Upp18:6 Ge henne lika för lika, ge henne dubbelt igen för vad hon har gjort. Blanda dubbelt åt henne i den bägare som hon har blandat. 7 Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon har skaffat sig ära och lyx. (4763 Strenaio) Hon säger i sitt hjärta: Jag sitter som drottning, jag är inte änka och skall aldrig behöva känna någon sorg.

 • Hon har upphöjt sitt eget jag.
 • Hon har berett sig själv ära (Doxa – Härlighet – Ljus) (Gal 6:14) (2 Kor 4)
 • Hon har gjort det genom 4763 Strenaio

Ordet 4763 Strenaio betyder att samtidigt som hon blivit själisk rik.

 • Bli fattig och att det fattas oss något
 • Det innebär även att festa och dricka
 • Roten= Att bli stark i hjärtat eller Att bli hårdhjärtad

Skökans blandade vin eller kunskapens träd på Gott – Ont gör oss alltså starka i vår egen själ och hårdhjärtade. Vi blir berusade men vi blir samtidigt i avsaknad av härligheten från Gud.

Upp 19:2 Ty rätta och rättfärdiga är hans domar; han har dömt den stora skökan, som fördärvade jorden(hjärtats jordmån) genom sin otukt, och han har utkrävt sina tjänares blod av hennes hand.”

Hennes blandade vin (Lära) förstörde alltså Gk: ”Jordmånen i hjärtat” (se 4763 Strenaio) Skökans undervisning orsakar alltså ”Svält i Landet”

Ord 6:26 Ty för skökan måste du lämna din sista brödbit, och den gifta kvinnan vill fånga din dyrbara själ.

Predikaren 7:27 Och jag fann: Bittrare än döden är den kvinna vars hjärta är som snaror och nät, vars händer är som bojor. Den som är god inför Gud (god och utan täckelse inför hans ansikte) undgår henne, men syndaren fångas av henne. (Detta stämmer exakt med Kain 1 Mos 4:4-8)

Ord 5:20 Min son, varför skall du berusas (Bli drucken) av en främmande kvinna och sluta en annans hustru i din famn?

Något som är intressant i sammanhanget är detta.

Hon har berett sig själv ära (Gk: Doxa) vilket Paulus säger är ljus i 2 Kor 4. Och detta har hon gjort genom att festa och dricka.

Det här stämmer exakt med de 5 ovisa jungfrurna.

 • De dricker med dem som är druckna. (Mt 24:49)
 • De blir hårda i hjärtat och slår fåren.(Mt 24:49)
 • De vaknar och skall bereda sina lampor (sitt ljus) (Mt 25:7)
 • De märker efter ett tag att det fattas dem ljus. (Mt 25:8)
 • De kommer inte in till bröllopet utan dörren stängs (Mt 25:10)
 • Av vad Jesus säger att de skall vaka (vara nyktra) vet vi att dessa var druckna (Mt 25:13)

Det här kära vänner är inte alls katolska kyrkan det är den församling vi ser just nu som ”Lyfter upp sig till Ledare” Och ”Visionerar” sin egen väg framåt. Och de som inte följer med ”Slår” de och ”Tvingar”framåt.

Vi är rädda för att det här är precis detta vi nu ser hände i många församlingar idag. Det är de ”nya” ledarnas väg och den väg som Johannes varnade för i sitt brev.

1Jn 2:15 Älsken icke världen, ej heller vad som är i världen. Om någon älskar världen, så är Faderns kärlek icke i honom. 16 Ty allt som är i världen, köttets begärelse och ögonens begärelse och högfärd över detta livets goda, (Alazoneia >>) det är inte av Fadern, utan av världen. 17 Och världen förgår och dess begärelse, men den som gör Guds vilja, han förbliver evinnerligen. 18 Mina barn, nu är den yttersta tiden. I haven ju hört att en antikrist skall komma, och redan hava många antikrister uppstått; därav förstå vi att den yttersta tiden är inne. 19 Från oss hava de utgått, men de hörde icke till oss, ty hade de hört till oss, så hade de förblivit hos oss. Men det skulle bli uppenbart att inte alla höra till oss.

Titta nu på ordet Alazoneia som finns i världen så ska du se vad de flesta i de moderna ledarskapen är drivna av.

212 Alazoneia se study light >>

1Jn 2:15 Älska inte världen, ej heller vad som är i världen. Om någon älskar världen, så är Faderns kärlek inte i honom. 16 Ty allt som är i världen, köttets begärelse och ögonens begärelse och högfärd över detta livets goda (212 ALAZONEIA) det är inte av Fadern, utan av världen. 17 Och världen förgår och dess begärelse, men den som gör Guds vilja, han förblir evinnerligen

Där är ordet Alazoneia – Har en mkt djupare betydelse än 1917 års bibel. Det här ordet öppnar upp och förklarar flera ställen i bibeln vi inte skulle förstått annars.

