Undervisning: Elvor Ohlin

Innehåll:
1. Inte bara avfall –
ändetidens tidstecken berör både religion, politik, ekonomi och naturen, det handlar inte bara om avfall [Grundtext: Prophetes G4396]
2. Del-uppfyllelse eller slutlig uppfyllelse –
båda är betydelsefulla eftersom de utgör ett mönster som upprepas, exempel på Förödelsens styggelse och Antiokus Epifanes
3. Extremt väder, vulkanutbrott och ”dött hav”
– år 2013 [Grundtext: Mophet H4159]
4.
Oro i öst – vad håller Ryssland på med?
5. Mellanöstern
– judar emigrerar till Israel, spänt läge åt alla håll
6. Midnattstimme – tiden är sen, nykterhet och vaksamhet, varning för berusning!, världens prognos och Guds framtidsplan, inför ett nytt år…

q4

1. Inte bara avfall

Det är – eller borde vara – både naturligt och självklart att följa tidstecknen i Bibeln för alla troende kristna. Gud har talat genom profetröster (män och kvinnor) i Bibeln och han har framför allt talat genom sin Son, som det står i Hebreerbrevet. Som en röd tråd genom GT pekar profetiorna fram emot Messias första och andra ankomst och Guds plan med hela skapelsen. I NT läser vi om uppfyllelsen av Messias första ankomst, försoningen och de tecken som ska ske i ändens tid inför Messias andra ankomst, alltså Jesu återkomst.

Hebr 1:1 Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna [prophetes G4396], 2 har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. 3 Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden.

Det grekiska ordet för profet [prophetes Strongs 4396] betyder en som förutsäger eller inspirerad talare (här inspirerad av Guds Ande). Det kan också härledas från ”att gå före och lysa (upp) ” eller ”att få något att lysa” och det är precis så som det profetiska ordet beskrivs: ”…och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats [i en dyster vildmark]…”, (2 Petr 1:19). JESUS är ”Profeten” med stort P som är världens ljus och som ger oss livets ljus (Joh 8:12). Hans ord är ”mina fötters lykta och ett ljus på min stig”, (Ps 119:105).

Tidstecknen i profetiorna berör inte enbart det andliga eller religiösa området. Det omfattar allt, såväl naturen som politik och ekonomi. Med andra ord så handlar inte Bibelns profetior bara om avfall.
När det gäller den ekonomiska utvecklingen ger ”Runes hörna” mycket information. Det ger pusselbitar till helhetsbilden. Rune visar både fakta och möjliga konsekvenser som kan förklara det profetiska ordet. Eftersom vi människor har olika intressen, fördjupar vi oss ibland mer i vissa områden.

Daniels bok uppmuntrar till att studera och söka förstå och insikten skall så växa till. Vi ska söka förstå det profetiska ordet och tiden som vi lever i och det som händer. Daniel fick ta emot syner som både gällde hans egen tid och ändens tid.

Dan 12:4 Men du, Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många skall forska i den och kunskapen skall bli stor.”

Janne och jag har följt de olika andliga strömningarna och varnat för vissa i minst 20 år. Vi har också kunnat följa världspolitiken tack vare internet och kunnat konstatera som många andra, att det som ”läsarna” och bibellärarna såg redan efter andra världskriget när det gäller EU (dåvarande EG) och RKK med påven, FN och Rysslands roll mm i det profetiska ordet stämmer bra. Vi som lever idag kan fortsätta och följa upp den insikt och kunskap som de hade och se hur ytterligare pusselbitar läggs till och läggs på plats. Jag vill råda till att inte lyssna på dem som säger att tolkningar av profetior bara är spekulationer. Lyssna istället på Bibelns uppmuntran och uppmaning att studera och följa tidstecknen och ta del av olika tolkningar.

