cba

Sabbater och Högtider – del 3

Undervisning: Elvor Ohlin

Tiondegivande – Bönesjal – Relationen till Israel

Den här serien Sabbater och Högtider behandlar förhållandet till lagen i det Nya förbundet. Här vill jag ta upp tiondegivande, att bära bönesjal och vårt personliga förhållande till judarna och Israel.

Först till frågan om tiondegivande. Gäller det i Nya förbundet när det är en gammaltestamentlig lag? Tiondegivande nämns först om Abram (Abraham), som gav tionde till Melkisedek (1Mos 14). Enligt lagen gav man senare tionde av säd, frukt och boskap. Tiondet var egentligen ett tecken på att allt tillhörde Herren. Det var ”skuggan” som innebar en del av det hela. Jag minns att bibelläraren Jerry Potter brukade säga att i GT gav man en del till Gud – i NT ger man allt. Tiondet i GT var en del och i NT ger vi allt. Tiondet i GT var ett tecken på att allt egentligen tillhörde Herren.

I Nya förbundet överlåter vi allt, hela vår ekonomi till Gud. Överlåtelsen är grunden och det rätta utgångsläget. Det handlar om att ge upp kontrollen och låta Gud göra ett djupare verk i våra hjärtan. Det är korsets väg – och det betyder också frihet från begäret efter pengar, som är ett gissel. Det har bevisats vetenskapligt att pengar inte gör oss lyckligare.”Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande.” (1 Tim 6:10). Allt tillhör Herren och vi är förvaltare. Der är naturligt för en (pånyttfödd) kristen att ge en del av sin inkomst till Guds verk. Mycket i fr a frikyrkornas verksamhet drivs av frivilliga gåvor.

I vissa kristna sammanhang talas (tjatas!) det mycket om pengar och det uppmanas att ”så ut för då kommer Gud att ge hundrafallt igen”, och liknande. Man uppmanar att ge ”i tro”, medan dessa ledare själva inte har ett uns tro. De lever gott på andras bekostnad. Det låter snarare som brist på förtröstan på Guds omsorg. Man uppmanas inte att ge av hjärtat utan för självändamål, för att tjäna på att ge – för att själv få mer! Det är detsamma som att köpslå med Gud och det leder inte till något gott. Den som är bunden i pengar (girighet) förhindras då den frihet som Jesus vill ge, när ekonomin är överlåten till honom.

Många av oss som har växt upp i en frikyrka är uppfostrade med att ge tionde. Vi ska först ha klart för oss:

  • tiondegivande är frivilligt – ingen lag
  • vi ska ge av hjärtat med glädje
  • vi ska ge till Guds verk, till det som är sunt och som vi har förtroende för (viktigt!)

2Kor 9:6 Det säger jag: Den som sår sparsamt skall skörda sparsamt, och den som sår rikligt skall skörda rikligt. 7 Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång. Ty Gud älskar en glad givare.

Detta är alltså grunden för givandet. Jag ser tiondet idag som en princip som är till hjälp, så att inte givandet försummas eller glöms bort. Men vi har inte rätt att göra tiondet till en lag, för då är vi skyldiga att hålla hela lagen. Det är tydligavarningssignaler om man måste förbinda sig att ge tionde, när man blir medlem i en kyrka. (Det brukar inte ske på grund av ”bibeltrohet”, utan för att man drivs av själviska ambitioner och måste ta till sådana metoder för att det ska funka).

Hur såg Jesus på tiondegivande?

Vi kan läsa om när Jesus tillrättavisade de skriftlärde och fariséerna angående deras givande.

Matt 23:23  Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni ger tionde av mynta, dill och kummin men försummar det som är viktigast i lagen: rätten, barmhärtigheten och troheten. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra. 24  Ni blinda ledare! Ni silar mygg och sväljer kameler (Det sägs att de silade vattnet för att inte riskera att svälja en mygga, ett orent kryp i lagen). 25  Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni rengör utsidan av bägaren och fatet, men inuti är de fulla av rofferi och omåttlighet. 26  Du blinde farisé, gör först insidan av bägaren ren, så blir också utsidan ren.

