Ohlins fundering 13/12-2020

Text: Elvor Ohlin
2020-12-13


Innehåll:
1. En förändrad värld (Klaus Schwab och FN:s Agenda)
2. Det ”ofarliga” vaccinet
3. Covid-pass och tvångsvaccinering?
4. Ny religiös ordning – Ense med varandra men inte med Gud

5. Oense med världskyrkan men ense med Gud
6. Cyberpandemi och
The Great Reset (Agenda 2030)
7. Med facit i hand
Tillägg: Länkar som berör ämnet

1. En förändrad värld
Världen håller på att förändras. Den globala Agendan och den nya världsordningen börjar ta sig diktatoriska former. På World Economic Forums (WEF) hemsida kan man läsa att de yngre generationerna är alltmer missbelåtna med demokrati. Man kan undra vem som är orsak till det? Med all propaganda för en global ordning från WEF och FN som pumpas ut i media, universitet, skolor och från politiskt håll, skulle någon vara förvånad? Allt som inte är PK, mainstream och kritiska röster kallas numera ”konspirationsteorier”. Bäddat för diktatur.

Att läsa om WEF:s styrelseordförande Klaus Schwab och maktelitens globala agenda om s k hållbar utveckling är en direkt beskrivning av Uppenbarelseboken 13. HÄR kan man bland mycket annat läsa om Schwabs framtidsplan från hans bok 1971, där han ”effektivt omdefinierade människor inte som medborgare, fria individer eller medlemmar av samhällen, men som sekundära deltagare i ett massivt kommersiellt företag”.

Det beskriver alltså hela världen som en enda stor pyramidstruktur, ett företag som förslavar mänskligheten under en maktelit som utgör en världsregering. Den världsledare som kommer att träda fram kallar Bibeln för antikrist. Människors integritet och frihet kommer inte att beaktas. Nej, det är istället människorna som ska ändra sin inställning i linje med ”den fjärde industriella revolutionen” (4IR), där allt digitaliseras och leder till superkontroll av varje individ ”tekniken blir en del av människan”. Man måste ”omdefiniera vad en människa är”. Den nya rasen kan kallas ”cybers”. ”De som väljer att fortfarande vara människor kommer att vara en underart”, skriver Schwab. Fortsatt citat: Ingen överträdelse tycks gå för långt för Schwab, som drömmer om ”aktiva implanterbara mikrochips som bryter hudens barriär i våra kroppar”, ”smarta tatueringar”, ”biologisk databehandling” och ”specialdesignade organismer”.

Enligt Schwab och den globala eliten står vi nu på tröskeln inför den nya världsordningen. Ja, lita på det. En ekonomisk krasch måste vara oundvikligt med den galenskap som pågår.

Coronapandemin kom märkligt nog strax efter en övning under ett evenemang [Event 201] organiserat av Bill Gates och ”förutsägelser” från WEF att en pandemi snart kommer över världen. Klas Schwab (grundaren av World Economic Forum) och Thierry Manellet gav ut en bok i år 2020 där de skriver att ”Covid 19 är en av de minst dödliga pandemier som världen har upplevt de senaste 2000 åren” (Ja, du läste rätt!). Ändå hävdar de att pandemin är anledning till The Great Reset (samma sajt som länken innan). Enligt WHO ligger dödligheten i Covid-19 på 1,4 promille och vanlig influensa på 1 promille. Virus kommer och går och brukar tydligen mutera men de nya åtgärderna tycks i många fall helt oproportionerliga. Vad är det som händer?

2. Det ”ofarliga” vaccinet
Diskussioner om vaccin mot Covid 19 går höga. Vad innehåller de? Är det sant att de nya vaccinen är ett stort experiment och vissa handlar om genteknik? Varför ställer inte svenska journalister några som helst vassa eller kritiska frågor till de ansvariga? Många har det ”nödvändiga och för alla absolut livsviktiga” vaccinet mot svininfluensa i färskt minne. Det orsakade att mer än 440 (annan uppgift säger 475?) personer i Sverige fick narkolepsi och upplever sina liv förstörda. Den som inte tog vaccin skulle göra sig skyldig till att människor blir sjuka och att smittan sprids, hette det. Det var tydligen en felbedömning. Grov sådan. Eller en test på hur lydiga medborgarna är?

