Joh 1:14 Och Ordet blev kött och bodde (Tabernaklade) bland oss och vi såg (2300 Theomai) hans härlighet en härlighet som den Enfödde har av Fadern och han var full av nåd och sanning.

SÅG = Gk: 2300 Teaomai – Spiro Zodiathes – Har inte bara med att titta på något att göra. Det handlar om en befriande förunderlig vision som förklarar objektet som du skådar. (2 Kor 3:15 – 4:6)

Och Paulus säger att den som får skåda ljuset som strålar fram i kristi ansikte utan täckelse han förvandlas och går om kring inne i det verkliga tabernaklet från härlighet till härlighet. Genom Anden (Ljusstaken)

1Jn 1:1 Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett det vi skådade (2300 Theaomai) och med våra händer rörde vid – om Livets Ord är det vi vittnar. 2 Ja, livet uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och uppenbarades för oss.

Precis som Tabernaklet på utsidan var utan skönhet så var Jesus Kristus utanpå skinnet ingenting som attraherade den världsliga människan.

Jes 53:1 Vem trodde vår predikan för vem var HERRENS arm uppenbarad? 2 Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. 3 Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande lik en som man skyler ansiktet för så föraktad att vi räknade honom för intet.

Bara de invigda (Smorda) fick gå in i den heliga och med egna ögon se vad som fanns på insidan av tabernaklet. Alla som tror (Lyder) är idag ett heligt prästerskap och får gå in bakom täckelserna och se vem Jesus verkligen är.

Bara de som lyder (Agape) honom får rätt att gå in och uppleva livet i Gud.

Joh 14:21 Den som har mina bud och håller fast vid dem han är den som älskar (Agape) mig. Den som älskar (Agape) mig skall bli älskad av min Fader och jag skall älska (Agape) honom och uppenbara mig för honom.

Uppenbara mig = Avtäcka mig själv för honom genom att uppenbara ordet.

Den som älskar honom är alltså den som blir av med sitt täckelse och får i ljuset av Den Helige Ande skåda Gud och får uppleva en underbar befrielse och frihet.