Kol 1:15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. 16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom.

Lance Lambert: Vad betyder det att vara förstfödd i de här länderna på den här tiden? Jo det handlar om att han är den som skall ärva allting.

Nu blir det lättare för oss att förstå bibeln när vi läser ordet den förstfödde och den förstfödde är också vad bibeln uttrycker i Joh 3:16 den enfödde.

Joh 3:17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.

Heb 1:1 Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, 2 har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. 3 Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden. 4 Sonen är så mycket större än änglarna som det namn han har ärvt är förmer än deras. 5 Till vilken av änglarna har Gud någonsin sagt: Du är min Son, jag har i dag fött dig? Eller: Jag skall vara hans Fader, och han skall vara min Son? 6 Och när han låter den Förstfödde träda in i världen, säger han också: Alla Guds änglar skall tillbe honom.

Paulus är väldigt tydlig i Galaterbrevet när det gäller Abrahams Säd i singularis vilken är Jesus Kristus.

Gal 3:14 Vi friköptes, för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade Anden. 15 Bröder, jag vill ta ett exempel från vardagen: inte ens en människas testamente som har vunnit laga kraft kan göras ogiltigt eller få något tillägg. 16 Nu gavs löftena åt Abraham och hans avkomma. Det heter inte: ”och åt dina avkomlingar”, som när man talar om många, utan som när det talas om en enda: och åt din avkomling som är Kristus.

Det finns en liknelse som förklarar det här vidare nämligen liknelsen om de onda vingårdarbetarna

Mat 21:33 Lyssna till en annan liknelse. En husbonde planterade en vingård, satte stängsel kring den, högg ut en vinpress och byggde ett vakttorn. Sedan arrenderade han ut den till vingårdsarbetare och reste bort. 34 När skördetiden närmade sig, skickade han sina tjänare till vingårdsarbetarna för att få sin del av avkastningen. 35 Men vingårdsarbetarna grep hans tjänare. En slog de, en annan dödade de och en tredje stenade de. 36 Han skickade då ännu fler tjänare än första gången, och de gjorde på samma sätt med dem. 37 Till sist sände han sin son till dem. Han tänkte: De kommer att ha respekt för min son. 38 Men när vingårdsarbetarna fick se sonen, sade de till varandra: Här har vi arvtagaren! Kom, låt oss döda honom, så får vi hans arv. 39 Och de tog fast honom, förde ut honom ur vingården och dödade honom. 40 När nu vingårdens herre kommer, vad skall han då göra med dessa vingårdsarbetare?” 41 De sade till honom: ”Onda som de är, skall han låta dem få en ond död, och han skall arrendera ut vingården till andra vingårdsarbetare, som ger honom avkastningen i rätt tid.” 42 Jesus sade till dem: ”Har ni aldrig läst i Skrifterna: Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta, och underbar är den i våra ögon? 43 Därför säger jag er att Guds rike skall tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt. 44 Den som faller på den stenen skall krossas, och den som stenen faller på skall smulas sönder.”

Den här sista liknelsen stämmer ganska väl in på Kingdom Now teologin. Att döda någon i NT är att hysa agg till någon i hjärtat. Och vad de gör mot en av dessa mina minsta som tror på mig det gör de mot mig sa Herren

Psa 2:1 Varför rasar hednafolken, varför tänker folken fåfängliga tankar? 2 Jordens kungar reser sig och furstarna rådslår med varandra mot HERREN och hans Smorde: 3 ”Låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen.” 4 Han som bor i himlen ler, Herren gör narr av dem. 5 Han talar till dem i vrede, i glödande harm förskräcker han dem: 6 ”Det är jag som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg.” 7 Jag vill kungöra HERRENS beslut. Han sade till mig: ”Du är min Son, jag har i dag fött dig. 8 Begär av mig, så skall jag ge dig hednafolken till arvedel och hela jorden till egendom. 9 Du skall krossa dem med järnspira, slå sönder dem som lerkrukor.” 10 Handla nu vist, ni kungar, låt varna er, ni domare på jorden! 11 Tjäna HERREN med fruktan och gläd er med bävan! 12 Ge Sonen hyllningskyss, så att han ej blir vred och ni går under på er väg, ty snart kan hans vrede upptändas. Saliga är alla som flyr till honom.

Lägg märke till att Ps 2 handlar om Guds Son (Messias) insatt som Kung redan innan världen skapades.

Jesus Kristus kunde alltså struntat i oss och gått in i sin härlighet och fått ärva allting själv. Men Jesus Kristus ville att vi skulle få del av hans härlighet. Det var därför han gick till Golgata och gav sitt liv för oss.

Fil 2:6 Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte 7 utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa 8 ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset. 9 Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, 10 för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, 11 och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren.

Även finns olika ord för Son i bibeln, det ord som alltid används om Jesus som Guds Son är Huios. Det ordet beskriver en Son som vuxit upp till mognad för att ärva. (En arvinge med andra ord)

En del bibelkommentarer jag läst sätter betydelsen av Israel till: Guds prins (Arvinge) I så fall när det står talas om Guds Israel menas Jesus Kristus (Arvingen)

Rom 8:14 Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner. (HUIOS) 15 Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: ”Abba! Fader!” 16 Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. (Teknon = Litet barn) 17 Men är vi barn (Tekon) är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom.

Mvh Janne Ohlin