Världsregering nu

Alla världens ledare kommer att samlas på FN:s klimatkonferens (UNCCC) i Köpenhamn 7-18 december 2009. Det handlar om det största klimattoppmötet någonsin. Beslut skall tas för FN:s klimatpolitik från år 2012 som ska ersätta Kyotoprotokollet. Lord Christopher Monckton, f d rådgivare till Margaret Thatcher, har läst protokollet. De bryr sig egentligen inte alls om klimatet, säger Monckton, och varnar för att den hemliga agendan bakom är att slå sönder nationernas suveränitet och driva fram en marxistisk världsregering. 

Monckton: Den stunden som Obama skriver under fördraget är Amerikas frihet, demokrati och välfärd borta för alltid. Var det därför Barak Obama fick Nobels fredspris? Nu förväntas handling.

Protokollets tre syften:

  1. en världsregering
  2. att överföra välfärden från västvärlden till tredje världens länder ”eftersom vi har förstört klimatet”. (Många forskare och vetenskapsmän bevisar motsatsen men ignoreras. Däremot ökar jordbävningar, pest och hungersnöd, precis som Jesus sa!).
  3. verkställande/genomdrivande

Ord som helt saknas i protokollet är val, röstning, omröstning, valsedel, demokrati (!).

Dödsstraff återinförs med Lissabonfördraget?

Den röda hästen – kommunismens ideologi – är på frammarsch en sista gång. (Upp 6:4)

Europol kommer att besluta vad som är brottsligt, inte länderna själva. EU militariseras. Dödsstraff tillåts att återinföras i händelse av krig eller överhängande krig men också dödandet av människor för att stävja upproriskhet eller tumult. >> & >>

Professor Karl Albrecht Schachtschneider säger i en intervju att upphävandet av införande av dödsstraff är borta om Irland skriver under Lissabonfördraget… >> (Tyska)

Upp 13:15  Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild.

Felaktigt påstår en del att alla troende skulle lida martyrdöden under vedermödan (de sista 3,5 åren). Det står ”låta döda”, inte att det kommer att göra det. Martyrernas antal kommer att fyllas (Upp 6) men en stor skara skall komma ur den stora bedrövelsen (Upp 7:14) och änglarna ska hämta de frälsta (utvalda) från alla länder på jorden vid Jesu återkomst! (Matt 24:31)

Israel pressas hårt av Obama

Israel Today rapporterar att Obama administrationen kräver att man utrymmer Judéen och Samarien innan man ens förhandlat. (Jmf Matt 24:15-21) Obama ämnar ordna ett fredstoppmöte om en månad som baseras på ett sådant överlåtande av Israel. Netanyahu har upprepade gånger sagt att han är beredd att återuppta fredssamtal om palestinierna slutligen erkänner Israel som judarnas nationella hem. Är det mycket begärt?! >>

Myten Palestina

Javier Solanas Vägkarta till fred är mänsklig visdom som bygger på myter. Guds Vägkarta till fred är Jesus Kristus som bygger på Guds ord, sanningen.

Vad är Palestina? Varifrån kommer namnet Palestina? Dessa citat och uppgifter är tagna från tidskriften Israels Vän.
Det har aldrig någonsin funnits en stat med namnet Palestina. Ordet är en omskrivning av filistéerna och namnet Palestina konstruerades av de romerska ockupanterna ca år 100 e Kr för att förnedra och förolämpa judarna, efter att det sista judiska upproret slagits ned. Det var då Judéen som först kallades Palestina.

Ca 1300 f Kr blev judarna ägare till landet med Josua som anförare. Efter judarnas statsbildning har inte området varit format till någon självständig stat förrän 1948, då Israel återupprättades.