Dessa ledare var upptagna med att lyda lagens yttre bud men Jesus avslöjade gång på gång att deras hjärtan var fulla av girighet och begär efter pengar. Deras laglydnad handlade om att bli ärade av människor. Det de gjorde, gjorde de för att synas och få människors beröm och gillande. Därför var deras tionde ingenting värt inför Gud. Men om de först överlät sina hjärtan och såg till att insidan var ren, skulle också deras givande ha värde. ”Rätten, barmhärtigheten och troheten” är det viktigaste. Det beskriver ”tron som är verksam genom (Guds) kärlek”.

Jesus säger inte att tiondegivandet i sig var fel men motivet var fel. Å andra sidan finns det ingen uppmaning att ge tionde i Nya förbundet. Vi uppmanas att ge frikostigt och att ge med glädje. Det hade varit naturligt för fariséerna att ge och att ge med rätt motiv, om de hade omvänt sig och bekänt sina synder.

En spännande väg när Gud får ta över ekonomin

Det var en märklig tid efter att jag första gången överlät min ekonomi i Guds hand och släppte kontrollen. Det var en stor befrielse att släppa taget. Han visade sin omsorg på många sätt och att det håller att lita på hans löften. Det jag berättar här är ett (av många) exempel för att uppmuntra i tro inför framtiden med de ekonomiska skakningar, som säkert också kommer att drabba oss i Sverige. Gud har omsorg och han är undrens Gud.

Trossteg
När Janne och jag kallades till tjänst för Gud på heltid efter Bibelskolan -93, fick vi lära oss att gå i tro redan som nygifta. Det var ingen övertro att välja Guds väg och välja bort en ekonomiskt tryggare väg. Nej, det var på Guds tilltal och ledning – det är att gå i tro! – med löfte om att inget skulle saknas oss, vilket Gud verkligen visade trots att vi ofta levde under existensminimum. Det allra märkligaste var gåvan av total inre frid. Hur knepigt det än såg ut vissa månader, var det omöjligt att vara orolig! Det gick bara inte. Jag försökte verkligen tala om för mig själv att den här ekvationen går bara inte ihop. Men i mitt inre bodde en orubblig frid och förtröstan på Gud.

Vinsten till USA
Under de där åren försåg Herren oss med de största semesterresor vi har gjort! Vi var i USA fyra semestrar i rad. Vi reste med hyrbil i sammanlagt 42 stater. En av resorna var en vinst på TUR-mässan i Göteborg. Alla som känner till den mässan vet att den har tusentals besökare. Vid ingången till mässan delades ett spelkort ut av American Airlines. Med det fick man spela en omgång Black Jack helt gratis, med chans att vinna en USA-resa för två, var som helst i USA.

Janne åkte ur ganska snart men jag, som aldrig hade spelat detta förut gick vidare (!), tack vare lite hjälp med att ”splitta” (jag hade ingen aning om vad det var innan). Jag fick bästa möjliga kort och gick till finalplats med delad förstaplats. Finalen spelades på söndag eftermiddag och min motspelare var en grekisk ”gambler”, alltså ett proffs på spel. Han var ganska nedlåtande mot mig men jag fick bästa tänkbara kort och med det lilla som jag förstod av spelet var det inga problem. Jag vann!

”Vi vann!”
Det roligaste minnet av vinsten var nog ändå när jag berättade det för alla vänner som kom på soppbespisningen som vi hade i kyrkan (uteliggare och missbrukare, luffare och ensamma). Det kom en spontan applåd och ett riktigt segerjubel. Alla blev jätteglada och det kändes som om alla kände: ”Vi vann!”.

Jag är övertygad om att Gud aldrig hade låtit mig vinna om jag hade varit svag för att spela med pengar. Men här visade Gud att spelet fick tjäna hans syfte. Elia blev ju betjänad av korpar vid bäcken Kerit när han var på flykt. De var Guds betjänter en tid. Enligt Mose lag var korpen en oren fågel och kanske hade Elia funderingar omkring Guds val, även om det inget står om det. Gud använder märkliga tillvägagångssätt ibland.

Mått av tro

Vad ska man göra om man har en så liten inkomst att man inte tycker att man har råd att ge? Självklart ska vi be den helige Ande om ledning. Vi bör nog också följa det mått av tro vi har. Någon har tro att ge mer och en annan har tro för mindre. Vi ska inte ge för att själva tjäna på det men vi kan räkna med att ”Gud blir aldrig någon något skyldig”.

Givandet ska inte heller göras så att man själv hamnar i knipa. Det ska bli en utjämning. Här är ett exempel när församlingen i Korint skulle skicka hjälp till fattiga.

2Kor 8:12 Finns den goda viljan, så är den välkommen med vad den kan ha och bedöms inte efter vad den inte har. 13 Detta säger jag inte för att andra skall få det bättre och ni få det svårt, utan för att alla skall ha det lika. 14 Just nu kommer ert överflöd att avhjälpa deras brist, för att en annan gång deras överflöd skall avhjälpa er brist. Så blir det lika för alla, 15 som det står skrivet: Den som samlade mycket fick ingenting över, och den som samlade lite led ingen brist.

Därför är det viktigt att vi inte styrs av känslomässiga impulser och överilade beslut, utan av den helige Ande och i första hand ger efter förmåga.

En trygg framtid

Det som är lagt i Guds händer, är i tryggt förvar. Det är hemligheten till en trygg framtid. När vi hamnar i till synes hopplösa eller omöjliga situationer har Gud alltid en utväg. Antikrists välde kommer att handla om kontroll, makt och pengar. Då måste vi verkligen lita på Gud! Därför är det tryggaste vi kan göra, att överlåta vår ekonomi och våra ägodelar i Guds hand redan nu. Att lita på Gud är en vandring i tro och erfarenhet, där tilliten växer när vi ser att Guds löften håller. Problemet är ju aldrig hos Gud utan hos oss, som så lätt oroas och tvivlar på Guds förmåga att hjälpa.

Matt 6:30 Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som i dag står på ängen och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer skall han då inte klä er? Så lite tro ni har! 31 Gör er därför inte bekymmer och fråga inte: Vad skall vi äta? eller: Vad skall vi dricka? eller: Vad skall vi klä oss med? 32 Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta. 33 Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Vi varnas för att leva för (sträva efter) pengar och rikedom!

1Tim 6:7 Vi har ju inte fört något med oss in i världen, inte heller kan vi ta med oss något härifrån. 8 Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda med det. 9 Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär, som störtar människor i fördärv och undergång. 10 Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. 11 Men du gudsman [gudsmänniska], håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet.

Ords 23:4 Slit inte ut dig för att bli rik, var klok nog att avstå från det. 5 Far inte med blicken efter det som ingenting är, ty det gör sig vingar och flyger som örnen mot himlen.

f

Bönesjal
[tallit]

Nu till något helt annat. I lagen uppmanades judarna att ha en bönesjal [tallit] med tofsar. Bönesjalen skulle bäras för att påminna om Guds bud och den bärs av många judiska män (och även en del kvinnor) än idag, när de ber. Den är vacker och tillverkas med yttersta nogrannhet. Den blå färgen utvinns av speciella skaldjur. Den israeliska flaggan sägs vara inspirerad av bönesjalen och det är ganska häftigt när man känner till betydelsen.

4 Mos 15:38 ”Tala till Israels barn och säg till dem att de, släkte efter släkte, skall göra tofsar i hörnen på sina kläder och sätta ett mörkblått snöre på varje hörntofs. 39 Ni skall ha sådana tofsar, och när ni ser dem skall ni tänka på alla HERRENS bud och göra efter dem och inte följa era egna hjärtan och ögon, som lockar er till otrohet. 40 Så skall ni tänka på och göra efter alla mina bud och vara heliga inför er Gud.

5 Mos 22:12 Du skall göra tofsar i de fyra hörnen på den mantel du höljer dig i.

Även Jesus bar en sådan mantel och en kvinna blev botad, när hon i tro (på Jesu makt att bota) sträckte sig efter hörntofsen på hans kläder. Sjukdomen som hon led av förbjöd henne att vidröra någon, eller att någon fick vidröra henne(3 Mos 15:25). Jesus botade henne och befriade henne samtidigt från den isoliering som det måste ha inneburit. Hon hade hoppats att ingen skulle märka att hon vidrörde Jesus men det undgick honom inte.

Matt 9:20 Och se, en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år närmade sig Jesus bakifrån och rörde vid hörntofsen på hans mantel. 21 Hon tänkte: ”Om jag bara får röra vid hans mantel blir jag frisk.”
22 Jesus vände sig om, och då han fick se henne, sade han: ”Var vid gott mod, min dotter. Din tro har frälst dig.” Och från det ögonblicket var kvinnan botad.

Varje hörntofs bestod av många trådar som hölls samman av ett mörkblått snöre. Mörkblått ingick i översteprästens dräkt, förutom rosenrött och purpurrött garn. Färgerna är symboliska och brukar anses förebilda Jesu gärning som Profet, Överstepräst och Kung. Den mörkblå färgen symboliserar i det fallet det profetiska (ordet) och även himmelsk härlighet. Tofsen var alltså förebild på Guds bud och var en enhet av många trådar. Så står det också att lagen fungerar. Alla bud måste hållas. Om man bryter mot ett enda bud, bryter man mot hela lagen (Jak 2:10). Därför gavs lagen för att överbevisa om synden. Vi är helt beroende av att leva i Guds NÅD, i Jesus Kristus/Messias! Vi får tillräkna oss Jesu rättfärdighet!

Joh 1:14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.

Ska hednakristna ha bönesjal för att lyda Guds bud? Nej, det hör till ”skuggan”, alltså förebilderna. Men återigen får vi ta del av innebörden, för att lära känna Gud. Vi har fått den helige Ande som påminner oss om allt som Jesus har sagt. Av vilken orsak skulle vi då behöva en yttre klädnad för att påminnas?

Joh 14:26 Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.

De hednakristna som tror att de är mer andliga och lydiga mot Guds bud om de bär en bönesjal, har fortfarande inte förstått förhållandet mellan lag och nåd i det Nya förbundet. De riskerar att på nytt bli upptagna med skuggan, den yttre förebilden. Om man på det sättet väljer att hålla på med ”skuggan”, ska man väl åtminstone ha en sådan bönesjal som är beskriven i GT! Bönesjalen var en mantel och ett ytterplagg, inget man gömde under andra kläder.

Jesaja profeterade om Jesus Messias [den Smorde], klädd i frälsningens klädnad (världens Frälsare) och insvept irättfärdighetens mantel (den Rättfärdige, som tillräknar oss sin rättfärdighet) men det hade knappast med vanliga kläder att göra. Det var bildspråk på Guds Sons – Jesu – gärning.

Jes 61:10 Jag gläder mig storligen i HERREN, min själ fröjdar sig i min Gud, ty han har klätt mig ifrälsningens klädnad och svept in mig i rättfärdighetens mantel, lik en brudgum med högtidsbindeln på sitt huvud, lik en brud som pryder sig med sina smycken.

Lagivrare

Bland lagivrare, som felaktigt kallar sig messianska, förekommer att de anklagar andra hednakristna för att bryta mot lagen när de inte följer de yttre föreskrifterna, som gällde i Gamla förbundet. Men de som så förlitar sig på lagen faller själva under tillrättavisningen från Paulus i Rom 2:17-24. De sanna messianska troende är de judar som bekänner sig till Jesus som sin Messias och som har klarsyn i förhållandet lag och nåd, skugga och verklighet. De har klarsyn i förhållandet vad som gäller om judiska seder och det som gäller för hednakristna enligt undervisningen i NT. Skiljemuren är nedriven av Jesus och frälsningen och Andens liv ges till var och en som TROR (Ef 2).

