Den här brodern från Värmland har vi träffat i tidigare sammanhang. Vi ringde upp honom för att ge honom svar på en fråga. Plötsligt kom vi att tala om uppenbarelser och drömmar och då berättade han den här drömmen om Grekland för oss. Vi bad honom att skriva ner den och skicka den till oss för att fler kunde få ta del av den.

Här är Mailet:

Hej! Enligt Joel 2 : 28 era gamla män skall ha drömmar, era unga män skall se syner. Jag tycker väl inte jag är så gammal 65 år.

Det är två drömmar jag har haft som jag ser som ett tilltal från Gud.
Den första var för ca: fem år sedan, där vi bor finns det en sjö som ligger några hundra meter intill vägen. I drömmen var jag ute och promenerade efter vägen och när jag ser ner mot sjön är vattnet borta. Jag ser mej om till höger, där är vattnet som en stor våg och när jag ser på börjar vattnet rusa mot vänster. Då tänkte jag att nu kommer vår lilla väg att ta skada. Sedan var drömmen slut, men orden jorden brister ja den brister, jorden vacklar ja den vacklar, kom till mej tydligt. Det skulle dröja ett år innan jag upptäckte att det var ett bibelord Jes. 24:19-20.

Jes 24:19 Jorden brister, ja, den brister. Jorden rämnar, ja, den rämnar. Jorden vacklar, ja, den vacklar. 20 Jorden raglar som en drucken. Den svajar fram och tillbaka som en vakthydda i trädets topp. Dess missgärning vilar tung på den. Den skall falla och inte mer resa sig.

Den andra drömmen var för ca: 2 månader sedan jag drömde att jag befann mej på en öppen plats högt belägen. Där fanns en mur och bakom den ett stup. På höger sidan fanns en förhöjning och där var några människor.

En av dem hade en bunt flaggor och hon som hade flaggbunten tog fram en bild av en flagga, det var Greklands flagga, och hon säger att ”först ut är Grekland”. Under tiden detta hände vilade det en mycket hotfull stämning och jag blev rädd för vad som skulle komma.
När jag satte mej ner för att skriva kom det tydligt upp i mitt minne att den första drömmen från Jes. 24:19-20 skulle vara med också. Jag försökte berätta den i församlingen vi var medlemmar i då men ingen ville lyssna.
Mvh. XXX

Ohlins: Vi tror att båda drömmarna handlar om samma sak! Den första drömmen är ju nästan identisk med dessa flod- och översvämnings-drömmar som kom till oss för ett tag sedan. Den andra drömmen förklarar vad vi ser ske nu. Kan det vara Grekland som är det 1:a landet att skakas i den kommande ekonomiska turbulensen som skall föra fram Antikrist till makten? Ja den som lever får se.