2. Del-uppfyllelse eller slutlig uppfyllelse

Bland det som vi har uppmärksammat i undervisningen Ändens tid när det gäller Sakarjas syn och Johannes uppenbarelse, är de fyra hästarna [eller vindar/andekrafter] (Sak 1, 6; Upp 6) som orsakar att fyra världsmakter [vilddjur] reser sig upp, (Dan 7:2). De fyra världsrikena i Daniels 7:e kapitel hade, som jag här vill kalla det, sin ”del-uppfyllelse” i Babylonien, Medien-Persiska riket, Grekiska riket och Romarriket. Skillnaden med den slutliga uppfyllelsen är att de fyra rikena ska finnas samtidigt, när Människosonen kommer på himlens skyar. Det kan vi läsa i samma kapitel. Dessa världsmakter är tidstecken som förebådar ändens tid och som enligt vår tolkning kan vara Kvartetten.

Det jag skriver nu är en förklaring som jag tycker att alla borde ha klart för sig när det gäller profetia, men så är tyvärr inte fallet. Om inte – jag säger om inte – Kvartetten skulle vara den slutliga uppfyllelsen, kan det mycket väl vara en ”del-uppfyllelse” och då är den nog så betydelsefull. Tolkningen stämmer med det som händer idag, inte minst i Mellanöstern. Det finns ett mönster som upprepas genom historien. Därför är det betydelsefullt att vi följer skeendet, oavsett om det är en ”del-uppfyllelse” eller om det är den slutliga uppfyllelsen av profetian. Bibeln har svar och visar också på hur Gud handlar och att han har hjälpt alla som söker honom i liknande situationer genom historien. Tilläggas kan att allt tyder på att vi lever i den tid då allt håller på att gå i uppfyllelse, alltså den slutliga uppfyllelsen av profetiorna.

Luk 21:22 Ty detta är vedergällningens tid, då allt som är skrivet skall gå i uppfyllelse.

Apg 3:21 Honom (Jesus) måste himlen ta emot [bättre övers. behålla] tills de tider kommer då allt det blir återupprättat, som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid.

Del-uppfyllelser
Antiokus Epifanes
är ett exempel på en sådan ”del-uppfyllelse”. Han var en Antikrist på sin tid som uppfyllde GT:s profetior om Antikrist, utom en detalj som ibland påpekas: han dödades ”genom människohand”. Det ska inte den siste Antikrist (världsledaren/ledaren med global makt) göra enligt Dan 8:25. Vi läser också i 2 Tess 2:8 ”…Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst.”

Antiokus Epifanes var en grekisk kung som regerade från Syrien. Hellenismen (grekisk religion, filosofi och kultur) skulle införas överallt, även i Israel som fortfarande var under det grekiska väldet. Det ledde till att Antiokus 168 f Kr plundrade templet i Jerusalem och förbjöd gudstjänsterna. I dess ställe infördes tillbedjan av den grekiske (av)guden Zeus. Brännoffersaltaret byttes ut mot ett hedniskt altare. Han offrade griskött på altaret och ställde upp en staty av Zeus. De som inte knäböjde för Zeuz-statyn och för andra statyer av grekiska gudar som restes i landet, hotades med dödsstraff. Antiokus ville utplåna judarnas tro och religion. Många judar dödades och andra belades med tunga skatter. Själv utropade han sig till gud och kallade sig ”Antiokus Epifanes den gudomlige”. Till sin hjälp hade han judar som redan hade kompromissat med sin tro och avfallit till hednisk tillbedjan.

Tempelinvigningens högtid, Chanuka, firas efter reningen av templet. Man hittade lite olja som skulle hålla oljeljusstaken brinnande under en dag men den brann utan att slockna i åtta dagar, sägs det. Det berättas också att judarna kallade Antiokus Epifanes och det han utförde ”förödelsens styggelse”. När Jesus nämnde om den (Matt 24), är det troligt att judarna tänkte på detta och de förstod att det skall upprepas på något sätt i ändens tid. Vi kan ta lärdom och känna igen mönstret, dvs. om vi ser HELHETSBILDEN religiöst, politiskt och ekonomiskt.

Andra exempel som kan vara del-uppfyllelser av profetior och basunstötar för att väcka oss, är terrorattacken i World Trade Center New York år 2001, som ödelades ”på en enda timme” (Upp 18:19) och kärnkraftsolyckan i Thernobyl år 1986 (betyder Malört, Upp 8:11). Jesus förutsade Jerusalems ödeläggelse år 70 och han talade om orsaken varför det skulle ske (Luk 19:44). Ändå var det inte den slutliga uppfyllelsen, vilket sker i den yttersta tiden då ”alla jordens folk skall församla sig mot henne”, (Sak 12:3).

