Profetiskt i Bönen Alafors 8/10 – 09

Igår var vi på bönemöte i en av de pingstkyrkor som vi tjänar och hjälper regelbundet.

Elvor började be utifrån Hiskia som la fram allt inför Herren när fienden hotade och omringade kvarlevan (2Kung 19). Detta har hon sagt, har talat till henne den senaste tiden.

Helt plötsligt när hon bad så fick jag se en syn i mitt inre:

Ett baner som jag sett i filmer som ryttare brukar bära till häst. Det var ett långsmalt baner. Själva flaggan hade svart botten och på flaggan var det ett vitt märke som jag såg tydligt. Jag upplevde att det hade med fiendearmeér att göra. Det märket jag såg har jag sett förut flera gånger i kyrkor så det var lätt för mig att hitta det på nätet – ETT CHI – RHO KORS!  >> .

Vi tror att Gud varnar oss för att ”världskyrkan” är på gång >> Kristi sanna vittnesbörd är hotat i landet. Det finns inte många idag som vågar ställa sig i gapet, utan mängden riskerar att dras med i den flod som börjar välla in med sitt vatten. Se Elvors dröm >>

Idag den 22/3 – 11 förstod jag (Janne) andemeningen i Synen. Gå in på Latter Rains hemsida >> så finner du loggan och det har med ändetidens stora villfarelse att göra. Sven Reichmann sa en gång att ”avfallet i ändens tid kommer att börja när Gud återsamlar Israel (1948).” Exakt det året startade Latter Rain-rörelsen som sen har utvecklats genom progressiva uppenbarelser fram tills idag. Läs om deras synsätt på Guds rike. Om du vet var Rick Warren och Tony Blair står, så förstår du snart att detta är det stora avfallet.

Flera gånger har Herren talat direkt till oss och visat att avfallet kommer igenom någonting som ser gott ut. Gärningar för de fattiga, hur kan det vara något dåligt? Jo det kan de vara om gärningarna är gjorda i vår egen kraft och inte upphöjer Gud. (Matt 7)

Citat från sidan:

The first Reformation was about belief this one’s going to be about behavior…. The first one was about creeds (Lärosatser) this one’s going to be about our deeds. [1] Rick Warren
Latter Rain: (Kingdom Now)

Bibelns budskap om Guds Rike är ett universellt område där frigörelsen av den kristne sker och där befrielsen av den fattige ifrån betryck sker. Jesus är mycket noga med att åtskilja Hans rike från andra riken. Hans rike förs in och sprids igenom frigjorda Kristna och kan inte bli realiserat och verkligt utanför det sociala arbetet för de fattiga. Jesus kommer inte att komma tillbaka igen innan vi talar som EN och evangeliet om riket blir predikat av oss till de fattiga. Det kan vara de fattiga på gatan eller inne i staden. Men det är också att predika social rättvisa ibland utvecklingsländerna. Som ett redskap för evangelisation så är Jesus den bästa vägen. Men förr så var församlingens uppdrag sett som i huvudsak att se till att vinna och frälsa själar. Men nu så är Kristi Brud ansvarig och pålagd att se till Social Rättvisa och jämställdhet och mänsklig utveckling för det är relaterat till Guds Rike.

Och detta (New Age)budskap från samma sida
When we once realize that this universal and unlimited power of spirit is at the root of all things and of ourselves also, then we have obtained the key to the whole position – ”The Kingdom of Heaven is within you”.
Översatt:
När vi inser att detta är den universella och obegränsade kraften av anden som är roten i alla ting och i oss själva också. Det är då vi har uppnått och fått nyckeln till hela positionen – Guds Rike är inom er.

Vi är rädda för att många församlingar redan är påverkade och går i samma agenda som New Age-planen.
/Ohlins