Alazoneia betyder: Tomt och skrytsamt prat. Det är en tom försäkran som förlitar sig på sin egen kraft och sina egna resurser och skamligt föraktar och överträder Gudomliga lagar och mänskliga rättigheter. En ohelig och tomt antagande som förlitar sig på världsliga resurser. Grundtextens ord i Johannes beskriver att denna Alazoneia är rotat i Bios = Det är fast rotat i vårt själsliv.

Och bara kraften i Kristi Kors kan befria mig från denna kraft!

Gal 6:14 Men vad mig angår, så vare det fjärran ifrån mig att berömma (TO SHINE) mig av något annat än av vår Herres, Jesu Kristi, kors, genom vilket världen för mig är korsfäst, och jag för världen.

Jer 9:23-24 + Jungfrurnas olja kommer av korset (Mt 25)

Jer 9:23 Så säger HERREN: Den vise berömme (LYSE) sig inte av sin vishet, den starke berömme (LYSE) sig inte av sin styrka, den rike berömme (LYSE) sig inte av sin rikedom. 24 Nej, den som vill berömma (LYSE) sig, han berömme (LYSE) sig därav att han har förstånd till att känna mig: att jag är HERREN, som gör nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty till sådana har jag behag, säger HERREN.

Vi kan inte lära känna Herren på något annat sätt än genom hans KORS och KORSET SYMBOLISERAR AGAPE >> Och AGAPE >> betyder att jag helt lägger ner mina ORD (Väg) (Planer – Tankar – Visioner) och underordnar mig och lyder Konungens ORD (Väg) (Planer – Tankar – Visioner)

Intressant är att ordet Alazoneia används när några i Jakobsbrevet ”Visionerar” om framtiden!

Men om dessa ”Visioner” inte har Gud som källa utan kommer någon annanstans ifrån så är det ondska hur kristet och fint det än framställs och allting som inte sker av tro är synd säger ju bibeln. Man kan därför aldrig gå till en företagsledares undervisning om hur man driver ett företag och överföra detta på Guds församling som man gör idag och tro att man kommer att bli ostraffad.

Jak 4:13 Hör nu (Grek: Kom till nutid!) I som säger: ”I dag eller i morgon vilja vi begiva oss till den och den staden, och där vilja vi uppehålla oss ett år och driva handel och skaffa oss vinning” 14 I vet ju inte vad som kan ske i morgon. Ty vad är ert liv? En rök är I, som syns en liten stund, men sedan försvinner. 15 I borde fastmera säga: ”Om Herren vill, och vi får leva, ska vi göra det, eller det. 16 Men nu talar I stora ord i er förmätenhet. All sådan stortalighet är ond. (Poneros)

Jam 4:16 But1611 now3568 ye rejoice2744 (Skina)  in1722 your5216 boastings:212 all3956 such5108 rejoicing2746 is2076 evil.4190

Sven Reichmann visar av Romarbrevet 2 att planera och att söka sitt eget föst är kött och ondska. Att planera och att söka Herrens först är Ande och Agape.

Detta är så avslöjande det står här NU SKRYTER NI (SKINER NI) I ER 212 ALAZONEIA = Tomt och skrytsamt prat. Det är en tom försäkran som förlitar sig på sin egen kraft och sina egna resurser och skamligt föraktar och överträder Gudomliga lagar och mänskliga rättigheter. En ohelig och tomt antagande som förlitar sig på världsliga resurser.

Sedan fortsätter versen med SÅDANT SKRYTANDE (SKINANDE LJUS = Jer 9:23-24) ÄR ONDSKA 4190 Poneros

Kan det finnas bättre beskrivning än den för vad som händer just nu inom kristenheten? Titta noga vad som skall känneteckna den sista tidens avfallna falska ledare och falska profeter. Tänk på betydelsen av detta ord när du läser VÄRLDEN som är en bild på EGYPTEN.

Och det är ETT ANNAT LJUS! Det är ett ljus som är Mörker. Kolla in Jeremia 9

Där det står Berömme sig så kan du ta och sätta in ordet ”SHINE” ”LYSA” och av sammanhanget så finner du att det här beskriver exakt ordet ALAZONEIA. Och i SAK 4 som handlar om församlingsbygge så säger Herren.

Sak 4:6 Då talade han och sade till mig: Detta är HERRENS ord till Serubbabel: Inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot

På tal om att skina så sa Paulus.

Gal 6:14 Men vad mig angår, så vare det fjärran ifrån mig att berömma mig av (To shine) något annat än av vår Herres, Jesu Kristi, kors, genom vilket världen för mig är korsfäst, och jag för världen.