Text: Elvor Ohlin

Innehåll:
1. Hur är det med beredskapen?Sveriges försvar, ryska björnen sover inte, Rysslands upprustning
2. Den andliga beredskapen – exempel som visar på att den generellt är mycket dålig
3. Putsande på ytan
4. Ska vi inte börja i rätt ände?
– insidan först
5. En enda skillnad som avgjorde allt – profetisk syn om väckelse
6. Evangeliet lyser i mörkret
7. Nyhetsrubriker
– fisk- och fågeldöd, vulkaner, lågkonjunktur, ”finansiell orkansäsong”
8. Jerusalem är Israels huvudstad – borttappat på OS (skandal), judarnas huvudstad sedan 1000-talet f Kr

1. Hur är det med beredskapen?

Gång på gång blir vi påminda om att Sverige drar ner på försvaret. Finns det något försvar eller någon beredskap alls mot en militär invasion av vårt land? ”Svenska försvaret stridsodugligt”, kunde vi läsa i Aftonbladet i april i år. – ”Det svenska försvaret kan inte sättas in i strid om det skulle bli nödvändigt”, skrev försvarsanalytikern Johan Tunberger. Vi som är troende har visserligen inte vår förtröstan i militärmakten utan på Gud – vi tror ju på en Gud som är mäktig att göra under! Ändå är det ganska oroväckande om den militära beredskapen är så dålig. När världen ser ut som den gör, har Gud förordnat att det finns en ordningsmakt och ett försvar för ett land.

Rom 13:4 Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda skall du frukta, ty överheten bär inte svärdet förgäves. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda.

Vi har hört äldre generationer berätta om hur de kristna bad till Gud för Sverige under krigshot förr. Det var och är det bästa försvaret för ett land och den bästa beredskapen. Senare när Sovjetunionen föll samman, skrattade många åt de profetiska varningarna för en rysk invasion. På senare år har skrattet tystnat, då vi har kunnat läsa om Rysslands snabba upprustning. Oro har till och med uttryckts från Sveriges högsta militära ledning.

Ryska björnen sover inte

 • I Göteborgsposten (Gp) den 19 augusti 2012:
  KRIGARE PÅ FRAMMARSCH. Ryska försvarsmakten trimmas i toppform.
  Under de senaste åren har Ryssland gjort storsatsning på sin armé. Inför presidentvalet i våras presenterade Putin en ny försvarsplan som innebär bl a anskaffningar på över 2000 nya stridsvagnar, 400 interkontinentala robotar och nära 100 militära rymdfarkoster. …Ryssland gör gigantiska satsningar på sin armé. Fram till år 2020 slukar upprustningen över 500 miljarder euro… bland annat genom att skaffa 50 örlogsfartyg, 100 rymdfarkoster, 600 moderna stridsflygplan, 1000 helikoptrar, 28 luftförsvarssystem… 10 brigader med 120 Iskander M-missilsystem och minst 17000 militärfordon. …köper in två franska helikopterhangarfartyg av typen Mistral. Dessutom har Ryssland fått licens att bygga ytterligare två fartyg…
 • SvD Nyheter 12 augusti 2012: 600 nya plan till ryska flygvapnet
 • Ryssland varnar Israel och USA att man slår tillbaka om någon attackerar Iran
 • Prohpecy News Watch: Varför lagrar Putin guld? – Ryssland bunkrar upp sin guldreserv (länk borttagen)
  Enligt World Gold Council, har Ryssland mer än fördubblat sina guldreserver under de senaste fem åren. Putin har utnyttjat den finansiella krisen för att bygga världens femte största guldhög under en handfull år och köper ungefär guld värt en halv miljard dollar varje månad. …Vad kommer att hända som USA förlorar sin överlägsenhet? Kanske kommer detta att gå bättre än vid liknande episoder i det förflutna. Kanske kineserna kommer att omfatta ett öppet samhälle och en rättsstat. Om du tror så, finns det nog ingen anledning att inneha något guld. Å andra sidan kan vi vara på väg in i en mycket mer turbulent och farlig tid av maktpolitik och internationell konkurrens…

Att Ryssland ses som det största hotet är ingen tillfällighet ur biblisk synvinkel. Det står om ”landet längst uppe i norr” från Israel sett, i Bibelns profetior. Profeten Hesekiel beskriver ”Gogs härnadståg” (Hes 38-39) från Magogs land och profeten Daniel i GT och Johannes i NT såg ”björnen” som kommer att leda armén mot den slutliga striden som kallas Harmagedon (Dan 7, Upp 13).

