Text: Elvor Ohlin

Innehåll:
1. Sorgedag för Sverige
– svenska regeringens erkännande av ”Palestina” uppmuntrar terror och våld, rysk militär aktivitet, när domen drabbar, lagens ”görare”
2. Oro i Jerusalem –
Gud har varnat för att röra Jerusalem, antisemitismen ökar
3. Kalla vindar i Kalla fakta
– avslöjande Tv-program om ”Helandepastor” Jens Garnfelt
4. Helad på tältmöte
– ett vittnesbörd
5.
Angående helandeunder – vad är ”trons bön”? Säger Bibeln att alla sjuka ska bli friska? Jag tar upp grundtext i några ofta citerade bibelord [Grundtext:  Iaomai G2390, arrhostos G732, Kalos G2573]
6. Kort sammanfattning om helande

1. Sorgedag för Sverige

Idag torsdagen 30 oktober 2014 är en sorgens dag i Sverige. Jerusalem Post visade en bild med den svenska flaggan på halv stång. Jag hade gjort detsamma om jag hade haft en flagga. Sveriges regering erkände ”Palestina” och Israels naturliga svar blev de Tar hem ambassadören >> (för konsultationer). Den här videon talar om varför Israel inte kan dra sig tillbaka till 1967 års gränser (Eng) Outstanding Explanation: Why Israel can’t withdraw to its pre ’67 borders line >> .

Jag vill upprepa en del av mitt bidrag på nyhetssidan: Det är en mörk dag för Sverige när regeringen ”erkänner staten Palestina”. Att i detta läget göra ett sådant uttalande uppmuntrar enbart Hamas lögner, terror och våld. Sveriges regering signalerar därmed att sådant ”lönar sig” när regeringen väljer att blunda för sanning, rätt och rättfärdighet och lagar. Sveriges regering är tydligen i total avsaknad av fakta, insikt och förståelse för Israels situation och det är ett medvetet val. Historien har visat att Guds ord är sant när det gäller människors och länders inställning och handlande mot Guds utvalda folk. Endast Gud vet vad detta kommer att få för konsekvenser för vårt land men det är mycket allvarligt. Bibeln säger att ”högmod går före fall” och det är inte det enda som regeringen gör sig skyldig till i den här saken.

Att agera på det här sättet mot Israel har aldrig lett till välsignelse, utan tvärtom. Samtidigt som detta sker, ser vi en ökad rysk militär aktivitet. Ryskt flyg övade missilattack >>& Ovanligt många ryska militärplan i luften >> . När Janne och jag såg kvällens nyhetssändning lystrade vi till när Margot Wallström nämnde Osloavtalet 1993 som bakgrund till dagens uttalande. Alldeles innan vi satte på teven samtalade vi om vilket år det kunde ha varit som vi samtidigt fick var sitt tilltal i en förbönsstund om en (rysk) invasion i Sverige och vi kom fram till att det måste ha varit 1993. Vi satte nämligen på radion den där kvällen, vilket vi inte brukar göra. På radion sa talesmannen plötsligt: ”Är detta det gamla Ros-väldet som uppstår igen?”, för samma dag vann Vladimir Zhirinovskys parti majoritet i Duma-valet. Liknande profetiska varningar har många kristna fått.

Jag hör till dem som tror att vi lever i förberedelserna inför Gogs fälttåg mot Israel med Iran som allierad och flera andra som ansluter sig enligt Hes 38-39. Men innan dess kommer en falsk fred i Mellanöstern och flera andra pusselbitar ska på plats. Precis som Bibelns profetior säger, ser vi att ”fred i Mellanöstern” är högt på agendan i världspolitiken.

Hes 39:1 Du människobarn, profetera mot Gog och säg: Så säger Herren, HERREN: Se, jag är emot dig, Gog, du storfurste över Rosh, Mesek och Tubal. 2 Jag skall föra dig omkring, driva dig framåt, hämta dig från landet längst uppe i norr och låta dig komma till Israels berg. 3 Där skall jag slå bågen ur din vänstra hand och låta pilarna falla ur din högra hand.

