Det här ordet kan både betyda att lära känna genom ditt förstånd. Men samtidigt så innebär ordet en kunskap som kommer till oss genom en Andlig Intution. Detta kan vi spåra genom att ordet ingår i Samvete (Suneidesis)

Men i bibeln är det ibland svårt att se någon klar skillnad. Eido är beskriven som en upplevd intuitiv kunskap som Gud för in i hjärtat. Det är en kunskap och en upplevelse som bara en troende kan ha i sin ande genom Guds Ande.

Eido är också en direkt full kunskap som är utan tvivel. Till skillnad av Gnosis som är en växande kunskap. Eido är också i klassisk grekiska en bild på en teori (I huvudet) som blir bekräftad och bevisad.

Mar 2:10 Men det skall ni veta (1492 Eido) att Människosonen har makt på jorden att förlåta synder.” Och han sade till den lame:11 ”Till dig säger jag: Stig upp, ta din bädd och gå hem!”

Så när skriften blir levande för oss när vi upplever det som sant som förut var teorier så är det Eido

1 Joh 5:13 Detta skriver jag till er för att ni skall veta (1492 Eido) att ni har evigt liv (Ande) ni som tror på (Eis) Guds Sons namn. (Härlighet = Hur någon är)

AT Robertsson skriver om Eido här att det betyder: Teorin om ett bibelord blir en upplevd verklighet genom Intuition. Därför skulle man kunna säga att när en lära plötsligt blir en verklighet så får man Eido. Det står om Anden i bibeln men det är när Anden blir en verklighet som vi Eido saker.

Joh 7:14 När halva högtiden redan var förbi, gick Jesus upp till tempelplatsen och började undervisa. 15 Judarna blev förvånade och sade: ”Hur kan han känna (1492 Eido) Skrifterna, han som inte har studerat?”16 Jesus svarade: ”Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig. 17 Om någon vill göra hans vilja, skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv.

Jesus talade inga teorier utan (1492 Eido) han talade precis som om han upplevt det som var skrivet (Liv) Han talade inte som de skriftlärda (Mt 7:28-29)

Bokstaven är en Lära men om Läran blir upplevd i Liv så blir det Eido.

2 Kor 3:6 Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan Andens. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv.

Av sammanhanget här så kan du se att det handlar om att skriften eller evangeliet har upplevts (Eido) Men om vi har täckelse för våra hjärtan fortsätter bibeln att bara vara teorier. När täckelset faller så kommer vi att få uppleva att det som står skrivet också kan få upplevas. Att Jesus är den han skriver i sitt ord att han är.

Mat 6:8 Var inte som de. Er Fader vet (1494 Eido) vad ni behöver, innan ni ber honom om det.

Gud som är Ande utrannsakar oss och vet redan allt om oss (1 Kor 2) = Andlig Intuition.

Mat 9:3 Några skriftlärda tänkte: ”Han hädar.” 4 Jesus såg (1492 Eido) deras tankar och sade: ”Varför tänker ni så ont i era hjärtan?

Joh 12:35 Jesus sade till dem: ”Ännu en kort tid är ljuset ibland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet (1492 Eido) inte vart han går. 36 Tro på ljuset, medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets barn.” När Jesus hade sagt detta drog han sig tillbaka och dolde sig för dem.

Den som vandrar i ljuset är den som får se teorin förvandlas till verklighet (1492 Eido) Men den som inte fortsätter i ljuset för honom kommer läran snart att bara vara bara en teori igen.

Det här bibelstället blir väldigt intressant i ljuset av vad vi nu vet om (1492 Eido) Vi kan inte döma någon annan om inte Gud först har gjort skriften levande för våra ögon först. Både Elvor och Jag kan vittna att det här är sant!

Joh 12:40 Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte ser (1492 Eido) med sina ögon och förstår med sina hjärtan och vänder om och blir botade av mig. 41 Detta sade Jesaja, därför att han såg (1492 Eido) hans härlighet (Hur något eller någon är) och talade om honom.

Judarna såg alltså skriften som bokstäver men läran blev inte upplevd (1492 Eido) Men de ville inte komma till honom för att få Liv (Joh 5:39) Men Jesaja fick se hur någonting var (Härlighet)

Det här visar att om inte vårt hjärtas öga blir öppnat så vi ser så blir skriften bara en teori. Och den teorin kommer aldrig att hålla i en prövning.

