundet är det Jesu försoning för våra synder – hans död och uppståndelse – som dessa offer förebildade i GT). Och på styggelsers vinge (villolärors utbredande – marken är förberedd) skall förödaren (antikrist) komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren.” (tiden är utmätt)

En viktig detalj i grundtexten är att förbundet skall stadfästas eller ”bekräftas” [gabar – Strong H1396]. Det som har påbörjats nu kan alltså lägga grunden för det förbundet, som ser ut att vara fred i Mellanöstern och som senare kommer att bekräftas.

Tolkningen att den här profetian handlar om Jesu avskaffande av de gammaltestamentliga offren när han uppfyllde dem, motsäger Dan 11, som tydligt visar att detta handlar om Guds fiende (antikrist).

Dan 11:31 Härar från honom skall komma, och de skall orena helgedomen, tillflyktsorten, avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse. (här ser vi att syftet med att avskaffa offren (GT) – Guds evangelium i NT – är att ersätta det) 32 Dem som har kränkt förbundet skall han med smickrande ord locka till avfall (2Tess 2 talar om ett [stort] avfall i den yttersta tiden innan den siste antikrist ska träda fram och Jesus talade om förödelsens styggelse i Matt 24), men de av folket som känner sin Gud skall stå fasta och hålla ut.

Freden kommer inte att bestå och denne världsledare kommer att avslöjas ha onda motiv, en falsk och ”ovärdig herde”, en antikrist (Sak 11:15-17, Joh 5:43).

Dan 9:26 …Men slutet kommer som en störtflod. Intill änden skall det råda krig. Förödelse är fast besluten.

Hes 38:10 Så säger Herren, HERREN: På den dagen skall tankar stiga upp i ditt hjärta, och du skall tänka ut onda planer (Gog – Ryssland, landet längst upp i norr). 11 Du skall säga: Jag skall dra upp mot det obefästa landet, jag skall angripa dem som bor där i trygghet, alla som bor där utan murar och varken har bommar eller portar (fred och trygghet i Israel). 12 Ty du vill plundra och röva (olja och gas?) och vända din hand mot ödelagda platser, som nu åter är bebodda, och mot ett folk som har samlats från hednafolken och som nu har boskap och ägodelar, där de bor i landets mitt (judarna är åter samlade i sitt land). 13 Saba och Dedan (Saudiarabien) och Tarsis köpmän (Europa och västvärlden) och alla furstarna (länder i fredsförbund med Israel?) skall då fråga dig: Har du kommit för att röva, har du kallat på dina skaror för att plundra, för att föra bort silver och guld, för att ta boskap och gods, för att ta stort byte?

De länder som särskilt nämns i Hesekiel 38 tillsammans med Ryssland (Gog) som kommer att dra emot Israel är Iran, Libyen och Turkiet.

Vi ser att pusselbitarna läggs på plats.

1Tess 5:2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag (den yttersta tiden, sista tiden eftersom ”dag” också kan vara en bestämd tidsperiod) kommer som en tjuv om natten (smyger sig på överraskande men inte osynligt). 3 När folk säger: ”Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. 4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv (Guds folk ska inte bli överraskade, utan förstå tidens tecken).

3. VÅGA STÅ FÖR SANNINGEN

Gitten Öholm skrev nyligen en uppseendeväckande artikel. Tiger kyrkan om Guds löften till Israel för att ”vinna” nya själar? Tyvärr är det inte första gången jag stöter på liknande ”ställningstagande”. Vid ett tillfälle sade pastorn att de inte talar om Israel på söndagar för man har ofta okristna i gudstjänsten … (Den judiske aposteln Paulus, som ofta refereras till i våra kyrkor, varnade för den sortens högmod som började visa sig redan hos de första hedningarna som blev kristna; se Rom kapitel 11.) Är det så att ivern att vinna både nysvenskar och den gemene svensken är på bekostnad av att inte förkunna hela Guds ord? Förutom att det leder till en mycket begränsad förkunnelse, baserad på några få verser i Bibeln – vilka inte får referera till varken landet Israel eller Jesu släkt judarna – förlorar man hela frälsningspaketet.” (slut citat)

Medan en väckelse pågår i det muslimska och Israelfientliga Iran med följden att muslimer tar emot Jesu frälsning, lämnar islam(!) och får Guds kärlek till det judiska folket och Israel – råder det motsatta i många svenska kyrkor? Är det omtanke om människor? Är det inte snarare feghet eller brist på kärlek?

Där sanna omvändelser sker blir konsekvensen och frukten att man älskar Bibeln. Och där Guds ord predikas tar Gud hand om resultatet. Låt oss inte tystna utan istället be om den Helige Andes ljus så att vi förstår det profetiska ordet och tiden vi lever i. Därtill be om vishet att förmedla det i kärlek, klart och frimodigt.

Sångtext:
”I den stilla aftonskymningen med rosenfärgad sky,
medan solen sjunkit dagen har dött ut,
har jag känt min Jesu närhet och jag undrat mången gång,
Kommer Han ej snart som Han har sagt förut?
O, jag längtar och jag väntar varje dag och varje stund,
och jag undrar varför dröjer Han ännu.
Men i tidig morgongryning och i stilla aftonstund
Än Han viskar Ja, jag kommer, kommer snart.”