Gud kommer att tillåta Gog och åtföljande arméer att dra ner till Israel i ett fientligt syfte. Då drabbar Guds dom eftersom man medvetet har valt lögn och orättfärdighet istället för sanning och rätt. Det finns en medvetenhet om Guds dom som inte sällan kommer upp till ytan hos människan i olika kriser eller katastrofer. I Romarbrevet kapitel 1 och 2 får vi en inblick i hur en stor del av mänskligheten kommer att vara i den sista tiden. Många vänder Gud ryggen och går emot sitt av Gud givna samvete…

Rom 1:29 De har blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet, de är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. 30 De skvallrar och förtalar, de hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. De lyder inte sina föräldrar, 31 är oförståndiga och trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. 32 Sådant gör de, fastän de mycket väl känner till Guds rättvisa dom, att de som handlar så är värda döden. Ja, de samtycker också till att andra gör det.

…och i någon mån ser vi hur domen fungerar, även om Paulus här först och främst riktar sig till judar som förlitade sig på lagen och att ha en ”rätt” yta men utan inre liv (Matt 23:27).

”Lagens görare”

Rom 2:12 Alla som har syndat utan lagen kommer också att bli förtappade utan lagen, och alla som har syndat under lagen kommer att fördömas av lagen. 13 Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare skall förklaras rättfärdiga. 16 Det skall visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna, allt enligt det evangelium som jag predikar på Jesu Kristi uppdrag.

Som vi vet av Nya Testamentets undervisning så gavs inte lagen för att Gud förväntade att den skulle uppfyllas perfekt, utan för att ge kännedom och insikt om synden. Lagen anklagar oss med rätta och varje människa med ett uns självinsikt, måste erkänna att hon har brutit mot Guds bud. Lagens uppgift är att driva oss till Jesus. Han har uppfyllt lagens alla krav, burit all vår synd, dött för vår skull och uppstått igen. Hos Jesus finns frihet från skuld och frikännande i domen. Jesus är ”lagens görare” och att ta emot Jesus – den Rättfärdige – och hans nåd är det enda som gör oss till ”lagens görare” i Jesu efterföljelse och inte bara ”lagens hörare”.

Jes 26:7 Den rättfärdiges väg är jämn, du, den Rättfärdige, jämnar den rättfärdiges stig.
8 Ja, på dina domars väg, HERRE, väntar vi dig. Till ditt namn och ditt pris står vår själs längtan.

Gud är en rättvis och rättfärdig Domare och därför blir också domen rättvis. Utan den Rättfärdige (Jesus) går människan förlorad i sin synd. Ändå är jag övertygad om att det har betydelse i domen hur man har levt och handlat här. Det finns bibelverser som talar för det.

Luk 20:46 ”Akta er för de skriftlärda, som njuter av att gå omkring i långa mantlar och älskar att bli hälsade på torgen och att sitta på de främsta platserna i synagogorna och ha hedersplatserna vid festmåltiderna. 47 De äter änkorna ur husen och ursäktar sig med sina långa böner (hyckleri). De skall få en så mycket strängare dom.”

Matt 11:21Ve dig, Korasin! Ve dig, Betsaida! Ty om de kraftgärningar som har utförts hos er hade blivit gjorda i Tyrus och Sidon, skulle de för länge sedan ha omvänt sig i säck och aska. 22 Jag säger er: För Tyrus och Sidon skall det på domens dag bli lindrigare än för er. 23 Och du, Kapernaum, skall du kanske upphöjas till himlen? Nej, ner i helvetet skall du fara. Ty om de kraftgärningar som har utförts i dig hade gjorts i Sodom, skulle det ha stått ännu i dag. 24 Men jag säger er: För Sodoms land skall det på domens dag vara lindrigare än för dig.”

q2

2. Oro i Jerusalem

Jerusalem är idag en ”berusningens kalk” och en ”tung sten”. Den som rör vid den stenen ”skadar sig”, Sak 12:2-3. Hebreiskan kan också översättas att slås i bitar, styckas eller bli oense. Ibland behöver vi påminna oss om att Gud vet vad som har föregått en konflikt eller en katastrof i ett land som ”slås i bitar”. Kanske har det folket eller landet gjort sig skyldig till att förlora beskyddet som Gud ville ge, genom att välja att gå emot det som är sant och rätt. Den som ger sitt erkännande och direkt eller indirekt uppmuntrar dem som både i ord och handling talar om att de vill utrota judarna, är ett sådant exempel. Det hindrar inte att Gud manar oss att hjälpa och vara barmhärtiga mot dem som drabbas av domar även när det är självförvållat, så som Gud är barmhärtig. Nästa gång kan det vara vi i Sverige som ropar efter hjälp och barmhärtighet.

