Så här skriver min KSB – (Exakt rätt kunskap)(Full urskiljning) EPIGNOSIS är djupare och starkare än GNOSIS (kunskap) för EPIGNOSIS är också en relation och gemenskap med objektet som man har kunskap om. (GUD)

Det är mer…. Det är också en kunskap som på ett mycket kraftigt sätt berör och influerar en personns sympatier och andliga liv. (AGAPE) – Nåden är precis samma funktion den berör vårt hjärta.

Därför är det också en kunskap som kommer från TRO + NÅD

Det är ett ord som används mot den så kallade Gnostisismen på Paulus tid.

SOFIA – Vishet kommer från Hebreiskans Sophim (VÄKTARE) de gick upp på ett högt berg (UPPENBARELSE) och tittade runt omkring och lade ihop det de såg till en enhet. SUNESIS – Betyder just att samla ihop spridda delar till EN ENHET. DET ÄR PRECIS SÅ HÄR MAN FÅR EPIGNOSIS.

Kol 1:9 Allt ifrån den dag då vi fick höra härom, har vi därför, å vår sida, inte upphört att be för er och bönfalla om att I må bli uppfyllda av kunskap (1922 EPIGNOSIS) om Guds vilja, i allt slags andlig vishet (SOFIA) och andligt förstånd. (SUNESISIS) 10 Så ska I föra en vandel (GK: så att ni vandrar) som är värdig Herren, honom i allt till behag och genom kunskapen (EPIGNOSIS)(Hopsamlad kunskap ) om Gud bära frukt och växa till i allt gott verk. (att göra saker frivilligt för hans skull)

Lägg märke till motsatsen hur vi inte får reda på Guds vilja – om vi tar VÄRLDEN (se ORDET ALAZONEIA) in i församlingen.

Rom 12:2 Och skicka er inte efter denna tidsålders väsende, utan förvandlas genom ert sinnes förnyelse, så att I KAN PRÖVA (URSKILJA) vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt. 3 Ty i kraft av den nåd som har blivit mig given, tillsäger jag var och en av er att inte ha högre tankar om sig än tillbörligt är, utan tänka blygsamt i överensstämmelse med det mått av tro som Gud har tilldelat var och en.

Vet du vart ”Högre Tankar” har sin källa? Satans Ljus! Högmod = Att skina över” Fler än hälften av den bekännande kristenheten skall INTE VETA GUDS VILJA MED SINA LIV.

Mat 7:21 Inte kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: ’Herre, Herre’, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många ska på ’den dagen’ säga till mig: Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar? (Laglösheten)

De har alltså ”Högre tankar” om sig än tillbörligt är ? De är starka i världen – de skiner av ett annat ljus! Jeremia 9:23 – 24 Berömmer sig där = Att lysa!

Jer 9:23 Så säger HERREN: Den vise (MÅ INTE SKINA) av sin vishet, den starke berömme (MÅ INTE SKINA) av sin styrka, den rike berömme (MÅ INTE SKINA) av sin rikedom. 24 Nej, den som vill berömma sig (SKINA) han berömme (SKALL SKINA AV) att han har förstånd till att känna mig: att jag är HERREN, som gör nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty till sådana har jag behag, säger HERREN.

 Ordet för ormen i lustgården är nachash och betyder den skinande, På grekiska betyder ordet orm en skarp vision.

Om man nu sätter samman ormens namn med vad han vill så ser vi Jes 14 att han vill upphöja sig igenom mänsklig visdom i Guds hus.

Alltså det Paulus menar i KOL 1: 9-10 är att Anden tar dig upp på ett berg och visar dig Jesus Kristus i GUDS ORD(MT 16 – Himmelriket) Och varje gång han gör det så skall du lägga ihop det NYA han visar dig med det han TIDIGARE visat dig i skriften. (Det är att bygga på klippan)

EPIGNOSIS = Totalsumman = Det som är rätt /Sanningen JESUS KRISTUS. Det är alltså med totalsumman som du får full urskiljning.

