1537 EK (EX) – IGENOM, UTIFRÅN ELLER UT UR Att räddas igenom – inte från – prövningen:

Upp 3:10 Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara [tereo] dig och rädda dig ur [ek (ex) = rakt igenom, ut ur] prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. Upp 3:11 Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona.

Ordet ek (1537 ex) översätts ”ur” eller ”från” på svenska. Många som läser den här versen i Uppenbarelseboken tror att versen säger att man ska slippa prövningen som kommer. Att man ska tas bort från den och inte vara med. Prövningen som avses syftar troligen på den s k vedermödan eftersom den ska komma över hela jorden.

Men versen säger alltså att vi kommer att vara med i den stora prövningen och räddas ut ur den! Räddningen kommer när Jesus kommer (synligt som förra gången) på skyarna och allas ögon skall se honom (Upp 1:7). ”Ek (1537 ex)” betyder först och främst att föras igenom och ut ur eller från/utifrån.

Man förs ut från något som man har varit inne i. Ordet ”ek (ex)” är en motsats till det grekiska “1519 eis” som betyder ”in i, in mot centrum av något” (en process). Vi jämför med andra verser där samma ord förekommer:

2 Kor 1:8 Bröder, vi vill att ni skall veta vilken nöd vi fick utstå i Asien. Vi hade det mycket svårare än vi kunde bära, så att vi till och med misströstade om livet.9 Ja, vi hade redan inom oss fått dödsdomen, för att vi inte skulle lita på oss själva utan på Gud, som uppväcker de döda. 10 Ur [1537 ek] en sådan dödsfara räddade han oss, och han kommer att rädda oss. Till honom står vårt hopp att han även i fortsättningen skall rädda oss, 11 när också ni hjälper oss genom er förbön. Så kommer många människor att tacka Gud för oss, för den nåd vi fått. Gud hjälpte Paulus ur/igenom [1537 ek, ex] alla prövningar.

Han slapp inte undan, så att säga, utan gick igenom det ena efter det andra men fick uppleva Guds hjälp i och genom allt och att Gud också har en utväg ur prövningen som det står i 1 Kor 10:13.

Luk 5:3 Då steg han i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom lägga ut något litet från land. Sedan satte han sig ned och undervisade folket från [1537 ek, ex] båten. Här undervisade Jesus från (utifrån) [1537 ek, ex] båten som han befann sig i.

2 Kor 2:4 Och det var i [1537 ek (ex)] stor nöd och hjärteångest, under många tårar, som jag skrev till er, inte för att ni skulle bli bedrövade, utan för att ni skulle förstå den synnerliga kärlek som jag har till er. Det var utifrån [1537 ek, ex] nöd – det tillstånd han befann sig i – som Paulus bad.

Även om vedermödan – prövningen över hela jorden – blir en svår tid ska vi inte glömma att vi har stora löften om Guds hjälp och omsorg och att evangeliet skall ut i hela världen. Det skulle vara skönt att slippa den tiden men Bibeln är tydlig om Jesu återkomst och vi måste vara beredda på svåra tider. Precis som Paulus upplevde Guds hjälp och kraft genom allt, kommer alla troende att få se att Gud är densamme och förändras inte. Jesus sa: ”Jag är med er alla dagar intill tidens slut.” Mer om Jesu återkomst finns i de grekiska orden 529 apantesis och 3952 parousia.