För att riktigt kunna förstå vad jag vill ha fram i det här studiet så måste vi först sätta oss in i vad Guds Ord (Logos /Dabar egentligen står för >>)

Logos = Guds Plan (Joh 1:1-5 + Joh 1:14) och hans rådslut och vilja! Vi får reda på av (Ef 1:7-10) att Guds Plan är att göra Jesus till huvud (Herren) och att sedan göra allting till ett under honom. (Ef 1:9-10)

 • Vår Herre Jesus Kristus fullbordade allting på Golgata Guds eviga plan handlar om honom (Joh 1:1-5) och bruden.
 • Han sitter på sin tron och allting skall underordna sig honom konungen i sitt Rike (Ef 1:20-22)

Bibelns Jesus är alltså kungen i sitt rike som allting måste underordna sig. Det är Guds Logos! (Vilja och Rådslut) Den som vill bli frälst han måste alltså bekänna  Jesus som Herren och i sitt hjärta Tro att Gud har uppväckt honom från de döda.

Rom 10:6 Men den rättfärdighet som kommer av tron säger: Fråga inte i ditt hjärta: Vem skall fara upp till himlen? – det vill säga för att hämta ner Kristus 7 eller: Vem skall fara ner i avgrunden? det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda. 8 Vad säger den då? Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar. 9 Om du därför med din mun bekänner (3670 Homo – Logeo) att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. 10 Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner (3670 Homo – Logeo) man och blir frälst.

Någonting som är livsviktigt att veta om här är att BIBLISK TRO alltid är ett fullbordat faktum (Heb 11 >>) Så det är därför rättfärdigheten (frikännandet från domen) redan ligger där som en hörnsten att fästa vår tro på.

V 8 Paulus säger att han predikar ett levande budskap (Rhema) om Guds plan (Logos) med Jesus Kristus. Det är sedan Anden och Ljuset som överbevisar och skänker Tron i hjärtat.

V 9 Och när vi får tron som en fri gåva i hjärtat genom Guds Levande ord har vi en överbevisande ljus där från DHA som med intutition säger att allting är redan klart och vi behöver inte mer jaga runt för att nå en rättfärdighet själva.

Så länge detta överbevisande ljus ifrån Anden lyser ifrån Kristi Ansikte in i ditt hjärta så kommer du att bekänna Jesus precis som skriften säger (Homo – Logeo)

V 10 Med ditt hjärta tror du >> = Du överbevisas av DHA genom ljus och Andlig intuition att allting är fullbordat. Du upplever att allting är klart mellan dig och din himmelske fader. Tron för in Guds Rike i ditt hjärta Rättfärdighet – Frid – Glädje i DHA (Rom 14:17) Kraft (1 Kor 4:20)

Så länge du håller fast vid tron så strömmar Andens ljus från Kristi Ansikte in i ditt hjärta. Du får ett levande vittnesbörd och talar om Guds Son och vad han har gjort och vad han har fullbordat.

 • (1) Paulus säger att han har detta Andliga ljuset från Kristus Jesus strålande på sitt hjärta (2 Kor 3:16-18)
 • (2) Paulus säger att det Andliga ljuset från Kristi ansikte har lyst upp hans hjärta (2 Kor 4:6)
 • (3) Paulus säger att denna tidsålders Gud kan förblinda så vi blir otroende och ej ser ljuset (2 Kor 4:4)

Den som är i Tron han har alltså ett överbevisande Andligt ljus som strålar av härlighet från Kristi Ansikte. Detta ljus lyser nu upp vårt hjärta och ger oss helt nya tankar.

 • Vi upplever en Rättfärdighet (Frikännande från dom) Vi behöver inte jaga efter rättfärdighet.
 • Vårt samvete har slutat att kräva offer!
 • Vi får en frid i vårt innersta som inte världen kan ge (känsla av säkerhet och trygghet)
 • Vi får en glädje som har nåden som källa
 • Vi får kraft i vårt innersta genom ljuset från hans ansikte (1 Kor 4:20)

Om det här ljuset får fortsätta att stråla in i vårt hjärta i tro så kommer vi att förvandlas och vi kommer att bära frukt för Guds Rike. Det vi säger kommer att vara helt i enlighet med ljuset från Herrens Ansikte. Vi kommer då att presentera bibelns Jesus för människor med våra munnar och bli frälsta.

Det är detta ljuset som kommer från Jesu Kristi ansikte genom Anden på vårt hjärta som Johannes talar om. Och det är bara de som är i detta Andliga ljuset som har den sanne Jesus Kristus strålande i sina hjärtan utan täckelse som har sann enhet. (Se 1 Joh 1: 5-10)

Därför är ”Smörjelsen” (Oljan) den levande undervisning och inspiration som strålar från Jesu Kristi ansikte genom Anden in i ditt hjärta. (1 Joh 2:26-28) och som ger dig liv.

