Mar 4:24 Och han sade till dem: ”Akten på vad I hör. Med det mått (3558 Metron) som I mäter med skall ock mätas åt er, och ännu mer skall bli er tilldelat.

 • Innan detta så har Jesus nyss berättat liknelsen om såningsmannen.
 • Han har berättat att målet för oss är att vara i den positionen han har bestämt.
 • Att vara på ljusstaken är ju en bild på Sak 4 + Upp 1.

Det vi hör är därför ordet om riket det är Guds rådslut och Guds plan och det är Sanningen.

Det var bara det sista hjärtat i liknelsen om såningsmannen som bar frukt och som hörde. Lägg märke till att i de andra hjärtana så fanns det annat som tydligen betydde mer än sanningen.

Det var alltså hjärtan som inte förstod att det som de hörde var det viktigaste i hela världen. Det var hjärtan som inte alls eller bara för en tid aktade på sanningens ord. (På ljuset)

 • Måttet här är 3558 Metron – Spiro Zodhiates benämner det som ett mått helt enkelt. Det kan betyda”Måttstav”
 • Gal 6:14-16 >> Guds Israel vandrar med korset som måttstav.
 • Om vi har korset som måttstav så försvinner alltså allt det andra ur våra hjärtan så vi bär frukt.

Det är därför helt klart vad Jesus egentligen menar här nämligen att måttstaven är korsets kraft. Om vi tar måttstaven eller korset på när vi följer honom så kommer han att ta bort världen i oss. Det är som en vandring med en stav i vår hand eller om du så vill ett kors. (Det var egentligen vad Israels ökenvandring handlade om)

Mat 16:24 Jesus sade till sina lärjungar: ”Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors (Staven) på sig och följa mig. 25 Den som vill bevara sitt liv (5590 Psuche) skall mista det, men den som mister sitt liv (5590 Psuche) för min skull, han skall vinna det. 26 Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? (5590 Psuche) Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? (5590 Psuche)

Här beskrivs återigen vad som finns i våra hjärtan. Vad som är sten och tistlar och törnen (Jes 55:8-13) Vad som är våra egna vägar. (Jmf detta med såningsmannen) Det som är Berg och Höjder och det som är Tistlar och Törnen i Jes 55:8-13 + Såningsmannen Mt 13 + LK 4 är följande.

 • (1) Vi vill egentligen ha vår vilja fram och ha kontroll över situationerna vi hamnar i. (Falsk frid)
 • (2) Vi vill egentligen vinna hela världen om vi kunde det.
 • (3) Vi vill egentligen ha ära och få berömmelse och bli sedda.
 • (4) Vi vill egentligen utnyttja andra om vi kan för att nå dessa mål.

Dessa punkter stämmer helt överens med de 3 personerna som står nämda i Judas brev

Jud 1:11 Ve dem! De hava trätt in på Kains väg, de hava för löns skull störtat sig i Balaams villfarelse och hava gått förlorade till följd av en gensträvighet lik Koras. 12 Det är dessa som få hålla gästabud med er, där de sitta såsom skamfläckar vid edra kärleksmåltider och oförsynt se sig själva till godo. De äro skyar utan vatten, skyar som drivas bort av vindarna. De äro träd som stå nakna på senhösten, ofruktbara, i dubbel måtto döda, uppryckta med rötterna.

I ändetiden så är det dessa med det sociala evangeliet som kommer att vålla splittringar bland oss.

Jud 1:18 hur de sade till er: ”I den yttersta tiden ska bespottare uppstå, som vandra efter sina egna ogudaktiga begärelser.” 19 Det är dessa människor som vålla söndringar, dessa som är ”själiska” och icke hava ande. 20 Men I, mina älskade, uppbyggen er på er allraheligaste tro, bed i den helige Ande,

Lägg märke till att splittringarna kommer att handla om ”församlingsbygge(Cellgrupper i ett pyramidsystem?)

Hör (Shema) du ordet om riket? Vilket mått mäter du med? Alltså hur du mäter är en bild på hur du ser och hur du bedömmer vad som är Ont och vad som är Gott. Tar du mätstaven eller korset och mäter med eller tar du ditt eget förstånd och mäter med?

