Ett budskap från Guds hjärta

Det hann bara gå några minuter innan jag förstod att det här budskapet är speciellt och måste spridas så att fler får ta del av det. Carter Conlon i Time Square Church, bekräftar i sin predikan det Gud har talat till oss (och många andra), sedan ungefär 20 år tillbaka och då blir man minst sagt upprymd. (Det finns ännu fler profetiska budskap som stämmer överens med detta, som vi inte har lagt ut på nätet). Det är också ett allvarligt budskap men låt det vara till tröst, korrigering och vägledning, för detta är från Guds hjärta! Gud talar ett och detsamma till sitt folk. Han har varnat för en falsk och ”köttslig” rörelse men han har också lovat en äkta väckelse efter det, som kommer i en tid av nöd. Det bekräftar än en gång Jerry Potters profetiska budskap till Sverige 1984 >> . (Långt ned på sidan)

I en del församlingar kommer det att byggas upp ett Guds verk ur ruinerna av de kraschade mänskliga ”byggena” och ”trendiga församlingar”. Men det finns församlingar som är sparade, likt Filadelfia i Uppenbarelseboken 3, som håller fast vid Jesus Kristus och vägrar släppa in all världens system och tankesätt för att bli accepterade genom tidens trender och ytlighet.

Teresa Conlons predikan från Josua bok bör också uppmärksammas. Det är stark profetisk förkunnelse (eng) >> Det har gått ut varningar framför allt till Pingströrelsen i USA genom David Wilkerson tidigare. >> Tyvärr är det lika aktuellt i Sverige, som följer i samma spår. Läs ”Harmagedon-drömmen”>> och synen om en äkta väckelse >> och ta del av fler profetiska budskap >>. Det är som pusselbitar som läggs på plats och bilden klarnar. Även det är ett tecken på att tiden närmar sig för dess fullbordan.
/Elvor Ohlin

Väckelse kommer och hur den kommer att se ut

Predikan av Carter Conlon
(Översättning E Ohlin)

Ps 85:5 Upprätta oss igen, du vår frälsnings Gud, upphör med din harm mot oss! 6 Skall du för alltid vara vred på oss, skall din vrede vara från släkte till släkte? 7 Vill du inte göra oss levande igen, så att ditt folk får glädjas i dig? 8 HERRE, låt oss se din nåd och ge oss din frälsning. 9 Jag vill höra vad Gud, HERREN, talar. Han talar frid till sitt folk och sina fromma, må de inte vända åter till dårskap. 10 Hans frälsning är nära dem som fruktar honom, för att härlighet skall bo i vårt land. 11 Nåd och sanning skall där mötas, rättfärdighet och frid kyssas. 12 Sanning skall växa upp ur jorden, rättfärdighet blicka ner från himlen. 13 HERREN skall ge oss det som är gott, vårt land skall ge sin gröda. 14 Rättfärdighet skall gå framför honom och bereda väg för hans steg.

Detta är inte ett sådant budskap som jag brukar tala här i kyrkan. Men jag vill dela med er den här morgonen en personlig resa, något som Herren har talat till mitt hjärta i över 30 år. Det är något som är mycket kärt för mitt hjärta. Jag har sett hur Gud har öppnat upp mening för mening, lite i taget, del efter del, sten för sten, steg för steg. Jag har lärt känna Guds röst och vad han har talat om som ska hända i den här generationen.

Jag blev frälst 1978 och blev fylld av den helige Ande 1981. Sedan den tid då jag fylldes av den helige Ande började Gud tala till mig om en tid som kommer, en tid som jag kommer att leva och få se – en stor väckelse. En väckelse är något suveränt, övernaturligt och det är fött av Gud. Det är en tid när Gud först kommer till sin kyrka och uteslutande berör han en stor del av nationen genom sin kyrka – tusentals, ja kanske även hundra tusentals och ännu fler än det. Herren talade till mitt hjärta att jag kommer att få se en mäktig tvåårig period när Kristus kommer att samla många själar in i sitt rike.