År 1937 sa en lokal arabledare, Auni Bey Abdul-Hadi, till Peel-kommissionen, som föreslog en delning av ”Palestina”: ”Något sådant land som Palestina finns inte! Palestina är ett begrepp uppfunnet av sionisterna! Det finns inget Palestina i Bibeln. Vårt land var en del av Syrien i århundraden.” Araberna i Palestina var politiskt sett inte oberoende i den meningen att man utgjorde en separat politisk enhet. Ahmed Shuqeiri, senare ordförande i PLO sa några år senare till Säkerhetsrådet: ”Det är allmänt känt att Palestina inte är något annat än södra Syrien”.

Vad är egentligen det ”palestinska folket”? Det är en teoretisk konstruktion för att sätta press på judarna. I mars 1971 publicerade den holländska tidningen Trouw en intervju med Zahir Muhsein, ledamot av PLO:s exekutiva kommitté. Här är ett utdrag av hans uttalande:
”Det palestinska folket existerar ej. Skapandet av en palestinsk stat är endast ett uttryck för vår kontinuerliga kamp mot Israel och för arabisk enighet. I verkligheten finns ingen skillnad mellan jordanier, palestinier, syrier och libaneser. Enbart för politiska och taktiska syften talar vi om existensen av ett palestinskt folk.
Av folkrättsliga skäl kan inte Jordanien, som är en suverän stat med definierade gränser, göra anspråk på Haifa och Jaffa. Palestinierna däremot kan utan tvekan kräva Haifa, Jaffa, Beersheba och Jerusalem. Det ögonblick vi får kontroll över Palestina skall vi vänta mindre än en minut att förena Palestina och Jordanien”.

Det gjordes ett märkligt uttalande år 1918 av Sharif Hussein, väktare för Islams heliga platser i Arabien. Det beskriver landet före och efter judarnas återvändande.
”Landets resurser är fortfarande jungfrulig mark och kommer att utvecklas av de judiska invandrarna. Något av det mest förbluffande som hänt fram tills nu är att palestiniern brukar lämna sitt land, vandra åt alla håll över nationsgränserna. Marken där han var född förmådde inte hålla kvar greppet om honom trots att hans förfäder bott där i över 1000 år. (Jämför judarnas över 3000 år tillbaka till Josua). Samtidigt har vi sett hur judar från främmande länder strömmar till Palestina från Ryssland, Tyskland, Österrike, Spanien, Amerika. Grundorsaken kunde inte undgå dem som hade gåvan till djupare förståelse. De visste att landet var ämnat för sina ursprungliga söner (judarna) med alla deras olikheter, ett heligt och älskat hemland. Dessa landsflyktigas återvändande till sitt hemland kommer såväl materiellt som andligt att visa sig vara en experimentskola för deras bröder som står med dem på åkrarna, i fabrikerna, affärerna och i allt som hänger samman med möda och arbete.”

Den verkliga ambitionen bakom en palestinsk stat var och är än idag att utplåna Israel.
Israel kommer att bestå, för det judiska folket stöder sig på bibliska profetior. Det blev hela världen påmind om i premiärminister Netanyahus tal i FN.

Men det viktigaste är Israels frälsning. I förbundet lovade Gud att beskydda Israels gränser om de lyder Guds ord. Därför kommer Jesus Messias att återvända till Oljeberget för ”han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen” (Apg 1:11) när det judiska folket omvänder sig och säger om Jesus: ”Välsignad är han som kommer i Herrens namn” (Matt 23:39).

Ljuset strålar mitt i mörkret

Jeremia följde inte strömmen utan levde i lydnad till Guds ord. Gud uppenbarade för Jeremia att folket var på väg in i fångenskap eftersom de hade vänt Gud ryggen. Jeremia grät förtvivlat när han såg det fruktansvärda mörker som var på väg. Men så fattar han mod och utbrister:

Klag 3:22 HERRENS nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. 23  Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet. 24  HERREN är min del, det säger mig min själ, därför står mitt hopp till honom. 25  HERREN är god mot dem som väntar på honom, mot den själ som söker honom. 26  Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN.

Mvh
Elvor Ohlin