Mar 4:10 När han blev ensam med de tolv och de andra som var med honom, frågade de honom om liknelserna.11 Då sade han till dem: ”Ni har fått del i Guds rikes hemlighet. Men de som står utanför får allt i liknelser 12 för att de skall se med sina ögon och ändå inte se (EIDO) och höra med sina öron och ändå inte förstå (SUNIEMI) och omvända sig och få förlåtelse.13 Han sade vidare till dem: Om ni inte förstår denna liknelse, hur skall ni då kunna förstå några liknelser alls? 14 Såningsmannen sår ordet. (Om Kungen i Riket)

Jesus säger alltså att man kan se men ändå vara andligt blind. Det var exakt vad som drabbade Adam o Eva de åt av det förbjudna trädet men deras ögon öppnades. De började täcka över sin nakenhet med andra kläder för de upplevde att de var nakna = Något saknades! Synden kom in och det betyder att missa målet eller vägen. De såg alltså och försökte täcka över sin skam = Det vi saknar!

Man skulle kunna säga att de själva täckte över sig för att ingen skulle se att de saknade något. I köttet vill vi att andra skall se på oss som om vi är bättre än vi är. Av exakt samma anledning så satte Mose ett täckelse för sitt ansikte. Han ville på nått sätt äga härligheten från Gud i sig själv. (2 Mos 3:12-14) Det var ju exakt det ormen försökte fresta Adam o Eva med – Ni skall bli som Gud! = Äga hans egenskaper och hans härlighet i oss själva!

1 Mos 3:5 Men Gud vet att den dag ni äter av den skall era ögon öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont.

Nu ska vi titta på något Anden uppmärksammade mig på.
Mar 4:11 And he said unto them, Unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God: but unto them that are without, all these things (PAS) are done (GINOMAI) in parables: (PARABOLÈ)

Pas = Allt detta = Budskapet om Riket och Kungen i det Riket
Ginomai = Att bli till
Parabolé = En liknande sak bredvid

Parafraserat: Budskapet om Guds Rike och Kungen i riket blir för de som drivs av fel ögon eller fel visdom en sak som liknar sanningen men det är bara en liknande väg eller ett tankesätt som går parallellt med den sanna vägen.

Mat 7:7 Bed (AITEO) och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. 8 Ty var och en som ber (AITEO) han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

Det grekiska ordet 154 Aiteo handlar om att en utfattig tiggare kommer inför en som är rik och mäktig nog att kunna hjälpa honom och fylla hans behov. Det står här i pågående form och det kännetecknar den kristnes attityd emot Gud när vi kommer inför honom till bön. Vilken oerhörd skillnad mot de böner du hör i Trosrörelsen – ”Att befalla”

Lägg märke till att han innan talat om att Döma och att Se Mt 7:1-6. Det handlar om att kunna se med andliga ögon alltså få se härlighetens Kung Jesus Kristus och förstå att endast han kan hjälpa mig i min synd. Det är exakt vad BED (AITEO) handlar om här på grekiska. Det är alltså bara den som ser Kungens härlighet som kan BE (AITEO)

Den som beder på det här sättet han får (Mt 7:7)
Den som beder på det här sättet för honom öppnas dörren (Mt 7:7) Den som beder på det här sättet han vandrar på vägen för han ser vägen med sina andliga ögon. Han vandrar alltså inte på den parallella vägen som går bredvid och missar målet. (Mark 4:11)

Mat 7:13 Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg (PARALLELLA) är bred (DET TANKESÄTTET) som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. (DEN PARALLELLA) (MÅNGA TÄNKER SÅ) 14 Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.

Inte undra på att han i MT 5 undervisade att allting börjar med Fattigdom i Anden. När vi förstår vem Kungen är och Förstår vilka vi är och att vi aldrig kan äga härligheten från Gud. (Vi blir lerkärl och han blir skatten)

Mat 5:1 När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. 2 Då började han tala och undervisa dem: 3 ”Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.

2 Kor 4:2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. (SUNEIDESIS) 3 Är vårt evangelium dolt, (BUDSKAPET OM RIKET) 3 så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes (OLYDIGAS) sinnen (ÖGON) så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet (KUNGEN I RIKET) han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, (KUNGEN) och oss som era tjänare för Jesu skull.