Viket stämmer med Psa 119:160 Summan av ditt ord är sanning, och alla din rättfärdighets rätter vara evinnerligen. Vad är det som skall sätta dig fri? Jo just Sanningen!

Vad skall sanningen sätta mig fri från då? Lögnen! alltså måste sanningen handla om full urskiljning.

DET MÅSTE VARA DÄRFÖR JESUS PRATADE OM ATT SAMLA SKATTER I HIMLEN (ANDLIGA SKATTER)

Mat 6:19 Samla er inte skatter på jorden, där mott och mal förstöra, och där tjuvar bryta sig in och stjäla, 20 utan samla er skatter i himmelen, där mott och mal icke förstöra, och där inga tjuvar bryta sig in och stjäla. 21 Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.

Hopsamlade andliga skatter i himlen = Se Kol 1:9-10 överst. Genom Sofia + Sunesis = ihopsamlandet = Epignosis (Personlig exakt kunskap och relation med GUD) Denna ihopsamlade skatt kommer att beröra ditt hjärta

Vad sa vi om EPIGNOSIS?

Så här skriver min KSB – (Exakt rätt kunskap)(Full urskiljning) EPIGNOSIS är djupare och starkare än GNOSIS (kunskap) för EPIGNOSIS är också en relation och gemenskap med objektet som man har kunskap om. (GUD)

Det är mer…. Det är också en kunskap som på ett mycket kraftigt sätt och berör och influerar personens sympatier och andliga liv. (Ger AGAPE)

HÄR ÄR LITE BIBELSTÄLLEN DÄR EPIGNOSIS ANVÄNDS. ROM 10:2 + EF1:17 + EF 4:13 + FIL 1:9 + COL 2:2 + 3:10 + 1 TIM 2:4 + 2 TIM 2:25 + 2 TIM 3:7 + FILEMON 1:6 HEB 10:26 2 PETR 1:2 + 2 PETR 1:3 + 2 PETR 1:8 + 2 PETR 2:20

E – sword Word Study

G1922

ἐπίγνωσις
epígnōsis; gen. epignṓseōs, fem. noun from epiginṓskō (G1921), to recognize. It is more intens. than gnṓsis (G1108), knowledge, because it expresses a more thorough participation in the acquiring of knowledge on the part of the learner. In the NT, it often refers to knowledge which very powerfully influences the form of religious life, a knowledge laying claim to personal involvement. When used as an obj. (Eph_1:17; Eph_4:13; Col_1:9-10; Col_2:2; 1Ti_2:4; 2Ti_2:25; 2Ti_3:7; Tit_1:1; Heb_10:26; 2Pe_1:2-3), it shows the relationship of the learner to the object of his knowledge (2Pe_1:8). It increases spiritual blessings upon the believer (Eph_1:17; 2Pe_1:2-3) and determines the manifestations of the religious life (2Pe_2:20). When used without an obj. in a formal sense (Rom_1:28; Col_3:10), it gives a more precise definition as a knowledge which is self-determined or self-regulated, so that the difference mentioned in Col_3:10 disappears. In Col_2:2, meaning the discernment which comes in connection with possessing salvation which helps in determining the moral conduct (see Php_1:9 which refers to the knowledge which enables one to avoid error [cf. Rom_10:2; Rom_11:33; 2Pe_1:5]).
Syn.: pístis (G4102), faith, since it is the means of the acceptance of divine revelation as epígnōsis can be said to be the comprehension of divine revelation to man; gnṓsis (G1108), knowledge. See the contrasting use of ginṓskō in Rom_1:21 and epígnōsis in Rom_1:28.
Ant.: agnōsía (G56), lack of knowledge as the ant. of gnṓsis (G1108), knowledge, while apistía (G570) could be regarded as the theological opposite of epígnōsis when the subject is man and the object is God.