”Kvartetten”(?) – de fyra hästarna
(bild borttagen)

Ryssland ingår i kvartetten som arbetar för delningen av Israels land. Gud varnar för sådana beslut i Joel 2. Vår tolkning är att den röda hästensom enligt pastor I Baxters tolkning står för kommunism och marxistiska tankar – också kan stå för Ryssland.

Upp 6:4 Då kom en annan häst ut, en eldröd, och åt honom som satt på den gavs makt att ta bort freden från jorden och få människor att slakta varandra. Och ett stort svärd gavs åt honom.

Minst 150 miljoner har dödats i kommunistregimer under 1900-talet. Marxistiska tankar återfinns i den s k Nya världsordningen (NWO). Profeten Daniel såg fyra (vild)djur – världsmakter – som ska finnas vid Jesu återkomst (Dan 7). Johannes såg samma djur men då sammansatt till en global världsmakt.

Dan 7:5 Sedan fick jag se ännu ett djur, det andra i ordningen. Det liknade en björn, och det reste sig på sin ena sida, och i gapet hade det tre revben mellan tänderna (De baltiska staterna?). Det fick befallningen: Stå upp och sluka mycket kött.

Upp 13:2 Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stor myndighet.

Fötterna talar för att ”björnen” tar initiativet och leder tåget mot Mellanöstern och attacken mot Israel. Det är samma som profeten Hesekiel har profeterat om Gog [ledaren, en titel liksom tsar eller farao] i Magogs land.

Hes 38:7 Rusta dig och gör dig redo med alla de skaror som har samlats hos dig och tag befäl över dem. (i hebreiska den som rustar sig själv och rustar andra och leder) 8 Efter lång tid skall du kallas till tjänst. I kommande år skall du tåga in i ett land som har fått ro från svärdet (Israel). De som bor där har samlats från många folk upp till Israels berg som länge legat öde (judarna fick tillbaka sitt land 1948). De har förts ut från folken, så att alla nu bor där i trygghet (tillfällig ”falsk” fred). 9 Dit skall du dra upp. Du skall komma som ett oväder och vara som ett moln som täcker landet, du med alla dina härar (Hesekiel nämner i detta kapitel det som idag troligen är Turkiet, Iran och nordafrikanska länder som Libyen, Sudan) och med de många folk som följer dig (slutstriden Harmagedon).

Hes 38:18 Men på den dag då Gog kommer över Israels land, säger Herren, HERREN, då skall jag släppa loss min vrede (Guds vrede mot dem som vill utplåna Israel).
21 Jag skall kalla på svärdet mot honom på alla mina berg, säger Herren, HERREN. Den enes svärd skall vara vänt mot den andres. 22 Jag skall gå till doms med honom med pest och blod. Slagregn och hagelstenar, eld och svavel skall jag låta regna över honom och hans härar och över de många folk som följer honom. 23 Så skall jag visa min storhet och helighet och göra mig känd inför många hednafolks ögon. Och de skall inse att jag är HERREN.

Enligt en artikel i Ynet News kan nervgas och senapsgas göra människor så desorienterade och förvirrade, så att de agerar exakt så här och dödar varandra.

2. Den andliga beredskapen

Exempel 1
Under förbön krälar människor på golvet eller skakar som asplöv, väser som ormar, skäller som hundar, råmar eller ylar… Det påstås vara manifestationer av den helige Ande.