Han sa att denna tid kommer att föregås av en köttslig, översvallande och ett missledande försök att tillverka den helige Ande genom mänskliga medel. Detta skulle framför allt komma i den pentekostala och karismatiska delen av kyrkan och leda till att hjärtan hårdnar hos en del, inför den äkta rörelsen från Gud när han kommer. Jag kommer ihåg för en del år sedan innan jag kom till New York. Jag hade tillfälle att få tala på en ganska stor konferens. Broder Leonard Ravenhill rekommenderade mig, så jag hamnade på plattformen. Herren visade mig då: detta är det fordon som jag talade till dig om som skulle träda in, en mycket köttsliga rörelse som skulle komma in i de pentekostala (pingströrelsen) och karismatiska kyrkorna.
Jag stod i predikstolen den dagen och varnade dem för att de var på väg att göra en stor guldkalv som kommer att göra stor skada av Jesu Kristi kyrka över hela Nordamerika. Det är väl onödigt att tala om, att det var ett budskap som inte togs emot särskilt väl.

Efter denna köttsliga väckelse kommer hela Nordamerika att genomgå en så ödeläggande ekonomisk nedgång, att det inte kommer att finnas några pengar för att underhålla allmänna platser, som parker och kyrkogårdar.
Det som den helige Ande hade talat till mig var så detaljerat. Först den stora pentekostala och karismatiska köttsliga rörelse som sveper bort många pingstkyrkor, speciellt i Kanada som jag kommer ifrån, och det har redan hänt. Och efter detta och efter dess svans, när alltihop är över, kommer en ödeläggande ekonomisk nedgång. Du måste förstå att det här var redan 1981 som den helige Ande talade detta. Vi var på väg in i en mindre nedgång 1987 men vi hade ändå framgång i Nordamerika vid den tiden.

Även sedan vi kom till New York 1994 och åren när den högteknologiska boomen satte fart, sa den helige Ande att det var en sista kallelse i barmhärtighet. Du kan se det i GT, precis innan domen över Samarien, hade de en ekonomisk uppgång som aldrig förr. Det såg som om det inte kunde bli bättre. Men det var en sista kallelse av barmhärtighet från Gud till nationen.
Jag kommer ihåg att broder David Wilkerson lutade sig mot mig en dag och sa, ”den här senaste högteknologiska boomen vi upplever – många blev miljonärer och det var en tid som aldrig förr i det här landet – är ett sista nådesrop från den helige Ande till den här nationen före Guds verkliga dom börjar”. Han bekräftade det som Herren hade talat till mig om.

Det var så detaljerat, det som den helige Ande talade till mig om. Du kommer att få leva och se en tid när parker växer igen och kyrkogårdar står utan underhåll. Det kommer inte att finnas pengar att underhålla sådant som gräset längs motorvägarna som vår tidigare generation är van vid. Jag tror inte att jag behöver övertyga dig om att de tiderna är här. Budgetar är sprängda överallt nu och vi ser hur man drar ned på lärare, brandmän, poliser och det är bara början på det vi är på väg in i. Detta är det ord som Herren gav mig för nästan 30 år sedan.

Neh 2:3 och jag sade till honom: ”Må konungen leva för evigt! Skulle jag inte se bedrövad ut, när den stad där mina fäders gravar finns ligger öde och dess portar är nerbrända?”

Med andra ord: folket har förlorat sitt beskydd och har inget val. Det finns inga planer för framtiden. Ingen vet hur man ska ta sig ur detta. Det är starkare än att vi vet hur vi ska handskas med det. Om ni kunde ta emot detta idag och förstå att det är ett rop av barmhärtighet från Gud. Det är bättre att regnet upphör under en säsong för att få folkets uppmärksamhet en gång till, som på Elias tid om det är nödvändigt. För vi måste komma till ett val: om vi kommer till Gud bara för att få leva i personlig bekvämlighet eller om det finns något större, något mer som vi är kallade till! Är vi inte kallade att leva som ett vittnesbörd om den bevarande härligheten från Gud i den tid vi lever i?

Jag körde förbi en grå stenbyggnad som var en kyrka när jag var polisman. Det var 1981, kanske 1982. När jag körde förbi började jag gråta i bilen och det var en ovanlig upplevelse för mig. Jag förstod inte varför jag grät. Varför brydde jag mig? Hur många gånger hade jag inte kört förbi gamla stenkyrkor och det hade aldrig betytt något alls för mig. De fanns överallt i det samhälle som jag var del av på den tiden. Men den helige Ande började tala till mitt hjärta att ut ur ruinerna av alla de kyrkor som hade känt Guds närvaro, skulle han föra liv in i dessa kyrkor en gång till. I alla dessa olika samfund och rörelser ska det ske, för Kristi kropp har inget samfundsnamn. Och Herren kommer att förnya sin kyrka.

