Mat 10:38 Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig. 39 Den som finner (2147 Heurisko) sitt liv (5590 Psuche) skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull skall finna (2147 Heurisko) det.

 • Helt klart betyder det här att förneka sig själv (Själen)
 • Och gör man inte det är man inte värdig att ta emot hans kraft och styrka.

(A) V 39 Beskriver nu att man kan finna själen. Och Spriro Zodhiates skriver att i den grammatiska form det är skrivet i så betyder det att: Söka efter något för sig själv! Så den som söker att styrka sin själ (Personlighet Känsla Förstånd) för sin egen del han skall förlora det. (Identiteten både här och i Kristus)

(B) V 39 Men den som förlorar sin personlighet i den här världen han skall vinna det. Det innebär att den person som går korsets väg går sanningens väg och får se Jesus och vem man själv är i honom.

 • Väg A leder till en identitetskris (Vem är jag?)
 • Väg B leder till att du får reda på vem du egentligen är och varför (Mt 16)(1Kor 2)

Ernest Oneill berättar att på 60 talet när man började att mixtra med människans psyke (Själ) så kom den stora frågan upp i hela västvärlden: Vem är jag!

Frågan måste ju ställas om inte samma sak sker nu inom den kristna världen? Man förkastar korset och man talar inte om det längre. Istället samlar man lärare på hög som styrker själen och förespråkar positivt tänkande. (Coaching)

Man säger ofta att man gör det för Jesu skull! Men eftersom man inte talar om korset utan gömmer undan det istället så bevisar man ju att man gör det för sin egen skull.

Så om man styrker sin själ genom olika böcker eller olika övningar för sin egen skull så komer man väldigt snart att förlora sin identitet. Lägg märke till att när församlingar börjar ta bort korset så startar helt automatiskt en identitetskris i församlingen.

 • Pastorn för församlingen får en vision som skall ”hjärntvättas” in ofta med 5 punkter.
 • Visionen handlar ofta om vem vi är eller vad vi är.
 • Visionsmöten hålls ofta för vi måste få veta vilka vi är.
 • Istället för Andefyllda talare får vi Inspirationstalare som skall styrka din själ. (Självbild)

Kommer och utger sig för att kunna styrka en människas självbild i Jesu namn och utelämnar korset är det någonting som kommer från kunskapens träd och kommer att förblinda din identitet i Kristus. Titta på sidan här i Tikva >> och läs själv och begrunda. Det här släpptes in både på Nyhem och på Torp.

Ernest Oneill: Den största synden Adam o Eva gjorde sig skyldiga till när de inte åt av livets träd var att de gjorde sig oberoende av Gud. Korset är Livets Träd och skall göra oss mer beroende av Gud istället.

 • Kunskapens träd (Lögn) = Leder oss bort ifrån Gud  (men i hans namn)
 • Livets Träd (Sanningen) = Leder oss in emot centrum av Jesus

Vi kan bara leda människor antingen UT (EIS) eller också IN (EIS) emot centrum av Jesus. Det här nya företagstänkandet som har kommit in i församlingar med alla dessa Coacher som skall styrka människor åt vilket håll går det? EX eller EIS? Tyvärr är nu hela samfund förgiftade av det här. 2 gånger har Jag (Janne) drömt om att stora delar av kristenheten i det här landet skall välja sin egen väg och det blir en tågresa ut ur Kristus (EX) (Klippan)

Sanningens väg är att vi redan innan världens grund var lagd är skapade i Kristus Jesus varenda en av oss till att bli det Gud har tänkt att vi skall bli. Problemet är att den människan som skall gå in i detta måste födas pånytt och bli en ny skapelse i Kristus Jesus. (Joh 3) Men inte ens det räcker för vår gamla människa måste dö (Korset) för att vår nya människa skall kunna gå in i löfteslandet och inta alla löftena. (Heb 4)

 • Allting verk som är producerat (Fött) av vår gamla människa är KÖTT
 • Allting verk som är en producerat av (Fött) av vår nya människa är ANDE

Vi människor är så totalt korrumperade i oss själva att vi inte kan skilja på det här i vår egen kraft. Och ingen Coach eller ledare i världen kan göra det utan endast Jesus själv. (Heb 4:1-16 Rom 7:15-18)

Det som nu sker i Kristenheten i är precis samma sak som Paulus talar om i Galaterbrevet.

