Spiro Zodhitahes Hebrew – Greek

Mat 7:7 Bed (154 Aiteo) och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er.

G154 αἰτέω aitéō; fut. aitḗsō. Ask, request, beg. The seeking by the inferior from the superior (Act_12:20); by a beggar from the giver (Act_3:2); by the child from the parent (Mat_7:9); by man from God (Mat_7:7; Jas_1:5; 1Jn_3:22). (I) To ask, with the acc. of thing in pará (G3844), from (with the gen. of person). (II) Generally (Mat_5:42; Mat_7:9-10; Mar_6:22-25; Luk_11:9-13; 1Jn_5:14-16; Sept.: Jos_15:18; Jos_19:50). Spoken in respect to God, to supplicate, to pray for (Mat_6:8; Mat_7:11; Mat_18:19; Jas_1:5-6). With the word Theós (G2316), God, implied (Mat_7:7-8; Col_1:9; Jas_4:2-3; Sept.: Isa_7:11-12). In His requests to the Father, the Lord never uses aitéō, to beg, but erōtáō, to ask as an equal of the Father on behalf of Himself or His disciples (Joh_14:16; Joh_16:26; Joh_17:9, Joh_17:15, Joh_17:20). (III) To ask or call for, require, demand (Luk_1:63; Luk_12:48; Luk_23:23; Act_3:14; Act_25:15; 1Pe_3:15; Sept.: Job_6:22; Dan_2:49). (IV) To desire (Act_7:46; Sept.: 1Ki_19:4; Ecc_2:10; Deu_14:26). Deriv.: aítēma (G155), request, petition; aitía (G156), an accusation; apaitéō (G523), to require; exaitéomai (G1809), to ask to have; epaitéō (G1871), to beg; paraitéomai (G3868), to refuse, give up; prosaitéō (G4319), to ask earnestly. Syn.: punthánomai (G4441), to ask by way of inquiry; zētéō (G2212), to seek; parakaléō (G3870), to beseech; déomai (G1189), to make a specific request; epithuméō (G1937), desire, long; epizētéō (G1934), to demand; diṓkō (G1377), to pursue; erōtáō (G2065), ask.

Det grekiska ordet 154 Aiteo handlar om att en utfattig tiggare kommer inför en som är rik och mäktig nog att kunna hjälpa honom och fylla hans behov. Det står här i pågående form och det kännetecknar den kristnes attityd emot Gud när vi kommer inför honom till bön.

Den som inte är berorende av honom kommer inte heller att kunna komma i en 154 Aiteo attityd i bönen inför honom. Det kan vi se hos församlingen Laodicea: Som sa att man inte hade något behov!

  • Men vad är då vårt behov för det första? Jo rättfärdighet (Frikännande från dom) och hans rike. (Mt 6:33)

Det är därför märkligt att ur exakt samma rot som 154 Aiteo så finner vi ett annat ord nämligen 156 Aitea som betyder anklagelse så det bekräftar att bönen gäller rättfärdighet i första hand. Och rättfärdigheten (Frikännande från dom) finns ju i hans Rike

Rom 14:17 Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet (Frikännande från dom) och frid och glädje i den helige Ande.

  • Anden kommer alltså med en rättfärdighet som Jesus redan har fullbordat för oss på Golgata.
  • Det här är grunden för vår tro och det är detta han vill föra in i våra liv genom Anden.
  • För att vi skall kunna ta emot måste det till en progressiv pågående bön i ödmjukhet (Aiteo)

Vad är det då vi tar emot? Allting som han vann åt oss på Golgata! Här följer några bibelställen där154 Aiteo används.

Mat 6:8 Var inte som de. Er Fader vet vad ni behöver, innan ni ber (Aiteo) honom om det.

Mat 7:8 Ty var och en som ber (Aiteo) han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

Mat 7:11 Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber (Aiteo) honom.

Mat 18:19 Vidare säger jag er: Om två av er här på jorden kommer överens om att be (Aiteo) om något, vad det än är, så skall de få det av min Fader i himlen.

Mat 21:22 Allt vad ni ber (Aiteo) om i er bön skall ni få, när ni tror.”

Joh 4:10 Jesus svarade henne: ”Om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig: Ge mig att dricka, då skulle du ha bett (Aiteo) honom, och han skulle ha gett dig levande vatten.”

Joh 14:13 Och vad ni än ber (Aiteo) om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. Joh 14:14 Om ni ber (Aiteo) om något i mitt namn, skall jag göra det.

Joh 15:7 Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be (Aiteo) om vad ni vill, och ni skall få det.

Joh 15:16 Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber (Aiteo) honom om i mitt namn.

Joh 16:24 Hittills har ni inte bett (Aiteo) om något i mitt namn. Bed (Aiteo) och ni skall få, för att er glädje skall vara fullkomlig.

Jak 1:5 Om någon av er brister i visdom skall han be (Aiteo) till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få den. 6 Men han skall be (Aiteo) i tro utan att tvivla. Ty den som tvivlar liknar havets våg, som drivs och piskas av vinden.

1Jn 5:15 Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber (Aiteo) om, så vet vi också att vi redan har det som vi bett honom om.16 Om någon ser sin broder begå en synd som inte är till döds, skall han be (Aiteo) och Gud skall ge liv åt honom, åt dem som inte begår synd till döds. Det finns synd som är till döds, och jag säger inte att man skall be (Aiteo) för den.

När Jesus ber till fadern använder han Erotao som betyder att säga till någon som har samma ranking som honom. Men när vi ber så används Aiteo. Ordet beskriver alltså hur och vilken attityd vi måste ha när vi närmar oss Gud för att bedja!

När man ser det här förstår man hur smart Satan är då han lurar oss att komma inför Gud med fel attityd. Trosrörelsens läror liknar mer hur man har bibeln som en postorderkatalog att välja ur. Och så kommer man inför honom i en totalt fel attityd och begär av honom istället för att tigga och bedja.