Gud uppenbarar sitt hjärtas tankar

Profetiska möten är underbart att vara på när man känner att Guds Ande får äga mötet och leda det som en röd tråd. Avslutningsmötet på evangelisationskampanjen i Bohuslän som hölls i pingstkyrkan Saron Strömstad, blev ett sådant möte.

Vi vill gärna delge er vad som hände där i ett litet sammandrag. Vi tror att det är detta ligger på Guds hjärta och att det är ett budskap till Guds folk. Vi hade faktiskt ropad till Gud i bön om att han skulle tala till oss som kom dit och det gjorde han verkligen. När vi skriver ner det här så inser man hur snabbt Gud kan ta budskapet i mötet och föra ut det till till många mer genom nätet idag.

Det var roligt att det kom semesterfirare från Västerås och besökte mötet som själva brukar vara inne och läsa på vår hemsida. De kan nog  stämma in i det vi skriver här.

Mötet började med att mötesledaren berättade om en (profetisk) dröm som hon hade haft samma morgon. Drömmen hon berättade fick anslå tonen i mötet.

Hon var tillsammans med  några andra bekanta och handlade i en affär på Koster. Glada skulle de ta båten hem igen. Vägen var stor och bred men så blev det en väldig nedförsbacke så de började att springa nerför backen. Plötsligt var vägen borta och ett stort stup öppnades framför dem. De lyckades med nöd och näppe stanna och kasta sig bakåt för att komma undan katastrofen. Sedan såg hon hur människor helt ovetande om att katastrofen närmade sig gick glada och bekymmerslösa mot stupet. Då hörde hon en röst som sa: ”Vad gör du för att rädda de här människorna?”

Omskakad vaknade hon. Hon delade också ett bibelord:

Psaltaren 139:23 Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta; pröva mig och känn mina tankar, 24 Och se till, om jag är stadd på en olycksväg och led mig på den eviga vägen.

Vi delade senare någonting var, som vi brukar göra. Elvor läste ur 2 Kor 5:14, 17-21 (Levande Bibeln). Det är Jesu kärlek som driver oss till människor. Det har vi inte i oss själva. Vi ska ha fokus på Jesus och komma till honom för bara han kan förändra våra hjärtan så att vi bryr oss om att människor får möta Gud.

Vi förstår att Jesus ville den här veckan på grund av alla de bönesvar vi fick för att det skulle bli möjligt. Från början var vi tre i teamat men Gud svarade på bön så att vi blev sju. Skeppare ordnades i sista stund, då ordinarie initiativtagare/skeppare måste in på en operation. Vädret var fantastiskt! (Det var storm veckan före och regnet kom dagen efter vi ”mönstrade av”).

En av våra vänner från Sunne berättade sedan i mötet om hur hon vaknat mitt i natten. Det var i mars i år  och hon hade en stark upplevelse i drömmen om hur mycket Jesus har lidit för vår skull. Klockan 3 på natten vaknade hon och Herren talade till henne om tidens slut och kallade henne att berätta för människor om vägen till frälsning och vad Jesus har gjort.

Det fanns också någonting mycket allvarligt i tilltalet för Herren sa: Många har lämnat mig och gått bort ifrån mig och har nu ingen kärlek kvar till människorna. De har valt sitt eget först.

Nästa två vittnesbörd handlade också om Guds stora nåd som alla behöver, oavsett bakgrund. Det gavs starka exempel på människor som söker Gud. Det är sådana vi möter när vi är ute på olika sätt för att berätta om vår tro och försöka hjälpa människor. Även om vi är svaga vill Gud använda oss.

Janne fick som siste man ”knyta ihop” mötet innan vi avslutade med sången Jesus kallar dig: kom nu till källan, då Elvor gav inbjudan till förbön.

De orden (Jannes) kan alla ta till sig som upplever att han eller hon inte riktigt räcker till. Vi behöver Guds nåd och hans barmhärtighet varenda en. Den lame tiggaren vid Sköna porten (Apg 3) är en bild på en totalt hjälplös och för människor förbannad människa (Se Joh 9:2) Sköna porten betyder: Vid den rätta tiden!

Men vid den rätta tiden kom hjälpen och han reste sig upp och jublande prisade han Gud i templet. Vi kan känna oss svaga och hjälplösa som den fattige tiggaren. Tron gav honom en överbevisning om en rättfärdighet som inte kan nås annat än genom tron på Jesu namn.

Det som inte kan förmedla till er var den atmosfär vi upplevde i mötet. Men Herren är ju hos dig också, så han kan välsigna dig lika starkt där du är.

Mvh
Elvor & Janne