Exempel 2
En predikant berättar om upplevelser som är identiska med det ockulta inom New age, döper i namnet ”Bam”, ljuger om uppväckande av döda, lever i otrohet (skiljer sig och gifter sig med älskarinnan) och med stor alkoholkonsumtion, sparkar och knuffar ibland folk som kommer fram för förbön… allt görs ”i Jesu namn”.

Exempel 3
Människor som kallar sig kristna, säger sig ha fått ”Mariauppenbarelser”. De säger att Maria ha varit den renaste som levat och hon kallas Kristi ”medåterlöserska” eller himlens drottning. Deras påve sa 26 mars 2006 från sitt fönster i Vatikanen till tusentals pilgrimer: Kyrkan marscherar framåt i historien och utbreder sig över jorden ledsagad av Maria, apostlarnas drottning. Vi ber henne att vägleda oss på vår dagliga färd och beskydda med speciell ansträngning de kristna gemenskaper som genomgår de största svårigheterna och lidandena.

Exempel 4
Den katolske mystikern Thomas Merton hade en panteistisk tro. Ändå citeras han av en del kristna förkunnare. Merton dog i Asien när han höll på att utforska djupet i den tibetanska zenbuddhismen.”Jag tror inte jag kunde förstå den kristna undervisningen som jag gör om det inte var i ljuset av buddhismen,” sa han bland annat.

Listan kan göras hur lång som helst. Om vi inte ens genomskådar detta, hur är det då med den andliga beredskapen?
Svar: Mycket dålig eller ingen alls.

Matt 24:3 När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: ”Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?” 4 Jesus svarade dem: ”Se till att ingen bedrar er.

Det är dags att kasta [av sig] alla falska beskyllningar, från dem som kallar varje prövning för ”kritik” och ”dömande”. Det är dags att höja beredskapen och ta Jesus ord på allvar när han säger: ”Se till att ingen bedrar er!” Det är dags att låta Anden och Ordet (Bibeln) lysa och leda igen, och avslöja det som är i mörker.

Ps 119:104 Genom dina befallningar får jag förstånd, därför hatar jag alla lögnens vägar. 105) Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.

3. Putsande på ytan

Gud välsignar inte automatiskt våra idéer och planer. Har man i vissa fall kommit så långt bort från det centrala så att Gud döljer sig? Yttre förändringar behövs och vissa förändringar kan göra att kyrkan upplevs fräschare, helt klart. Idag gör man sig en ny identitet genom namnbyte eller byte av lokaler, trendig inredning eller ommöbleringar och nya etiketter, spotlight och andra prylar, lite social verksamhet och häftig reklam, och säger att nu är det förnyelse och framgång. Men allt sådant är ju bara ett putsande på ytan.

Det putsas friskt också på människans religiösa yta i sakramentalismens renässans. Ingen tvekan om att det är Emerging Church-rörelsen som ligger bakom den största påverkan och det är ingen slump. Det finns en medveten strategi och en målmedveten plan bakom – den är att ena allakristna” under påven och det kräver en tillvänjning till katolicismen via ökenfäder och mysticism mm. Katolska irrläror och traditioner blandas med det evangelikala så att urskiljningen luckras upp och fördunklas alltmer. Vad säger Bibeln och vad är Guds vilja, är frågor som inte längre verkar särskilt aktuella. En sådan biblisk prövning, tål inte den kyrka som bygger på en falsk grund. Där blir alla varningar obekväma och upplevelsen eller manifestationen accepteras, oavsett källa.

Tillvänjning sker också till det globala fredsprogrammet, för att främja ekumenik och religionssynkretism. Det kan låta så bra med alla projekt och hjälp till de fattiga och skuld läggs effektivt på dem som inte går in under dessa ledares program. I slutändan brukar det vara en liten klick ledare i toppen som tjänar stora pengar och berömmelse, medan andra får göra jobbet. Marxistiska tankar odlas där ”den röda hästen” drar fram, i den nya världsordningens anda och agenda.

