Vad kommer den närmaste tiden att föra med sig?

Netanyahu har sagt att fredssamtal ska ske i slutet av september. Solana gick ut med krav på en deadline för fredoch tvåstatslösning i juni som ska stödjas från FN:s säkerhetsråd. Både USA och Obama stöder kravet. Om FN:s säkerhetsråd pressar till fredssamtal är det första gången som hela världen pressar Israel. Precis som Bibeln förutsagt kommer att ske.

Obama kräver att Israel stoppar alla ny bosättning och byggnation i Judéen, Samarien och östra Jerusalem. >> . USA lovar Israel i gengäld att ta hårdare tag mot Iran. Obama är inriktad på fred inom två år i Mellanöstern. I dagsläget är det bara 12 % israeler som anser att Obama stöder Israel.

Sveriges media är känd för att vara den mest israelfientliga i Europa. Likaså gör många svenska politiker uttryck för en skrämmande brist på historisk kunskap och vilja att ta reda på fakta och sanning. Vad kan vi förvänta av det, då andra länder har drabbats av stora katastrofer i samband med fördömanden av Israel. Vad kommer att drabba Sverige?

Irland ska rösta om Lissabonfördraget 2 oktober. Om det blir ja kommer EU att sätta igång processen 1 november med Sverige i spetsen som ordförandeland. Lissabonfördraget gör EU för första gången till en STAT. Bibeln kallar det vilddjur. Varningar höjs om det kontrollsamhälle vi går in i men få reagerar.

Netanyahu slår än en gång fast att Jerusalem tillhör Israel. Bakgrunden till arabernas krav på Jerusalem kan du läsa om här:>>

En ny allians håller på att ta form som gäller Ryssland, Iran, Turkiet och länder i norra Afrika, bland annat Libyen. Hesekiel 38:6 talar om Togarma – som troligen är Turkiet – som sluter förbund med många av Israels fiender och skall komma över Israel som en storm. Förra veckan besökte Syriens president Iran med anledning av alliansen.

Den 30 juli (nionde Av) började man hämta stenar vid Döda havet för att bygga altaret till tempelplatsen. Precis som i Esra bok börjar man med altaret och behöver inte nödvändigtvis ett tempel för att offra. Det räcker med ett altare, blir vi påminda om. Vad har offer på tempelplatsen för betydelse idag? Sanna tillbedjare skall tillbe i ande och sanning, sa Jesus.

Joh 4:2-23 Våra fäder har tillbett på detta berg, och ni säger att den plats där man skall tillbe finns i Jerusalem.” Jesus svarade: ”Tro mig, kvinna, den tid kommer, då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni skall tillbe Fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha.

Det är alltså inte platsen som är viktig. Jesus menade både judar och hedningar. Själv tillbad Jesus var han än befann sig. Att det ”dagliga offret” avskaffas är startskottet på 3,5 års vedermöda.

Dan 11:31-32 Härar från honom skall komma, och de skall orena helgedomen, tillflyktsorten, avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse. Dem som har kränkt förbundet skall han med smickrande ord locka till avfall, men de av folket som känner sin Gud skall stå fasta och hålla ut. 11 Från den tid då det dagliga offret blir avskaffat och förödelsens styggelse uppställd skall det gå 1 290 dagar.

Många profetior uppfylls både andligt och bokstavligt. Det skulle innebära att judarna offrar på Tempelberget, vilket stoppas och är ett profetiskt tecken. Gamla testamentets dagliga offer är uppfyllt i Jesus när han gav sitt liv på Golgata. Evangeliet om Jesus, enda vägen till Gud, kommer att förbjudas för en världsreligion i antikrists anda. Den vägen är bred och leder till fördärvet. Ändå skall evangeliet spridas till alla folk och etniska grupper. [Matt 24:14] Det Gud har bestämt kan ingen hindra!

Helheten – inte bara detaljer

Det är många pusselbitar som ska stämma. Därför får vi inte fastna i en detalj, utan försöka ha överblick på det som händer. Nu uppfylls profetior på alla fronter. Gud är suverän som låter Internet vara ett redskap för att många i olika länder kan upptäcka tidstecken.

Det gäller att inte tro på sig själv och sin egen förmåga, sitt eget resonemang! Tron kommer att prövas och det är bara Guds nåd [Guds kraft att göra Guds vilja] genom den helige Ande som kan föra oss igenom. Det är vi lovade att få om vi ber om det.

Luk 11:13 Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?

Vi läser inte bara om tidstecken utan också om alla löftena! Vår uppgift är att föra människor till Jesus.

En myt bland kristna

Stefan Swärd i EFK har gjort en mycket bra analys av Emerging Church och Brian McLaren. I en tid av kompromisser är det en seger att en samfundsledare vågar stå rak för evangeliet. Vi får inte glömma att be för Stefan Swärd! När ljuset lyser avslöjas det som är i skugga och mörker.

Tyvärr finns det en myt hos många kristna att man kan ta det som är bra och förkasta resten, även när man vet att en person inte är rumsren och biblisk i sin undervisning.
Det finns orsak till att Jesus sa:
Matt 24:26 Därför, om man säger till er: ’Se, han är i öknen’, så gå inte dit, eller: ’Se, han är inne i huset’, så tro det inte.

Du blir omedvetet påverkad! Ta avstånd och gå inte dit! Alltför många har redan påverkats av sådana som McLaren.
Nu firar han Ramadan. Bibeln varnar för att fira gudstjänst på samma sätt som andra folk firar sina gudar (avgudar). När Paulus såg avguden i Aten började han inte tillbe den eller tillbe som grekerna för att vinna dem för Kristus! Han predikade evangelium!

Kärleken har sin glädje i sanningen – inte i lögner

Idag nämns Jesus i alla möjliga sammanhang och böcker skrivs om honom. Det är inte som en del påstår att ”vi precis som Paulus, kan glädjas för Jesus blir i alla fall omtalad”.
Nej, Paulus syftade på dem som predikade evangeliet, men som gjorde det av skilda motiv (Fil 1). Paulus hade aldrig glatt sig åt att man ljuger, hädar eller förvränger sanningen om Jesus.

Det var uppmuntrande att läsa artikeln i Dagen med rubriken Sätt Jesus i centrum, för en tid sedan. >>
Det står bland annat:
Den här trenden är internationell: ”Varför växer konservativa kyrkor medan andra, liberala går bakåt och slår igen”. Den trenden är kanske inte lika tydlig i Sverige, i alla fall inte om man bara tittar på nuet, men över tid är det likadant här. …
Evangeliet om Jesus står sig i alla tider!

Nyheter om Gog (Ryssland) Hes 38-39

Förutom nyheten att Ryssland smyger utanför USA:s kust med kärnvapenbestyckade u-båtar kommer det andra intressanta uppgifter. Vi hörde detta från en predikan med K – G Larsson: ”Ryssland tillverkar nya vapen genom att pressa trä under våldsamt högt tryck. Det blir hårdare än stål och ett väldigt bra eldningsmaterial.”

Hes 39:10-11 De skall inte behöva hämta ved från marken eller hugga den i skogarna, ty de skall elda med rustningarna [hebr vapen]. Så skall de ta rov från sina rövare och plundra sina plundrare, säger Herren, HERREN. På den dagen skall jag i Israel ge åt Gog [Ryssland] en gravplats, nämligen ”De framtågandes dal” öster om havet, och den skall stänga vägen för dem som vill tåga fram där. Man skall begrava Gog och hela hans larmande hop, och man skall kalla den ”Gogs larmande hops dal”.

Mvh
Ohlins