När Cathrine hade läst Monas dröm som vi la ut nyligen blev hon påmind om drömmen som hon själv fick i mars 2008. Hon förstod att den var profetisk och kände sig nu manad att berätta den.

Drömmen var så här:

Jag var på en strand och gick upp mot ett hus som låg uppe på en klippa. När jag kom fram stod dörren öppen och jag gick in. Jag la märke till att det fanns ingen tröskel och huset var byggt direkt på klippan. Golvet bestod av klipphällen och det låg trasmattor på ”golvet”. Det var väldigt hemtrevligt ljust och inbjudande i huset. När jag stängt dörren och vände mig om såg jag ett stort panorama fönster som vätte ut mot ett vidsträckt hav. Fönstret vätte ner mot stranden jag kom ifrån. Helt plötsligt roterade huset så att panoramafönstrets utsikt blev på baksidan av huset. Då såg jag ett stort gult moget sädesfält som vajade för vinden. Medan jag tittar på fältet ser jag långt borta en stor flodvåg som kommer med full kraft över sädesfältet och mot huset. Jag tänker förfärad, hur ska detta gå? När vågen når huset lyfts huset upp och surfar på vågen. Där tar drömmen slut.

Ohlins: Det vi tänkte på direkt var det profetiska budskap som Jerry Potter fick frambära 1984. >> Han hade fått liknelsen i Matt 13 om ogräset och vetet och upplevde att Gud talade om att det kommer två väckelser eller rörelser. Först kommer ”ogräsets hopsamlande”, som är en falsk väckelse och skörd.

Det är kompromissens väg och all falsk teologi som bygger på ”jaget” som skördas. Senare kommer en äkta väckelse när vetet samlas ihop. Jesus sa att skördetiden är tidens ände. Det här sker strax innan tidens slut och Jesu tillkommelse. Grundtextens ord beskriver ”ogräset” som darnel. Darnel ser ut som vete och går inte att urskilja förrän det mognar. Då blir det mer och mer synligt och när det är dags att skörda åtskiljs det från vetet eftersom det är uppenbart att det inte är äkta. Det här ogräset kan vara giftigt om det mörka fröet blandas i mjölet av vetet och det har inget korn i axet. Det är tomt och värdelöst.

Jesus sa i liknelsen att ogräset inte fick rensas bort för tidigt för då fanns risk att vetet av misstag dras upp eller skadas. Mycket tyder på att flodvågen är en katastrof v(ekonomisk krasch?) som bland andra David Wilkerson har profeterat om. Att den kom från oväntat håll kan tyda på att något sker som vi inte förväntade. Det är genom prövningar som det visar sig var vår trygghet är. Den som har byggt sitt liv på klippan Jesus, är trygg. Det är den som har tagit emot hans ord och gör som han säger (Matt 7). Vi får söka oss allt närmare Jesus och korset, platsen för överlåtelse, rening och förtröstan. Där har vi möjlighet att rädda och hjälpa andra.

Uppenbarelseboken kallar ogräset för Skökan Babylon. Istället för att vara avskild bara för Jesus söker Skökan kompromiss för att bli accepterad och få människors gillande. Ordet sköka betyder en kvinna som är otrogen. Hon har en man men är med andra män. Hon – världskyrkan – kan alltså använda Jesusnamnet men bara för själviska syften, för att bedra och vinna på det för egen del. Hon kommer inte att överge sina ”andra män” dvs. avgudar, sådant som tillbeds vid sidan av Gud. Hennes hjärta är hårt och kallt och kärleken kallnar hos alla som gör sig ett med henne. Gud kallar: ”Dra ut ifrån henne, ni mitt folk så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder…!” Upp 18:4

Var och en som älskar Jesus och vägrar att kompromissa, leder Jesus själv på den smala vägen och kommer att föra samman med alla dem som älskar honom och ger rum för kärleken (agape) som älskar sanningen (2 Tess 2:10). De får vara med och bärga en äkta skörd för Guds rike i den sista tiden.