1 Kor 2:4 Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord (Logos = Rådslut – Plan >>) som skulle övertygagenom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. 5 Vi ville inte att er tro skullebygga på människors visdom utan på Guds kraft. 6 Vishet förkunnar vi emellertid bland de fullkomliga,en vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare, som går mot sin undergång. 7 Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. 8 Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre. 9 Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. 10 Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. 11 Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande. 12 Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta vad vi har fått av Gud.

Evangeliet presenteras här till människan genom ordet om Riket. (Mt 13) (Logos = Guds Plan och rådslut)

Evangelium eller ordet om riket uppenbarar alltså en konung i hans rike och skall övertyga oss genom Andens ljus att underordna oss denna konung. (Se ordet i Apg 5 Peitarcheo = Överbevisas att lyda en konung)

V 5 Biblisk TRO (Pistis ) handlar om något som redan är fullbordat! Och det kan du se i V 9 Mänsklig vishet kan aldrig räkna ut vad Gud redan har berett i sin Visdom innan världen ens fanns V 7

Vi får här alltså reda på att Guds vishet och hans rådslut är:

 • Fullbordat och berett innan världen skapades (V7)
 • Guds visdom är gömd i Gud (V7)
 • Guds visdom tillhör inte denna världen (V6)
 • Guds visdom handlar om konung Jesus och hans rike (V4+ V5)
 • Guds visdom är härlighet och ljus och kraft (V7 + 2 Kor 3+4)
 • Guds visdom är därför Ande och Sanningen
 • Guds visdom är ljus och inte mörker (Mänsklig visdom – lögnen se 1 Joh 1:5-10)

Mänsklig visdom tillhör alltså det naturliga människohjärtat och den själiska människan.

 • Mänsklig visdom bygger inte på tro (utan är otro) (V5) (skulle då Gud ha sagt?)
 • Mänsklig visdom tillhör människorna i världen (V6)
 • Den som leder genom mänsklig visdom kommer att gå under (V6)
 • Den som drivs av mänsklig visdom får inte se Guds Visdom (Joh 14:15-21) (V8 + V9) (Täckelset i 2 kor 3+4)

Det finns 2 studier vi har gjort som beskriver vad dessa 2 visdomar egentligen är . Vi kan sammanfatta vad den naturliga människans visdom drivs av i 4 punkter. Denna visdom skall alltså Kristna ledare avfalla i precis innan Jesus kommer tillbaka igen. (Man går ut i världen 1 Joh 4:1-6)(Världen här är mänsklig visdom och kraft )

 • (1) Vi vill egentligen ha vår vilja fram och ha kontroll över situationerna vi hamnar i. (Falsk frid)
 • (2) Vi vill egentligen vinna hela världen om vi kunde det.(Mt 16)
 • (3) Vi vill egentligen ha ära och få berömmelse och bli sedda. (att skina och lysa)
 • (4) Vi vill egentligen utnyttja andra om vi kan för att nå dessa mål.

Ovanstående 4 punkter (mänsklig visdom) är alltså en bild på vad de flesta kristna skall komma att drivas av istället för Guds vishet. Ordet Agape på Grekiska betyder egentligen att underordna sig en konungs bud . Och vi gick igenom det i början att Guds ord kommer till människohjärtat genom evangeliet om riket.

Om vi lyder det så uppenbaras genom TRO någonting som är förberett redan innan jorden skapade. Så Agape är att underordna sig och lyda evangeliet och konungen i riket. (Guds Vishet) Den som gör det får sina hjärtas ögon öppnade och får se konungen och hans rike i evangeliet (2 Kor Kap 3+4)

Nu säger bibeln att innan Jesus kommer tillbaka igen så skall falska ledare (Drivna av de 4 punkterna) komma och på grund av deras läror så skall Agapen kallna. (Underordnandet under konungen och hans rike = Guds visdom) (Mt 24:10-14) (1 Joh 4 sa ju att de har gått ut i världen)

Lägg märke till att 1 Joh 4 + 2 Petr 2:1-2 + Mt 13 ogräset vetet = Guds vilja i ändens tid. Den du lyssnar till är den du underordnar dig och den du följer. (Agape med andra ord)

Med denna kunskap som grund kan vi ta oss till 1 Joh 2 och kunna förstå varningen att inte älska världen. Älska här är ordet Agape = Underordna sig en konungs ord eller plan. Och det finns ju 2 visheter precis som det finns 2 konungaröver 2 riken (Ormen och Jesus Kristus)

1Jn 2:14 Jag har skrivit till er, barn: ni har lärt känna Fadern. Jag har skrivit till er, fäder: ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag har skrivit till er, unga män: ni är starka och Guds ord (Plan) förblir i er och ni har besegrat den onde. (Ormen och de 4 punkterna = Mänsklig vidom) 15 Älska (Agape) inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar (Agape) världen, finns inte Faderns kärlek (Agape) i honom. 16 Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda (Alazoneia) det kommer inte från Fadern utan från världen. 17 Och världen och dess begär förgår (De 4 punkterna) men den som gör Guds vilja förblir i evighet. (Guds visdom)

När vi nu fortsätter framåt här varnas för att vi måste förbli I HONOM för att bli frälsta. Kommentarerna till 1 Kor 1:2 visar vad det innebär i praktiken att förbli i honom. Det är att underordna sig honom och bli ett med hans lära. (Det är att fortsätta att Agape honom)

1 Joh 4 De falska profeterna har gått ut i världen (De 4 punkterna driver dem) de är alltså i mörkret. De kommer att ha ett budskap (Ett falskt evangelium) De kommer att komma i hans namn och de skall bedra många med sitt evangelium(Humanistiskt evangelium) uppbyggt kring de 4 punkterna. (Mt 24:4-5)

Lägg nu märke till att både det sanna evangeliet och detta evangelium kommer att samla människor. De falska profeterna kommer att samla ihop de av världen (De som drivs av mänsklig visdom = De 4 punkterna)

Dessa kommer att lyssna till dem = Underordna sig och lyda deras visioner. (Och det blir då att Agape världen) (Och då kommer man ut ur Kristus)

1Joh 4:5 De är av världen och därför talar de vad som är av världen (De 4 punkterna) och världen (De som är drivna av dessa 4 punkter) lyssnar (HÖR) till dem.

Ordet är samma som Shema på Heb Lyssna + Förstå + Lyda

1 Joh 4:6 Vi tillhör Gud. Den som känner (1097 Ginosko) Gud lyssnar (HÖR) till oss, den som inte är av Gud lyssnar (HÖR) inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande.

Vi har alltså här Två evangelier i världen och båda 2 kommer att samla ihop en skörd. En skörd kommer att vara ogräs (Darnel) den andra skörden kommer att vara Vetet. Mt 13 säger att detta skall ske vid tidens slut.

Vi har tydligt sett skiljelinjen komma nu mellan de här 2 evangelierna och de här 2 skördarna. Så vilken visdom väljer vi att följa? Människors eller Guds? Se de 2 skördarna