Vi fick en profetia på mail med detta meddelande:
När jag städade en låda med papper, hittade jag denna allvarliga profetia som jag inte kan lämna. Skickar den vidare till er som når många på nätet. Vi måste förstå att vi lever ännu längre fram nu än när denna skrevs. Ack, att vi kunde vakna. Snart är Han här. Men vilket pris är vi villiga att betala.

Vi väljer att lägga ut den, och som all profetia ska den prövas.
Mvh
Ohlins

Profetia till Sverige och Europa

Ropa ut en helig bön och fasta!
Ni, Europas folk, sover. Ni Europas folk, har fallit för en falsk frid. Ni Europas folk, går mot Guds dom med stora steg.
Ni, Europas folk, styrs och leds av människor som är lika långt borta från verkligheten som isbjörnen från den afrikanska kontinenten.
Ni, folken i Europa, vakna! En stor lavin av våld rullar emot er!
En lavin, inte av snö och is, utan av metall och stridvagnar och lastbilar fullastade med många människor. Och de är på väg till er. Motorerna långt borta i Asien har redan startat för att börja rulla i riktning mot Europa.
Ni Europas folk, inget av era länder kommer att bli skonade.
Ni kommer inte att bli skonade. Inte i någon stad kommer ni att finna fred. Barn kommer att förlora sina föräldrar, affärer kommer att plundras, hem och hus rånas.
Ni, Europas folk, är utan skydd, utlämnade till Asiens mäktiga armé.
Ni, Europas folk, gärna hade jag velat skona er, men ni har inte tagit vara på åren av fred för edra själar. Ni har fallit för konsumtionens berusning. Ni har fäst er uppmärksamhet mer på materialismen än på mig – den levande Guden.
Ni, Europas folk, ni kommer att fråga i er nöd: Var är nu den gode Guden? Har ni inte frågat efter mig under
de goda dagarna,  varför skulle jag låta mig finnas när ni mår dåligt?
Men ännu en gång skall ni få ett tillfälle att söka mig. Att åkalla mig för att jag skall hindra katastrofen att hända, den som rullar fram.
Sök mig så skall ni finna mig. Åkalla mig och jag kommer att höra!

Hör mitt folk.
Min dom kommer över er. Ni menar att domen kommer över mörkrets barn, min dom börjar i min familj och det är ni! Ni har låtit en tid av nåd gå förbi. Den tid då jag gav frihet och ro åt Europa har ni låtit passera. En tid av djup tacksamhet för min gudomliga välsignelse har ni låtit gå förbi.
Ni herdar har inte gett den rätta maten till mitt folk. Fortfarande håller ni på att ge ut mjölk, ni söker egen ära. Mer och mer gäller det bland er att akta människor mer än mig.
Ni herdar har inte levt i en beroendeställning till mig utan levt i beroende av materialismen och av människors uppskattning.
Ni herdar söker inte mig….är ni inte medvetna om hur långt bort ni kommit från mig?
Ni herdar, är det viktigare att hålla på med fromma aktiviteter i era
”gudstjänster” än att räkna med min Helige Andes påverkan?
Ni, herdar, har ni tappat bort medvetandet om ert ansvar som ni har inför mig? Genom min Ande kommer jag att avslöja de tröga, de stolta, de likgiltiga och de kärlekslösa herdarna. Ni kommer att offentliggöras!
Barn kommer att skämmas för sina fäder. De kommer att skiljas från sina familjeband. Olycka kommer att ta över familjer och församlingar som är besmittade av ljumhet och tröghet. Ja, mitt folk är slaget av dövhet och blindhet.
Ropa då på mig så länge det är dag! Utlys en helig bön och fasta och ni kan hålla tillbaka olyckan som annars skall komma över er.
För övrigt skall jag skaka om er så att ni kommer att darra av ångest. Somliga kommer att ignorera detta på samma sätt som många andra budskap som varit smärtsamma.
Ve dessa herdar, som inte har fört mitt folk i gemenskap med mig, utan ner i avgrunden. De kommer att plågas både dag och natt.

Sök mitt ansikte!
Sök att få förlåtelse och helande från mig!
Sök mitt ansikte för att få reda på min vilja!
Sök mitt ansikte för att ta bli uppfyllda av min ande!
Sök mitt ansikte för att bli utrustade med min kraft!
Sök mitt ansikte för att ta emot mina gåvor!
Sök mitt ansikte för att bli uppfylld av min kärlek!
Sök mitt ansikte för att undgå min dom!
Sök mitt ansikte för min egen skull- för jag älskar er!

Ni tror att ni lever i säkerhet på er kontinent. Detta är en falsk frid ty dessa makter av kommunistisk och nazistisk diktatur är inte krossade.
Det kommer ett stort hot från Öst-europa. Som en väldig havsvåg kommer denna makt att välla in över länderna och inget land kommer att kunna var skyddat genom neutrealitet.
Ropa därför ut en helig bön och fasta!
Bli stilla inför mig och lär er att höra! Sluta med era religiösa aktiviteter! Jag är trött på att se på dem. Ser ni inte att jag har vänt er ryggen? Ropa ut en helig bön och fasta!
Många tror att de ha flera år kvar. Ni tänker inte mina tankar-nådens tid, den har ni haft…Tag vara på den möjlighet och tid som ni nu får av mig. Jag är rättfärdighetens Gud.
Vakna! Ser ni inte hur jag börjar tömma min vredes skål över jorden?

DET SOM NI HAR UPPLEVT I DE SISTA DAGARNAS
NATURKATASTROFER ÖVER EUROPA, DET ÄR ENDAST EN LITEN BÖRAN JA – EN FÖRSMAK AV DET SOM SKALL KOMMA ÖVER ER OM NI FORTSÄTTER EFTER ER EGEN VILJA OCH UTGÅR DÄRIFRÅN I ERA BESLUT.
Ropa ut en helig bön och fasta!
Jes. 30:15
Förebedjarna på Öland.
30dec.-2 jan. 2000.