Upp 11:1 En mätstång som liknade en stav gavs åt mig med orden: ”Stå upp och mät Guds tempel ochaltaret och dem som tillber där inne. 2 Men utelämna (1544 Ex – Ballo) templets yttre gård och mät den inte, eftersom den är given åt hedningarna, och den heliga staden skall de trampa under fötterna ifyrtiotvå månader.

1544 EX – Ballo är ett ord som används när det gäller att driva ut demoner. Så den riktiga meningen blir här driv ut de som tillber utanför det uppsatta måttet. (mätstången eller staven) Här kommer tydligen bilden på när Jesus tar piskan och driver ut (1544 Ex – Ballo) de som ”säljer och köper” bli en verklighet i större mått (Lk 19:49)

Matthew Henry: Det här ser ut att vara taget direkt ifrån Hesekiels vision. Det ser ut att vara ett bevarande av den sanna kyrkan rakt igenom de svårigheter och prövningar som nu kommer. Hela kyrkan måste prövas och mätas om det är Guds ära som verkligen är slutmålet för dem. Och om det är Guds ord som är rättesnöret för deras liv och tillbedjan. De som är på den yttre förgården är dem som inte håller måttet enligt Guds standard och dessa kommer tillsut att bli hans fiender istället. Gud kommer att ha ett altare och ett tempel i ändens tid. Han ser mycket nogrannt på sitt tempel och undersöker varje sten. Den heliga staden som kommer att bli nedtrampad är fylld av avgudadyrkare och hycklare. Men nedbrytanden är begränsat och hon kommer att bli bevarad rakt igenom alla svårigheterna.

Först när händer detta? Tidsangivelsen här är mycket viktig 42 Månader = 3 1/2 år. Precis när det är 3 1/2 år kvar till slutet så kommer en skiljelinje att gå rakt igenom det som kallas för kyrkan. Det här sker samtidigt som en världsregering kommer på plats i Upp 13 för den skall också regera i 3 1/2 år.

Vi ser nu alltså 2 olika delar av kyrkan vi kallar den ena delen för (1) Bruden och den andra delen för (2) Skökan. När det är 3 1/2 år kvar tills Jesus kommer tillbaka så kommer (2) Skökan att drivas ut och skiljas ifrån (1) Bruden.

Det som kommer att bestämma det här med (1) eller (2) är en mätstång som ser ut som en stav. Och Paulus ger oss faktiskt svaret på vad det är samtidigt som vi får reda på att (1) Bruden är Guds Israel.

Gal 6:14 För min del vill jag aldrig berömma mig av (Skina av) något annat än vår Herre Jesu Kristi kors genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. 15 Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. 16 Frid och barmhärtighet över dem som följer denna regel (2583 Kanon) ja, över Guds Israel.

Guds Israel berömmer sig eller ”lyser och skiner” av kraften i Jesu Kristi kors och vandrar i det ljuset. De som är utdrivna då? Jo ”de lyser eller skiner” av sin egen kraft och visdom och söker sin egen ära.

Ordet 2583 på Hebreiska är Kaneh och betyder just Mätsång eller Stav. Och det innebär att Gud har korset som sinDomsstav och när han mäter så kommer allt att drivas ut (EX – Ballo) som inte håller det måttet.

Guds Israel (1) Bruden lyser inte i sig själv eller av sig själv utan av Kristi Kors. (2) Skökan som drivs ut hämtar istället sin kraft i sig själv Se Alazoneia – Världen (Hämtar kraften och visdomen och ljuset i oss själva)

Jer 9:23-24 Beskriver ytterligare ”Att skina och berömma sig

Herren visade mig i en dröm en natt att det kommer att finnas 2 olika sorters församlingar i ändens tid. Den ena var falsk och född och inspirerad av ormen. Den andra född och inspirerad av Gud. Den sanna församlingens ljus kom inte från dem själva utan kom ovanifrån där källan var Anden. Den falska församlingens ljus kom inifrån dem själva och källan till den inspirationen kom från en stor orm gömd i torrt gräs (Kött)

I Sak 4 beskrivs 2 sätt men bara en är ljusstaken vilket är en symbol på Guds Israel som bygger med hans heliga Andes ljus och kraft. Den andra då som bygger med sin egen kraft? Det är den falska församlingen.

Sak 4:6 Då sade han till mig: ”Detta är HERRENS ord till Serubbabel: Inte genom styrka, inte genom kraft,utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot.

Och det är ju precis vad som är måttstaven eller regeln eller hur? Gal 6:14-16 Att inte berömma sig av ”skina eller lysa” av någonting annat än Jesu Kristi kors. Lägg noga märke till att i 2 kor 4:6-7 så beskriver Paulus ljuset vara samma sak som kraft.

Upp 1:12 Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om, såg jag sju ljusstakar av guld 13 och mitt ibland ljusstakarna en som liknade Människosonen, klädd i en fotsid klädnad och omgjordad med ett bälte av guld om bröstet.

Upp 1:20 Detta är hemligheten med de sju stjärnorna som du har sett i min högra hand och med de sju ljusstakarna av guld: de sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar, och de sju ljusstakarna är de sju församlingarna.

Joh 1:1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud. 3 Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. 4 I honom var liv, och livet var människornas ljus. (Kraft) 5 Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. 6 En man trädde fram, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. 7 Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom. 8 Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. 9 Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma till världen.

Ser du att det är en person ljuset handlar om? Han som är mitt bland ljusstakarna är ljuset självt.

1 Joh 1:1 Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid – om Livets Ord är det vi vittnar. 2 Ja, livet uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och uppenbarades för oss. 3 Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus.

Upp 11:1-2 Ger oss bilden av att de som är på den yttre förgården kommer rensas ut av Jesus och trampas ner(Besegras) av hedningarna (Världen)(Upp 13) när det är 42 månader eller 3 1/2 år kvar. (2 Skökan)

Men det kommer absolut inte (1 bruden) att göra så vi ser här alltså en dom och att ett ”Prisgivande” sker här ifrån Gud över hans hus. 2 Tess 2 (Prisgivandet) + Upp 13 (Världsregeringen är då samma sak)

Världsregeringen får alltså 42 månader eller 3 1/2 år på sig att pressa och tvinga folk på hela jorden att ta ett märke som kallas för vilddjurets märke. En stor religös ekumenisk rörelse kommer att försöka göra samma sak mot de troende under samma tidsrymd. (De Laglösa)

Vad tycker du att det här ser ut som? Jo en reningsprocess av Guds Hus (Tempel) som kommer att pågå i 3 1/2 år eller42 Månader. Ser du att Gud använder sig av det onda för att utföra den här reningen av sitt hus (Tempel)? Det onda får tjäna som hans budbärare för att utföra domen över sitt hus.

Den läran om ett ”Bortryckande” av församlingen här är därför totalt emot Guds rådslut. Satan försöker att bedra oss här. Nej det här är istället en vedermöda som vi måste gå rakt igenom (EX) till vår prövning genom att stå utanför märket och systemet. Det bibliska begreppet på frälsning är alltid att gå rakt igenom en prövning! Undervisning om detta finner du här i ordet 3467 Yasha  som just är roten till namnet Yeshua (Jesus).

Under en tidsperiod av 3 1/2 år eller 42 månader kvar skall alltså Guds Hus (Tempel – Familj) rensas.

2 Tess 2 säger att Satan kommer att få en tid att agera (Upp 13 – 3 1/2 år) när han låter ”fördärvets man” träda fram för att bedra dem som inte ger ”käreken till sanningen rum” så att de kan bli ”frälsta” (gå rakt igenom prövningen)

Upp 11:1-2 verkar också vara samma händelse som LK 21:34-36 som beskriver att innan Herren kommer tillbaka så kommer en urskiljning att ske. Några kommer att bli bedömda värdiga och andra inte. Vi ser det inte i den svenska översättningen men i den grekiska kan vi klart se detta.

Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger så att den dagen (Inleds med tidpunkt 1) plötsligt kommer över er 35 som en snara. Ty den(Dagen) skall komma över alla som bor på jorden. 36 Vaka alltid och be om kraft att * (Kataaxioo)kunna undfly (1628 EX-Pheugo) allt det som skall komma (Snaran – Tidpunkt 1 ) och kunna bestå inför Människosonen.” (Tidpunkt 2)

Ordet 1628 EX-Pheugo visar oss att frälsning Heb 3467 YashaTo Open up”  Som handlar om att ta sig i genom väldiga svårigheter och prövningar innan Jesus kommer. V 36 visar här hur vi arbetar på vår frälsning. Vaka Alltid! Be om Kraft! GK: Deomai = Att binda sig samman med någon.

GK: * 2661 Kataaxioo = Att bli bedömda eller räknas som värdiga (Rättfärdighet genom TRO)

Engelska King James har denna översättning

Luk 21:36 Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of man.

När Jesus berättar om en Dag (2250 Hemera) är det med all säkerhet inte ett exakt klockslag han menar. Utan det är en tidsperiod som börjar med en prövning (Snara) över jordens alla innebyggare och slutar med Jesu Tillkommelse och en ny värld.

Både Grekiskan 2250 Hemera och Hebreiskans 3117 Yom kan betyda en tidsperiod mellan 2 uppsatta fasta tidspunkter. I det här fallet börjar det med att Herren sänder en period av prövning innan han själv kommer tillbaka igen.

GK:2250 Hemera (Dag) Heb:3117 Yom (Dag) och GK: 3410 Hora (Timma)  är därför mycket intressant att studera för alla är benämningen på en tidsperiod. (Vi har beskrivit varje ord för dig)

Alltså inleds Herrens dag med en bestämd Tidpunkt 1 som är en period av prövning som kommer över hela jorden som en snara. Men bara de som är bedömda och räknas som värdiga kommer att komma igenom den perioden (Tidpunkt 1) och få stå inför Herrens ansikte (Tidpunkt 2)

Om samma tankesätt gäller för ordet ”Timma” så kan vi få ljus över mycket. En Timme är GK 5610 Horasom enligt Spiro Zodhiates Wordstudy betyder: En intervall av tid mellan 2 fast fixerade punkter.

Strongs lexikon visar att det kan betyda: ”Högvatten” alltså tidvatten och ”En flod”. Och då får det alltså innebörden av en tidsperiod mellan högvatten och ebb.

11 September 2001 Twin Towers föll och Herren visade oss att det var väldigt profetiskt Det var otroligt nog exakt en timme mellan tornens fall. Det var alltså en tidsperiod mellan dessa olyckor på en timme. 

Läs Upp 18 om Babylon! där nämns både 1 Timme och 1 Dag i samma stycke och ger ytterligare bekräftelse på att vår tolkning håller.

Upp 17:12 Och de tio hornen du såg är tio kungar, som ännu inte har fått något rike. Men tillsammans med vilddjuret (Upp 13) får de makt (1849 Exousia) att regera som kungar under en enda timme.(Tidpunkt 1 – Tidpunkt 2) = 3 1/2 År

Uttydningen av alla drömmar som troende har skickat in till oss om en översvämmning och en flod har nu fått sin förklaring genom Guds eget ord. Det kommer alltså att komma en ”Tidvattenvåg” från havet som inleder Tidpunkt 1.

Alla som inte har byggt sitt hus på klippan kommer att tas med av floden vid Tidpunkt 1 eller fastna i snaran. Dessa kommer inte att klara provet och når inte fram till öppningen i Tidpunkt 2

Herrens dag är alltså en tidsperiod mellan 2 fast fixerade tidspunkter. Det inleds med en dom och en prövning över jordens alla innebyggare men även över all kristendom. Floden eller Katastrofen eller Snaran (Tidpunkt 1) kommer att komma över allting på jorden. Den perioden leder fram till Jesu Tillkommelse och Evighetens Dag (Tidpunkt 2)

Tidpunkten 1 inleder alltså provet och prövningen som kommer över hela jorden som leder fram till Tidpunkt 2 som är Jesu Tillkommelse och den nya tidsåldern.

Tidpunkt 1 inleder alltså en period 3 1/2 år eller 42 Månader som symboliskt är 1 Dag eller 1 Timme

(1) Den tidpunkten representerar en Flod

(2) Den tidpunkten representerar en Katastrof

(3) Den tidpunkten representerar en Snara

(4) Den tidpunkten representerar Dom (Avskiljning eller Åtskiljning)

(5) Den tidpunkten representerar en Prövning

(6) Den tidpunkten representerar Ångest och Nöd och Vedermöda