Efter sommarens attacker från Gaza av terrororganisationen Hamas mot Israel, har spänningen nu förflyttats till Tempelberget och Gamla stan i Jerusalem. Våldet eskalerar från muslimska araber. Det talas om en ny intifada och när media fortsätter sin ensidiga rapportering eskalerar också den världsvida antikristna rörelsen som kommer att gå emot Israel. Svensk media fortsätter envist sin Israelfientliga rapportering och här följer ett citat av en kvinna på Internet:

”Det är märkligt när man följer nyheter från andra medier än Svenska, hur bilden blir en helt annan än den t.ex. TV4 ger. Jag läste för någon vecka sedan hur en palestinsk man (tidigare fängslad terrorist) körde rakt in i en folkmassa i Jerusalem där sju skadades och en 22-årig kvinna dog och en bebis på tre månader också dog. Fruktansvärd tragedi. Nästa episod är hur en palestinsk terrorist kör upp på tempelområdet och skjuter en judisk rabbin med fyra skott. Israelisk polis jagar honom hela natten och hittar honom till slut i hans hem. Mannan (också en tidigare dömd terrorist) väljer att öppna eld mot polisen och blir då skjuten till döds. Som en säkerhetsåtgärd väljer Israeliska myndigheter att stänga av hela Tempelområdet. Igår kväll på nyheterna väljer TV4 att enbart berätta att Israelisk polis har spärrat av muslimernas heliga plats och dödat en ”misstänkt palestinsk terrorist”. Många andra starka ord användes också till Israels nackdel.

Vad man underlåter att berätta är så mycket att det är svårt att återge allt på ett rättvist sätt. Tex den palestinska myndighetens ordförande Mahmoud Abbas uppmaning att hindra judar från att komma in till Tempelberget – den heligaste platsen inom judendomen – med hjälp av ” alla nödvändiga medel ” för två veckor sedan. Uppmaningen bär en kuslig likhet med Arafats uppmaning i samband med andra Intifadan år 2000. På sin officiella Facebook-sida uppmanade Fatah medlemmar i Jerusalem att bära identiska svarta kläder för att tillåta dem att starta upplopp med mindre rädsla för att bli identifierade och arresterade. Att man glorifierar en mördare och terrorist på sin officiella Fatah Facebooksida verkar inte bekymra någon. Allra minst Margot Wallström. Det verkar inte heller bekymra varken Wallström eller svensk media att terroristen var medlem av Islamiska Jihad….ändå hyllas han som Fatahs egen martyr….Till saken hör att det enda rabbinen som blev skjuten hade gjort för att provocera terroristen var att försvara judars rätt att OCKSÅ be vid Tempelberget i Jerusalem.”

Många judar lämnar Europa på grund av den växande anitsemitismen här. Hur ser framtiden ut för dem som stannar kvar? Tiden kan närma sig för profetiornas uppfyllelse till alla dem som har fått visioner om att hjälpa judar till Israel. Vi får hålla bönens låga brinnande så att inte Guds tilltal fördunklas och glöms bort. De kan hastigt komma att uppfyllas.

3. Kalla vindar i Kalla fakta

Tv-programmet Kalla fakta om ”Mirakelpastorer” har väl knappast undgått någon. Att förkasta lurendrejeriet efter programmet går ju an. Det är mer förtroendeingivande om det hade skett före. Det är så dags att reagera efter att ”stenarna ropar”, så att säga. Varning och avståndstagande borde ha gjorts för länge sedan av kristna ledare. Varje kristen ledare har ett ansvar att varna och skydda människor för detta. Istället har åtskilliga kyrkor öppnat dörrarna för Jens Garnfeldt och en del har hellre anklagat oss som har varnat för att vara ”dömande”.

All heder till Torsten Åhman som vågade säga ifrån och stå för en biblisk och sund kristen tro och inte intog den meningslösa ”diplomatiska” hållningen som är alltför vanlig (”å ena sidan, å andra sidan…”). Det framgick i programmet att dokumenterade helanden saknas. Torsten Åhmans kommentar är mycket tänkvärd: – När pengar är inblandade och när helande blir showbusiness, då är det precis som att Gud vänder ryggen till det hela. Men människor låter sig lockas och bedras. (slut citat)

q7

Tack gode Gud, tänkte jag, att du visar att du inte bekänner dig till dessa falska lärare med sitt falska ”penga-evangelium”. Kanske kan det ge en viss upprättelse till alla de människor som har blivit lurade på inkomst, tillgångar, och påstådda helanden ”i Guds namn”. Detta borde falla under det tredje budordet:

2Mos 20:7 Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds, namn, ty HERREN skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.