Vi var ganska många som aldrig tog vaccinet. Idag börjar samma falska anklagelser och skuldbeläggning höras när det gäller de nya vaccinen mot Covid 19. Till och med en del kristna anklagar dem som inte vill ta vaccin ”att orsaka miljoner människors död” och ”att inte bry sig om andra”. Då är man enligt dessa inte en ”god kristen”. Sajten Hela Pingsten uppmanar att vaccinera sig ”för att inte kristna skall bli dåliga exempel”. Kvalificerat nonsens! Globalisternas propaganda har utan tvivel lyckats men att kristna nedlåter sig till sådan retorik är allvarligt. Sådant har inget med godhet att göra. Det finns också många kritiska röster mot de nya vaccinen från läkare och professorer men de verkar ignoreras.

Are We Being Told the Truth About COVID-19? | Prof. Sucharit Bhakdi

Det schweiziska läkemedelsverket vägrar godkänna Coronavaccinet men EU har gett grönt ljus

Den som är överlåten till Gud har förmånen att be honom om råd och personlig ledning i allt. Gud vet vad som är sant eller falskt, bra eller dåligt, farligt eller ofarligt. Han vet vad våra kroppar tål eller inte – och Gud är mäktig att beskydda från virus mer än tusen vaccin, om så är. Låt det tysta munnen på åklagarna och låt var en avgöra själv i den frågan.

Ps 32:8 Jag vill lära [sakal] dig och undervisa dig om den väg du skall vandra, jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig.
Ordet [sakal] har innebörden ”en expert som lär och konstruerar till framgång”. Den Helige Ande kallas Hjälparen och är i sanning experten. Då handlar det om vad som är framgång i Guds ögon och inget annat. Gud vill ge råd, hjälp och beskydd.

3. Covid-pass och tvångsvaccinering?
Jag (hoppas vi alla?) tackar Gud för mediciner som hjälper och botar men det finns också mycket girighet i den branschen, som har gjort mer skada än nytta. Vaccin kan i nuvarande läge användas i ett politiskt maktmissbruk som ger lydiga-staten-medborgare fördelar. Vi kanske ser början av det med ett ”Covid-pass”, som redan leder till inskränkningar för den som inte tar vaccin? Kinas kommunistiska diktatoriska kontrollsamhälle är några steg före och ”here we come”!? Tvång behöver inte betyda att man tar till fysiskt våld. Det räcker med att begränsa människor mer och mer, tills de ser sig tvungna att lyda staten för sin överlevnad.

4. Ny religiös ordning – Ense med varandra men inte med Gud
Här gäller det att se upp, så att vi inte gör oss ett med världens agenda som förutom allt annat vill förena religioner i fredens namn. Genom Sveriges kristna råd (SKR) har de flesta kyrkosamfund förbundit sig i dokumentet Charta Oecumenica att ”verka för synlig enhet”. Här ingås tydligen oheliga överenskommelser och ändrad teologi med hjälp av mystikens dimridåer, för att passa in i ”en enda, helig, ..katolsk kyrka”. Dialog förs med muslimer för man ”vill intensifiera umgänget på alla nivåer” och ”uppmuntra samtal om den ende Guden”. Menar de att kristna och muslimer tror på samma Gud? Då må de vara ense med varandra men de är inte ense med den ende sanne Guden och hans Son, Jesus Kristus /Messias. Muslimer har samma rätt som vi att få höra Guds evangelium om Jesus. Att inbilla sig själv eller andra att vi tror på samma Gud, är lurendrejeri.

