Evangelium om Jesus

Text: Elvor Ohlin
Bibeln säger att vi skapades till eller i ”Guds avbild”. Vi är skapade för att leva i gemenskap med Skaparen. Gud är alltigenom god och allt han skapade var gott och harmoniskt från början. Men människan vände sig bort ifrån Gud och valde att klara sig utan Gud, för att vara ”sin egen gud”. Kärleken kan inte tvingas på någon och därför lät Gud människan få en chans att välja själv. Istället lyssnade människan på den Onde (djävulen) som har som mål att förstöra allt som Gud hade skapat. Resultatet och konsekvenserna syns i hela skapelsen. Därefter är alla syndare och behöver Guds förlåtelse. (Det finns bibelverser som antyder att djävulen är en fallen ängel, som själv gjorde uppror och ville bli som Gud. Eftersom allt gott har sitt ursprung i Gud, blev han istället ondskan personifierad).

Synden är ett hinder mellan människan och Gud. Den kallas ”syndanatur”, ”fallen natur”, ond natur” eller ”svag natur” och gör oss fientligt inställda och att vi står i uppror mot Gud. Synden gör att vi står skyldiga inför Gud. När Gud låter oss bli medvetna om det, kan livet kännas meningslöst och tomt. Gud älskar oss och vet att ingen annan och inget annat kan möta vår djupaste längtan efter mening. Det är egentligen en längtan efter gemenskap med Skaparen.

Vi har ansvar för hur vi lever. En dag kommer vi att stå inför Guds domstol och stå till svars för våra liv, säger Bibeln. Gud vill rädda/frälsa alla människor och därför ordnade han räddning för alla genom Jesus, Guds Son. Men vi måste välja själva att ta emot. Gud älskar alla människor och hela sin skapelse.

Vi uppmanas att omvända oss och tro på Jesus Kristus. Att omvända sig innebär att vi erkänner och bekänner synden och vårt behov av Gud. Om vi bekänner och ber Jesus att förlåta och komma in i hjärtat och in i våra liv, får vi förlåtelse och blir frälsta. Det kallas också att ”bli född på nytt”. Ett nytt liv bryter fram inom oss. Vi får frid med Gud – vi är nu i ett rätt förhållande till Gud och hindret (synden) är borta.

Tron ges och erbjuds från Gud som en gåva, en fri gåva. Frälsningen ges av nåd. Det är en oförtjänt gåva. Det är inget som vi förtjänar eller kan förtjäna. När vi har tagit emot Guds gåva, frälsningen genom Jesus, förklarar Gud oss som rättfärdiga, dvs. vi är renade från synd, förlåtna och frikända i domen. Vi får ta emot Guds kärlek och får komma in i Guds plan med våra liv. Helgelsen är en formningsprocess som pågår hela livet. Tron kan ibland börja bara som ett litet hopp som ger en visshet om att det här är sant.

Jesus ger mening med livet – att lära känna honom och leva för honom ÄR livets mening. Det är bara Jesus som kan tillfredsställa vår innersta och djupaste längtan med sin fullkomliga kärlek. Dessutom är vi lovade evigt liv när vi tror på Jesus och tillhör honom.

En medvetenhet om att det måste finnas något mer i livet, något evigt, en Gud…
(Texten i markerade block är Bibelord)

Pred 3:11  Allt har han gjort skönt i sin tid. Också evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk, från begynnelsen till änden.

Gud har goda tankar och planer för oss – han ser den som söker och svarar på bön.

Jer 29:11  Jag vet vilka tankar jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. 12  Ni skall kalla på mig och komma och be till mig, och jag skall höra er. 13  Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta.

Jesus sa: Matt 7:7  Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er.Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

JESUS KRISTUS, Guds Son, är den ende som kan frälsa oss.

Apg 4:11  Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten. 12  Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.”

 Joh 14:6  Jesus sade till honom: “Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Det är Fadern som drar oss människor till Jesus. Gud söker alltid oss först, innan vi söker honom.

Joh 6:44  Ingen kan komma till mig, om inte Fadern som har sänt mig drar honom, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen. 45  Det står skrivet hos profeterna: De skall alla ha blivit undervisade av Gud. Var och en som har lyssnat till Fadern och lärt av honom kommer till mig.

2Krön 16:9  Ty HERRENS ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom.

Jesus är medlaren mellan människan och Gud. Jesus är både ”sann Gud” och ”sann människa” – därför Medlare.

1Tim 2:5  Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, 6  som gav sig själv till lösen i allas ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne,

Joh 1:18  Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd.

Jesus dog för våra synder på korset på Golgata – han uppstod på tredje dagen. Profeten Jesaja i Gamla testamentet fick en uppenbarelse om den kommande Messias, Frälsaren:

Jes 53:1  Vem trodde vår predikan, för vem var HERRENS arm uppenbarad? 2  Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. 3  Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. 4  Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. 5  Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade HERREN på honom. 7  Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. 8  Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte besinnar att när han rycktes bort från de levandes land, blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse? 9  Bland de ogudaktiga fick han sin grav, men hos en rik var han i sin död, ty han hade ingen orätt gjort, och svek fanns inte i hans mun.

