EF 1:1 Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, till de heliga som bor i Efesus och som tror på Kristus Jesus. 2 Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. 3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse, 4 liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom.*

Vers 4 Grundtexten har: * i Agape inför hans ansikte . (Se Abraham 1 Mos 17:1)

V 1 De heliga är de som tror och de som tror får gå in i hans gärningar skapade redan innan jorden fanns. De som tror får alltså gå in i hans vila och finner då vila från sina egna gärningar (Heb 4)(Ef 2:8-10)

Både gärningarna och redskapen som gör dem är alltså redan skapade i kristus. Och för att komma in i de här gärningarna krävs att vi underordnar oss huvudet Jesus Kristus. Jesus blev i och med sin uppståndelse från de döda satt över hans händers verk

Heb 2:5 Ty det var icke under änglars välde som han lade den tillkommande världen, den som vi tala om. 6 Däremot har någon någonstädes betygat och sagt: ”Vad är en människa, att du tänker på henne, eller en människoson, att du låter dig vårda om honom? 7 En liten tid lät du honom vara ringare än änglarna, men krönte honom sedan med härlighet och ära och satte honom till herre över dina händers verk; 8 allt lade du under hans fötter.” När han underlade honom allting, undantog han nämligen intet från att bliva honom underlagt – om vi ock ännu icke se allting vara honom underlagt. 9 Men honom som en liten tid hade blivit gjord ”ringare än änglarna”, honom, Jesus, se vi för sitt dödslidandes skull hava blivit krönt med härlighet och ära, för att det genom Guds nåd skulle komma alla till godo att han smakade döden.

EF1:2 Ser du 3 enigheten här? Nåd och Frid är alltså den Andliga välsignelse V 3 talar om. Och den kommer ifrån Gud fader och Jesus Kristus.

Vi måste se på vers 4 i King James för att kunna förstå detta rätt.

EF 1:4 According (I enlighet med detta) as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him (Inför hans ansikte) in love (Agape)

Abraham är en förebild på vad Paulus egentligen menar här.

 • Abraham fanns och det han skulle bli och göra innan världens grund var lagd.
 • Han skulle bli en fader för många folk.
 • Gud välsignade Abraham.
 • Herren testade Abrahams (Agape) på Moriah sedan kom välsignelsen.

Agape är att underordna sig en konungs ord (Plan) helighet och rättfärdighet och att inte ha någon täckelse för sitt ansikte (Hjärta) får man bara genom att underordna sig konungens ord (Plan)

Då blir du precis som Paulus säger ett Lerkärl med en Skatt. Mönstret är exakt det samma för Abrahams säd (Jesu avkomlingar)

 • Du finns redan hos Gud i hans plan innan tiden fanns till.
 • Du kallas av Gud som en oformad lerklump.
 • Allt du möter formar dig till det du skall bli. (Rom 8:28-30)

Så du ser att det Goda som kommer från Gud är att forma dig till Goda gärningar han redan bestämt. Låt oss nu titta på Abrahams välsignelse så får vi se mönstret.

Apg 2:32 Det är denne Jesus som Gud har uppväckt, och vi är alla vittnen till det. 33 Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern tagit emot den utlovade helige Ande, har han utgjutit detta som ni ser och hör. 34 Ty David har inte farit upp till himlen. Men han säger: Herren sade till min Herre: Sätt dig på min högra sida, 35 tills jag har lagt dina fiender som en fotpall under dina fötter. 36 Därför skall hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias.” 37 När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: ”Bröder, vad skall vi göra?” 38 Petrus svarade dem: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. 39 Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar.”

 • Jesus är nu konungen Herren – ”Den som är först”
 • Vad skall vi göra? (Vad är jag kallad till då?)
 • Omvänd er och låt er döpas = ”Underordna er konungen” (Agape)
 • Då får ni Anden som en gåva. (Andens uppgift är att visa oss vad du skall göra i honom) (1Kor 2)

Vi fortsätter med Abrahams välsignelse i Apg för att ytterligare bekräfta sanningen här.

Apg 3:19 Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade 20 och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Act 3:21 Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det blir återupprättat, som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid. 22 Mose har sagt: En profet som är lik mig skall Herren er Gud låta träda fram åt er, ur era bröders krets. Lyssna till honom i allt vad han säger er. 23 Men var och en som inte lyssnar till den profeten skall utrotas ur folket. 24 Alla profeterna, så många som har talat från Samuel och framåt, har också förkunnat dessa dagar. 25 Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder, när han sade till Abraham: I din avkomma skall alla folk på jorden välsignas. 26 För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram, och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar.”

Eftersom mönstret måste stämma med Apg 2 så ser vi exakt samma sak.

 • Jesus är Herren och upphöjd.
 • Ångra er och vänd om = (Underordna er konungen = Agape)
 • Tider av vederkvickelse = (Anden välsignar dig)
 • Profeten skall välsigna oss genom att föra oss bort från onda gärningar. (Korset)
 • Han skall istället föra dig till förutberedda gärningar i Kristus.

Det här sker genom korsets kraft hans död och uppståndelse (välsignelsen i ditt liv)

Gal 6:14 För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. 15 Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. 16 Frid och barmhärtighet över dem som följer denna regel, ja, över Guds Israel.

De goda gärningarna ”I Kristus” är alltså Andliga och kan bara göras av en ny skapelse.