Herren har sagt åt oss att vi kommer att få möta stort motstånd och bli missförstådda av människor men det är hans smörjelse som kommer att öka och föra oss igenom dessa svårigheterna. Alltså när mörkret och motståndet kommer så ökar livet och ljuset och inspirationen från himlen.

Och Andligt liv innebär att Guds Rike kommer in i ditt hjärta mer och mer. Teorin byts ut till en levande upplevd kunskap om honom när Guds Rike drar in med sitt ljus.

Följande får vi uppleva om vi lever i ljuset från hans ansikte utan täckelse.

 • En levande upplevd Rättfärdighet.
 • En levande upplevd Frid är en upplevelse av säkerhet och vila.
 • En levande upplevd Glädje är en glädje som kommer ur nåden.
 • En levande upplevd Kraft och inspiration.

Den här inspirationen som kommer ifrån Kristi strålande ansikte genom Anden kallas för olika saker men innebörden är ett och det samma.

 • (1) Himmelriket
 • (2) Rättfärdigheten från Gud
 • (3) Det Goda
 • (4) Guds kraft
 • (5) Välsignelsen
 • (6) Hans vila
 • (7) Nya förbundet
 • (8) Tron
 • (9) Guds Rike
 • (10) Guds visdom och Guds kunskap
 • (11) Levande vatten
 • (12) Den sanna maten
 • (13) Livet
 • (14) Anden
 • (15) Ljuset
 • (16) Sanningen
 • (17) Nåden
 • (18) Smörjelsen
 • (19) Vägen
 • (20) Agapekärleken
 • (21) Skatten i lerkärlet
 • (22) Herrens Härlighet
 • (23) Klippan
 • (24) Levande upplevd kunskap Epignosis
 • (25) Att bära frukt
 • (26) Frälsningen
 • (27) Förutberedda gärningar

Precis allt det ovanstående kommer från Guds Son Jesus Kristus och det finns i honom. Och då kan man ju undra hur ska denna härlighet komma in i mitt hjärta? Hur skall jag kunna få uppleva den äkta Jesus som bibeln talar om?

Alla de här 27 punkterna ovan kommer från Golgata Kors och Guds gåva till oss! Det är ganska avslöjande att den som undviker att tala om korset och om vägen han har heller inte upplevt den sanne Jesus.

 • (1) Genom sann omvändelse. (Se Metanoeo )
 • (2) Och genom dopet. (Se Kommentar 1 Kor 10:2 )
 • (3) Genom att förneka oss själva och bära korset och följa honom.
 • (4) Genom att överbevisas och underordna oss Konungens ord (Apg 5 )

Punkten 4 beskriver exakt innebörden av såningsmannen. (Mt 13) Konungens ord kommer med livet och vill in i hjärtat och vi kan själva välja om vi vill öppna upp eller inte. Öppnar vi upp hjärtats dörr så kommer Guds Son in med Livet och Nåden och all denna välsignelse kommer in i vårt hjärta. (Alla dessa punkter på en gång) (Ef 1:3-5)

De som öppnar dörren är de som HÖR Andens röst är de som är hans lärjungar. Lägg märke till nu att det är bara lärjungarna (De som lyder) som får uppleva den levande beröringen och gemenskapen av Guds Rike i deras innersta.

Mat 13:11 Han svarade dem: ”Ni (Som lyder) har fått lära känna (1097 Ginosko) himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra. (Studera ordet Ginosko )

Guds plan med våra liv är alltid att han vill uppenbara konungen i riket i våra hjärtan. Så att vi kan uppenbara konungen i riket för andra människor så att de också bär frukt OSV.

Gal 1:15 Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd, 16 beslöt att uppenbara (Avtäcka) sin Son i mig för att jag skulle predika evangelium om honom bland hedningarna. Jag brydde mig då inte om att genast fråga människor till råds.

Detta är intressant för ordet bekänna i bibel är HOMOLOGOS = LIKA + GUDS RÅDSLUT LEVA OCH SÄGA. Så det innebär att vi måste bekänna och leva samme Guds Son som uppenbaras i vårt hjärta genom Anden.

Och i 2 Kor 4 Låter detta så här.

2 Kor 4:1 Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. 2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. 3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för attkunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss. 8 Vi är på allt sätt trängda men inte utan utväg, rådvilla men inte rådlösa, 9 förföljda men inte övergivna, nerslagna men inte utslagna.

Det cirkulerade redan nu flera falska evangelium som vände människor bort från det sanna evangeliet. Denna tidsålders gud har ett evangelium som talar om Jesus men sätter människan i centrum. (V 4+5) Det sanna evangeliet har Jesus Kristus Guds som Herren och vi människor som måste underordna oss för att få Anden (V 5)

Så det ljuset som Paulus nu beskriver i Ves 5 är alltså uppenbarelsen av Jesus Kristus Guds Son i våra hjärtan och från honom själv kommer de där 27 punkterna som vi nämt om vi lyder honom. Och all denna välsignelse och härlighet som kommer genom lydnaden till honom är en skatt i våra hjärtan.