2013 rekordår för vulkanutbrott

3. Extremt väder, vulkanutbrott och ”dött hav”

Extremt väder har blivit en vanlig term och det kommer att fortsätta enligt meteorologer och forskare. Jordbävningar, stormar och naturkatastrofer med extremt väder, är något som vi får vänja oss vid. Dagstidningarna bekräftar Jesu beskrivning och förutsägelse om naturkatastrofer likt ”födslovåndor”, de ökar i intensitet och tidsintervall med lugnare perioder däremellan (Matt 24:7, Luk 21:11).

SMHI: November 2013 Orkankatastrof i Filippinerna ”Månadens största väderhändelse var den exceptionellt kraftfulla tropiska orkanen Haiyan som drog in över Filippinerna den 7-8 november med enorm förödelse. Även i norra Europa blåste det upp rejält den 16-17 då stormen Hilde drog in över Sverige, Finland och Norge. I samband med detta blev det ett nytt vindrekord i Sverige. Dessa vindar var dock bara en västanfläkt jämfört med Haiyans.”
Haiyan – den kraftigaste stormen någonsin över land ”Supertyfonen Haiyan har sköljt in över Filippinerna idag och förödelserna är enorma. Med tanke på vindhastigheterna så talas det om att detta är den kraftigaste stormen någonsin i världen som har berört land. Medelvindarna har varit uppe i omkring 315 km/h vilket motsvarar 87 m/s.”
(10 gånger starkare än Gudrun)

SvD skrev 16 december: Superdator avvärjde Ivar-katastrof ”Den närmast explosiva utvecklingen från normalt lågtryck till extremvädret Ivar upptäcktes i alla sista stund, mindre än ett dygn innan stormen nådde kusten, skriver Adresseavisen. Väderutvecklingen från onsdag till torsdag var så extraordinär och snabb att bara avancerade datamodeller från Njord gjorde det möjligt för norska meteorologer att gå ut med varningar, så att båtar kunde söka skydd och människor hålla sig inne.”

David Wilkerson skrev i boken Synen från 1973: ”Vädret blir allt svårare att förutsäga. Plötsliga stormar uppträder utan föregående varning.” (sid 31) ”Ord som ”våldsam”, ”rekordartad”, ”omormalt för årstiden” och ”det värsta hittills” förekommer i väderleksrapporterna överallt.” (sid 100)

2013 rekordår för vulkanutbrott 5 december kunde 83 utbrott noteras under året, vilket gör att 2013 går till historien som rekordår hittills på antal vulkanutbrott. Ändå är inte undervattensutbrott medräknade. 23 november fick 7 vulkaner utbrott i 6 länder – med bara några timmars skillnad! Det talades om ”en domedag”. I början av december hade 35 vulkaner utbrott runt om i världen.

Joel 2:30  Och jag skall låta tecken synas på himlen [Mophet H4159 = synligt – tecken, mirakel, fr yaphah H3302 = ljus, vacker – astronomiska tecken] och på jorden: blod, eld och rökpelare. [blod = blodspillan, terrordåd(?), bränder, vulkanutbrott(?)] 31  Solen skall vändas i mörker och månen i blod [trol. sol- och månförmörkelser], innan [eller inför] HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. 32  Och det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn skall bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem [både bokstavligt och andligt, Sion i Jerusalem och Guds församling över hela jorden] skall det finnas en räddad skara så som HERREN har sagt, bland kvarlevan som HERREN kallar.

Stilla havet ett dött hav?”
Att haven skall förorenas och dö kanske var svårt att tro tidigare men idag ser vi att det pågår, (Upp 8). Vi kunde läsa en riktig skräckhistoria i oktober. Yachtsman beskriver ”dödsskräck”, skräp utstrött i Stilla havet

Ivan MacFadyen säger att han blev chockad av avsaknaden av sjöliv under hans 37.000 km resa mellan Australien och Japan. Ivan MacFadyen berättade om sin skräck över den allvarliga bristen på marint liv och kopiösa mängder skräp bevittnat på en kappsegling mellan Melbourne och Osaka. Han har nyligen återvänt från resan, som han tidigare genomförde för 10 år sedan.