Toppstyrning med repressalier från samfundsledningar i Sverige har redan börjat märkas när någon vågar stå upp för Bibelns profetior och varnar för det pågående avfallet.

Enligt Romerska katolska kyrkan och påven finns det ingen frälsning utanför (världs)kyrkan. Sådana lögner har skrämt många till underkastelse. Lögnen var om möjligt än värre när påven gjorde uttalandet att alla blir frälsta, oavsett tro, bara man gör ”goda gärningar”. Det visar alltför tydligt att påven inte ens vet vad frälsning är. Sorgligt. Tilläggas kan att Klas Schwab (påminner han inte om Hitler?) och den globala eliten har fått påvens välsignelse i Davos, där de har sina forum.

Inget vaccin i dagsläget är märket (666). Märket i Bibeln har med tro och bekännelse att göra och kommer att tas på handen eller pannan, (Upp 13). Men tillvägagångssättet och retoriken idag är nog så intressant och kan vara det som leder fram till märket så småningom. Genom det som händer nu kan vi förstå hur märket kan komma att införas, för visst kan vi ana mönstret. Maktkoncentrationen till EU och FN ökar, tack vare pandemin. Så lägligt. Det också.

Hur lätt är det inte att i”godhetens” och ”rädda-mänsklighetens” namn påverka mängden att ta ett märke, som ”en god världsmedborgare för allas bästa”? ”Hur kärlekslösa och hatiska är inte de som skuldbelägger andra med sitt tal om synd och dom och som tror sig ha den enda sanningen och frälsningen (Guds evangelium om Jesus Kristus/Messias)?! Dessa människor är själviska och människofientliga som inte tror på människans godhet och kamp för att förhindra undergång och rädda planeten och skapa gudsriket. De säger att det kommer ett ”Harmagedon”. Nej, de kärleksfulla och toleranta kristna finns istället i Kyrkornas världsråd (och SKR), som med sin synliga enhet visar att de accepterar påvens fantastiska uttalanden om allas frälsning genom goda gärningar och att alla människor är Guds (guds) barn. De bekänner muslimer som trossyskon, en tro på samma Gud (gud). Dessa kristna har insett att Jesus visserligen är en väg till frälsning men inte alls den enda vägen, utan alla religioner kan frälsa. De kristna som bekänner att Jesus [Guds Son] är enda vägen, det enda namnet och enbart följer honom – och tror på sin Bibel (och det profetiska ordet!) om ett Guds rike som inte människor kan åstadkomma… är mänsklighetens fiender, trångsynta och intoleranta. De måste bekämpas, tystas och marginaliseras…”
Är det så det kommer att låta? Det skulle inte förvåna.

1Petr 4:12 Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat.13 Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då skall ni också jubla och vara glada, när han uppenbarar sig i sin härlighet.14 Saliga är ni, om ni hånas för Kristi namns skull, ty härlighetens Ande, Guds Ande, vilar över er.

1Joh 2:22 Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? (Jesus är den Smorde /Guds Smorde /Kristus /Messias av evighet och ingen annan någonsin) Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen. 23 Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern.

1Joh 5:11 Och detta är vittnesbördet: Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans Son.12 Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet.

Amerikas farligaste pastor” (i alla fall en av dem)
Det finns anledning att varna för gurun Rick Warren som jag brukar kalla en ”globalist-agent” och ”Amerikas farligaste pastor”? Han, Bill Hybels och flera andra har effektivt lyckats föra in samma världsliga tänkesätt med pyramidliknande företagsstruktur och vinstintresse i många kyrkor (Rom 12:1-2). Rick Warren och Brian McLaren (numera inne i New age, liksom Rob Bell – båda universalister) har talat för en ny världsordning i Davos , världsekonomiskt forum för WEF. Förberedelsen har nått långt. Läs om pyramidstrukturen HÄR. Dessa pastorer har också påverkat kristenheten att inte bry sig om tidstecken och det profetiska ordet, tvärtemot vad Guds ord säger (Dan 12:4; Joh 8:31; 2Petr 1:19; Upp 22:7). Mer om Rick Warrens bedrifter HÄR (Ordlistan: Rick Warren).

