Varför förhärdade Gud faraos hjärta? (Rom 9)

  Undervisning:  Elvor Ohlin Varför förhärdade Gud faraos hjärta? Inledning: Gud kan tala personligt både genom enstaka bibelord eller genom bibeltexter. Läran däremot, måste styrkas genom många ord och texter och för att stämma med helheten och summan av Bibeln. När vi vill förstå ett bibelsammanhang som verkar svårt, bör vi fråga oss vad texten syftar på. Vad är huvudtemat?…
Läs mer

Välsignelse eller förbannelse

Välsignelse eller förbannelse Undervisning: Elvor Ohlin 2016-11-09 Det började med Abra(ha)m – trons fader 1 Mos 12:1  Och HERREN sade till Abram: ”Gå ut ur ditt land och från din släkt och från din faders hus, bort till det land som jag skall visa dig. 2  Så skall jag göra dig till ett stort folk; jag skall välsigna dig och…
Läs mer

Profetiskt: Ohlins funderingar (EO) 20/11 -11

Undervisning: Elvor Ohlin 2011-11-20 Innehåll: 1. Bevara tron 2. ”Något mer” – när brist på överlåtelse gör att man inte är nöjd 3. Guldstoft & änglafjädrar och andra falska tecken – Bill Johnson, Patricia King, Todd Bentley m fl har stora likheter med new age andlighet 4. Guldstoft i New Age – Guldåldern 5. Guldstoft i Hinduism och Alkemi 6.…
Läs mer

Hebreiska ord – 1471_Goyim_Hedningarna

Luk 21:29 Han gav dem också en liknelse: ”Se på fikonträdet (Israel) och alla andra träd. (Hedningarna) 30 Så snart ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. (Domen) Fikonträdet betyder förbundsfolket Israel men även de som är inympade i Israels förbund. EF 2:11 Kom därför ihåg hur det var tidigare: ni var hedningar…
Läs mer

Grekiska ordet – 4741 Sterizo

Sterizo Jak 5:8 Var också ni tåliga och styrk [4741 Sterizo] era hjärtan, ty Herrens ankomst är nära. Ordet styrk är sterizo [G4741] på grekiska och betyder också att göra fast, bekräfta, stadfästa och att vända sig i en speciell riktning. I vilken riktning ska vi vända oss för att få styrka? 2 Mos 15:2 HERREN är min starkhet och…
Läs mer

Grekiska ordet – 3340 METANOEO – OMVÄNDELSE

Mat 4:17 Från den tiden började Jesus predika och säga: ”Omvänd er (3340 Metanoeo) ty himmelriket är nu här.” Ordet för omvändelse på Grekiska betyder att: Aktivt börja att överge det tankesätt som vi nu har för att börja att tänka på ett nytt sätt. 3340 Metanoeo handlar om ett helt nytt tankesätt att förändra sina tankar. En väg är…
Läs mer

Grekiska ordet 3308 Merimna

Mat 13:22 Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet, så att det blir utan frukt. Mat 13:22 He also that received seed among the thorns is he that heareth the word and the care (3308 Merimna) of this world (165 Aion = Tidsåldern) and the deceitfulness of riches, choke…
Läs mer

Grekiska ordet 3140 – 3142 MARTURION (MARTUR)

Ordet martyr betyder inte bara en som ger sitt liv för en tro utan något mer. Det betyder nästan varf ordet för rättfärdighet i bibeln innebär, det betyder att jag får bevis som räcker för en solklar överbevisning till ett frikännande i en rättegång. Alltså när bibeln talar om Gud innebär det domaren över alla, alltså den som alla människor…
Läs mer

Grekiska ordet 2904 Kratos

Kratos är ett ord som beskriver en regerande auktorativ kraft. En kung har kratos han har en auktoritet att regera över dem han är satt över. Han styr med makt och utövar sin auktoritet genom kratos, eller sin makt att regera. Vår himmelske fader har all kratos. Hos honom finns all kraft och styrka och makt, men av någon anledning…
Läs mer

Grekiska ordet 2537 Kainos

Ordet betyder ”NYTT” men det betyder inte ”NYTT” som om det inte har existerat förut. Utan man skulle kunna säga att KAINOS betyder ”KVALITATIVT NYTT” Därför ligger det upprättelse från något till det bättre i ordet ligger en förnyelse eller renovering till det bättre. Om du tex tar en gammal sliten stol slipar av färgen målar om stolen och ger…
Läs mer