Längtan efter förnyelse gör att många öppnar för läror och rörelser utan att pröva innehållet eller fråga Gud om råd. Bill Johnson hör till den s k profetrörelsen och C P Wagners Nyapostoliska reformation (NAR) som är involverad i mycket osund karismatik och irrläror. Rapporter säger att man inte blir mer kärleksfull, utan snarare det motsatta, där sådant har fått inflytande. Vad är det då för ande? Är det falska profetior eller rent av spådomar, när man ska ”lära sig att profetera”? Nådegåvor behöver uppmuntras men prövning utifrån Bibeln, behöver också uppmuntras. Vittnesbörden är många från dem som har varit bundna i falska profetior (även spådomar), inte minst i dessa ”karismatiska” sammanhang.

Bob Dewaays analys av Bill Johnsons bok Himmelriket tränger fram, är avslöjande. Mer om vad Bill Johnson lär ut kan läsas här. Vissa böcker ger snabbt varningssignaler och man märker att undervisningen inte är sund, alltså inte biblisk, trots att den kanske utger sig för att vara det. Men det är inte alltid så. En bok kan innehålla mycket som är sant och rätt och bibliskt. Ändå kan det vara något som inte stämmer. Vi måste då ställa frågorna: Vart vill författaren leda och påverka läsaren? Vad är hans eller hennes motiv och vad blir summan? Är det en egen agenda eller en agenda som är större men som leder fel i slutändan, in i det (antikristna) religiösa system som Bibeln varnar för?

4. Ska vi inte börja i rätt ände?

Jag tror att vi är många som längtar efter en ny tid med Guds närvaro starkt ibland oss, det vi brukar kalla (äkta) väckelse, även om ordet verkar vara utbytt med ”tillväxt”(?). Guds helighet, härlighet och närvaro, återfås varken genom sakramentalism eller yttre renoveringar och nya etiketter och definitivt inte genom medel som Gud har varnat för och förbjudit i Bibeln. Orsaken till varningarna är naturligtvis för att skydda oss från att gå vilse in i andligt mörker.

Matt 23:25 Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni rengör utsidan av bägaren och fatet, men inuti är de fulla av rofferi och omåttlighet. 26 Du blinde farisé, gör först insidan av bägaren ren, så blir också utsidan ren.

Orden som Jesus riktade till fariséerna (understrukna) har ringt i mina öron en tid, i allt detta ”putsande på ytan”. För att gå rakt på sak: Ska vi inte börja i rätt ände? Jesus säger helt enkelt att vi ska börja med insidan FÖRST. Det måste betyda att vi söker honom i bön och överlåtelse först. Då blir också utsidan ren (det ser Gud till!), det vill säga frukten och gärningarna blir goda och tillväxten kommer i sin tid. Vi blir redskap åt Gud och inte tvärtom!

Om våra själviska drömmar, planer och ambitioner uppmuntras ”i Guds namn” och är drivkraften bakom det vi gör – kom inte och påstå att insidan är ren då! Hur ofta har vi inte hört: ”dröm stort!”, ”visionera!”, ”vi ska påverka hela världen”..? Om vi tror att vi klarar av att lösa församlingens framtid och se till att det blir tillväxt med våra program, då är vi illa ute och har en väldigt dålig beredskap.

Jesus är den gode Herden som ”leder på rätta vägar för sitt namns skull” (Ps 23) och han ”kan göra långt mer än vi kan be om”, om han får vara Herre i våra liv och församlingar. Då har vi en god beredskap och vi leds in i gärningar som Gud har förberett och som förhärligar honom. Om Jesus leder dig eller mig till en undanskymd plats långt från alla mänskliga storverk – är vi villiga att gå då? Låter vi den helige Ande göra oss villiga, kanske är mer sanningsenligt. Det är ju det som lärjungaskap handlar om. Vi går dit Herren leder, oavsett vart eller till vem. Det är stort i Guds ögon, för han bryr sig om en enda liten människa.