Apg 15:5 Några från fariseernas parti hade kommit till tro, och de steg nu fram och sade att man måste omskära hedningarna och befalla dem att hålla Mose lag. 6 Apostlarna och de äldste samlades då för att behandla frågan. 7 Efter en lång överläggning reste sig Petrus och sade till dem: ”Bröder, ni vet att Gud för länge sedan bestämde, att hedningarna genom min mun skulle få höra evangeliets ord och komma till tro. 8 Och Gud som känner hjärtat, har vittnat för dem genom att ge den helige Ande åt dem likaväl som åt oss. 9Han gjorde ingen skillnad mellan oss och dem, sedan han genom tron hade renat deras hjärtan.10 Varför vill ni då fresta Gud och på lärjungarnas axlar lägga ett ok, som varken våra fäder eller vi själva har kunnat bära? 11 Nej, vi tror att vi på samma sätt som de blir frälsta genom Herren Jesu nåd.”

När det gäller självrättfärdighet har vi alla en kamp att kämpa, eftersom den finns i den ”fallna naturen”, som gärna vill rättfärdiga sig själv för att duga och som lever på vår egen duktighet. Det största tecknet på att man är på väg bort från nåden och in i lagen, kanske ändå är att man tar avstånd från sina trossyskon. Den som älskar Jesus, älskar sina trossyskon som går korsets väg men lagen bygger upp skillnader, den skiljemur som Jesus har rivit ned (Ef 2:14). Det är när vi tror att vi kan och måste lyda lagen, som kärleken kallnar.

d

Vår relation till Israel

Vi som inte firar sabbat och högtider, har vid något tillfälle blivit anklagade för att ha ”judefobi”, ”förkastat allt judiskt” eller att vara ”laglösa” och sakna bibelkunskap, av hednakristna nyjudaister. Det är naturligtvis rent löjliga påståenden och lögner. Jag skulle kunna göra som Paulus och säga: ”Om jag ska tala som en dåre…” (2 Kor 11) när han försvarade sig mot dåtidens judaister och lagivrare, som trodde att de var förmer än andra och försökte lägga lagens ok på de troende. Ja, jag ska ”tala som en dåre” en stund, jag med!

Jag bodde nämnligen 6,5 år sammanlagt i Israel på 80-talet och arbetade där. Det var en självklarhet att ha sabbaten ledig och jag fick en del inblick i de judiska högtiderna som är helt naturligt, när man bor i Israel. Janne och jag gifte oss på Orit i Netanya, Israel (deras första vigseln där). Vi har judiska vänner både bland religiösa och ortodoxa, ateister och messianska. Jag är en ”israelsvän” sedan länge, eftersom jag fick det med mig ”från modersmjölken”. Mina föräldrar hade det profetiska ordet, Israel och judarnas roll, mycket klart för sig utifrån Bibeln. Kärleken till det judiska folket och Israel blev knappast mindre, när jag överlät mitt liv i Guds hand. Janne blev vaken över Israel som en naturlig följd, när han blev frälst 1989 och började läsa Bibeln. Det är en självklarhet att välsigna och be för Israel och det judiska folket, helt enligt Guds ord. Judarnas roll som Guds egendomsfolk och Förbunden tog jag upp ganska ingående i serien Jesu Återkomst >> .

Jag vill påstå att min bakgrund har gjort en del nyjudaister och lagivrare väldigt besvikna, eftersom deras anklagelser faller platt till marken!

Vi (Janne och jag) tycker om att läsa och studera hela Bibeln, även grundtext. Vi känner stor respekt för våra judiska vänner som följer de gammaltestamentliga sederna – men ingen blir frälst av att hålla lagen, varken jude eller hedning(andra folkslag). Det finns en hel del inblandning från Talmud och Kabbalah i judendomen idag som verkligen inte är sunt.

Vårt intresse för högtidernas innebörd och djupare studier i det som Paulus kallade för ”skuggan” i Gamla förbundet (GT), är en självklarhet eftersom det är Guds ord. Men vi gör det i ljuset av NT, som talar om hur vi skall förhålla oss till lagen.Om vi älskar Jesus och älskar Guds ord tar vi också Guds gränser och varningar på allvar. När kristna ledare tar lätt på bibelordet, byter man snart ut Guds evangelium mot värdelös underhållning. Det är när hednakristna tar lätt på bibelordet, som de attraheras av ekumenik med kyrkosystem som strider emot Bibelns ord för att bli accepterade. Vi ska varken gå in under lagoket eller gå i ok med Rom-kyrkan!!

Vi tar därför bestämt avstånd från dem som påstår att vi måste fira högtider och sabbater och att vi ska använda oss av gammaltestamentliga medel – som enbart var förebilder – för att ”lyda Guds ord ”. De som säger så saknar en rätt insikt och kommer att falla ur nåden i Kristus, om de fortsätter på den vägen. Det leder oundvikligen till att man tror att man är förmer.

Rom 10:3 De känner inte rättfärdigheten från Gud utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. 4 Ty Kristus är lagens slut, till rättfärdighet för var och en som tror.

Rom 3:28 Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar. 29 Eller är Gud endast judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas? Jo, också hedningarnas, 30 lika säkert som Gud är en, han som förklarar den omskurne rättfärdig av tro och den oomskurne genom tro. 31 Sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls! Vi upprätthåller lagen.
4:1 Vad kan vi nu säga att vår stamfader Abraham har vunnit genom gärningar? 2 Om Abraham förklarades rättfärdig på grund av gärningar, då har han något att berömma sig av – men inte inför Gud.
3 Ty vad säger Skriften? Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet. 4 Den som har gärningar att peka på får sin lön, inte av nåd utan som något han har förtjänat.

Paulus tillrättavisade judaisterna strängt och det är nog vad som behöver göras idag också i vissa fall när det gäller nyjudaister. Inte nog med att de lägger slavok på andra, de är glädjedödare i fariséernas fotspår. (Även i detta finns det pengar att tjäna, inte att förglömma). De kallar sig messianska men de är hednakristna som leker judar. Dessa är inte representativa för den messianska rörelsen. De är heller inte representativa för någon alls som är intresserad av ”de hebreiska rötterna”, om det innebär att förstå judarnas roll i Guds frälsningsplan.

Att bli kallad ”villolärare” av lagiska människor och nyjudaister, får vi nog räkna med. Om man ska fördjupa sig i de ”hebreiska rötterna” bör man hålla sig till dem som undervisar i Bibeln och inte blandar med Talmud – som fariséerna gjorde på Jesu tid – eller Kabbalah, som är ockult. Den ”visheten” kommer från fel källor. Det är en annan sak att studera den judiska kulturen, för att bättre förstå uttryckssätt och omständigheter då Bibeln skrevs. Det finns uttryck som kan förklaras genom insikt i den judiska kulturen men när rabbinska citat och annan s k vishetslitteratur jämställs med Bibeln, är man vilse.

g
Fallrisk

Messianska judar följer vissa judiska seder, medan andra inte gör bruk av något sådant alls. När vi besökte Israel senast i mars 2011, firade vi sabbat med våra judiska (messianska) vänner. Vi har en hel del (kristna) vänner som firar sabbaten och högtiderna (mer eller mindre). De gör det som en privatsak och av eget intresse och beslut, utan att påtvinga andra att göra detsamma. För många har det blivit en anledning att samla familjen, varva ned och umgås. Det respekterar vi naturligtvis och har inget emot. Den friheten gäller oss alla. Frågan är bara: Hur många klarar av att hålla det på den nivån, utan att lägga den ena lagen till den andra?

Många talar om att finna sin identitet och sina rötter idag. Vi uppmanas inte att ha våra rötter i något annat än i Jesu Kristi kärlek och lära känna honom! Då kommer också det övriga på sin rätta plats.