Paulus säger här den exakta meningen av MK 4:11
Mar 4:11 And he said unto them, Unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God: but unto them that are without, all these things are done in parables:

Pas = Allt detta = Budskapet om Riket och Kungen i det Riket
Ginomai = Att bli till
Parabolé = En liknande sak bredvid

Parafraserat: De som drivs av sitt eget sinne (ÖGON) (MÄNSKLIG VISDOM) kommer budskapet om Guds Rike (KUNGEN) bara att bli till en liknande väg som går parallellt med den sanna vägen.

Jesus säger vidare i MT 7 att båda dessa tankesätt kommer att leda fram till byggandet av två hus.
De ovisas bygge på Jord eller Sand – Utan grund! (BABEL)
De visas bygge på Klippan! (HÖRNSTENEN) – Messias Kungen Jesus Kristus (NYA JERUSALEM)

FÖR NÅGRA ÅR SEDAN HADE JAG EN MÄRKLIG DRÖM OM GUDS KVARLEVA.

När jag skrev denna bibelkommentar så kom minnet av en dröm jag haft för några år sedan till mig. Jag skall nu berättade den helt kort. För den är så lik bibelkommentarens uttydning om den parallella väg som går vid sidan om den sanna vägen.

Vi befann oss i ett hus och plötsligt lyste himlen upp av en våldsam eld. Vi blev inte ett dugg förvånade utan vi visste att detta som nu kom var Herrens Dom (Herrens Dag?) Vi gick helt lugnt ut ifrån vårt hus och vi bar en jättestor rostfri gryta mellan oss. (VÅR KALLELSE ATT UNDERVISA OCH GE MAT) Framför oss förvandlades vägen så den blev alldeles jämn för våra fötter att gå på. Nu drog vi iväg på denna jämna väg och bakom oss kunde vi höra dånet av den väldiga elden. Vi kom fram till olika platser beredda och fullt av mat för oss. Men vi kände att vi måste dra vidare för elden kom hela tiden efter oss så vi drog vidare med vår jättegryta.

Nu kom vi fram till en folksamling där vi kände igen en del människor. Framför oss var det som en jättestor äng fullt med gräs – De frågade oss om vet ni vart vägen går nu? Några pekade ut en väg som gick lite längre bort parallellt med den väg vi nu stod på. Vi sa åt dem att: Vi måste kolla upp den vägen för det ser inte ut som den vägen Herren lett oss på tidigare.

Nu åker vi iväg i Anden in på den vägen och fick se att den var väl upptrampad och det var spår i leran efter massor av fötter. Det fanns affärer på båda sidor av vägen där man kunde köpa – Precis vad man ville! Ju längre man kom på den här vägen ju lerigare blev det. (Se Babel 1 Mos 11) Det vi fick se i slutet av vägen var fasansfullt fångade i en inhägnad var miljontals svin med Satan som herde som vaktade dem. Vi fick höra en röst från Himlen som sa: De här har inte en chans att komma undan elden.

Nu flyttar oss Anden tillbaka igen till människorna och vi kunde berätta vad vi sett. Vi sa: Även om vägen ser rätt ut så är den inte rätt och den leder till katastrof för dem som går på den. Vi börjar nu att ropa på Herren att han skulle visa oss vägen. Efter ett tag hördes rösten från himlen: Ser ni inte vägen? Den urgamla vägen? Vi svarade honom: Nej Herre vi kan inte se någon väg visa oss du!

Plötsligt så öppnades våra ögon så att vi kunde se på ett övernaturligt sätt att under gräset fanns ju vägen fördold. Märkligt eller hur? Vi kunde se en väg som gick parallellt med våra naturliga ögon! Men den vägen var fel och ledde till fördärvet. Den vägen Herren nu uppenbarade för oss den kunde vi bara se med våra Andliga ögon och lägg märke till att det skedde efter bön. Men även detta står ju i Mt 7.

Mat 7:13 Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. 14 Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.

Jesus säger att Han är Vägen Sanningen och Livet (Joh 14:6)

Jes 55:6 Sök HERREN (VÄGEN) medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära. 7 Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till HERREN, (VÄGEN) så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall ge mycken förlåtelse. 8 Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. 9 Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar.

Mvh Janne Ohlin – Göteborg