Jesus var själv syndfri. Därför kunde han ta syndens straff istället för oss, utan att själv gå under. Beviset är att han uppstod!

1Petr 2:22  Han hade inte begått någon synd, och svek fanns inte i hans mun. 23  När han blev smädad, smädade han inte igen, och när han led, hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. 24  Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. 25  Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare.

Bekännelse, uppriktighet och förlåtelse.

1Joh 1: 5  Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. 6  Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. 7  Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. 8  Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. 9  Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 10  Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss.

Tron är Guds gåva.

Rom 6:23  Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Ef 2:8  Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9  inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. 10  Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

Gud vill frälsa alla människor men han tvingar inte någon – vi måste välja. Frälsning och förlåtelse är en fri gåva från Gud.

Joh 3:16  Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17  Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom.

2Petr 3:9  Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.

Alla är syndare och saknar Guds närvaro (härlighet) i sitt liv och gemenskapen med Gud.

Rom 3:23  Alla har syndat och saknar härligheten från Gud,

Vi blir Guds barn genom tron.

Joh 1:12  Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.

Vi har frid med Gud och får ta emot Jesu frid.

Joh 14:27  (Jesus sa) Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.

Rom 5:1  Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. 2  Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet.

Jesus vill lyfta av bördor – först och främst syndens börda – och ge sin frid.

Matt 11:27  Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för. 28  Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. 29  Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. 30  Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.”

En av många profetior om Jesus (Messias) och evangeliets budskap i Gamla testamentet:

Jes 61:1  Herrens, HERRENS Ande är över mig, ty HERREN har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, 2  till att predika ett nådens år från HERREN och en hämndens dag från vår Gud, för att trösta alla sörjande, 3  för att låta de sörjande i Sion få huvudprydnad i stället för aska, glädjens olja i stället för sorg, lovprisningens klädnad i stället för en modfälld ande. Och de skall kallas “rättfärdighetens terebinter”, planterade av HERREN till hans förhärligande.

Vi förklaras som rättfärdiga inför Gud – som att vara frikänd i en domstol!

Rom 4:3  Ty vad säger Skriften? Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet. 4  Den som har gärningar att peka på får sin lön, inte av nåd utan som något han har förtjänat. 5  Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet. 6  Därför prisar också David den människa salig, som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar: 7  Saliga är de, vilkas överträdelser är förlåtna och vilkas synder är överskylda. 8  Salig är den man som Herren inte tillräknar synd.

Rom 4:23  Men dessa ord “det räknades honom till rättfärdighet” skrevs inte bara för hans skull 24  utan även med tanke på oss. Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som från de döda uppväckte Jesus, vår Herre, 25  han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull.

Rom 3:27  Men vad kan vi då berömma oss av? Allt beröm är uteslutet. Genom vilken regel? Genom gärningarnas? Nej, genom trons regel. 28  Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar.

Rom 5:1  Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.

Gud har en plan för varje människa i hans skapelse där var och en passar in. Den planen är förberedd och vi får be om vägledning så att vi kommer rätt.

Ef 2:10  Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

Ps 32:8 Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra, jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig.

Begreppet ”treenigheten” förklarar att Gud är EN Gud men uppenbarar sig ändå som tre: Fadern, Sonen och den Helige Ande.

Matt 28:19  Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn

Joh 10:28  Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå förlorade, och ingen skall rycka dem ur min hand. 29  Vad min Fader har gett mig är större än allt, och ingen kan rycka dem ur min Faders hand. 30  Jag och Fadern är ett.”

Bekännelsen att vi tror på ”en Gud” eftersom ordet ”en” beskriver en fullkomlig enhet eller förening.

5 Mos 6:4  Hör, Israel! HERREN, vår Gud, HERREN är en.

Ords 30:4  Vem har stigit upp till himlen och kommit ner igen? Vem har samlat vinden i sina händer? Vem har knutit in vattnet i ett kläde? Vem har fastställt jordens alla gränser? Vad heter han, och vad heter hans son – du vet det ju?

Den Helige Ande kallas ”Hjälparen”.

Joh 14:16  Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, 17  sanningens Ande…

Rom 8:26  Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord, 27  och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill. 28  Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut.

En dag ska all ondska få ett slut och hela skapelsen ska förnyas och upprättas. Det ”himmelska” eller ”himlen” som Gud har lovat, innebär att det är slut med allt lidande, sjukdom och nöd.

1Kor 2:7  Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. 8  Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt – om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre. 9  Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom.

Himlen är en fullkomlig plats och dit kommer ingen synd in. För att komma in måste man leva ett perfekt liv inför Gud. Fadern. Det finns bara en som har levt ett syndfritt och perfekt liv på jorden och det är JESUS. Vi får komma in i himlen genom tron på honom – Jesus, Guds Son.

Joh 1:16  Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. 17  Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. 18  Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd.

Johannes såg detta i synen som vi läser om i Uppenbarelseboken.

Upp 21:4Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta.” 5  Han som satt på tronen sade: “Se, jag gör allting nytt.” Och han sade: “Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna.”