Ef 3:16 Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, 17 och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken [agape – Guds kärlek]. 18 Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet 19 och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. 20 Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, 21 honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen.

e
Sammanfattning

Hur ska vi förhålla oss till lagen i GT?
Vi har svaren i Nya testamentet och här är några exempel i en kort sammanfattning. (Det finns fler bibelord i ämnet, än de som tas med här).

Sabbat och högtider? Det är frivilligt att fira sabbat och högtider men det får inte bli så viktigt för den som håller dem, så att man faller ur nåden och går in under lagen. En sak är säker: vi är inte skapade för att arbeta sju dagar i veckan.[2Mos 31:13, 23:12, Kol 2:16, Gal 5-6, Hebr 4:3-9, Mark 2:27-28, Rom 14]
Fläskkött och andra matregler? All mat är renförklarad av Jesus själv. Ingen mat kan orena människan. Orenheten kommer från hjärtat. Det är viktigaste av allt är att ta hänsyn till den som är svag i tron och osäker. [Kol 2:16, Mark 7:18-19, Rom 14, 1Tim 4:1-4, Kol 2:20]
Tiondegivande?
Det kan vara en bra princip så att inte givandet glöms bort. Att ge – först och främst till Guds verk – är en självklarhet för den troende. I vilket fall skiljer det sig från tiondet i GT som gavs av både säd och boskap och andra tillgångar. I Nya förbundet överlåter vi inte bara en tiondel utan hela vår ekonomi. [2Kor 8:12-15, 10:6-7]
Äktenskap?
det finns tydliga gränser som tas upp av Jesus och senare i Paulus undervisning. Det är för vårt bästa och som skydd för oss. [Matt 5:31-32, Matt 19, 1Kor 7]
Rökelse och andra gammaltestamentliga saker?
Allt som tillhör ”skuggan” och den gamla offertjänsten har sitt slut i Jesus Kristus eftersom han har uppfyllt allt. Men den djupare betydelsen och innebörden ska vi ta del av, för genom dem lär vi känna Gud. [Kol 2:17, Hebr 10:1]
Bönesjal/mantel?
Vi behöver den inte eftersom den helige Ande påminner oss om allt som Jesus har sagt. [4Mos 15:38-40, Joh 14:26]
Klädsel?
Det finns en lag i GT där kvinnor förbjuds att ha manskläder och män förbjöds att ha kvinnokläder. Under den tiden var inte skillnaden särskilt stor i klädseln. Den enda uppmaningen i NT är att inte klä sig utmanande. Det handlar om inställning och attityd och viljan att leva rent. För övrigt är det självklart att leva som den man är skapad och inte försöka göra om sig. Vår rätta identitet får vi i Jesus Kristus [5Mos 22:5, 1Tim 2:9-10]
Kvinnans ställning? Läs bibelstudiet Adam och Eva >> . [Gal 3:26-29, Apg 2:18]
De tio budorden? Det finns bara en person som har uppfyllt Guds bud fullkomligt – Jesus, Guds Son. I hans efterföljelse formas våra liv i enlighet med buden när Jesus är Herre och den helige Ande får verka i och genom oss.
Sabbatens syfte och innebörd uppfyllde Jesus fullkomligt, eftersom han ”i allt gjorde Faderns vilja”. [Joh 5:19]
Det andra budet förbjuder avbilder i gudstjänstlivet, därför att de blir avgudar. Om vi vill leva för Jesus borde det därför vara självklart att inte använda ikoner eller andra bilder som medel i gudstjänstlivet. [2Mos 20:4]
Många bud handlar om relationen med Gud och varandra. Allt vilar på att Jesus älskar oss och har utgett sig själv för oss. Därför att han har älskat först och gett oss sin kärlek, kan vi älska honom och varandra med den kärlek som han har skänkt oss. Vi har den inte i oss själva. Det gör oss ständigt beroende av Guds nåd och är stor anledning att leva i tacksamhet till Gud. [Apg 15:5-11, Rom 10]

Den här serien ger inte svar på allt men jag hoppas att den ändå kan vara till någon hjälp.

Mvh
Elvor Ohlin