Bibelkommentarer NT – UPP 16

Upp 16:12 Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från Östern.13 Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. 14 De är ondskefulla andar som gör tecken och…
Läs mer

Bibelkommentarer NT – UPP 11:1-2

Upp 11:1 En mätstång som liknade en stav gavs åt mig med orden: ”Stå upp och mät Guds tempel ochaltaret och dem som tillber där inne. 2 Men utelämna (1544 Ex – Ballo) templets yttre gård och mät den inte, eftersom den är given åt hedningarna, och den heliga staden skall de trampa under fötterna ifyrtiotvå månader. 1544 EX –…
Läs mer

Bibelkommentarer NT – 2 Petrus 3

2Pe 3:1 Detta är redan det andra brevet som jag skriver till er, mina älskade. I båda har jag genom mina påminnelser velat väcka ert rena sinne, 2 så att ni tänker på vad som har blivit förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och Frälsaren som ni hört era apostlar förkunna. 3 Framför allt skall ni…
Läs mer

Bibelkommentarer NT 2 Petrus 2:19-21

2Pe 1:19 Så mycket fastare står nu också för oss det profetiska ordet och I gör väl, om I aktar därpå, såsom på ett ljus som lyser i en dyster vildmark, till dess att dagen gryr, och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. (Jesu tillkommelse) 20 Men det mån I framför allt veta, att ingen profetia i något skriftens ord kan…
Läs mer

Bibelkommentarer NT 2 Petrus 2:1-2

2 Petrus 2:1 Men också falska profeter uppstod bland folket, likasom jämväl bland er falska lärare ska komma att finnas vilka på smygvägar ska införa fördärvliga partimeningar och dra över sig själva plötsligt fördärv i det att de till och med förneka den Herre som har köpt dem. 2 De ska få många efterföljare i sin lösaktighet och för deras…
Läs mer

Bibelkommentarer 1 Pet 5:6-11

1Pet 5:6 Ödmjuka er (5015 Tapeinoo) alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. 7 Och kasta alla era bekymmer (3308 Merimna) på honom, ty han har omsorg (ni är i hans intresse) om er. 8 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem…
Läs mer

Bibelkommentarer NT – HEB 13:12

Heb 13:12 Därför har också Jesus lidit utanför stadsporten, för att han genom sitt eget blod skulle helga folket. Har du också undrat varför Jesus messias var tvungen att korsfästas utanför Jerusalems portar? Jo förr i tiden begravde man aldrig någon innanför portarna i en Judisk stad eller utförde en avrättning där innanför murarna. Brottslingar skulle alltid avrättas utanför stadens…
Läs mer

Bibelkommentarer NT – HEB 11:1

Heb 11:1 Tron (4102 Pistis) är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det (4229 Pragma) man inte ser. 2 Genom tron (4102 Pistis) fick fäderna sitt vittnesbörd. (3140 Martureo) 3 Genom tron (4102 Pistis) förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt.…
Läs mer