Alltså redan på den här tiden fanns den en annan Jesus en annan ande och ett annat evangelium. Tydligen så satte detta falska evangelium människan i centrum. Och det gjorde att den välsignelse som kommer igenom att vi ödmjukar oss inför Jesu Kristi ljus gjordes om intet. (Genom det falska evangelium blockerades Andens liv)

Jerry Potter sa en gång att det största bedrägeriet är att Satan försöker att få oss att tro att vi går på Herrens väg samtidigt som vi vandrar vidare på vår egen väg.

Ändetidens bedrägliga förförelse.

Laodicea är en församling som trodde sig vandra på Herrens väg men vandrade på Människors väg. Man kom alltså iJesu namn men man vandrade inte enligt hans väg (Evangelium) och inte heller i hans Ande.

I ändens tid ska det vara vanligt att nämna Jesu namn med munnen men vandra på en fel väg (Tänka + handling)

Mat 24:4 Jesus svarade dem: ”Se till att ingen bedrar er. 5 Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse.

Det handlar alltså om ledare som skall bedra! De vill få oss att följa dem på deras väg (Tanke + handling) Om vi följer dem kommer vi in under en annan Jesus och en annan ande.

Ef 2:1 Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. 2 Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. 3 Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra.

 • Laodiceas tankesätt och modell kommer alltså många att följa i ändens tid.
 • Medan Filladelfias modell kommer mer och mer föraktas och överges.

De här 2 kyrkorna representerar 2 helt olika evangelier som skall förkunnas i ändens tid. De representerar också förståss 2 olika Jesus. Båda 2 de här budskapen kommer att samla till skörd i ändens tid.

 • Filadelfias evangelium skapar totalt beroende av Herren.
 • Laodiceas evangelium skapar en egen säkerhet och ger äran till människan.

1Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. 2 Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, 3 och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. 4 Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större än den som är i världen. 5 De är av världen och därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem. 6 Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss, den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igensanningens Ande och villfarelsens ande.

De har gått ut i världen = De har lämnat Kristi lära och kors och gått in i sin egen visdom och kraft >> Deras budskap kommer att attrahera alla som inte gått korsets väg som ej dött från världen (Gal 6:14)

Och det budskap man lyssnar till är det budskap man lyder och som man följer. Och det var dessa som nu följde detta världsliga ”företänkande” in i Laodicea (Dom över Guds Hus)  Det här är alltså de som prisges av villfarelsens ande att tillbedja och följa en annan Jesus. (2 tess 2:11)

De andra som inte följer detta evangelium det är bruden. Dessa följer den Apostoliska undervisningen och det är dessa som är korsfästa för världen. Och om man skall tro David Wilkersons varningar sker detta inför våra ögon just nu >> & >>

Församlingstillväxten kommer att lyckas! Det gjorde den för Laodicea och man kanske fyllde kyrkan flera gånger om per söndag. Det kusliga är bara att man följt och tillbett fel evangelium och fel Jesus.

Mat 7:22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt (1097 Ginosko) er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Det är frasen: Jag har aldrig känt er (1097 Ginosko ) som är skrämmande! Ordet betyder att lära känna någon genom erfaremhet och beröring.

Men om det inte var bibelns Jesus vem i hela friden har vi lärt känna och vem har då berört oss? Om det aldrig var den helige Ande så var det förståss villfarelsens ande. Lägg nu märke till hur villfarelsens andemakt kommer att verka i ändens tid.

 • De har gått ut i världen (1 Joh 4:1-6) och falsk profetia kommer att vagga in dem i en falsk säkerhet.
 • Innan katastrofen kommer så kommer de att uppleva en falsk säkerhet (1 Tess 5:3)
 • Onda Andar drivs ut och många kraftgärningar skall ske.

Ordet för kraftgärningar här behöver inte alls betyda kraftgärningar. Ordet är Dunamis och det betyder helt enkelt kraft. Samma ord Dunamis används också om trollkaren Simon i Apg 8.

Smörjelsen som kommer ifrån Jesus är en personlig kraft som skall göra så att vi förblir i Kristi Lära. Samma Kraft Dunamis vi skall bli allt starkare i för att kunna stå emot Satan (EF 6)

Så om vi hör nämnas om en Jesus och en smörjelse som inte för människor till omvändelse och en förvandling. En smörjelse som inte gör dem mer fattiga i anden och beroende av Jesus så har vi med villfarelsens andemakt att göra. Och när det i sammanhanget kommer profetior som bekräftar och knyter människor ännu hårdare in i villfarelsen så förstår man hur denna ande opererar.

Ta en titt på Lennart Jaretegs video och försök själva att bedöma vilken ande som verkar. >>

Älskade vänner vad är detta för Dunamis man kan få av en människa när man vill. Och kunna föra över till andra när man vill. Ja inte Guds kraft i alla fall.