Jesus sa:
Mark 13:22
Falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra tecken och under för att om möjligt leda de utvalda vilse. 23 Men var på er vakt! Jag har sagt er allt i förväg.

Att utlova ständigt helande till höger och vänster är både ovist och fel. Guds och Jesu namn blir vanärat och människor tar skada. Det är upprörande. Falska profeter avslöjar sitt motiv förr eller senare. Det handlar om popularitet och pengar, pengar, pengar! Benny Hinn är en av de mest (ö)kända, som fanns med i en kort frekvens i programmet. Detta är inte Guds Andes sköna vind som blåser utan girighetens kalla vindar. Det finns också orsak att reagera på Kalla faktas bristfälliga kunskap om kristenheten men jag hoppar över det.

4. Helad på tältmöte

Gud är undrens Gud och ingen sann kristen kan förneka det. Gud skapade genom sin makts ord. Jesus botade alla slags sjukdomar och väckte även upp döda – och det verkar hända idag också Dödförklarad i 45 minuter – återuppstod >> . Jag har ibland berättat om de helandeunder från cancer som min egen mamma fick uppleva under min uppväxttid. Ett av dessa hände på Edsväraveckan i början på 70-talet under förbönsstunden i avslutningen på lördagskvällens tältmöte. Mamma kom dit med svåra smärtor, haltande på kryckor med en långt framskriden skelettcancer men åkte därifrån helad och fri från värk!

På måndagen var det dags för nytt besök hos läkaren som ckockad kunde konstatera en väldig förändring. Överläkaren, som det var, sa ärligt att mamma troligen bara hade haft ett par veckor kvar i livet. Min mamma var oerhört noga med sanningen och hon ville ha tydliga bevis på helandet och bad därför att få läsa journalen efter att resultaten av undersökningar och prover var klara. I journalen stod det ungefär så här: ”Provsvaren visar att skelettcancern är borta och vi kan inte förklara det på annat sätt än att ett mirakel har skett. Själv säger fru Wallin att det skedde på ett tältmöte efter bön till Gud.”

Jag önskar naturligtvis att journalen hade sparats och att mamma hade bett om en kopia men på den tiden var det kanske lite annorlunda med sådant. Jag har i vilket fall sett allt med egna ögon! Första gången som min mamma fick cancer gav inte läkaren heller något hopp men pappa sände en bön till Gud att hon åtminstone skulle få leva tills min äldre syster och jag hade växt upp. Vi var 3 och 5 år gamla vid den tidpunkten. Gud svarade bönen och jag brukar säga att precis som kung Hiskia i Bibeln fick 15 år förlängd levnad som svar på bön (Jes 38:5), så fick mamma 15 år. Hon levde tills jag var 18 och min syster 20. Märkligt! Det var cancer som ändå tog mammas liv till sist men det jag upplevde under en månads tid efter att hon avlidit var också ett under – det kändes som om jag ständigt vilade i bomull (jag kunde inte förklara på annat sätt). Jag förstod att det var Guds hand! Jag skulle kunna berätta mer om pusselbitar som föll på plats och som tydligt visade Guds omsorg och hans varsamma hand i allt under den här tiden.

q7

5. Angående helandeunder

Min mamma kunde sin Bibel och visste att Gud tillåter både sjukdom och olika slags lidande och att helandeunder inte är självklart. Hennes bön var alltid ”ske din vilja, Herre”. Hon kunde vittna om Guds hjälp i och genom allt i livet. Hennes fokus var inte att alltid vara frisk, utan att leva ett överlåtet och hängivet liv för Jesus och tjäna honom. Jag vill ta upp ett par frågor omkring helandeunder även om det inte på något sätt är heltäckande i ämnet. Dessa bibelverser citeras ofta som stöd för dem som påstår att ”Gud alltid vill hela alla”. (Vem har inte hört Ulf Ekman och många andra säga det? I sådant fall skulle vi väl varken åldras eller kunna dö!? Påståendet är både dumt och obibliskt!).

Står det inte skrivet att ”trons bön” skall bota den sjuke?

Jak 5:13 Får någon av er lida, skall han be. Är någon glad, skall han sjunga lovsånger. 14 Är någon bland er sjuk, skall han kalla på församlingens äldste, och de skall be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. 15 Trons bön skall bota den sjuke, och Herren skall resa upp honom. Och har han begått synder, skall han få förlåtelse för dem.