Gal 4:16 Har jag nu blivit er fiende, därför att jag säger er sanningen? 17 Dessa människor är ivriga att vinna er men har inte rätt iver, utan vill skilja er från oss för att ni med så mycket större iver skall hålla er till dem. 18 Det är bra att vara ivrig för det som är gott, det gäller alltid, och inte bara när jag är hos er. 19 Mina barn, som jag nu än en gång med smärta föder, tills Kristus har tagit gestalt i er, 20 jag skulle önska att jag nu var hos er och kunde ändra mitt tonfall, för jag vet mig ingen råd med er. 21 Säg mig, ni som vill stå under lagen: lyssnar ni inte på lagen? 22 Där står skrivet att Abraham hade två söner, en med sin slavinna och en med sin fria hustru. 23 Slavinnans son var född av mänsklig vilja, (KÖTT) den fria hustruns son däremot i kraft av ett löfte. 24 Detta har en djupare mening: de två kvinnorna betecknar två förbund. Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn i slaveri, det är Hagar. 25 Ordet Hagar betecknar Sinai berg i Arabien och motsvarar det nuvarande Jerusalem, eftersom det lever i slaveri med sina barn. 26 Men det himmelska Jerusalem är fritt, och det är vår moder. 27 Det står skrivet: Gläd dig, du ofruktsamma, du som inte föder barn, jubla högt, du som inte känner födslovånda, ty den ensamma har många barn, fler än den som har en man. 28 Ni, bröder, är löftets barn liksom Isak. 29 Och som det var då, att han som var född efter naturens ordning (KÖTT) förföljde den som var född i kraft av Anden, så är det också nu. 30 Men vad säger Skriften: Driv ut slavinnan och hennes son. Ty hennes son skall inte ärva tillsammans med den fria hustruns son. 31 Alltså, bröder, är vi inte barn till slavinnan utan till den fria hustrun.

Vad menar Paulus med sanningen? Jo det förklarar faktiskt med ett enda ord vad han senare här försöker att få fram nämligen att när vi får se Jesus Kristus får vi också se oss själva I HONOM och får en helt ny Identitet ja vi kan kalla det ett nytt Namn (Den nya människan som föds av Anden ärver Riket) Kristus i OSS (V 19)

Paulus menar att vår gamla människa (Kött) kan producera en kristendom som ser exakt ut som den äkta. Ja den såg så äkta ut att ett inte ens Abraham själv förstod att det var något som var fel på den. De trodde till och med att det här var Guds vilja för dem 1 Mos 16. (Vi vet inte det själva Rom 7:15-18 Heb 4:1-16)

Psa 127:1 En vallfartssång av Salomo. Om inte HERREN bygger huset är arbetarnas möda förgäves. Om inte HERREN bevarar staden vakar väktaren förgäves.

Man tar bibelns löften och applicerar dem på någonting som är fött av KÖTT. Man för så många människor som möjligt in i församlingarna räknar dem och skryter över sina antal. Men många av de här människorna kasnke aldrig blir födda pånytt av Gud genom omvändelse och korsets kraft så att de blir Guds barn. (Gal 4:19)

Detta blir sedan en ny norm för kristenheten att följa. Och de ledare som lyckas ”proselytera” mest Ismaels blir sedan huvudtalare och nya förebilder för andra kommande Ismaels. Och som sagt var leder dessa ledare in emot centrum av Jesus eller leder de här ledarna folk UT