213 Alazon är roten till ordet 212 Alazoneia >> och betyder nästan exakt samma sak. I ändetiden så skall många i församlingen gå ut från Kristus och in i världen. (1 Joh 4)

I Kristus och I världen handlar framförallt om från vilken källa vi hämtar vår kraft till det vi tänker och handlar. Alazoneia som kännetecknar det som finns i världen hämtar sin inspiration ifrån sitt eget jag.

1Jn 2:15 Älska inte världen, ej heller vad som är i världen. Om någon älskar världen, så är Faderns kärlek inte i honom. 16 Ty allt som är i världen, köttets begärelse och ögonens begärelse och högfärd över detta livets goda (212 ALAZONEIA) det är inte av Fadern, utan av världen. 17 Och världen förgår och dess begärelse, men den som gör Guds vilja, han förblir evinnerligen

Där är ordet Alazoneia – Har en mkt djupare betydelse än 1917 års bibel. Det här ordet öppnar upp och förklarar flera ställen i bibeln vi inte skulle förstått annars. Alazoneia betyder: Tomt och skrytsamt prat. Det är en tom försäkran som förlitar sig på sin egen kraft och sina egna resurser och skamligt föraktar och överträder Gudomliga lagar och mänskliga rättigheter. En ohelig och tomt antagande som förlitar sig på världsliga resurser. Grundtextens ord i Johannes beskriver att denna Alazoneia är rotat i Bios = Det är fast rotat i vårt själsliv.

När du vi nu tar och läser om vad Jesus säger till ”De laglösa” i Mt 7 i ljuset av 1 Johannes 2:15-17 och 1 Johannes 4 blir det ju ganska tydligt att de inte gör Guds vilja utan är i världen.

Mat 7:22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

De hade bara ett yttre sken av kristendom men inget liv på insidan. Och det är exakt vad ordet 213 Alazon betyder. Och nu tar vi och tittar på ordet 213 Alazon

2 Ti 3:1 Det skall du veta att i de sista (2078 Eskatos) dagarna skall det komma svåra tider. (GK: Uttömning av kraft) 2 Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, (213 Alazon) stolta (534 huperephanos) hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa,

  • Detta gäller en bestämd tid i församlingen då detta kommer att ske.
  • Den tiden är den avslutande tiden innan Jesus kommer tillbaka igen.
  • Att tappa kraft är att tappa ljuset (2 kor 4) det är samma sak som att lampan slocknar.

Men det intressanta är att när Guds kraft avtar och Guds lampa släcks mer och mer så upptänds istället människan av sin egen nitälskan och kraft (Hon blir själisk)

213 Alazon och 534 Huperefhanos = Precis det som beskrivs i ordet 212 Alazoneia. Ordet 534 huperephanos betyder att lyfta sig högre än andra och skina och lysa och då berömma sig och upphöja sin egen själsliga kraft.

Plato: Det är en person som talar om sina erfarenheter och lyfter sig högre än andra och säger att han har en förmåga som han inte besitter för att han söker egen ära eller vinning. (Mt 7)

Barclay: Grekerna såg en Alazon som en som reste runt och sålde kvacksalvar medicin och lovade att medicinen skulle utföra mirakler med den som använde den.

Xenophon beskriver Alazon som försöker utge sig för att vara rikare än de verkligen är. De som lovar utföra större saker än de klarar av. Och de gör det för ett anda syfte – egen vinning. (Mt 7)

  • Det senare stämmer ju exakt in på Laodicea som skröt om sin rikedom som Herren sa att de inte hade.
  • Det stämmer även exakt in på de laglösa i Mt 7.

Förr i tiden fanns det kringresande män som kallas för Sophister. De var kringvandrande Grekiska lärare som menade att man hade en speciell kunskap. Och den kunskapen sålde man nu till intresserade och den kunskapen handlade om hur du skall lyckas här i livet. Grekerna älskade ord så Sophisterna påstod sig ha speciella ord och med dessa magiska ord menade man att man kunde använda för att lyckas i alla omständigheter.

Det är intressant att Paulus i 2 Kor 4 påstår att han inte hade några som helst magiska ord som uttalades utan litade på Gud. (2 Kor 4:5-9)

Barclay Wiliams: Alazon är inte död alls utan existerar i dagens kristenhet också det är läraren som undervisar i mänsklig visdom. Denna visdom yttrar sig i människans självförverkligande och kommer förtäckt i Jesu namn.