Jag hade svårt att tro det, för en del kyrkor i min kommun var totalt döda. De var inget annat än museum. Några år senare blev jag ombedd att tala i en av dessa kyrkor på ett 100-årsjubileum. Det var en gammal stenkyrka som verkade ha förlorat ljusstaken för länge sedan. Guds närvaro var borta. Det var en stor kyrka med traditioner, bilder på väggarna av dem som en gång hade lett kyrkan… Jag stod i predikstolen och tänkte för mig själv att denna platsen är dödare än död – detta är värre än Lasarus grav. Men när jag stod där talade Herren och sa: ”Nej, se inte som människor ser utan som jag ser. Se djupare och längre!” Gud talade detta till mig under tiden som jag talade där i kyrkan. Det var svårt att inte bara resa sig och gå ut därifrån.
Gud sa ”se inte som människor ser” och han visade mig en bild när jag stod där. Han visade mig en gammal gasspis. Det kan se ut som om den är avslagen men om man kollar noga under ugnsluckan, kan man se en blå låga. Herren sa: ”om jag kan använda dig i min hand för att försiktigt nå ned och skruva på lågan, kan jag få den här platsen att resa sig igen. Om du inte dömer ut dessa människor i ditt hjärta, kan du tala om för dem det jag lägger på ditt hjärta”.

Jag lydde Herren och delade orden så varsamt som jag kunde, och plötsligt fick platsen liv. När jag gjorde en inbjudan reste sig hundratals och det blev fullt där framme. Herren sa ”du trodde att det var kört, men det var inte det”. Det fanns fortfarande liv. Det finns fortfarande en tynande låga på många liknande platser. De finns över hela landet. Du skulle bli förvånad över vilken hunger det finns där. Det finns förmåga att bli berörd. Det är nyckeln.

Det finns en del kyrkor som Sardes i Uppenbarelseboken, som har alla yttre yttringarna – lovsång och häftig predikan – de ser ut att ha allt. Men det fanns inget i dem som gjorde att de kunde bli berörda. Så vem är egentligen mest vid liv? Är det människor som hoppar och skuttar men inte kan nås av Guds röst eller de som ser ut att vara döda men som kan få liv igen genom den helige Andes kraft?
Jag satt vid ett tillfälle i polisbilen när jag var polis och bara grät. När Gud talade detta till mig om väckelse var jag ingen predikant eller hade förmåga att tala. Jag hade panik för att stå inför människor. Ändå talade Herren detta till mitt hjärta och att jag skulle leva och få se det och ha en aktiv delaktighet i den, tillsammans med många andra.
Gud talade till mig om att samhället kommer att bli allt mer grymt, våldsam och alltmer trotsigt mot Guds vägar. Beskriver inte det den generation som vi lever i just nu?

2Tim 3:1  Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. 2  Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, 3  kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, 4  falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud 5  och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem! 6  Bland dem finns sådana som smyger sig in i hemmen och snärjer svaga kvinnor, som är tyngda av synder och drivs av många slags begär 7  och som ständigt undervisas men aldrig kan komma till insikt om sanningen. 8  Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa män emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet. 9  Men de kommer inte längre att ha någon framgång. Deras galenskap skall bli uppenbar för alla, liksom fallet blev med Jannes och Jambres.

Gud sa genom Paulus till Timoteus att i de sista dagarna kommer ett otroligt utbrott av laglöshet. Det händer varje dag! Det händer runt omkring oss. Det finns på flyget, i media, i våra skolor, överallt. Detta är svåra tider. Jag är fullständigt övertygad i mitt hjärta om att vi lever i de tider som Paulus skrev till Timoteus om. Jag ser det varje dag, läser om det i tidningarna. Det är den tiden som även Jesaja talade om, när nationerna inte vet vad de ska göra och inte vet hur de ska komma ut ur de katastrofer som de befinner sig i. Det kommer snart ett rop efter en världsregering. Jag vet inte när, men det kommer helt säkert.