”År 2003, fångade jag en fisk varje dag,” sade han till Guardian Australien . ”Tio år senare på dagen, seglade jag nästan exakt samma kurs, och jag fångade ingenting. Det började att slå mig ju närmare vi kom till Japan att havet var dött.”
MacFadyen fortsätter att berätta om lekande delfiner och hajar, sköldpaddor eller valar och mängder av fåglar runt båten för 10 år sedan. Nu sågs ingenting av det.
”När du stod på däck och tittade ner kunde du se skräp som skimrade i djupet nedanför, upp till 20 meter under vattnet. Vi gick till USA och tillbaka igen. Vi gjorde 23.000 miles [ 37.000 km] och jag skulle säga att 7.000 av dem var i soporna. Båten är fortfarande skadad från det. Vi var tvungna att befria rodret från skräp en natt, och det var skrämmande…”

Då och då blir vi påminda om att Fukushima fortfarande läcker radioaktivt vatten. Föroreningarna sprider sig mot Amerikas västkust. Rapporter om fisk- och fågeldöd fortsätter och det har rapporterats om mängder med fiskar som ”flyr” in i hamnar. Ett försök att fly gifter i havet?

Ökad rysk militär närvaro i Nordpolen

4. Oro i öst

Nyheterna från Ryssland duggar tätt. Här följer några nyhetsrubriker från den senaste månaden, december 2013:

SvD 10 december: Ökad rysk militär närvaro i Arktis Hesekiel profeterade om ”landet längst uppe i norr” (Gog) (Hes 38-39).
Expressen 10 december: Rysk signalspaning mot det svenska försvarshögkvarteret

DN 16 december: Ryska robotar vid EU:s östgräns och i SvD Ryska Iskander-robotar i Kaliningrad. ”Ryssland uppges ha placerat taktiska robotar av typ Iskander i den ryska enklaven Kaliningrad vid Östersjön. Iskander kan laddas både med konventionella vapen och kärnvapen. Roboten kan med sin troliga maxräckvidd på 500 kilometer nå Öland, Gotland och södra Sverige, ända upp till Stockholm, men också större delen av Polen och hela Baltikum. Enligt Bild Zeitung finns de robotarna i mobila enheter i Kaliningrad och längs gränsen mot de tre baltiska staterna. I söndags avslöjade den tyska tidningen Bild att utplaceringen pågått i tysthet det senaste året. På måndagen bekräftade det ryska försvarsdepartementets talesman att “Västra militärdistriktet nu har beväpnats med det taktiska robotvapnet Iskander”. Kaliningrad nämndes inte vid namn. … Den polska regeringen är “oroad” och Litauens försvarsminister Juozas Olekas betecknade uppgifterna som “alarmerande.”

DN 17 december: Sverige oroas ej av robothot Sveriges regering tycktes på tisdagen vara det enda land som inte oroades över uppgifterna om de ryska Iskanderrobotarna (!), vilka enligt ryska försvarskällor utplacerats i Kaliningrad-enklaven och längs gränsen mot de baltiska staterna. Amerikanska utrikesdepartementet har bekräftat uppgifterna om Rysslands Iskander-robotar.

USA & NATO byggde tidigare en robotsköld på grund av hotet från Iran. Rysslands utrikesminister påpekade att den är onödig nu efter avtalet med Iran men NATO ämnar inte ta bort den. Lavrov till Obama: Snart är robotskölden överspelad >> Samtidigt kräver världen att Israel ska lita på Iran!?!

24 december kom fler nyheter från Putins Ryssland
Putin säger att nya post-sovjetiska unionen är redo för lansering 2015 (Eng). Moskva ( AFP ) – ”Rysslands president Vladimir Putin sade på tisdagen att de sista bitarna fanns på plats för lanseringen 2015 av en ekonomisk union med Vitryssland och Kazakstan och att Moskva hoppas också kunna få sällskap av Ukraina. …Putin har skapat en post- sovjetisk ekonomisk union, som en dag även skall få sällskap av nationer som Turkiet och Indien, till ett grundstens- projekt i hans tredje Kreml-period.” Tillvägagångssättet tycks vara att ”köpa” länderna genom att sänka naturgaspriset. Armenien gjorde en omsvänging av den orsaken. ”På tur står nu det fattiga Kirgizistan. Ryssland har satt enorm press på Ukraina för att gå med i alliansen och hotade med ekonomiska sanktioner mot Kiev när de var på väg att underteckna ett avtal med Bryssel…”

”Gogs armé” intar sina positioner (Hes 38-39).

Många judar emigrerar till Israel

5. Mellanöstern

Judar uppmanas emigrera från Sydafrika
Israels utrikesminister Lieberman har varnat för det ”anti-israeliska klimatet” i Sydafrika som gör det farligt för judarna och han har uppmanat dem att flytta till Israel omedelbart. ”Jag uppmanar alla judar som fortfarande lever där att göra aliya så snart som möjligt, innan det är för sent,” har han sagt.

Rekordmånga judar emigrerar från Europa
Från Europa emigrerar också rekordmånga judar eftersom antisemitismen ökar. 5 december skrev ISRAELNYHETER: EU tog bort definitionen av antisemitism ”EU:s definition var en viktig del i kampen mot antisemitism, delvis för att den också tog i beaktande nya former av fenomenet, t.ex. att jämföra Israel med Nazityskland.”
EU tog ett stort steg i fel riktning, med andra ord.

Gud har lovat att samla det judiska folket tillbaka till Israel (Jer 29:14; Hes 11:17, 20:34).

Militär upprustning i Mellanöstern?
Det rapportersas att Saudiarabien överväger att skaffa kärnvapen nu när maktbalansen är hotad av Iran. Inbördeskriget i Syrien fortsätter med fruktansvärda handlingar. Trumpet Weekly skriver om Syrien, att 11 000 sunnimuslimer som stöder rebellerna beräknas ha anslutit sig från arabvärlden, Västeuropa och till och med från Kazakhstan och Indonesien för att strida. Nu stöds Assad av Ryssland och Iran. Enligt Trumpet Weekly tillhör Iraks luftrum mer eller mindre Iran, sedan USA lämnade Irak. Vapen flygs över Irak från Iran till Syrien (Jes 17).

Oroligheterna fortsätter i Egypten och Muslimska Brödraskapet har nu stämplats som terrororganisation i sitt eget land. Så snabbt det kan vända! (Jes 19). Men låt oss fortsätta och läsa hela kapitlet i Jesaja för där finns också löften om väckelse i Egypten och Assyrien (bl a Syrien idag). När de ropar till Herren, Israels Helige, skall han frälsa och befria! Kanske är det den andliga kampen som ger sig uttryck i att man förföljer och försöker utplåna allt som kallas kristet i dessa muslimska länder idag? Vi ska inte glömma att bakom alla negativa rapporter och mitt i allt mörker, verkar Gud och vi får vara med och be för hans folk och vittnen. Vi vet att de positiva nyheterna om evangeliets framgångar är knapphändiga, av säkerhetsskäl.

Guds högsta önskan och vilja är att frälsa och rädda – inte att döma eller tvingas att fördöma människor. Det måste han göra när människan vägrar att lyssna och lyda hans ord. Det handlar inte om Guds ovilja att förlåta, utan om människans uppror och förakt emot Jesus och hans försoning och att man väljer bort sanningen.
(2 Tim 3:5-6, Rom 1:21, 2 Tess 2:12, Tit 1:13-14)
.6. Midnattstimme

Det finns många fler nyheter som kan räknas som profetiska från år 2013 och många fler bibelord att citera. Jag har bara valt ut ett axplock men jag tror att alla som läser sin Bibel och tillhör Jesus Kristus/Messias förstår att tiden är sen. Det är inte tid för berusning av något slag någon gång och det är inget som vi uppmanas till i Guds ord. Det är tid för omvändelse (där den saknas) och andlig nykterhet och vaksamhet. Det uppmanar oss Bibeln till.

1Petr 4:7 Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be.