5. Oense med världskyrkan men ense med Gud
Jag tänker ofta på David Wilkersons bok Synen, där han såg den stora världskyrkan få mer och mer makt och politiskt inflytande. Det är väl det som vi ser idag när kyrkor och samfund tillsammans i SKR alltmer inordnar sig i den politiska Agendan 2030 med målet att rädda planeten? Men Wilkerson såg också Guds sanna folk som älskar Jesus, bevarar och håller sig till det profetiska ordet och sprider Guds evangelium. De avskiljer sig till Herren Jesus och förkastar alla falska gudar och människodyrkan. Sådana kristna grupper blir alltmer underjordiska och får utstå förföljelse men de har ett högre mål och ett högre syfte. De är visserligen oense med den falska religionens koloss men de är ense med Gud.

1Petr 4:1 Då nu Kristus har lidit till kroppen, skall också ni beväpna er med samma sinne. Ty den som får lida till kroppen har slutat synda, 2 så att han den tid som är kvar inte längre lever efter människors begär utan efter Guds vilja.

Det sinnet handlar om att vara inställd på att hellre dö än förneka sin tro. Att vägra kompromissa med sanningen. Vi har ett underbart exempel på det. Segern består i att bevara sin tro på Jesus, oavsett om det betyder liv eller död. Vi har ett annat mål än den här världen.

Dan 3:14 ..sade Nebukadnessar till dem: ”Är det sant att ni, Sadrak, Mesak och Abed-Nego, inte dyrkar mina gudar och inte tillber den staty av guld som jag har låtit ställa upp? 15  Allt är nu väl om ni faller ner och tillber den staty som jag har låtit göra, när ni hör ljudet av horn, pipor, cittror, lyror, psaltare, säckpipor och alla andra slags instrument. Men om ni inte tillber, skall ni i samma stund kastas i den brinnande ugnen, och vilken gud skall då kunna rädda er ur mina händer?” 16  Då svarade Sadrak, Mesak och Abed-Nego kungen: ”O Nebukadnessar, vi behöver inte svara dig på detta. 17  Om det blir så, är vår Gud, som vi dyrkar, mäktig att befria oss ur den brinnande ugnen och att befria oss ur din hand, o konung. 18  Men om inte, så skall du veta, o konung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar och att vi inte vill tillbe den staty av guld som du har låtit ställa upp.”
…24 Då blev kung Nebukadnessar förskräckt. Han steg hastigt upp och frågade sina rådsherrar: ”Var det inte tre män vi band och kastade i elden?” De svarade kungen: ”Jo visst, o konung.”25 Då sade han: ”Ändå ser jag nu fyra män som går lösa och lediga inne i elden, och de är helt oskadda (det enda som brann upp var repen, som människor bundit dem med). Och den fjärde ser ut som en gudason.”
…28 Nebukadnessar tog då till orda och sade: ”Lovad vare Sadraks, Mesaks och Abed-Negos Gud, som sände sin ängel och räddade sina tjänare. De förtröstade så på honom att de överträdde kungens befallning och vågade sina liv för att inte tvingas dyrka eller tillbe någon annan gud än sin egen Gud.

De var inte ensamma i prövningen. Herren var där. Man kan säga att Sadrak, Mesak och Abed-Negos orubbliga tro ledde till en väckelse. Vi kanske aldrig ställs inför ett sådant val men vi kan ändå be om nåd att alltid bli bevarade i tron, vad vi än kommer att möta.