Det finns en religiös ande som har smugit sig in i husen och tagit människor till fånga, som fortfarande lever efter begären i sina hjärtan. De erbjuder befrielse och frihet, men som Paulus sa, är de själva slavar under fördärvet.
De lär alltid, tror sig få fram någon ny sanning men de står emot Guds kraft. När Mose kom inför Farao fanns det politiska ledare där som hade inflytande. De ville ha makt och när Mose kom in och Aron kastade staven som blev en orm, gjorde de detsamma. De sa med andra ord, vi har också makt, vi känner också Gud som har skapat allt. Vi förstår sådant här. Men kom ihåg att ormen från Arons stav åt upp ormarna från dessa trollkarlars stavar.
Paulus säger att precis som deras dårskap blev avslöjad, så ska det bli i de sista dagarna. Det kommer en smörjelse över Jesu Kristi kyrka (församling) och Guds kraft kommer att ”sluka all denna dårskap”, all annan influens, alla dessa som leker i Guds rike.

Mycket, mycket snart kommer många att leta efter ett ord av hopp, för dem som de litat på kommer att svika dem. Vad händer när människor förlorar jobbet och har lyssnat på teologin som säger att ”om du ger mig tusen dollar, är Gud skyldig dig 100.000?!” Vad händer med sådant när ditt arbete plötsligt är borta? När människor inte kan betala sina räkningar eller skulder eller sina barns skola, betala av bilen eller hyran? Tala om för mig var den teologin tar vägen! Den är borta med vinden nästan på ett ögonblick!

Det kommer att vara mängder av människor som söker sanningen i dagar som ligger framför. Dårskapen ska bli avslöjad, för Jesus Kristus, Herren kommer att ha en kyrka, tack och lov, det kommer att finnas en kyrka i denna sena tid. Den helige Ande visade mig att människor kommer att tolerera väckelsen men bara till en viss punkt. Slutligen kommer det som förlorats passera och tron på Jesuscentrerad predikan ses som något som stör den allmänna ordningen eller den sorts samhälle som de har skapat. Ni måste förstå att när Gud talade detta till mig, levde jag i ett land där man var fullständigt fri. Man var fri att tala om Jesus Kristus. Du kunde stå i gathörnet, i TV – det fanns inget hinder för evangeliet om Jesus Kristus.

Herren talade till mig om en tvåårsperiod när det kommer ett stort insamlande till Guds rike och i slutet av den samlingen kommer lagar att göras, som deklarerar evangeliet om Jesus Kristus tillsammans med annat – troligen emot alla som anses predika ett exklusivt budskap – som något som stör den allmänna ordningen. Herren visade mig inget mer efter detta. Här slutade visionen som han gav mig. ”Man kommer att försöka stoppa väckelsen men den kommer inte att övervinnas för det är min hand, som allt från början till slut kommer från min hand”.
Det finns de som sitter här idag och undrar hur det är möjligt att en sådan väckelse ska komma i de gudlösa tider vi lever i, när det ser ut som om hela samhället försöker mota ut Jesus genom dörren eller utför stupet. Hur är det möjligt att detta kan vända?

Jag vill påminna er om att på pingstdagen hade man nyss ”gjort sig av med” den som sa sig vara Guds son och som fått många efterföljare. De hade nyss dödat Guds son. Jag vet inte om det kan bli värre ondska än så. De dödade fysiskt Jesus Kristus, Guds son. Vi lever i en ond tid men jag vet inte om det kan bli värre än så.
Människans hjärta förändras inte och man försöker fortfarande ”knuffa ut” Jesus från våra gränser. Men du kan inte knuffa ut Gud som har skapat universum ”ut ur någonting”!…
Jesaja skrev ”Himlen är min tron, jorden är min fotapall, vilket hus skulle ni kunna bygga åt mig?! Var finns det huset som ska byggas åt mig? Hur kan någon med ett sunt förnuft tro sig kunna knuffa ut Gud från något alls? Vilken dumhet, vilken dårskap att ens tänka och tro att man kan få bort Gud någonstans. Han är allestädes närvarande…
Förställ dig överraskningen när man tvättade sina händer och sa ”äntligen har vi gjort oss av med den där Kristus…” Han stod emot vårt system, vår religionsform, vårt samhälles inriktning… äntligen fria från denne Kristus så att vi kan göra vad vi vill”.