EF 1:17 Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap (1922 Epignosis) om honom. 18 Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår (1492 Eido) vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, 19 och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. 20 Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, 21 över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. 22 Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, 23 som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla.

Här används 2 ord för kunskap som båda betyder att få uppleva en kunskap som totalt förvandlar den som får tag på den (1922 Epignosis) >> Och (1492 Eido)

Det uppdrag Paulus fått från Herren var att öppna ögonen (hjärtats) på människor. Han var inte utsänd av Herren med teorier utan människor som hörde skulle också uppleva teorierna som en verklighet (1492 Eido) Och då kan vi förstå hans böner för dem som han undervisade. (Ef 1:17-23)

APG 26:15 Jag sade: Vem är du, Herre? Och Herren svarade: Jag är Jesus, den som du förföljer. 16 Men stig upp och stå på fötterna! Ty jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne, både till vad du har sett och till det jag kommer att visa dig, 17 när jag räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna. Till dem sänder jag dig, 18 för att du skall öppna deras ögon, så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans makt till Gud. Så skall ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade.

1Joh 2:10 Den som älskar sin broder förblir i ljuset och i honom finns inget som leder till fall. 11 Men den som hatar sin broder är i mörkret och vandrar i mörkret. Han vet (1492 Eido) inte vart han går (Att han faller av) ty mörkret har förblindat hans ögon.

Det här betyder att han inte får någon uppenbarelse av skriften att han faller av. Han märker det inte! Avfall blir bara en teoretisk kunskap en slags teologi. Han märker inte att hjärtat blir hårdare och hårdare.

Sanningens Ande är samma sak som “Smörjelsen” den kommer att undervisa oss genom sitt ljus. Visa oss skillnaden mellan Sanningen och Lögnen (Pseudo) = Kopian. (New Wine)

1 Joh 2:20 Ni har en smörjelse (Anden) från den Helige (Undervisade) och känner (Gk: Eido) alla sanningen. (Gk: Aletheia) 21 Inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i sanningen (Gk: Aletheia) utan därför att ni känner (Gk: Eido) den och vet (Gk: Eido) att ingen lögn (Gk: Pseudo) kommer från sanningen. (Gk: Aletheia)

EIDO och det innebär att det är knuten till en kunskap tillsammans med en upplevd intuition.
1/ Det finns ingen fördömelse för dem i Kristus Jesus alltså en ny upplevd Andlig kunskap (Rom 8:1)
2/ Du måste bli född på nytt av Anden i din ande för att bli en ny skapelse (2 Kor 5:17)
3/ Eido (Intuition) och Suneidesis (Samvete) samarbetar för att frigöra din själ från mörkret välde till Ljuset

Jes 53:10 Det var HERRENS vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och HERRENS vilja skall ha framgång genom honom. (I OSS) 11 Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap (DAATH = EIDO) förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär. (DEN KUNSKAPEN ÄR FÖRKNIPPAD MED GUDS RIKE)

1/ Rättfärdighet (Frikännande i en domstol) (Rom 14:17)
2/ Frid (Harmoni rätt relation med Gud) (Rom 14;17)
3/ Glädje (Nåd och Ljus (Rom 14:17)
4/ Guds Kraft (Dunamis) (1 Kor 4:20)
5/ GUDS ANDE I DIN DIN ande

Så den kunskapen vi talar om här som övervinner åklagaren är en kunskap som samtidigt handlar om ett upphörande av en åklagare som de vinner en seger över. Eido innebär alltså en stark upplevd kunskap samtidigt med en stark intuition att du är friköpt av Jesus. Det är detta vittnesbörd dom kommer att övervinna åklagaren för han kastas ner. Det kommer en Laglöshetens hemlighet/ TEXT (Jag predikat)

Inte undra på att Paulus kommer till korint och jämför mänsklig visdom med Korset. Ta bort korset från förkunnelsen så har vi det vi ser idag ett folk som inte känner (EIDO) Jesus Kristus. Nikodemus kom för att Jesus gjorde under och tecken och han kunde hela bibeln utan till men han hade inte fått sina hjärtas ögon öppnade (anden) Han var inte ett dugg överbevisad varför han behövde Jesus därför att han var en Syndare.