2Pe 1:19 Så mycket fastare står nu också för oss det profetiska ordet och I gör väl, om I aktar därpå, såsom på ett ljus som lyser i en dyster vildmark, till dess att dagen gryr, och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. (Jesu tillkommelse) 20 Men det mån I framför allt veta, att ingen profetia i något skriftens ord kan av någon människas egen kraft utläggas. 21 Ty ingen profetia har någonsin framkommit av en människas vilja utan därigenom att människor, drivna av den helige Ande talade vad som gavs dem från Gud.

Grekiskan säger här att det profetiska ordet är som en bärbar lampas ljus som lyser upp en dyster vildmark. Denna dystra vildmark blir då vandringen i världen. Lika rätt är det att översätta ordet dyster vildmark med ”en mörk plats”

Vi vet att slutet på den här tidsåldern kommer att bli väldigt mörk innan dagen kommer och Jesus kommer tillbaka igen i härlighet.

Sions kommande härlighet och ljus.

Jes 60:1 Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och HERRENS härlighet går upp över dig. 2 Se, mörker övertäcker jorden och töcken folken, men över dig uppgår HERREN, och hans härlighet uppenbaras över dig.

  • Sion står för de förkrossade i bibeln – Herren är nära dem.
  • Sion står för dem som inte själva bygger (Jes 66)
  • Sion står för dem som likt Abraham väntar på staden (Heb 11:10)
  • Sion står för dem som byggt på klippan allt annat skakas (Heb 12)
  • Sion kommer att stå och Babylon falla i Uppenbarelseboken.

En bärbar lampa behöver ju olja för att kunna lysa eller hur? Har man inte olja i lampan så slocknar den och man ser inte vart man går och man förblir i mörker. Bibeln lär oss att det finns 2 ljus. Ett ljus som gör att vi berömmer oss av vår egen kraft och styrka och ett ljus som bara upphöjer Jesus.

Det sanna ljuset kommer från Anden och det ljuset förhärligar bara en enda person nämligen Jesus Kristus.

Joh 16:14 Han skall förhärliga mig, ty av mitt skall han ta och skall förkunna det för er.

Det innebär ju att ju mer smörjelse det kommer in i vår lampa ju mindre skiner vi och berömmer oss av vår egen styrka vishet och förmåga. Sion är alltså som en ljusstake som lyser av Andens smörjelse som inte har plats för något annat ljus. (Sak 4)

Du kan se detta i Jer 9:23-24 ordet berömma sig kan lika gärna översättas med ”att skina eller att lysa”

Jer 9:23 Så säger HERREN: Den vise berömme (Att skina) sig inte av sin vishet, den starke berömme (Att skina) sig inte av sin styrka, den rike berömme (Att skina) sig inte av sin rikedom. 24 Nej, den som vill berömma (Skina) sig, han berömme (Skina) sig därav att han har förstånd till att känna mig: att jag är HERREN, som gör nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty till sådana har jag behag, säger HERREN.

Vem får då olja och smörjelse till sin lampa?

Elvor och jag har fått ta emot varningar från Herren vart de här nya företagsmetoderna som nu har kommit in i församlingarna leder till. Satans plan är att strypa flödet av olja till lampan genom att föra oss från Anden till Själen (Köttet)

Herren har visat oss att många församlingar har hamnat precis i samma dilemma som Galaterna. Man har lagt till någonting till det enkla evangeliet nämligen mänskliga formler och strukturer. Så fort man gör det så får inte Herren äran utan systemet man för in och dess förespråkare. Man förlitar sig inte längre på Herren utan på mänsklig visdom. Man går på så sätt ifrån Anden till själiskhet (Kött)

Resultatet blir precis vad fienden vill nämligen att Andens smörjelse stängs av för den själiska människan kan inte ta emot det som kommer från Anden.

1 Kor 2:11 Ty vilken människa vet vad som är i en människa, utom den människans egen ande? Likaså känner ingen vad som är i Gud, utom Guds Ande. 12 Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är av Gud, för att vi ska veta vad som har blivit oss skänkt av Gud.13 Om detta tala vi också inte med sådana ord som mänsklig visdom lär oss, utan med sådana ord som Anden lär oss; vi har ju att tyda andliga ting för andliga människor. 14 Men en ”själisk” människa tar inte emot vad som hör Guds Ande till. Det är henne en dårskap, och hon kan inte förstå det, ty det måste utgrundas på ett andligt sätt. 15 Den andliga människan åter kan utgrunda allt, men själv kan hon inte utgrundas av någon. 16 Ty vem har lärt känna Herrens sinne, så att han skulle kunna undervisa honom? Men vi har Kristi sinne.