6. Cyberpandemi och The Great Reset
World Economic Forum (WEF) talar nu om ”The Great Reset”, alltså en global förändring i marxistisk anda. All äganderätt tas ifrån folken, medan en liten klick ofantligt rika [maktmänniskor] äger allt. Så ska det bli en ”rättvis” fördelning. Mindre företag konkurreras ut av globala storföretag (Jämför ”jordens köpmän”, Upp 18). Enligt WEF egen hemsida är det nu dags att förbereda sig för en ”cyberattack”, ett cybervirus, en cyberpandemi. Alltså ett virus som slår ut hela internet. Den globala ”återställningen” verkar inte komma direkt, utan i mindre skala först. Kommer den lika lägligt som pandemin? I januari 2021 är ämnet The Great Reset när World Economic Forum har sitt årsmöte.

Ords 22:7 Den rike råder över de fattiga, låntagaren blir långivarens slav.

Vi kan inte stoppa det som Gud tillåter och har bestämt måste ske. Vi ska underordna oss överheten (Rom 13)men det finns en gräns som gäller likadant idag som i det Nya förbundets första församling i Israel:

Apg 4:18 De kallade in dem och förbjöd dem att över huvud taget tala eller undervisa i Jesu namn. 19  Men Petrus och Johannes svarade dem: ”Döm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud? 20  Vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört.”

Evangeliet ska ut till alla länder och folkslag. Det har Gud bestämt och det kan ingen hindra. 

7. Med facit i hand
Vi har facit i hand (Bibeln) och vet att Gud kommer att döma all synd och orättfärdighet. Det är intressant att läsa i Bibeln (fr a GT) om världsrikenas uppgång och fall. De är som ett dammkorn inför Gud, trots all sin makt, rikedom och styrka. Deras tid var och är begränsad och de får endast sin makt därför att Gud tillåter det.

Dan 7:12 De övriga (vild)djuren (världsmakter, riken) miste också sin makt. Deras livstid var bestämd till tid och stund.

När världsrikenas tid var ute, uppstod ett nytt rike som blev det förra rikets fall och utförde på det sättet Guds dom. På samma sätt kommer den politiska makten med en världsledare (antikrist) i spetsen att förgöra den religiösa makten [”skökan”] med den falske profeten i förarsätet och så utföra Guds dom (Upp 18). Mänskligheten får se det fruktansvärda resultatet globalt, när människor leker gudar. Profeten Jesaja fick se Kungen Jesus återkomst i härlighet, när kontrollsamhället får sin slutliga dom.

Jes 33:17 En kung i sin skönhet skall dina ögon se, de skall blicka ut över ett vidsträckt land. (annan översättning: ”ett land långt bort”, dvs det himmelska landet) 18 Då skall ditt hjärta tänka tillbaka på förskräckelsens tid (terrorns, fruktans och skräckens tid): ”Var är nu skrivarna (de som streckar för, skriver in, numrerar = kontroll, kontroll, kontroll), var är skatteindrivarna (skatter, mer skatter), var är de som räknade tornen (migdal – pyramidliknande, torn – en struktur)?”

Upp 13:10 Om någon måste gå i fångenskap, skall han gå i fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd, skall han dödas med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro.
KJ Bible har en annan översättning: Den som leder i fångenskap skall gå i fångenskap: den som dödar med svärd måste dödas med svärd. (Gud låter ondskan falla över eget huvud) Här visar sig de heligas tålamod och tro (inväntar att Gud dömer).

Vi ska inte dras med utan dra ut (Upp 18:4). Herren har alltid en väg för sitt folk. Så var det för Israels folk både genom Röda havet och Jordan. Så är det också idag för Gud är densamme.

Rom 15:13 Må hoppets [elpis] Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet [elpis] genom den helige Andes kraft.

Grekiska [elpis] beskriver ett överflödande hopp, förväntan i glädje. Därför att vi vet att Gud har allt under kontroll, hoppas vi uthålligt.

_______________________________

Tillägg om The Great Reset, vaccin och andra aktuella länkar (flera av dessa kände jag inte till förrän efter jag skrev den här Funderingen):

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är OS-2012-1100x615.jpg

Tillägg sept- 2021: