En väns profetiska budskap

En av våra vänner har fått profetiska budskap som vi vill delge här. Hon vill själv vara anonym.

Budskap 2009-01-07

Från strålande sol och en klarblå himmel, en natur som stod som en vit brud ”färdigsmyckad utan skrynkla och fläck”. Ja så var den dagen när vi körde till xx, ca 20 mil. Men strax före började bilen föra ett märkligt ljud som tilltog i styrka. Så snabbt förvandlades en underbar utflykt till en stor oro.

På kvällen kom detta till mig: ”Ja mitt barn så kommer förändringen att ske. När allt ser så fint ut, kommer stormens vindkast på ett ögonblick. Därför låter min maning och varning, vaka och bed och till strids dig red. Prövningens tider kommer också över ert land. Men om du lyssnar till min röst och gör efter mina förmaningar, skall du komma hem också du till ditt eviga hem. Men nu mitt barn, gäller det verkligen att lyssna till mig och söka mig bittida och sent. Ja var stund är av nöden. Ty djävulen går omkring som ett rytande lejon och vill sluka var och en han kan få. Åkalla mig i nöden så får du hjälp av mig. Mitt blod beskyddar, mitt blod renar från all synd. Håll dig nära mig. Följ ej med hopen som ropar ”följ med oss”, utan håll dig intill mig, din Herre och Gud”.

Budskap 2009-03-19

Endast Guds Ande kan genomskåda den nyandliga infiltrationen i våra kyrkor och i vårt samhälle. Så förföriskt är detta ”nya”. Vaka och bed, fasta och bed.

Budskap 2009-03-21

Jag drömde på natten att någon sa till mig att tala på ett möte, men jag sa, det kan jag inte. Jag är inte bra nog för det. Men den som talade till mig hörde liksom inte på mina protester utan vidhöll att jag skulle tala. Och jag skulle tala om ämnet: Han bar själv sitt kors.

Jag vaknade och fick skriva ned följande: Jag sökte efter någon som var rättfärdig, någon som kunde träda fram i gapet för mitt folk, men jag fann ingen. Så hjälpte mig då min egen arm, själv trampade jag druvpressen.

Min väg var ej en ljuvlig, skön och smärtfri väg. Nej det kostade mig, din Gud, en smärta utan gräns. Jag gav mitt liv, mitt blod. Nu ber jag dig, tag ditt kors på dig varje dag och följ mig. Det är att förneka sig själv, att överlåta ditt jag till mig din Herre och Gud.

Då skall du också få som lön den himmelska saligheten redan här och nu. Hör du som har öron.

Människor vandrar nu bort i skaror, också de mina som jag en gång fött på nytt. De vill gå en annan väg utan lidande, utan smärta och nöd för sina medmänniskor. De vill gå en behaglig väg med djupmeditation och yoga. En väg, en avguds väg, ett självupphöjande som leder bort, inte hem till mitt rike i himmelen. Hör du som har öron. Vänd tillbaka du mitt barn. Vänd tillbaka till din Gud, din frälsare Jesus och efterfölj honom. Kom medan dörren är öppen. Snart är den för evigt stängd. Dessa bibelord kom till mitt inre, det flödade fram…

2 Mos 32:25-26 Då nu Mose såg att folket var lössläppt, eftersom Aron, till skadeglädje för deras fiender hade släppt dem lösa, ställde han sig i porten till lägret och ropade: Var och en som hör Herren till komme hit till mig! Då församlade sig till honom alla Levi barn.