Vad är ”trons bön”? Är det något du pumpar upp och presterar? Övertygar dig själv eller är det något som du alltid går omkring med? Tron är en gåva. Den sjuke blir helad när och om Gud ger tro för helande. Själva helandet står Herren för. Det är naturligt att be för sjuka men helandet sker inte per automatik och det är också tydligt när vi läser Bibeln som helhet. Andens utrustning ges så att gåvorna fungerar vid speciella situationer – som Gud vill.

1Kor 12:8 Den ene får av Anden ord av vishet, den andre ord av kunskap genom samme Ande. 9 En får tro genom samme Ande, en får gåvor [charisma] att bota sjuka genom samme Ande,

Om gåvorna hade fungerat per automatik hade vi garanterat missbrukat dem och beroendet av Guds nåd hade snart ersatts av självupptagenhet och egen ära. Gåvorna kan bli viktigare än Givaren och till och med det kan leda till avguderi. Ordet charisma betyder ordagrant ”utflöde (ma) av nåd (charis) men också ”fri gåva” eller ”andlig begåvning”. När Andens gåvor fungerar är vi redskapet eller kanalen för det som Gud gör.

Står det inte att Jesus ”bar alla våra sjukdomar” på korset? Allt är ju färdigt.

Jes 53:4 Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. 5 Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.

Vi går till NT där aposteln Petrus citerar Jesajas profetia.

1Petr 2:24 Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade [iaomai G2390]. 25 Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare.

Här ser vi tydligt att Petrus hänvisar till den inre läkedomen som Jesus ger i frälsningen från de inre sår som synden har åsamkat: ”era själars herde och vårdare”. Här kan tilläggas att fysiskt helande inte är ovanligt, när det är relaterat till det liv som man levde tidigare i synd.

  • Iaomai [Strongs G2390] betyder ”bota, läka, göra hel”. Ordet används för övrigt både om inre och fysiskt helande.

Det står väl att vi ska lägga händerna på de sjuka och de skall bli friska?
Det här bibelordet citeras ofta av dem som alltid utlovar helande (även av Jens Garnfeldt i Kalla fakta). Jag har sagt det förut och kanske har skrivit om det, men jag vill nämna det igen.

Mark 16:15 Och han (Jesus) sade till dem: ”Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. 16 Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. 17 Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. 18 De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka [arrhostos G732], och de skall bli [echo G2192] friska [kalos G2573].”

  • Det grekiska ordet arrhostos [Strongs G732] kan översättas ”svag, sjuk, moraliskt svag, utan styrka”.
  • Echo kalos betyder ”att bli… moraliskt bra, ärlig, rätt, frisk, att återhämta sig”.
  • Kalos [Strongs G2573] betyder ”bra (bildligt, bokstavligt eller moraliskt), god, värdefull, ärlig, värdig, rättvis, sund [moraliskt vacker]”

Kalos beskriver alltså här ett renat hjärta (i Jesu blod). Ordet nämns 97 gånger i NT – men inte en enda gång om fysiskt helande. Vid fysiskt helande används andra ord i grundtexten och det vanligaste är ”sozo”. Jesu befallning innebär ett löfte om frälsningsunder till den inre människan för den som tar emot evangeliet om Jesus och tror på honom.

6. Kort sammanfattning om helande

Sammanfattningsvis ser vi att fysiskt helande inte är självklart här och nu. Om inte annat, så bevisar verkligheten det. Ändå uppmanas vi att be för varandra när vi blir sjuka och under kan ske när vi minst anar! Äkta helandeunder tål prövning. Förbönen gäller såväl helandet som att Gud hjälper i och genom prövningen när helandeundret uteblir eller dröjer. Prövningens syfte kan vara att Gud gör ett ännu djupare, större och underbarare verk i våra liv, (1Petr 4:14). Att läsa Bibeln och se sanningen bryter aldrig ner den äkta tron för ”sanningen ska göra er fria” och vi läser helheten, inte bar några få utvalda verser.

Jesus uppfyllde allt på Golgata kors, i sin död och uppståndelse. Detta fullkomliga helandet får vi ta emot när han kommer och uppståndelsen och förvandlingen sker. Vi kan be för varandra med en ödmjuk och förtröstansfull inställning till Gud och veta att han hör bön och svarar på det sätt som är bäst för oss, här och nu. Allt är ju en förberedelse för det som kommer.

Nu får vi en del av arvet – där också fysiskt helande kan ingå. får vi allt.
Här
får vi uppleva en försmak av det eviga och fullkomliga. Där blir allt helt och fullkomligt.


Mvh
Elvor Ohlin