Mk 4:24 Jesus menar att det är så viktigt att vi människor förstår vidden av ordet om riket. När ljuset får tränga in i våra hjärtan så vi förstår ordet om riket. Så blir detta vår måttstav och hjälper oss att kunna skilja på vad som är Gott och vad som är Ont (Heb 4)

De här 4 punkterna kommer nu i ändens tid vara ihopblandade i en lära som kommer att tränga igenom våra församlingar. Bara Rikets Barn kommer att se skillnaden! Bara Guds Israel som är korsfästa för världen kommer att kunna stå emot det här!

Du känner säkert till de nya metoderna för att samla så många folk till gemenskap. Nu ska vi ta och titta lite på om detta bygger på mänsklig visdom (4 Punkterna) eller om det är bygger på Guds visdom (Mätstaven – Korset)

När Paulus säger att Gud skall göra all mänsklig visdom om intet så syftar han till de 4 punkterna. (1 Kor 1:17-19)

1Kor 2:1 När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. 2 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. 3 Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. 4 Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. 5 Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft

 • Evangeliet om Jesus Kristus och honom som korsfäst är alltså i fiendeskap mot de 4 punkterna (Vår visdom)
 • De 4 punkterna representerar även världen och världen är i fiendeskap mot Gud (Jak 4:4-6)
 • De 4 punkterna är högmod och då missar vi Guds nåd. (Jak 4:6-7)
 • De 4 punkterna är beskrivna i Jes 30 – Hästar och Vagnar från Egypten.

Det moderna sociala evangeliet en Guldkalv

 • Sanningen är att du måste dör ner från de 4 punkterna här för att bli frälst genom korset.
 • Lögnen är att du inte alls behöver dö ner ifrån de 4 punkterna för att bli frälst.
 • Det var precis en sån Gud de skapade genom Guldkalven (förvriida Guds ord)

Lögnen eller laglösheten i ändens tid kommer att handla om denna lögn. Ett evangelium som innehåller dessa 4 punkter och som kommer i Jesu namn. Det var precis vad Guldkalven i öknen handlade om!

Om dopet till Kristus innebär kraft och kläder och att göra sig till ett med Herrens lära och Hans auktoritet. Så måste ju ”att bli naken” betyda precis tvärt om nämligen att göra sig fri från Herrens lära och hans auktoritet.

Jerry Potter: Man tog nu alltså guld som är en bild på Guds ord (Plan och Rådslut) och man formade detta till den bild som man ville ha. Människans bild de 4 punkterna och den bilden gjorde dem nakna. (Kalven – Nimrod)

I ändens tid så kommer det att vara vanligt att Guldkalvspredikanter kallas för att klia öron (2 Tim 4:1-4)

2Tim 4:1 Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus, inför honom som skall döma levande och döda, jag uppmanar dig vid hans tillkommelse och hans rike: 2 Predika ordet, träd upp i tid och otid, bestraffa tillrättavisa, förmana med allt tålamod och med undervisning i alla stycken. 3 Ty den tid kommer, då de icke längre ska fördra den sunda läran, utan efter sina egna begärelser ska samla åt sig lärare hoptals, alltefter som det kliar dem i öronen, 4 en tid då de ska vända sina öron från sanningen, och i ställetvända sig till fabler.

V 3 Begärelserna (De 4 Punkterna) som driver dem gör att de kallar predikanter som har ett evangelium som säger att man kan ha dessa 4 punkter kvar men använda dem för Jesus.

V 4 De skall vända sig från Sanningen (Korset) till Fabler (Påhittade saker)

Vi tror att Laodicea är en bild på de som går in under ledare som förespråkar den sociala evangeliet. Man följer då en guldkalv och det gör man precis innan Mose kommer ner från berget. (Jesu tillkommelse)

Upp 3:18 Så råder jag dig då att du köper av mig guld som är luttrat i eld, för att du skall bliva rik, och att du köper vita kläder till att kläda dig i, för att din nakenhets skam icke skall bliva uppenbar, och att du köper ögonsalva till att smörja dina ögon med, för att du skall kunna se. 19 ’Alla som jag älskar, dem tuktar och agar jag.’ Så gör nu bättring med all flit.