Ef 3:20 Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss,

Ef 2:10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

5. En enda skillnad som avgjorde allt!

Jag vill påminna om synen om väckelse, som Gud gav mig 1990. Det finns en detalj som jag har förtigit på senare år men som jag har blivit påmind om. Det gäller den delen av synen när Guds härlighet fyllde hela atmosfären och sökande människor drogs dit av Guds Ande.

Det jag såg var att allt var som vanligt utåt sett: tillbedjan, bön och förbön, predikan, kören sjöng… Allt var som vanligt (jag kan erkänna att det förvånade mig till en början). Den enda skillnaden som avgjorde allt, var att Guds närvaro – Guds härlighet – var så otroligt stark så att hela atmosfären var fylld med en ”himmelsk mättnad”. Ingen var upptagen med att ”putsa på ytan”, med egna program eller hitta på grejer för att locka folk!

Ps 138:5 De skall sjunga om HERRENS vägar, ty HERRENS härlighet är stor. 6 HERREN är upphöjd, men han ser till den ringe, han känner den högmodige fjärran ifrån. 7 Om än min väg går genom nöd, håller du mig vid liv. Mot mina fienders vrede räcker du ut din hand. Din högra hand frälsar mig. 8 HERREN skall fullborda sitt verk för mig. HERRE, din nåd varar i evighet. Överge inte dina händers verk!

6. Evangeliet lyser i mörkret

Bibeln beskriver en svår och mörk tid (2 Tim 3), först och främst andligt med mycket villfarelser, girighet och kärlekslöshet men också krig, svåra naturkatastrofer och ekonomisk turbulens – allt det som vi antagligen bara ser början av idag. De profetiska syner och drömmar som Gud har gett, har ofta innehållit mörker och natt. Men då har Guds löften lyst som stjärnorna på natthimlen, Guds närvaro bland sitt folk har visats som brinnande eldar i mörkret och endast Jesus-namnet strålar klart, inga andra namn.

7c9c9c

Ps 46:3 Därför skall vi inte frukta, om än jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet, 4) om än havets vågor brusar och svallar, så att bergen bävar vid dess uppror. Sela.

2 Kor 4:3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild.

Joh 8:12 Jesus talade åter till dem och sade: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”

Falska ljus förblindar och leder vilse. Jesus är ”det sanna ljuset”, den ende som kan ge nåd och förlåtelse och upprättelse. Det finns redan en förberedd väg att gå tillsammans med Jesus, hur mörkt det än blir innan morgonen gryr.

7. Nyhetsrubriker

Fiskdöd – Ännu ett vulkanutbrott – Kinesisk flod oförklarligt färgad blodröd

Nyhetsrubrikerna handlar allt oftare om fågel -och fiskdöd, orkaner, tyfoner, skyfall, översvämningar, jordbävningar, jordskred, sjunkhål, skogsbränder och vulkanutbrott. Kinas Yangtze River (Yangtzefloden) färgades oförklarligt röd som blod >> , trolig orsak är föroreningar. I Grekland har lågkonjunktur och 24% arbetslöshet blåst liv i rasism och nynazism. Många länders ekonomi är i gungning och gungar gör väl egentligen hela världsekonomin. Skottlossningar, mordförsök och mord har blivit dagliga nyheter i Sverige. SvD Nyheter skrev den 8 september: En miljon självmord varje år. ”Varje år tar runt en miljon människor sitt eget liv. Självmord skördar fler liv än mord och krig tillsammans, konstaterar Världshälsoorganisationen (WHO).”

”Finansiell orkansäsong”

Global ekonomi går in i en finansiell orkansäsong, skrev The Extinction Protocol den 7 september och beskrev det med bilden av en våldsam orkan.

Tiden är mörk och svår för många men ljuset från evangeliet fortsätter att lysa och ger hopp om en ljus framtid för alla som tror på Jesus och tillhör honom. Budskapet gäller alla.

Jer 29:11 Jag vet vilka tankar jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. 12 Ni skall kalla på mig och komma och be till mig, och jag skall höra er. 13 Ni skall söka mig (JESUS), och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta.

Matt 7:7 Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. 8 Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

8. Jerusalem är Israels huvudstad

Man kan inte annat än häpna över sommarens oförskämda försök att förneka att Jerusalem är Israels huvudstad. Jerusalem är en stötesten och en berusningens kalk för allt fler länder, precis som Gud har sagt (Sak 12).

 • BBC ”tappade bort” Israels huvudstad inför OS. ”Efter protester från Israel har BBC ändrat sin sportsida, nu har Israel liksom andra länder en huvudstad, Jerusalem. Tidigare hade BBC utelämnat informationen men däremot nämnde man östra Jerusalem som Palestinas huvudstad.”
 • Hemsidan Israelnyheter skrev den 9 augusti att brittiska ”The Guardian” hade tidigare i år en bildtext där Jerusalem beskrevs som Israels huvudstad. Man publicerade senare en ”rättelse” där man sade att Jerusalem inte är Israels huvudstad utan Tel-Aviv. ” Nu har tidningen igen fått ändra sig: Nu medger de att det var fel att skriva att Tel-Aviv är Israels huvudstad. Det tycks vara svårt för en del att acceptera att Jerusalem varit det moderna Israels huvudstad i årtionden och det judiska folkets huvudstad i 3.000 år.
 • Senast i raden kunde vi läsa i tidningen Dagen: ”Först antog det demokratiska partiet i USA en politisk plattform utan hänvisning till Gud och utan ett erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad. Sedan fick partiledningen med president Barack Obama kalla fötter och valde att föreslå ett justerat dokument.” (min fetstil)

Svensk Israel-information den 18 augusti: Varför är Jerusalem Israels huvudstad?
”Kung David gjorde Jerusalem till judarnas huvudstad på 1000-talet f.Kr. Jerusalem var det religiösa centret i landet. Där låg det första templet som kung Salomo byggde, och senare det andra templet som Herodes byggde. Sedan dess har Jerusalem ständigt varit en central symbol i judiskt liv, sekulärt och religiöst.”

Först som sist är det GUD som har bestämt att Jerusalem är Israels huvudstad.

2 Krön 6:6 Men Jerusalem har jag (HERREN) utvalt för att mitt namn skall vara där, och David har jag utvalt till att råda över mitt folk Israel (som kung var David en förebild på judarnas utlovade Messias, ”mitt folk” syftar först och främst på det judiska folket).

Israel Hayom (Israel idag) skriver den 11 september (Eng):  ”Vi går in i de mest ödesdigra 50 dagar som Israel kanske står inför sedan de liknande ödesdigra dagarna före Yom Kippur-kriget,” sa Hanegbi vid en Likud-konferens den här veckan. Frågan gäller hur Israel skall agera mot hotet från Iran.
The Washington Free Beacon rapportade den 10 september  Iran har bestämt sig för att avslöja en ”inhemskt producerad” kryssningsrobot som kan nå Israel och lanseras ”från land, hav och luft”, enligt iranska mediers rapporter. Med en räckvidd på 1,242 miles (1987 km), skulle missilen enkelt nå alla israeliska städer, inklusive Jerusalem.

Ps 83:4 Mot ditt folk (Guds utvalda folk) har de onda planer, de rådslår mot dem som du beskyddar. 5) De säger: ”Kom, vi utrotar dem, så att de inte mer är ett folk och så att ingen mer tänker på Israels namn!”

När Israel omringas alltmer av fientlighet och hat, är Jesus/Jeshua deras enda räddning. Herren har sista ordet och han kommer att gripa in enligt sina egna löften. Förtjänar Israel ett sådant mirakel? Nej, lika lite som någon av oss förtjänar frälsning och räddning. Men Gud är god, barmhärtig och nådefull. Han kommer till sist att visa sin makt och härlighet genom Israels frälsning.

Mvh
Elvor Ohlin