Man dunkade varandra i ryggen och sa ”om någon av hans efterföljare är kvar här ska vi lära dem ett och annat.” Och plötsligt är det 120 personer som stormar in på marknadsplatsen – vanliga människor. Det var ingen kunglig eller mäktig bland dem. Några var fiskare, några var f d prostituerade, några var f d spetälska – de var inget i samhället. Plötsligt står de på marknadsplatsen med Guds härlighet så mäktigt över sig, så starkt, så att man säger ”vi trodde vi var befriade från detta och nu kommer det tillbaka och det ser ut som om det har multiplicerats mer än tidigare… de är så levande och de talar alla sådant som vi kan förstå.”
De talade om Guds väldiga gärningar, inte bara det han hade gjort utan också det han kommer att göra på jorden. Där stod 3000, som kanske hade varit i folkmassan och ropat ”korsfäst honom!”, och när de såg kyrkan (församlingen) resa sig upp och gå ut, fylld av tro, gripna av Gud och fyllda med den helige Ande från Gud den Allsmäktige – slog de sig på brösten och ropade ”vad ska vi göra för att bli frälsta? Hur får man en sådan relation med Gud? Hur finner människor hopp mitt i dessa svåra tider som lever i?”

De levde i fruktansvärda tider, precis som vi. Det var ett ockuperat land. Alla möjliga övergrepp pågick. De utövade en religion full av kompromisser. Mitt i alltihop reste sig 120 människor upp och förändrade hela den dåtida kända världen på deras tid. 120 människor givna till Gud. 120 öppnade sina hjärtan och satt i lydnad till Gud.
Jag är personligen övertygad att det var en blodspillan bland dem. Jag är övertygad om att varenda man och kvinna i det rummet visste, att så snart de gick ut ur rummet ut till marknadsplatsen, kommer de att sändas till ett kors. Jag är säker på att de kom till en punkt när de sa ”Herre Jesus du sa till oss, att om vi följer dig måste vi ta upp vårt kors och vi är villiga att göra det. Det har ingen betydelse hur många dagar vi har kvar, låt oss få leva till Guds förhärligande – till Guds ära och för de förlorades sak som har stått emot sin egen frälsning utan att ens förstå det”.

Vad sa de senare i Apg 4 när de hotades? De var församlade och Petrus och Johannes var hotade av dåtidens auktoritära prästerskap och de kom tillsammans och sa ”Herre du är Gud, du har skapat himmel och jord, du sa till din tjänare David: varför rasar hedningarna och tänker ut onda planer? Hur kan de tro att de kan knuffa ut Gud? Herre, furstarna är samlade emot din församling och emot Kristus, precis som du har förutsagt att de skulle göra. Men Herre, bad de, låt oss frimodigt predika ditt ord och sträck ut dina händer och gör stora under och tecken. Låt helande komma i namnet Jesus Kristus”.

Det är församlingens rop idag: ”sträck ut dina händer Jesus och använd mina händer, Herre, för att låsa upp fängelsedörrar! Använd mina händer, Herre, som den smörjelseoljan för att öppna blindas ögon. Använd mina händer för att vara Guds läkedom till dem som behöver läkedom. Använd mina händer för att varna dem som behöver varnas för den kommande rättvisan och domen som kommer över världen. Å Gud, sträck ut dina händer och hela den här generationen och sträck ut den genom mig, Herre, inte bara genom någon annan utan gör det genom mig!” Det måste vara din bön idag, Guds älskade, och det måste vara min. Guds son, sträck ut dina händer, vad det än betyder i mitt liv.

Det är inte den kristendomen som är inom konceptet om hur vi tycker att våra liv bör vara. Men det är den kristendom som Gud har kallat oss att vara – dit han kallar oss att gå och vad han kallar var och en av oss att göra. Det är att lägga ned våra planer och ambitioner och inre önskningar och överlåta alltihop till viljan av en helig Gud, och säga ”hur mycket tid jag än har kvar, så tillhör allt dig, Herre!”
Jag är 57 nu, och vänner, jag har bara en önskan och det är att när jag passerar mållinjen ska det vara med lyfta händer. Jag vill göra det utan att se tillbaka med ånger. Jag vill passera den linjen och kunna säga ”Gud så långt jag förstod, har jag gått din väg. Så mycket som jag kunde springa, sprang jag din väg, så långt jag förstod lät jag dig Herre styra mitt liv”. Jag vill inte avsluta denna bana och se tillbaka med ånger och säga ”om jag bara hade gjort så, om jag bara hade…”

Jag talar särskilt till er som är unga idag: lev era liv till Guds ära! Sträck ut era händer till Guds vilja för era liv! Bed till honom att hans kraft ska kunna uttryckas genom er, inte till ont utan till gott för den generation som vi lever i. Som på Elias dagar kommer folken att församlas en gång till. Detta på grund av deras behov och för att visa vilket folk som verkligen talar från Gud, och vilkas liv som i verkligheten är en demonstration av den kraft som han har lovat de sina. Det kommer en kort tid när människor stannar upp i sina tankebanor och kommer att tänka efter och du och jag, som pastor David har sagt tidigare, är den enda Bibel som dessa människor kommer att läsa. De kommer inte att söka efter en ny teori om Gud. De söker efter någon som har en verklig erfarenhet med Gud. Någon som har Guds kraft levande inom sig som Elia hade. Och människors hjärtan kan inte motas bort. Det är tecken på katastrof, för ofta i goda tider, kan du inte få massornas uppmärksamhet.
Joel grät ut denna bön:

Joel 2:17  Må prästerna, HERRENS tjänare, gråta mellan förhuset och altaret och säga: ” HERRE, skona ditt folk och låt inte din arvedel hånas och bli till en nidvisa bland hednafolken. Varför skulle man få säga bland folken: Var är nu deras Gud?”

Joel sa: ”Gud varför skulle man få säga bland folken: Var är nu deras Gud?” Är det inte tid att vi griper tag i detta på vår vandring och säger ”varför skulle man få säga om mig, var är min Gud?” Varför skulle jag vrida händerna precis som alla andra runt omkring mig? Skulle det inte finnas något stadigt i mig, ett ljus i mina ögon? Skulle det inte finnas lite säkerhet i min röst och mildhet i mina händer? Varför skulle människor få säga om mig ”var är nu din Gud?”
Joel talade profetiskt. Det uppfylldes på pingstdagen enligt Petrus, men det talar också om den sista tiden som vi förstår.

Joel 2:28  Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män skall se syner. 29  Också över tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min Ande. 30  Och jag skall låta tecken synas på himlen och på jorden: blod, eld och rökpelare. 31  Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. 32  Och det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn skall bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall det finnas en räddad skara så som HERREN har sagt, bland kvarlevan som HERREN kallar.

Gud säger med andra ord att han kommer att ha ett folk, ett folk som är hans, genom vilket många ska komma till kunskap om vem vår frälsare Jesus Kristus är. Hur kommer den kommande väckelsen att se ut? Så här: gamla män som Mose kommer att stå utan fruktan, med Guds kraft över sig. det är inte bara för de starka eller mäktiga eller några få – det är för allt kött. Det alla män och kvinnor som låter sig kallas av Jesus Kristus. Du kommer plötsligt att se människor resa sig upp i denna sista tid som inte har något (känt) namn eller rykte. De har ingen tjänst och har aldrig predikat i hela sitt liv, men plötsligt står de upp i Guds kraft.

Den enda orsaken att Farao inte dödade Mose, var att det var ett så roande skämt att ha denne man i 80-årsåldern och hans tre år yngre bror komma in till kungen med världens mäktigaste armé på jorden, och säga ”Släpp mitt folk!” Det var bara underhållande och skämt tills det blev en kraftuppvisning. Så kommer det att se ut: Farmödrar /mormödrar som greppar korset ännu en gång och talar till den yngre generationen, som håller fast i Gud och säger: ”Släpp denna generation så att de kan tjäna Gud i denna vildmark!”

Det kommer att vara unga människor som David, som står i gapet för det som är rättfärdigt och gott och förhärligar Guds namn. Som inte fegar ur under de röster som säger ”det kan du inte göra, det klarar du inte av, så kan du inte sjunga..” Det är en ung generation som reser sig upp och frågar om vi nöjer oss med detta, att hela nationen går till helvetet?! Ska alla dessa barn i skolan få bli fångade i mörkrets makter? Nej, nej i den kommande väckelsen kommer vi att få se unga människor som står upp, som tidigare lekt på skolgården. Vi kommer att få se det mest ovanliga – unga människor som står upp utan tidigare träning, utan doktorsgrader…  men du finner dem stå upp med Guds kraft över sig och Gud kommer att ge dem visdom och kraft och skicklighet att tala så att ingen kan stå emot. Och alla i åldrarna där emellan, går ut på marknadsplatsen ännu en gång i Guds kraft, överlåtna till Guds verk.

I Jesaja 33 talar Jesaja om tiden då Messias kommer tillbaka till denna jord, speciellt från Israels vy. Men han talar om att det kommer inte att finnas någon roddflotta eller tornräknare. Ingen parad av mänskligt kött på den dagen! Han säger att de lama kommer att ta byte. De som inget är i samhället. De som inte ser sig själva som högaktningsvärda men som har något som rör sig i deras hjärtan, som säger: ”Jesus, om du ämnar komma förbi, om du vill ge möjlighet att göra gott i denna generation så tänker inte jag bli förbigången utan jag kommer att pressa mig fram i folkhopen och än en gång röra vid hörntofsen på din mantel”.
De lama tar byte!

Ps 85:7 Vill du inte göra oss levande igen, så att ditt folk får glädjas i dig? 8 HERRE, låt oss se din nåd och ge oss din frälsning. 8 Jag vill höra vad Gud, HERREN, talar. Han talar frid till sitt folk och sina fromma, må de inte vända åter till dårskap.

Gud kommer med andra ord att föra tillbaka sin församling. Han kommer att dra tillbaka pingstkyrkor, karismatiska kyrkor, baptister och metodister… men låt inte dessa som nu drar iväg i dårskap få göra det igen! Använd inte Guds kraft till dåraktiga utövanden.
Jag talar speciellt till pingstkyrkor och karismatiska kyrkor i vår generation. Gud är barmhärtig men han har förödmjukat dig för högmodet i ditt hjärta. Ni har vägrat att tillrättavisa dem ibland er som har gått vilse och nu har Gud förödmjukat er i landet. Han kommer att föra er hem men vänd er inte till dårskap igen.

Ps 85:10 Hans frälsning är nära dem som fruktar honom, för att härlighet skall bo i vårt land.
11 Nåd och sanning skall där mötas, rättfärdighet och frid kyssas.

Vår del är att vandra i sanning och i Jesu blods rening. Att vandra i sanning och rättfärdighet. Guds del är att möta med barmhärtighet och frid. Dessa verser talar till mig om den förlorade sonen. När sonen reser sig upp och kastar av sig sina utsvävningar och sitt felaktiga tänkesätt om Gud och sin far, och han bestämmer sig för att gå hem och leva i sanning och rätt inför sin far enbart för att mötas av barmhärtighet och nåd hela vägen. Att ”kyssa varandra” – Herren kommer att välkomna sin kyrka, sitt folk hem i denna generation, oavsett vad du har gjort eller hur du har förstört allt. Guds armar är öppna till sin församling i denna generation, till alla samfund. Hans armar är vidöppna för hans folk.

Sanning ska växa upp och rättfärdighet se ned från himlen. Sanning ur jorden talar till mig om Golgata och graven. Jorden kan inte behålla Guds sanning när du och jag beslutar oss för att vandra i sanningen. Rättfärdighet från himlen talar till mig om Pingsten. När vi vandrar i sanningen är Guds kraft vår. Han kommer till var och en av oss.

Ps 85:12 Sanning skall växa upp ur jorden, rättfärdighet blicka ner från himlen. 13 HERREN skall ge oss det som är gott, vårt land skall ge sin gröda.14 Rättfärdighet skall gå framför honom och bereda väg för hans steg.

Säger inte Jesaja att vi är Guds plantering för att han ska bli förhärligad? Vår del: sanning och rättfärdighet. Villighet att ställas i de fotspår som Gud har för våra liv och att vandra i riktlinjerna av den heliga Skriften. Inte ett steg hit eller ett steg dit, utan villighet att vandra precis där Gud säger i sitt ord. Hans del är att ge oss sin kraft att göra det, för ingen av oss har kraft att göra det i oss själva. Vi har alla misslyckats och förlorat härligheten från Gud i denna generationen. Men det behöver inte sluta där. Herren är villig och han vill besöka sin kyrka igen.

Jag har nyligen kommit tillbaka från Alabama förra veckan efter att ha träffat en del pastorer där. Ärligt talat har jag aldrig sett en sådan andlig hunger bland tjänarna som finns i Alabama. Pastorerna i alla sammanhang där är övertygade om att Herren vill besöka sitt folk ännu en gång. Tala om bekräftan på vad Gud hade gett mig att tala om den här förmiddagen. De tror att Gud kommer att ”passera förbi”. Han kommer inte att tvinga sig på någon men de är så villiga nu.. de är så trötta på att ha vita kyrkor i en del av staden och svarta i den andra delen. Jag sa att om ni inte är villiga att göra något åt det, är det ingen idé för oss att komma och göra något i Alabama. Det skulle bara bli en enda rad av möten och sen går alla tillbaka till samma som alltid har varit. Många pastorer visste vad det kommer att kosta men de sa ”vi är med” för om Gud vill förnya vår nation måste det börja med oss.

Den helige Ande rör sig nu. Mitt rop är ”Gud gå inte förbi oss!” för vi har känt Guds närvaro i New York under så lång tid. Herre, låt oss inte sitta och säga att vi redan har det där och har vandrat i det. Nej, det har vi inte. Vi har inte ens varit i närheten av det som Gud vill föra oss in i, i de kommande dagarna. Gud är villig om vi är villiga. Vi är på gränsen till ett stort andligt uppvaknande nu…
Det får kosta vad det vill. Jag vet en pastor i Alabama som har en församling på 3000. Han kommer att förlora en del av dem om han integrerar (vita och svarta) men låt dem gå i så fall. Den som inte älskar sin broder är en lögnare.
Låt oss göra detta på Guds sätt. Väckelsen kommer en gång till. Om du har mod att säga ”jag är ingen, jag är inget, jag kanske inte går helt rätt men ditt ord säger att din rättfärdighet ska gå framför oss och att du leder våra steg, så Herre jag vill inte vara utanför. Gud rör vid mitt liv! Låt inte människor gå till helvetet när den helige Ande är i mig”. Tack Herre att du ger oss mod att höra detta budskap och gå framåt och tillåta dig att vara Gud i oss. Tack Herre för vad du ska göra…

När jag förberedde det här budskapet gav mig den helige Ande två ord: Jag tror! Jag tror att jag kan förändras. Jag tror att jag kan föras dit som Gud vill ha mig. Jag tror att som på pingstdagen kan mitt liv gripas av den allsmäktige Gudens Ande.  Jag tror att jag kan få skicklighet och talanger som jag inte äger i mig själv, så länge som jag vill använda dem till Guds ära. Jag tror att fängelsedörrar kan öppnas om du är i fångenskap idag! Jag tror att trasiga hjärtan kan bli helade. Jag tror att jag kan ha skatterna i Kristus uppenbarad för mig. Jag tror att jag kan få kraft att förbli stående i en svår tid och ha ord av tröst och tro när alla omkring mig står och lever i fruktan. Jag tror att jag kan tas ut ur den låda av fruktan som jag lever i och kanske åka dit jag aldrig har varit och göra sådant som jag aldrig kunnat. Jag tror på Gud av hela mitt hjärta! …om detta är i ditt hjärta, vill jag ge inbjudan att du går fram i tro. Bara du och Gud vet vad det handlar om för dig: att komma ut ur en synd, ut ur en felaktig självbild, en felaktig syn på andra..vad det än är. I ditt hjärta – det är där väckelsen börjar. Att vi lägger ned det vi vet är fel.
…Det finns saker i ditt liv som du måste göra för att du vet att det är rätt, enligt Bibeln.  Inte för att du känner för det eller för konsekvenserna men för att det är rätt. Det är tid att lyda Gud.