Andlig fylla och berusning har med falska profeter och falsk väckelse att göra. I GT beskrivs det till och med som en Guds dom, (Jes 29:9-10, 51:39). Därför har vi varnat flera gånger på nyhetssidan JUST NU för samlingar som är förknippade med Rodney Howard Browne och hans medarbetare, dvs. allt som har samröre med det som kallas ”holy drunkness” (”helig fylla”) och framgångsteologi/herraväldesteologi. Denna falska ”fire-väckelse” >> är osund från grunden och farlig. I sådana sammanhang är det vanligt med lögner om under och uppväckande av döda. Alla minns väl Todd Bentleys påståenden som visade sig vara lögn? Även om det skulle ske något under i dessa sammanhang, varnade Jesus för sådana falska profeter: Gå inte dit! (Matt 24).
Mer att läsa i ämnet:

Äkta väckelse kännetecknas av syndanöd och förkrosselse, ödmjukhet och gudsfruktan. Ur detta kommer en djup och äkta glädje – inget ytligt eller tillgjort. Den helige Ande gör oss andligt nyktra och vakna, så att vi kan be. Vi är kallade att be för människor och att be för Sverige. Vi ber i Jesu namn – det betyder att vi ber enligt hans vilja, hans karaktär och syfte – vår Skapare och Herre. Vår bön är människors frälsning och inträde i Guds rike, det verkliga och eviga frids- och fredsriket som JESUS skall upprätta när han kommer tillbaka.

Vi kan därför inte be tillsammans med dem som ber till andra gudar eller till någon annan eller något annat. När påven samlar alla religioner och ateister att förenas i den katolska kyrkans böner, bekräftar han att han är en falsk profet eller (?) Den falske profeten, som beskrivs i Upp 13. Påven riktade sig även till ateister ”Påven Franciskus manade också ateister och troende inom andra religioner att ansluta sig till den katolska kyrkans böner och förhoppningar om fred på jorden. Detta inför 70.000 församlade på Sankt Petersplatsen i Rom.”

Det låter kanske bra i mångas öron men tyvärr är det just detta som Bibeln varnar för kommer att vilseleda många människor in i andligt mörker och en antikristlig världsreligion (interfaith), innan Jesus kommer åter. Det har varit uppenbart länge, vart den ekumeniken leder, så det är dags att nyktra till även här. ”Den som har öron hör…”

q9

Många forskares prognoser för den här världen är dyster. Ja, den här världen går mot sitt slut men Gud har allt under kontroll och han kallar människor in i sin underbara framtidsplan och frälsningsplan för hela skapelsen (Rom 8:19-26). Efter natten gryr en morgon för alla som tror och sätter sitt hopp till Jesus och ger sitt liv till honom! Även när livet är tungt och svårt här, har vi de starka löftena om en ljus framtid och ett hopp (Jer 29:11). ”För den som älskar Gud samverkar allt (allt!) till det bästa…” (Rom 8:28).

Inför ett nytt år får vi överlämna och överlåta oss och våra liv till Herren. Vi uppmanas att vara ödmjuka inför framtiden och be om Guds ledning. Precis som naturen förändras med tvära kast och hastiga stormar utan förvarning, kan världsbilden förändras och tidstecknen hastigt uppfyllas. När tiden är inne kommer också Jesus med hast ”i makt och härlighet”, ”liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster”. Det kan inte ske när som helst för Gud har bestämt en viss ordning (2 Tess 2:3-4). Det stämmer inte riktigt som det ibland citeras ”Om Herren dröjer och vi får leva…” (med hänvisning till att Jesus kan komma när som helst). Det står skrivet ”Om Herren vill och vi får leva skall vi…”

Jak 4:13 Lyssna nu, ni som säger: ”I dag eller i morgon skall vi resa till den eller den staden och vistas där ett år och göra affärer och tjäna pengar.” 14 Ni vet inget om morgondagen. Vad är ert liv? Ni är en rök, som syns en liten stund och sedan försvinner. 15 I stället borde ni säga: ”Om Herren vill och vi får leva skall vi göra det eller det.”

I Guds vilja är vi trygga här och inför evigheten, i väntan på Jesu ankomst. Morgondagen är i hans hand.

Mvh
Elvor Ohlin