Text: Elvor Ohlin
Efter att jag hade vänt om och tagit beslutet att överlåta mig 100 % till Jesus Kristus år 1989 var jag mycket i ensamhet i bön och läste Bibeln, särskilt det första året. Jag hade en desperat längtan efter att få leva för Gud, förstå Guds ledning och höra Guds röst. Jag var med i en mindre församling och Gud lade församlingen på mitt hjärta som jag nu började ha som böneämne.

En dag år 1990 på knä vid min köksstol, som var min ”bönevrå/bönekammare” (Matt 6:6), öppnades liksom himlen och jag såg en syn för första gången i mitt liv. Den var mäktig och så omvälvande att den förändrade hela mitt liv, vågar jag påstå. Det var ingen bildsyn, utan en levande syn som kom i tre delar och den handlar om en äkta ”väckelse” i Sverige.

Del ett: Jag såg kyrkan som jag var med i och hur människor kom dit från alla håll och fick möta Jesus Kristus till frälsning och förvandling. De liksom drogs dit som till en magnet. Det var den helige Ande som drog. Men det underbara var det jag upplevde därinne. Kyrksalen var nu fylld av människor och atmosfären går inte att beskriva. Den var så mättad av Guds härlighet och närvaro att jag tänkte här skulle jag vilja vara i evighet!” Nu insåg jag: det är detta som är väckelse! Jag fylldes av en enorm glädje i den helige Ande. Det är det här som är väckelse och det kommer att ske i min livstid! (Jag som hade hört mina föräldrar be om en ”genomgripande väckelse” hela min uppväxt. Jag tyckte då att det enbart var tjatigt). När jag såg synen visste jag att det gäller varje församling/kyrka som vill följa Jesus och lyda honom. Det gäller hela Sverige!

Del två: Synen ändrades. Det var som skymning, varken dag eller natt. Atmosfären var allvarlig. Jag såg nu bara församlingen. De var alla på knä i bön i kyrksalen men det var ingen ”vanlig” bön. Det var ett nödrop till himlen som gjorde att jag ryggade tillbaka. Det kändes som ett svärd genom mitt eget hjärta, en smärta och jag ropade inom mig: ”måste detta verkligen hända?”. Då hörde jag en röst som jag tyckte fyllde hela universum: ”Detta måste först hända!” En andra gång hörde jag: ”Detta måste först hända!” Samtidigt upplevde jag en så stark och brinnande kärlek från Guds hjärta till församlingen att jag tänkte: om jag bara får lite av den kärleken är jag beredd att ge mitt liv. Det var en aning av Jesu kärlek – han som gav sitt liv för oss!

Del tre: Än en gång förändrades synen. Jag satt på yttertrappan till kyrkan men den var tyst och tom. Jag såg mig omkring och undrade var människorna var och ställde frågan till Gud. Var är alla? Jag upplevde då att Jesus gav svaret: ”de är var och en i ensamhet inför mitt ansikte”. Nu fick jag se in i hemmen utan att kunna se vilka personerna var. Var och en satt i ensamhet i bön och tillbedjan och med sin Bibel.
Efteråt förstod jag att det var som en film i tre delar men ”bakifrån”. Det första och viktigaste är den personliga relationen med Jesus. Det är grunden för varje kristen. Det andra är (böne)gemenskapen i församlingen eller över huvud taget gemenskap med andra troende. Om Gud vill sända väckelse är det av nåd. Men vi vet också att vägen dit är bön i ödmjukhet och förkrosselse och Guds ord. När vi ber ger vi Herren tillåtelse att verka i och genom oss.

Gud talar igen – Jes 30
Jag hade aldrig tidigare sett en syn och den här upplevelsen var så stark att den skakade om hela mitt liv och jag trodde det kunde ske vilken dag som helst. Det blev hela mitt livs inriktning att få se det här bli verklighet.
När tiden gick och synen inte tycktes gå i uppfyllelse, började jag tvivla och frågade Gud om vi hade missat chansen, om det var för sent? Jag fick då till mig Jesaja kapitel 30. Gud liksom ”öppnade” hela kapitlet och när jag kom till vers 18 kom tilltalet tydligt. ”Mitt folk har fortfarande så många egna planer och så mycket egen kraft kvar. Därför väntar jag, till dess jag kan vara er nådig”.

Jes 30:15  Ty så säger Herren HERREN, Israels Helige: ”Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka.” Men ni vill inte. 16  Ni säger: ”Nej, på hästar tänker vi fly.” Därför skall ni också fly. ”På snabba hästar tänker vi ge oss av.” Därför skall också era förföljare vara snabba. 17  Tusen skall fly för en enda mans hot, och för fem mäns hot skall ni alla fly, till dess det som är kvar av er är som en ensam stång på toppen av ett berg, som ett baner på en kulle. 18  Därför väntar HERREN på att få visa er nåd, därför är han upphöjd för att visa er barmhärtighet. Ty HERREN är en domens Gud. Saliga är alla som väntar på honom.
Om det fanns många mänskliga planer bland Guds folk då, verkar det finnas mer än någonsin idag. Många önskedrömmar och idéer finns, men det är inte lika vanligt med äkta uppenbarelse från Gud. 

Jes 55:8 Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar.

Gud uppenbarar sina planer när vi lägger ner våra planer.
Det största av allt måste vara att Gud ser i barmhärtighet på Sverige trots allt förakt och förnekelse av honom i vårt land. När man tar bort Guds ord förlorar man också Guds beskydd. Det kan vi t ex se i det ökande våldet i samhället. Gud har välsignat Sverige och vi har orsak att tacka honom. Han kommer att ge oss en besökelsetid men det han visade, var att det kommer genom nöd. Ibland är nöden det enda sättet att verkligen få oss in i bön och beroende endast av Jesus Kristus och att få människor att vakna över de existentiella frågorna och söka Gud. Jag förstod att det skulle dröja innan synen slår in. Men jag är övertygad om att den kommer att uppfyllas.

Jesaja 30 beskriver den tiden vi lever i och jag återkommer med vad Gud visade och hur pusselbitarna har lagts på plats alltmer sedan dess.
(Tyvärr berättade jag inte synen för församlingen direkt. Jag råkade bland annat höra en undervisning på annan ort om att man inte ska prata hur som helst om det man har fått från Gud. Jag hade ju nyss kommit tillbaka till Gud, tog det till mig och trodde att jag upphöjde mig själv om jag berättade. När jag långt senare talade om synen för pastorn, kunde han bara bekräfta. Två personer till i församlingen hade fått samma budskap, inte i syner, men i olika tilltal från Gud. På två eller tre vittnens utsago ska det avgöras, som Bibeln säger).

Många har profeterat om väckelse. Antalet frälsta som anges verkar ibland öka alltefter människors fantasi och önsketänkande. En del tror att om vi anger miljoner är det detsamma som att ha ”stor tro”. Men våra fantasier har inget med tro att göra och kan inte blandas med det som Gud talar. Jag tog upp skillnaden i De 2 skördarna >>

Den äkta väckelsen gäller de kyrkor som predikar korsets budskap och har Jesus Kristus/Messias i centrum, och som Herre. Jämför detta med synen om eldarna >>