Jas 4:6 Men så mycket större är den nåd han ger därför heter det: ”Gud står emot de högmodiga (5244 Huperefhanos) men de ödmjuka ger han nåd.

  • HÖGMOD – Greek: 5244 huper-ephanos att skina over andra
  • Huper – Över något
  • Phaino – Att skina att lysa att visa sig över någon annan
  • Står emot – Anti-tassomai – en militär term “arrangera krig emot”

Men som är stolta och högmodiga älskar att visa sig över andra ”skina över andra” det kan gälla materialism , egen visdom, lyfta sig upp och ta äran för något när Guds ord säger att han tillhör äran. Gud kommer aktivt att arrangera motstånd och negativa omständigheter för en sådan mänska som är högmodig. Se hur 5 av de 10 Jungfrurna passar in på den beskrivningen – 5 hade olja i lamporna. 5 hade ingen olja i lamporna men vad var det för ljus de sken med?

Jo svaret finner du faktiskt i Jeremia. Och det är verser som paulus ofta använder när han ska visa skillnaden på de troende o världen.

Jer 9:23 Så säger HERREN: Den vise berömme (1984 Halal) sig inte av sin vishet, den starke berömme sig inte av sin styrka, den rike berömme (1984 Halal) sig inte av sin rikedom. 24 Nej, den som vill berömma(1984 Halal) sig, han berömme (1984 Halal) sig därav att han har förstånd till att känna mig att jag är HERREN, som gör nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty till sådana har jag behag, säger HERREN.

Det hebreiska ord som används vid ordet berömme sig här är 1984 Halal = Att skina – att skryta

Med andra ord ”Den som skiner i sig själv” = Världens ljus (Satans) se Alazoneia >> Det som finns i världen. Men den som ”Skiner” skall göra det utav att han känner (är berörd) av HERREN.(V 24)

E -SWORD:

G5244

ὑπερήφανος
huperḗphanos; gen. huperēphánou, masc.-fem., neut. huperḗphanon, adj. from hupér (G5228), over, above, and phaínō (G5316), to shine, show. Arrogant, proud. Often associated with the rejection of God (Luk_1:51; Rom_1:30; 2Ti_3:2; Jas_4:6; 1Pe_5:5; Sept.: Job_38:15; Psa_94:2; Psa_119:21; Psa_140:6; Isa_2:12; Jer_43:2).
Deriv.: huperēphanía (G5243), arrogance, pride.
Ant.: tapeinós (G5011), humble; semnós (G4586), modest.
For ὑπερλίαν, see ὑπέρ (G5228).